Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні З метою вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах дальшого розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні враховуючи пропозиції Національної ради з питань фізичної культури і спорту п о с т а н о в л я ю: 1. Кабінету Міністрів України: передбачати у проектах Державного бюджету України на 2010 та наступні роки субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл; ужити до 1 вересня 2009 року необхідних заходів щодо реформування медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах; опрацювати до 1 вересня 2009 року за участю Академії педагогічних наук України Академії медичних наук України вчених питання здійснення науково-дослідних розробок із фізичного виховання та вікової фізіології медичних проблем фізичної культури і спорту тощо; вивчити питання щодо створення Інституту фізичного виховання та вікової фізіології; вивчити до 1 липня 2009 року питання щодо розроблення програми про шкільний спортивний зал на 2011-2015 роки та за результатами вивчення вжити відповідних заходів. 2. Міністерству освіти і науки України: 1 до 1 вересня 2009 року: опрацювати разом із Міністерством України у справах сім'ї молоді та спорту за участю фізкультурно-спортивних товариств національних спортивних федерацій з відповідних видів спорту питання поетапного запровадження у навчальних закладах занять із фізичного виховання по відповідних секціях; вивчити питання щодо можливості заснування у вищих навчальних закладах іменних стипендій для студентів які є талановитими спортсменами і досягли значних успіхів на міжнародних студентських змаганнях та за результатами вивчення внести в установленому порядку відповідні пропозиції; удосконалити структуру та завдання Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України з метою належного здійснення заходів з фізичного виховання в навчальних закладах; узагальнити досвід держав - членів ЄС із реалізації програм з фізичного виховання учнів і студентів підготувати відповідні пропозиції щодо впровадження такого досвіду в навчальних закладах України; 2 забезпечити розроблення та затвердження до 1 жовтня 2009 року типових нормативів забезпечення дошкільних загальноосвітніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів необхідним фізкультурно-спортивним обладнанням та інвентарем; 3 вжити заходів щодо посилення персональної відповідальності керівників навчальних закладів за належну організацію та забезпечення необхідного обсягу рухової активності дітей учнівської і студентської молоді; 4 забезпечити щорічне проведення спартакіади студентів з інвалідністю. 3. Міністерству України у справах сім'ї молоді та спорту забезпечити: проведення щорічного моніторингу стану матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл; розроблення та впровадження в установленому порядку до 20 червня 2010 року загальнодержавної інформаційної комп'ютерної системи "Спортивна школа"; ужиття до 1 серпня 2009 року разом із Міністерством фінансів України заходів щодо вдосконалення умов оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл зокрема збереження надбавки за спеціалізацію спортивним школам олімпійського резерву встановлення надбавки за категорійність відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу; підготовку до 1 листопада 2009 року за участю національних спортивних федерацій з відповідних видів спорту фізкультурно-спортивних товариств учених спортивної громадськості пропозицій щодо оптимізації взаємодії державних і недержавних інституцій у процесі реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. 4. Міністерству охорони здоров'я України опрацювати до 1 вересня 2009 року питання щодо вдосконалення існуючої системи медичного контролю та проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів диспансеризації учнів і студентів. 5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: розробити та затвердити до 1 вересня 2009 року в установленому порядку регіональні програми "Спортивний майданчик" на 2010-2014 роки; опрацювати до 15 серпня 2009 року разом з органами місцевого самоврядування питання щодо встановлення тарифів на комунальні послуги для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на рівні тарифів для населення; передбачати у проектах місцевих бюджетів на 2010 та наступні роки асигнування для фінансування будівництва та ремонту спортивних споруд дитячо-юнацьких спортивних шкіл укомплектування їх сучасним спортивним обладнанням та інвентарем забезпечення належного функціонування та проведення навчально-спортивної роботи; уживати разом із Державним комітетом з питань телебачення та радіомовлення України Державним комітетом інформатизації України заходів щодо активізації пропаганди здорового способу життя та обмеження реклами алкоголю і тютюну в засобах масової інформації на рекламних носіях поблизу навчальних закладів у ході проведення молодіжних та студентських масових заходів. Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ 23 червня 2009 року N 478/2009