Показники безпеки та якості фасованої питної води. Державний гігієнічний норматив

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОСТАНОВА N 12 04.09.2008 м.Київ Про затвердження Державного гігієнічного нормативу "Показники безпеки та якості фасованої питної води" Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Затвердити рекомендований Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України Державний гігієнічний норматив "Показники безпеки та якості фасованої питної води" що розроблений ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва АМНУ" додається . 2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств інших центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку. В.о. Головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко Державний гігієнічний норматив "Показники безпеки та якості фасованої питної води" № Показники одиниці розмірності Значення показника не більше Методики визначення Органолептичні показники якості 1 Запах при 200С при нагріванні до 600С 0 1 ГОСТ 3351-74 ДСТУ EN 1420-1:2004 2 Каламутність НОФ 0 5 ГОСТ 3351-74 ДСТУ ISO 7027-2003 3 Кольоровість градус 10 ГОСТ 3351-74 ДСТУ ISO 7887-2003 4 Присмак бали 0 ГОСТ 3351-74 Фізико-хімічні показники якості а неорганічні компоненти 5 Водневий показник одиниці рН 6 5 - 8 5 ДСТУ 4077-2001 [1] 6 Сухий залишок оптимальний вміст у межах мг/дм3 1000 200 - 400 ГОСТ 18164-72 7 Жорсткість загальна оптимальна у межах ммоль/дм3 7 1 5 - 7 0 ГОСТ 4151-72 ДСТУ ISO 6059-2003 8 Лужність загальна оптимальна у межах ммоль/дм3 6 5 0 5 - 6 5 ГОСТ 23268.3-78 ДСТУ 3959 [1] [2] [31] 9 Кальцій оптимальний вміст у межах мг/дм3 130 25 - 75 ГОСТ 23268.5 -78 ДСТУ ISO 6058-2003 10 Магній оптимальний вміст у межах мг/дм3 80 10 - 80 ГОСТ 23268.5 -78 ДСТУ ISO 6059-2003 ДСТУ ISO 11885:2005 11 Фтор оптимальний вміст у межах для дитячої води у межах мг/дм3 1 5 0 7 - 1 2 0 25 - 0 5 ГОСТ 4386-89 ГОСТ 23268.18-78 ДСТУ ISO 10304-1-2003 12 Йод оптимальний вміст у межах для дитячої води у межах мкг/дм3 50 20 - 30 10 - 20 ДСТУ ISO 10304-3:2003 ЕРА Metod 4500-G 13 Залізо мг/дм3 0 2 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 23268.11-78 ДСТУ ISO 6332-2003 ДСТУ ISO 11885:2005 14 Марганець мг/дм3 0 05 ГОСТ 4974-72 ДСТУ ISO 11885 [4] [5] 15 Мідь мг/дм3 1 ГОСТ 4388-72 ДСТУ ISO 11885:2005 [3] [4] [6] 16 Цинк мг/дм3 < 0 01 ГОСТ 18293-72 ДСТУ ISO 11885:2005 [7] 17 Хлориди мг/дм3 250 ГОСТ 4245-72 ДСТУ 4079-2001 ДСТУ ISO 10304-1-2003 ДСТУ ISO 10304-3:2003 ГОСТ 23268.17-78 18 Сульфати мг/дм3 250 ГОСТ 4389-72 ДСТУ ISO 10304-1-2003 ГОСТ 23268.4-78 19 Поліфосфати мг/дм3 0 6 ГОСТ 18309-72 20 Хлор залишковий вільний мг/дм3 < 0 05 ГОСТ 18190-72 ДСТУ ISO 7393-1-2003 ДСТУ ISO 7393-2:2004 ДСТУ ISO 7393-3:2004 21 Сірководень мкг/дм3 < 0 005 [1] [8] [9] [11] б органічні компоненти 22 Хлор залишковий зв'язаний мг/дм3 < 0 05 ГОСТ 18190-72 ДСТУ ISO 7393-1-2003 ДСТУ ISO 7393-2:2004 ДСТУ ISO 7393-3:2004 23 Поверхневоактивні речовини аніонні мг/дм3 < 0 05 [1] [24] [25] [26] 24 Нафтопродукти мг/дм3 < 0 01 ГОСТ 17.1.4.01-80 [1] [27] [28] 25 Феноли леткі мкг/дм3 < 0 5 [1] [29] [30] 26 Хлорфеноли мкг/дм3 0 3 ДСТУ ISO 6468-2002 [31] Токсикологічні показники якості а неорганічні компоненти 27 Кремній мг/дм3 10 ДСТУ ISO 11885:2005 28 Нітрати по NO3 мг/дм3 10 ГОСТ 18826-73 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 23268.9-78 ДСТУ 4078-2001 ДСТУ ISO 7890-1-2003 ДСТУ ISO 7890-2-2003 29 Нітрити по NO2 мг/дм3 <0 02 ГОСТ 4192-82 ДСТУ ISO 6777-2003 ГОСТ 23268.8-78 30 Ціаніди мг/дм3 <0 01 [1] [11] [32] 31 Аміак мг/дм3 0 1 ГОСТ 4192-98 32 Алюміний мг/дм3 0 1 ГОСТ 18165-89 [12] ДСТУ ISO 11885:2005 33 Барій мг/дм3 0 1 ДСТУ ISO 11885:2005 [12] 34 Берилій мг/дм3 0 0002 ДСТУ ISO 11885:2005 ГОСТ 18294-89 ГОСТ 18294-2004 [3] 35 Кадмій мг/дм3 <0 001 ДСТУ ISO 11885:2005 [13] 36 Кобальт мг/дм3 0 1 ДСТУ ISO 11885:2005 [14] [33] 37 Літій мг/дм3 0 03 ДСТУ ISO 11885:2005 [1] 38 Молібден по Mo сумарно мг/дм3 0 07 ГОСТ 8308-72 ДСТУ ISO 11885:2005 39 Натрій мг/дм3 200 ГОСТ 23268.6-78 ДСТУ ISO 11885:2005 40 Калій оптимальний вміст мг/дм3 20 ГОСТ 23268.7-78 ГОСТ 26449.1-85 ІСО 9964-3-96 41 Нікель мг/дм3 0 02 ДСТУ ISO 11885:2005 [33] 42 Ртуть мг/дм3 <0 0002 ГОСТ 26927-89 [1] [15] [16] 43 Селен мг/дм3 0 01 ДСТУ ISO 11885:2005 ГОСТ 19413-89 [1] 44 Срібло мг/дм3 0 025 ДСТУ ISO 11885:2005 ГОСТ 18293-72 [33] [36] 45 Свинець мг/дм3 0 01 ГОСТ 18293-72 РД52.24.377-95 ДСТУ ISO 11885:2005 46 Стронцій мг/дм3 7 ДСТУ ISO 11885:2005 ГОСТ 23950-88 47 Сурма мг/дм3 0 005 ДСТУ ISO 11885:2005 [11] 48 Хром Сr6+ мг/дм3 <0 02 ДСТУ ISO 11885:2005 [33] 49 Бор мг/дм3 0 5 ДСТУ ISO 11885:2005 [17] [18] 50 Миш'як мг/дм3 0 01 ГОСТ 4152-89 ДСТУ ISO 11885:2005 51 Озон мг/дм3 0 1 ГОСТ 18301-72 52 Бромат мг/дм3 0 01 ДСТУ ISO 10304-1:2003 [35] 53 Кисень для дитячої води мг/дм3 не менше 9 ДСТУ ISO 5814-2003 ДСТУ ISO 5813:2004 54 Двоокис вуглецю % ГОСТ 23268.2-91 слабогазованої у межах 0 20-0 30 середньогазованої у межах 0 31-0 40 сильногазованої > 0 4 б органічні компоненти 55 Окислюваність перманганатна мгО2/дм3 2 ГОСТ 23268.12-78 56 Загальний органічний вуглець мг/дм3 3 ДСТУ EN 1484 [1] 57 Хлороформ мкг/дм3 6 [19] [20] 58 Бромоформ мкг/дм3 2 59 Дибромхлорметан мкг/дм3 1 60 Бромдихлорметан мкг/дм3 1 61 Тригалометани сума мкг/дм3 10 62 Тетрахлорвуглець мкг/дм3 0 2 63 Трихлоретилен та тетрахлоретилен сума мкг/дм3 1 64 Бенз а пірен мкг/дм3 <0 002 [21] [22] 65 Пестициди сума мкг/дм3 0 1 ДСТУ ISO 6468-2002 [19] [23] Мікробіологічні та паразитологічні показники 66 ЗМО при температурі 370С - 24 год не більше 20 [37] 67 ЗМО при температурі 220С - 72 год не більше 100 68 Коліформні бактерії відсутність 69 Pseudomonas aeruginosa відсутність [38] 70 Патогенні ентеробактерії сальмонели шигели відсутність [37] 71 Коліфаги відсутність 72 Ентеровіруси ротавіруси аденовіруси реовіруси антиген вірусу гепатиту А відсутність [39] [40] [41] [42] [43] 73 Ооцисти криптоспорідій ізоспор відсутність [44] [44] 74 Цисти лямблій дизентирійних амеб балантидія кишкового відсутність 75 Яйця та лічинки гельмінтів відсутність Радіологічні показники Для води що виробляється з підземних джерел [45] [46] 76 Радон-222 Бк/дм3 100 77 Радій-226 Бк/дм3 1 78 Радій-228 Бк/дм3 1 79 Уран сумарна активність природної суміші ізотопів Бк/дм3 Для води що виробляється з водопровідної поверхневих джерел 80 Сумарна бета- активність Бк/дм3 1 81 Сумарна альфа- активність Бк/дм3 0 1 Перелік методик визначення показників що наведено у таблиці 1. СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод. - Ч.1. М 1987 г. / СЕВ Уніфіковані методи дослідження якості води. - Ч.1. М 1987р./ . 2. Вода питна. Нормативні документи. Довідник. Львів. 2001. 3. РД 118.02.28.88. Методика фотометрического определения мышьяка ІІІ и мышьяка V ./ Методика визначення миш'яку ІІІ і миш'яку V /. 4. РД 52.24.81-89. Методические указание по определению массовой концентрации цинка меди марганца железа в природних водах атомно-абсорбционным методом с атомизацией пробы в пламени./ Методичні вказівки по визначенню масової концентрації цинку міді марганцю заліза в природних водах атомно-абсорбційним методом з атомізацією проби в полум'ї/. 5. МВВ 90-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации марганца в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-27-94 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю в пробах природної питної і стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 6. КНД 211.1.4.035-95. Методика екстракційного фотометричного визанчення міді з діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих та стічних водах. 7. МВВ 116-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-14-94 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку в пробах природної питної і стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 8. СЕВ Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 1 т.2. М. 1987 г. / СЕВ Уніфіковані методи дослідження якості води. Ч. 1 т.2. М. 1987 р./ 9. МВВ 081/12-0017-01. Поверхневі води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого сірководню та сульфідів фотометричним методом. 10. МВВ 92-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфида в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-08-97 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфіда у пробах. 11. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д. Семенова. Л. Гидрометеоиздат. 1977 г. / Керівництво по хімічному аналізу поверхневих вод суші за ред. А.Д. Семенова. Л. Гідрометеоіздат. 1977 р./ 12. Методы исследования качества воды водоемов. Под. Ред. А.П. Шицковой / М. "Медицина" 1990 г./ Методи дослідження якості води водойм. За ред. А.П. Шицькової. М. "Медицина" 1990 р./ 13. МВВ 103-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации кадмия в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-16-95 ./ вань масової концентрації кадмію в пробах природної питної і стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 14. МВВ 93-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды Методика выполнения измерений массовой концентрации кобальта в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-12-94 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації кобальту в пробах природної питної і стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 15. РД 52.24.30-86. Методики выполнения измерений массовой концентрации ионов ртути в природной воде методом беспламенной абсорбции. / Методика викинання вимірювань масової концентрації іонів ртуті у природній воді методом безпламеної абсорбції/. 16. МВВ 081/12-4562-00. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе ртути "РА-915+" с приставкой "РП-91"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації загальної ртуті у пробах природної питної і стічної води на аналізаторі ртуті "РА-915+" з приставкою "РП-91"/. 17. МВВ 111-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-09-94 . / Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації бору в пробах природної питної і стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 18. РД 52.24.41-87. Методические указание по фотометрическому определению бора с азометрином-Н и с корминовой кислотой в поверхностных и очищенных сточных водах./ Методичні вказівки по фотометричному визначенню бору з азометрином-Н і з карміновою кислотою в поверхневих і очищених стічних водах/. 19. Методика выполнения измерений массовой концентрации галометанов в питьевой поверхностной воде методом газожидкостной хроматографии МВХ 08234-2001. Разработан Харьковским ЦХТ "Кроун". Аттестована Харьковским ГЦСМС. Протокол № 16 от 2.03.2001 г. / Методика використання вимірювань масової концентрації галометанів в питній поверхневій воді методом газорідинної хроматографії/. 20. МВ № 0052-98. Газохроматографічне визначення тригалогенметанів хлороформу у воді. 21. МВВ 97-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз а пирена в пробах природной питьевой и сточной воды методом криолюминесценции с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації бенз а пірену у пробах природної питної і стічної води методом кріолюмінесценції з використанням аналізатора рідини "Флюорат-02"/. 22. МВВ 98-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз а пирена в пробах природной питьевой и сточной воды с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве детектора к хроматографу М 01-21-95 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації бенз а пірену у пробах природної питної і стічної води з використанням аналізатору рідини "Флюорат-02" в якості детектора до хроматографу/. 23. РД 52.24.66-88. Методические указания по определению содержания галогенорганических пестицидов и их метаболитов в поверхностных водах./ Методичні вказівки по визначенню вмісту галогенорганічних пестицидів і їх метаболітів в поверхневих водах/. 24. МВВ 081/12-4555-00. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активних веществ в пробах питьевых природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації аніонних поверхнево-активних речовин в пробах питних природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 25. КНД 211.1.4.017-95. Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин АПАР з метиленовим блакитним у природних та стічних водах. 26. РД 52.24.17-86. Методические указания по экстракционно-фотометрическому определению сумарного содержания анионных синтетических поверхностно автивных веществ СПАВ в природных водах./ Методичні вказівки по екстракційно-фотометричному визначенню загального вмісту аніонних синтетичних поверхнево-активних речовин СПАР у природних водах/. 