Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 16 березня 2009 р. N 195 Київ Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті 835-17 для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах що додається. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 37 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 р. N 195 ПОРЯДОК використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті 835-17 для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті 835-17 за програмою "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля у тому числі дегазація вугільних пластів" та коштів Стабілізаційного фонду передбачених для фінансування проектів пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт далі - бюджетні кошти . 2. Мінвуглепром є головним розпорядником бюджетних коштів. 3. Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним та шахтобудівним підприємствам далі - підприємства на здійснення заходів визначених Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 374-2006-п Офіційний вісник України 2006 р. N 13 ст. 879 а саме на: придбання засобів індивідуального захисту згідно з переліком що складається головним розпорядником бюджетних коштів на підставі поданих підприємствами пропозицій далі - поточні видатки ; фінансування проектів пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт у 2009 році далі - капітальні видатки . Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам державної форми власності або господарським товариствам 100 відсотків акцій яких належить державі незалежно від того який орган здійснює повноваження власника державного майна. 4. Поточні видатки здійснюються за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету на підставі затверджених Мінвуглепромом в установленому порядку програм підвищення безпеки праці на кожному підприємстві та за умови їх фінансування частково за рахунок власних коштів. Розподіл за поточними видатками здійснюється пропорційно співвідношенню планової чисельності промислово-виробничого персоналу підприємств з урахуванням рівня забезпеченості засобами індивідуального захисту який визначає головний розпорядник бюджетних коштів за погодженням з Держгірпромнаглядом. 5. Капітальні видатки здійснюються за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на підставі рішення Кабінету Міністрів України про затвердження переліку підприємств на яких передбачена реалізація проектів пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт у 2009 році далі - проекти та обсягів їх фінансування. 6. В переліку підприємств на яких передбачена реалізація проектів зазначаються: найменування вугледобувного підприємства його відокремленого підрозділу та напрями інвестування; загальна сума капітальних видатків у поточному році зокрема за напрямами інвестування; джерела фінансування капітальних видатків бюджетні власні кошти тощо зокрема за напрямами інвестування; очікувані результати від реалізації проектів зокрема у поточному році. Проект рішення Кабінету Міністрів України розробляється Мінвуглепромом і подається для погодження Мінекономіки Мінфіну і Держгірпромнагляду разом з проектами. До переліку включаються підприємства проекти яких визнані переможцями за результатами конкурсного відбору. Порядок проведення конкурсного відбору встановлюється Мінвуглепромом за погодженням з Мінекономіки Мінфіном і Держгірпромнаглядом. 7. Проекти розробляються вугледобувними підприємствами у формі бізнес-планів згідно з методичними рекомендаціями затвердженими Мінвуглепромом за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном. У проекті зазначаються: мета проекту відповідно до пріоритетів структурної перебудови економіки необхідний обсяг інвестицій загальна характеристика стану об'єкта план реалізації строки введення в дію основних фондів джерела фінансування результати оцінки фінансової та економічної ефективності очікувані результати його реалізації. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення кошти Стабілізаційного фонду передбачені для капітальних видатків зараховуються на рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля у тому числі дегазація вугільних пластів". Мінфін вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету. 8. Фінансування передбаченого проектами придбання систем комплектів обладнання та приладів здійснюється за умови постачання їх виробниками. 9. Закупівля товарів робіт і послуг за бюджетні кошти та попередня оплата такої закупівлі здійснюється в установленому законодавством порядку. 10. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання яких визнано банкрутами щодо яких порушено справу про банкрутство проводиться санація або які ліквідуються. 11. Кошти Стабілізаційного фонду не використані станом на 27 грудня бюджетного року підлягають поверненню до спеціального фонду державного бюджету не пізніше ніж до 31 грудня 2009 року. 12. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства. 13. Мінвуглепром щомісяця до 20 числа подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою затвердженою Мінфіном.