Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від19 .08.2002 № 33 м.Київ Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об'єктах підвищеного епідемічного ризику Я головний державний санітарний лікар України Бобильова 0.0. враховуючи наявність на ринку України сучасних дезінфекційних та миючих засобів вітчизняного та закордонного виробництва зареєстрованих в установленому порядку в країні встановила що в діючих державних санітарних нормах і правилах передбачено застосування обмеженого асортименту дезінфекційних та миючих засобів - в основному хлорвмістких препаратів хлорамін та хлорне вапно . Протягом багаторічного застосування у ряду мікроорганізмів до них виробилась резистентність що в свою чергу потребує застосування підвищених концентрацій. Крім цього робочі розчини вказаних препаратів нестійкі потребують постійного поновлення та контролю за вмістом активного хлору викликають подразнення шкіри та слизових оболонок псують поверхні обладнання та апаратури викликають корозію металевих виробів. Враховуючи наведене з метою здійснення ефективних дезінфекційних заходів у вогнищах інфекційних захворювань та дотримання належного санітарно-протиепідемічного режиму на об'єктах підвищеного епідемічного ризику - дитячих виховних навчальних лікувально-профілактичних оздоровчих закладах підприємствах харчової промисловості об'єктах громадського харчування торгівлі тощо ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.До перегляду діючих та затвердження нових державних санітарних норм і правил в яких є вимоги до застосування дезінфекційних та миючих засобів у вогнищах інфекційних захворювань та на об'єктах підвищеного епідемічного ризику - дитячих виховних навчальних лікувально-профілактичних оздоровчих закладах підприємствах харчової промисловості об'єктах громадського харчування торгівлі тощо дозволити застосування сучасних не передбачених санітарними нормами і правило дезінфекційних та миючих засобів зареєстрованих в Україні в установленому порядку відповідно до затверджених головним державним санітарним лікарем України або його заступниками методичних рекомендацій та інструкцій щодо сфери та умов їх застосування для дезінфекції та миття обладнання інвентарю приміщень рук персоналу спецодягу тощо або відомчих інструкцій погоджених з головним державним санітарним лікарем України або його заступниками. 2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя водного залізничного повітряного транспорту об'єктів з особливим режимом роботи довести постанову до відома установ організацій та суб'єктів підприємницької діяльності на території нагляду. 3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника головного державного санітарного лікаря України начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління Бережнова С.П. О.О.Бобильова