27. МВВ 99-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів у пробах питних природних і стічних вод флуориметричним методом на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 28. МВВ 081/12-57-00. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации нафтопродуктів в воде автоматическим анализатором "МИКРАН"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів у воді автоматичним аналізатором "МІКРАН"/. 29. МВВ 104-12-98. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах природних питьевых и сточных вод на флюоресцентно-фотометрическом анализаторе "Флюорат-02"./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолів загальних і летких у пробах природних питних і стічних вод на флюоресцентно-фотометричному аналізаторі "Флюорат-02"/. 30. РД 52.24.34-86. Методические указания по определению массовой концентрации фенолов в природных поверхностных водах фотометрическим методом отгонка фенолов с паром ./ Методичні вказівки по визначення масової концентрації фенолів в природних поверхневих водах фотометричним методом відгін фенолів з паром /. 31. РД 52.10.243-92. Определение алкилфенолов нитро-фенолов хлорфенолов методом газожидкостной хроматографии. / Визначення алкілфенолів нітро-фенолів хлорофенолів методом газорідинної хроматографії/. 32. МВВ 081/12-4556-00. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации цианидов токсичных в пробах питьевых природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" М 01-32-98 ./ Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації ціанідів токсичних у пробах питних природних і стічних вод флуориметричним методом на аналізаторі рідини "Флюорат-02"/. 33. РД 52.24.377-95. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов Al Ag Be Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb B Zn в поверхностных водах суши методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизации". 34. РД 52.24.492-95. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в водах фотометрическим методом с ацетилацетоном". 35. МВВ 146-36-98 "Методика виконання вимірювання масової концентрації бромідів в природній воді хемілюмінесцентним методом" атестовано УкрЦСМ Держспоживстандарту України. 36. МВВ 081/12-0258-06 "Методика виконання вимірювань масової концентрації срібла у воді питній воді питній фасованій та воді плавальних басейнів фотометричним методом" атестовано УкрЦСМ Держспоживстандарту України. 37. Методичні вказівки "Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води" затверджено наказом МОЗ України від 3 лютого 2005 р №60. 38. Методические рекомендации. Выявление и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды пищевых продуктах воде сточных жидкостях - М. 1984. 39. Методичні рекомендації по застосуванню бентоніту для вивчення ентеровірусів у людини і в навколишньому середовищі.-К. 1986 40. Методические рекомендации по контролю и оценке вирусного загрязнения объектов окружающей среды № 4146-86.-М. 1986. 41. Методические рекомендации по санитарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды.-М. 1982. 42. Методические рекомендации по санитарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды.Утв.нач. Главного управления карантинных инфекций МЗ СССР 7 апреля 1981 г. -М. -1981. 43. Інструкції щодо використання діагностичних препаратів виробника. 44. Санітарно-паразитологічні дослідження води питної. Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00. - К. 2000. 45. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах окружающей среды. Под общей редакцией А.Н. Марея и А.С. Зыковой. Москва 1980. 46. Ленин С.С. Шашкина Н.Н. и Шашкин В.Л. 1962 Применение a-сцинтилляционных камер при эманационном определении изотопов радия // Атомная энергия том 12 с. 429-431. 47. КНД 211.1.4.057-97 "Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах Poecillia reticulata Peters". 48. КНД 211.1.4.060-97 "Методика визначення токсичності води на бактеріях Photobacterium phosphoreum Cohn Ford".