Наказ N 29/70 від 16.02.2009 р.

Наказ N 29/70 від 16.02.2009 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001р. N 112/182

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 16.02.2009 N 29/70 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 р. за N 230/16246 Про визнання таким що втратив чинність наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182 З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 1775-14 та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві" 1026-16 Н А К А З У Є М О: 1. Визнати таким що втратив чинність наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182 z0939-01 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж " зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.11.2001 за N 939/6130. 2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Іванченко О.Б. Управлінню ліцензування та атестації Державної архітектурно-будівельної інспекції Ситнік О.П. у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню ліцензування та атестації Державної архітектурно-будівельної інспекції Ситнік О.П. забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Готу А.О. та першого заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України Беркуту А.В. Голова О.В.Кужель Міністр В.С.Куйбіда