Наказ N 378 від 02.06.2009 р.

Наказ N 378 від 02.06.2009 р. Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 02.06.2009 N 378 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2009 р. за N 525/16541 Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення З метою впорядкування і вдосконалення системи збору обробки та узагальнення інформації необхідної для аналізу інфекційних та паразитарних захворювань щеплень проти окремих інфекційних хвороб та приведення адміністративної звітності у відповідність до міжнародних стандартів відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну статистику" 2614-12 статті 19-1 Закону України "Про інформацію" 2657-12 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. Форму звітності N 1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за місяць 20 року" місячна що додається. 1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за місяць 20 року" що додається. 1.3. Форму звітності N 2 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20 рік " річна що додається z0526-09 . 1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20 рік " що додається z0526-09 . 1.5. Форму звітності N 6 "Звіт про контингент осіб окремих вікових груп яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань за 20 рік" річна що додається z0527-09 . 1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 6 "Звіт про контингент осіб окремих вікових груп яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань за 20 рік" що додається z0527-09 . 1.7. Форму звітності N 70 "Звіт про профілактичні щеплення за півріччя 20 року" піврічна що додається z0528-09 . 1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 70 "Звіт про профілактичні щеплення за півріччя 20 року" що додається z0528-09 . 1.9. Форму звітності N 71 "Звіт про профілактичні щеплення які проводяться за епідемічними показаннями за півріччя 20 року" піврічна що додається z0529-09 . 1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 71 "Звіт про профілактичні щеплення які проводяться за епідемічними показаннями за півріччя 20 року" що додається z0529-09 . 2. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду: 2.1. Забезпечити в установленому чинним законодавством України порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести цей наказ до відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій Головного управління охорони здоров'я Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій головних державних санітарних лікарів Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя на залізничному водному та повітряному транспорті Головного лікаря Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я України далі - ЦСЕС МОЗ України . 3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя на залізничному водному та повітряному транспорті забезпечити подання зведеної інформації за формами звітності затвердженими цим наказом до Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим областях місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі ЦСЕС МОЗ України та відділу оперативних задач Міністерства охорони здоров'я України у встановлені терміни. 4. Головному лікарю ЦСЕС МОЗ України: 4.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формами звітності затвердженими цим наказом. 4.2. Забезпечити обробку аналіз і подання зведеної інформації в установлені терміни до Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Державного комітету статистики України в цілому по Україні та регіонах на паперових і електронних носіях а також закладам санітарно-епідеміологічної служби в електронному варіанті. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров'я України Біловола О.М. 6. Наказ набирає чинності з 1 липня 2009 року але не раніше дня його офіційного опублікування. Міністр В.М.Князевич ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.06.2009 N 378 ----------------------------------------------------- | | | | | | | | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ| ----------------------------------------------------- Звітність ЗВІТ про окремі інфекції та паразитарні захворювання за місяць 20 року ----------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | |--------------------------+------------------| |Санітарно-епідеміологічні | | Форма N 1 |станції СЕС незалежно | | місячна |від підпорядкування: |2 числа після | |- сільських і міських |звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО |районів міст без | | Наказ МОЗ України |районного поділу - СЕС | | 02.06.2009 N 378 |Автономної Республіки Крим| | |обласній міській міста | | за погодженням |з районним поділом СЕС | | з Держкомстатом |- міст з районним поділом |3 числа після | України | крім міст Києва і |звітного періоду | |Севастополя зведений | | |звіт - СЕС Автономної | | |Республіки Крим обласній | | |СЕС | | |СЕС Автономної Республіки |15 числа після | |Крим обласні Київська і |звітного періоду | |Севастопольська міські | | |СЕС зведений звіт - | | |Центральній СЕС МОЗ | | |України та Головним | | |управлінням статистики в | | |Автономній Республіці Крим| | |областях місті Києві | | |Управлінню статистики в | | |місті Севастополі | | |Центральна СЕС МОЗ України|на 35 день після | |зведений звіт по Україні |звітного періоду | |та регіонах - Міністерству| | |охорони здоров'я України | | |Держкомстату України | | ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- |Респондент: | |Найменування: | |Місцезнаходження: | | | | поштовий індекс область/Автономна Республіка Крим район | | | | | | населений пункт вулиця/провулок площа тощо | | | | | | N будинку/корпусу N квартири/офісу | ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |N | Шифр за |Зареєстро-| У тому числі: | | захворювань |р | МКХ-10 | вано |----------------------------------| | |я | | випадків | у |з них у дітей віком включно| | |д | | захво- |дітей| з гр. 2 : | | |к | | рювань |віком|----------------------------| | |а | | всього |0-17 | до | 1-4 | 5-9 |10-14|15-17| | | | | |років|1-го|роки |років|років|років| | | | | | з |року| | | | | | | | | |гр.1 | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| | А |Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Холера |1 | А00 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Черевний тиф |2 | А01.0 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Паратиф А В С та |3 | А01.1-4 | | | | | | | | |неуточнений | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Інші сальмонельозні |4 | А02 | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Шигельоз |5 | А03 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. |6 |А03.0-3;8-9| | | | | | | | |бактеріологічно | | | | | | | | | | |підтверджений | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Ентерити коліти |7 | А04.0-8; | | | | | | | | |гастроентерити | |А05.0 2-4 8| | | | | | | | |харчові | |А08.0-3 5 | | | | | | | | |токсикоінфекції | | | | | | | | | | |спричинені іншими | | | | | | | | | | |встановленими | | | | | | | | | | |збудниками | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. |8 | А04.5 | | | | | | | | |кампілобактеріальний| | | | | | | | | | |ентерит | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |ентерити спричинені|9 | А04.6 | | | | | | | | |єрсинія | | | | | | | | | | |ентероколітіка | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |ротавірусний ентерит|10| А08.0 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Гострі кишкові |11| А04.9; | | | | | | | | |інфекції спричинені| |А05.9; А09 | | | | | | | | |невстановленими | | | | | | | | | | |збудниками та | | | | | | | | | | |неточно визначені | | | | | | | | | | |харчові | | | | | | | | | | |токсикоінфекції | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Інші протозойні |12| А07 | | | | | | | | |кишкові хвороби | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. лямбліоз |13| А07.1 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |криптоспоридіоз |14| А07.2 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Туберкульоз органів |15| А15-А16; | | | | | | | | |дихання | | А19-част. | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |з них підтверджений |16|А15.0 2 4-9| | | | | | | | |бактеріологічно та | | А19-част. | | | | | | | | |гістологічно | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. туберкульоз |17| А15.0-3; | | | | | | | | |легенів | | А16.0-2; | | | | | | | | | | | А19-част. | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |з них підтверджений |18| А15.0 2; | | | | | | | | |бактеріологічно та | | А19-част. | | | | | | | | |гістологічно | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Туляремія |19| А21 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Сибірська виразка |20| А22 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Бруцельоз |21| А23 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Лептоспіроз |22| А27 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Лістеріоз |23| А32 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Правець |24| А33-А35 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Дифтерія |25| А36 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Кашлюк |26| А37 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. паракашлюк |27| А37.1 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Менінгококова |28| А39 | | | | | | | | |інфекція | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Хвороба легіонерів |29| А48.1-2 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Сифіліс |30| А50-А53 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Гонококова інфекція |31| А54 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Хвороба Лайма |32| А69.2 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Орнітоз |33| А70 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Рикетсіози |34| А75-А79 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. хвороба |35| А75.1 | | | х | х | | | | |Брілла | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |висипний тиф |36| А75.2-3 9 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |плямиста гарячка |37| А77 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |гарячка КУ |38| А78 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Гострий поліомієліт |39| А80 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Сказ |40| А82 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Кліщовий вірусний |41| А84 | | | х | х | | | | |енцефаліт | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Вірусний менінгіт |42| А87 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Вірусні гарячки та |43| А90-А99 | | | х | х | | | | |вірусні | | | | | | | | | | |геморагічні гарячки | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. гарячка |44| А92.3 | | | х | х | | | | |Західного Нілу | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |геморагічна |45| А98.5 | | | х | х | | | | |гарячка з нирковим | | | | | | | | | | |синдромом | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Кір |46| В05 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Краснуха |47| В06 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Вірусний гепатит |48| В15-В19 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. гострий |49| В15 | | | | | | | | |гепатит А | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |гострий гепатит В |50| В16 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |гострий гепатит С |51| В17.1 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |хронічний |52| В18 | | | | | | | | |вірусний гепатит | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |у т.