План заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 -2013 роки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 452 25.06.2009 м.Київ Про затвердження Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки З метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року №1026-VI НАКАЗУЮ : 1. Затвердити план заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки далі - План заходів що додається. 2. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Директору Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України Директору Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Директору Департаменту економіки фінансів та бухгалтерської звітності МОЗ України Директору Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України Директору Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України Директору Центру лікування дітей з ВІЛ/СНІД при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської Луганської Львівської та Харківської Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій: 2.1 Забезпечити виконання Плану заходів затвердженого цим наказом. 2.2 Розробити відповідні регіональні Плани заходів у 2009 році. 2.3 Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання Плану заходів затвердженого цим наказом. 2.4 Подавати інформацію щодо виконання Плану заходів до Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.Г.Бідного. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги ЗАТВЕРДЖЕНО наказ МОЗ України від 25.06.2009 №452 План заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 -2013 роки Назва заходу Термін виконання Виконавець 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління 1.1 Забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу постійно Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам далі - Комітет Управління організації медичного забезпечення ЄВРО 2012 міжнародних зв'язків та євроінтеграції Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.2 Забезпечення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом прийнятої на 26-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу в червні 2001 р. та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 2009-2012 рр. Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Управління організації медичного забезпечення ЄВРО 2012 міжнародних зв'язків та євроінтеграції Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.3 Ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні 2011 Комітет Департамент кадрової політики освіти і науки 1.4 Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням зокрема з представниками груп ризику постійно Комітет Юридичне управління Департамент розвитку медичної допомоги Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 1.5 Взяти участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.6 Взяти участь у розробці затвердженні та впровадженні стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику 2009-2010 рр. Комітет Юридичне управління Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.7 Розроблення і затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей 2009-2010 рр. Комітет Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 1.8 Взяти участь у розробленні Державним Департаментом з питань виконання покарань України порядку здійснення соціального супроводу надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям народженим ВІЛ-інфікованими матерями які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією які перебувають в установах виконання покарань 2009 Комітет Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.9 Взяти участь у розробленні та впровадженні Міністерством праці та соціальної політики механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг пов'язаних з соціальним замовленням 2009 Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 1.10 Розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу - туберкульозу та вірусних гепатитів 2010 Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів 2.1 Створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 2013 Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Комітет Департамент кадрової політики освіти і науки Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності 2.2 Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я постійно Комітет Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 2.3 Сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді 2010 - 2013 Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.4 Сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 2010 - 2013 Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.5 Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах постійно Комітет Департамент кадрової політики освіти і науки Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.6 Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності та соціальних служб постійно Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів здійснених на національному та регіональному рівнях 3.1 Створення та забезпечення діяльності національного та регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 2009-2011 Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Департамент кадрової політики освіти і науки Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 3.2 Взяти участь у проведенні Міністерством сім'ї молоді та спорту України поведінкових досліджень у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції постійно Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 3.3 Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми постійно Комітет Адміністративний Департамент Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 4. Здійснення наукового супроводу 4.1 Взяти участь у розробленні Академією медичних наук України нових науково обґрунтованих методів профілактики діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД постійно Департамент кадрової політики освіти і науки Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 4.2 Взяти участь у пошуку лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів вивчення можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання постійно Департамент кадрової політики освіти і науки Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 5. Підготовка спеціалістів з питань лікування профілактики та соціальної підтримки для груп ризику ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 5.1 Взяти участь у підготовці Міністерством сім'ї молоді та спорту педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами постійно Департамент кадрової політики освіти і науки Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 5.2 Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки постійно Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації благодійні організації за згодою II. Профілактичні заходи 6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 6.1 Взяти участь у проведенні Державним Комітетом телебачення та радіомовлення України заходів з профілактики ВІЛ-інфекції що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя традиційні духовні морально-етичні та культурні цінності відповідальну поведінку в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі постійно Комітет Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 6.2 Забезпечити профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді проведення інформаційних культурно-просвітницьких заходів у тому числі в сільській місцевості віддалених районах та малих містах шляхом створення та поширення соціальної реклами забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім'ї дітей та молоді постійно Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 6.3 Сприяти формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у співпраці з неурядовими організаціями постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 6.4 Забезпечити проведення заходів спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров'я органів праці та соціального захисту населення постійно Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 6.5 Взяти участь у підготовці Міністерством праці та соціальної політики України методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях а також подоланні проявів дискримінації у сфері трудових відносин постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику 7.1 Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій що передаються статевим шляхом серед представників груп ризику постійно Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.2 Забезпечити надання споживачам ін'єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту постійно Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.3 Сприяти забезпеченню діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику постійно Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.4 Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін'єкційних наркотиків насамперед серед ВІЛ-інфікованих постійно Комітет Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.5 Забезпечити надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику постійно Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.6 Проведення роз'яснювальної роботи з профілактики ВІЛ-інфекції особам які надають платні сексуальні послуги постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 7.7 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам які мають сексуальні стосунки з чоловіками постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 8.1 Забезпечення проведення заходів спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення постійно Комітет Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністраційю 8.2 Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров'я: тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок які не пройшли обстеження на допологовому етапі; тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями методом полімеразної ланцюгової реакції; медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями постійно Комітет Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції 9.1 Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення постійно Комітет Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 9.2 Посилення безпеки донорства шляхом проведення обов'язкового тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров постійно Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 9.3 Забезпечення осіб які мали контакт з біологічними рідинами пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування зокрема медичних та соціальних працівників засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами постійно Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 10. Лікувальні заходи 10.1 Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ постійно Комітет Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 10.2 Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД постійно Комітет Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 10.3 Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 10.4 Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих постійно Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 10.5 Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 10.6 Запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції постійно Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 10.7 Створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності 10.8 Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін'єкційних наркотиків постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 11. Заходи із догляду та підтримки 11.1 Забезпечення надання паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД постійно Комітет Департамент розвитку медичної допомоги Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 11.2 Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг постійно Комітет Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 11.3 Сприяння наданню неурядовим організаціям соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування а також дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів постійно Комітет Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерство АР Крим управління охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О. Черенько