ч. хр. гепатит В|53| В 18.0-1 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |хр. гепатит С |54| В 18.2 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Епідемічний паротит |55| В26 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Інфекційний |56| В27 | | | | | | | | |мононуклеоз | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Малярія |57| В50-В54 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Педикульоз і фтиріоз|58| В85 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Короста |59| В86 | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |H.influenzae як |60| В96.3 | | | | | | | | |причина хвороб | | | | | | | | | | |класифікованих в | | | | | | | | | | |інших рубриках | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Гострі інфекції |61| J06 | | | х | х | | | | |верхніх дихальних | | | | | | | | | | |шляхів множинних або| | | | | | | | | | |неуточнених | | | | | | | | | | |локалізацій | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Грип |62| J10 - J11 | | | х | х | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Носії збудників |63| Z22.1 | | | | | | | | |шигельозу | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Носії збудників |64| Z22.2 | | | | | | | | |токсигенних штамів | | | | | | | | | | |дифтерії | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Носії збудників |65| Z22.2.0 | | | | | | | | |нетоксигенних штамів| | | | | | | | | | |дифтерії | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Носії збудників |66| Z22.3 | | | | | | | | |холери | | | | | | | | | | |--------------------+--+-----------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----| |Паразитоносії |67| Z22.8 | | | х | х | | | | |малярії | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Керівник підпис П.І.Б. Виконавець підпис П.І.Б. телефон: факс: електронна пошта: В.о. директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.06.2009 N 378 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2009 р. за N 525/16541 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за місяць 20 року" 1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за місяць 20 року" місячна далі - форма N 1 . 1.2. Шифри нозологічних форм інфекційних і паразитарних захворювань у формі N 1 наводяться згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду прийнятою 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 01.01.93 далі - МКХ-10 відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я 995 599 19.06.46 та підписаного Українською РСР 03.04.48. 1.3. У звіті відображається інформація щодо кількості випадків захворювань на інфекції і паразитарних захворювань носіїв збудника інфекційної хвороби далі - інфекційні захворювання серед усього населення певного регіону за поточний місяць звітного періоду. 2. Порядок заповнення звіту 2.1. Форму N 1 заповнюють на підставі медичної первинної облікової форми N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань" za687-06 далі - форма N 060/о . 2.2. Форму N 1 заповнюють відповідальні особи санітарно-епідеміологічних станцій далі - СЕС що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України далі - МОЗ України . 2.3. В адресній частині звіту чітко та без скорочень зазначається найменування закладу охорони здоров'я який подає інформацію його місцезнаходження. 2.4. У рядках 1-67 міститься розширений перелік інфекційних та паразитарних захворювань графа А за їх нозологічними формами відповідно до шифру за МКХ-10 графа В вказується загальна кількість випадків захворювань серед усього населення графа 1 за віковими групами: до 1-го року 1-4 роки 5-9 років 10-14 років 15-17 років включно дані граф 3-7 із даних графи 2 . У рядках 15-18 у графі В шифр А19-частина визначається уточнена локалізація туберкульозного процесу в органах дихання серед усіх підрубрик міліарного туберкульозу рубрика А19 . У рядку 60 графа А введена в звітність форми N 1 гемофільна інфекція Haemophilus influenzae за типом b Hib з шифром В96.3 графа В відповідно до МКХ-10 як причина хвороб класифікованих в інших рубриках. Наприклад септицемія А41.3 бактеріальна інфекція А49.2 менінгіт G00 пневмонія J14 гострий бронхіт J20.1 тощо спричинені H.influenzae. 2.5. Арифметичний та логічний контроль форми N 1 2.5.1. Дані графи 2 мають дорівнювати підсумку даних граф 3-7 але не перевищувати даних графи 1 за кожним з рядків за винятком рядків 19-22 34-38 40-41 43-45 57 61 62 67 де проставлені символи "Х" . 2.5.2. Дані рядка 5 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 6 кожної з граф. 2.5.3. Дані рядка 7 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 8-10 кожної з граф. 2.5.4. Дані рядка 12 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 13 і 14 кожної з граф. 2.5.5. Дані рядка 15 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 16 кожної з граф. 2.5.6. Дані рядка 17 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 18 кожної з граф. 2.5.7. Дані рядка 15 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 17 кожної з граф. 2.5.8. Дані рядка 26 мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 27 кожної з граф. 2.5.9. Дані рядка 34 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 35-38 кожної з граф. 2.5.10. Дані рядка 43 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 44 45 кожної з граф. 2.5.11. Дані рядка 48 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 49-52 кожної з граф. 2.5.12. Дані рядка 52 мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 53 54 кожної з граф. 3. Звіт має бути заповнений чітко і розбірливо. Якщо які-небудь дані відсутні то ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом особи яка заповнила звіт із зазначенням дати внесених змін. Відповідальною за інформацію що надана в даному звіті є особа яка його заповнила. У кінці звіту обов'язково має бути вказано прізвище ім'я по батькові керівника його підпис; прізвище ім'я по батькові підпис телефон та електронна пошта особи яка заповнила звіт. Підпис керівника має бути завірено печаткою організації. В.о. директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська