Концепція забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 660 03.09.2009 м.Київ Про затвердження "Концепції забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу" На виконання пункту 4.2 Протоколу наради у Віце-прем'єр-міністра України І. Васюнника з питань створення безпечних умов надання медичних послуг та допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 04 лютого 2009 року з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. №563-р "Про схвалення Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Концепцію забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу що додається. 2. Управлінню організації медичного забезпечення ЄВРО 2012 міжнародних зв'язків та євроінтеграції Гузар З. Т. довести цей наказ до відома Голів Донецької Київської Львівської Харківської обласних Київської міської державних адміністрацій закладів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра-головного державного санітарного лікаря України Біловола О.М.та заступника Міністра Юрченка В. Д. В. о. Міністра О.М.Біловол ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України від 03.09.2009 № 660 КОНЦЕПЦІЯ забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу Проблема на розв'язання якої спрямована Концепція Концепцію розроблено для організації комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу далі - чемпіонат згідно з вимогами УЄФА. З урахуванням положень цієї Концепції та з метою координації дій місцеві органи виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування за погодженням з національним координатором з питань медичного забезпечення затверджують регіональні плани забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на період підготовки та проведення чемпіонату. Щорічно Україну відвідує близько 400 тис. іноземних туристів на чемпіонат планується прибуття 1 6 млн. гостей та учасників тому загальна кількість відвідувачів нашої країни буде становити близько 2 млн. чоловік що підвищує ризик погіршення санітарної та епідемічної ситуації у 5 разів. Організація взаємодії установ і закладів охорони здоров'я з органами і підрозділами МВС МНС СБУ місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування та іноземними партнерами здійснюється з урахуванням вимог щодо проведення чемпіонату встановлених УЄФА. Основним закладом державної санітарно-епідеміологічної служби який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та координацію дій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя у приймаючому місті надає консультативні послуги профільними спеціалістами - санітарними лікарями та епідеміологами визначається обласна Київська міська санітарно-епідеміологічна станція. Крім цього на цей заклад покладається організація екстрених санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Найбільшими ризиками для здоров'я призначених осіб учасників уболівальників і гостей можуть бути захворювання пов'язані з уживанням незвичної для них їжі та води харчові отруєння контактування з хворими на інфекційні хвороби перегрівання або переохолодження а також нещасні випадки аварії тощо. Під час проведення масових заходів чемпіонату існує загроза вчинення терористичних актів із застосуванням хімічних речовин біологічних агентів радіоактивних матеріалів. Крім того слід забезпечити санітарно-гігієнічне та протиепідемічне забезпечення осіб що охороняються державою та тих що належать до категорії особливо важливих призначених осіб з урахуванням вимог щодо їх статусу. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання Значну роль під час проведення чемпіонату відіграє узгодженість дій установ і закладів охорони здоров'я державної санітарно-епідеміологічної служби в приймаючих містах пов'язаних з медичним та санітарно-протиепідемічним забезпеченням призначених осіб учасників уболівальників і гостей. Реалізація цієї Концепції дасть змогу розробити механізм організації медичної допомоги та санітарно-протиепідемічного забезпечення призначених осіб учасників уболівальників і гостей під час проведення чемпіонату а також надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Основними ризиками що можуть вплинути на якість та ефективність санітарно-протиепідемічного забезпечення є відсутність досвіду проведення в Україні такого масового заходу як чемпіонат недостатній обсяг бюджетного фінансування закладів державної санітарно-епідеміологічної служби та лікувально-профілактичних закладів особливо їх лабораторної ланки а також недостатня укомплектованість закладів державної санепідслужби кадрами. Мета Концепції Метою цієї Концепції є застосування механізму організації санітарно-протиепідемічного забезпечення території об'єктів а також призначених осіб учасників уболівальників і гостей під час проведення чемпіонату а також організація і проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Шляхи і способи розв'язання проблеми Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час проведення чемпіонату в приймаючих містах на шляхах пересування призначених осіб учасників уболівальників і гостей здійснюється шляхом: підвищення якості надання та доступності необхідних медичних послуг особам з ознаками інфекційного паразитарного захворювання харчового отруєння; повного укомплектування медичним персоналом і обладнанням закладів охорони здоров'я та державної санітарно-епідеміологічної служби в приймаючих містах; використання вітчизняного та іноземного досвіду з проведення значних масових спортивних і культурно-видовищних заходів підтримання дружньої атмосфери; додержання єдиних вимог щодо організації та проведення екстрених заходів під час проведення чемпіонату в місцях проведення масових заходів чемпіонату на стадіонах у фан-зонах ; координації дій установ і закладів охорони здоров'я державної санепідслужби з органами і підрозділами МВС МНС СБУ інших заінтересованих міністерств і служб у приймаючих містах; організації та проведення комплексу профілактичних заходів на об'єктах призначених для надання послуг з розміщення учасників в аеропортах на залізничних вокзалах автовокзалах пунктах пропуску через державний кордон на шляхах пересування призначених осіб учасників уболівальників і гостей; посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в приймаючих містах та контролю за санітарно-епідемічною ситуацією для запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя учасників гостей та населення під час проведення чемпіонату. протиепідемічного забезпечення учасників під час тренувань і фінальних ігор чемпіонату; створення відповідних умов для осіб що охороняються державою та належать до категорії особливо важливих призначених осіб; організації своєчасного та адекватного реагування державної санітарно-епідеміологічної служби під час проведення масових заходів чемпіонату; вдосконалення роботи лабораторних підрозділів закладів держаної санітарно-епідеміологічної служби впровадження сучасних методів визначення шкідливих мікробіологічних хімічних зокрема токсичних фізичних чинників з метою підвищення ефективності та своєчасності проведення профілактичних і протиепідемічних заходів недопущення ускладнення санітарно-епідемічної ситуації посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за безпечністю продуктів харчування та харчової сировини питної води об'єктами підвищеного епідемічного ризику та навколишнього середовища; оснащення відповідно до завдання 12 Додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 107 установ державної санітарно-епідеміологічної служби сучасним високочутливим лабораторним обладнанням автоматичні мікробіологічні аналізатори для проведення санітарно-бактеріологічних санітарно-вірусологічних молекулярно-генетичних досліджень та ідентифікації біологічних агентів сучасні мікроскопи для паразитологічних та ентомологічних досліджень комплекти обладнання для прискореного санітарно-бактеріологічного дослідження води рідинні та газорідинні хроматографи атомно-абсорбційні спектрофотометри аналізатори ртуті в повітрі тощо обладнання для створення біологічної безпеки в лабораторіях бокси біологічної безпеки ; забезпечення закладів державної санітарно-епідеміологічної служби витратними матеріалами для лабораторних досліджень; придбання пересувних та стаціонарних дезінфекційних камер та устаткування для дезінфекції. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймаючого міста забезпечують організацію та проведення санітарних і протиепідемічних заходів. Нагляд за проведенням таких заходів і виконанням санітарного законодавства держсанепідслужбою здійснюється шляхом проведення запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного нагляду. Запобіжний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється шляхом: проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації щодо відведення земельних ділянок проектної документації на будівництво/реконструкцію об'єктів інших визначених законодавством об'єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи; погодження місць розташування об'єктів розроблених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів щодо приведення показників стану навколишнього природного середовища якості питної води безпечності продуктів харчування об'єктів сфери розміщення та обслуговування призначених осіб учасників уболівальників і гостей у відповідність до санітарного законодавства проведення санітарно-епідеміологічних обстежень у тому числі із застосуванням лабораторно-інструментальних методів досліджень об'єктів будівництва та участь у прийомці в експлуатацію видача передбачених законодавством дозволів. Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється шляхом: проведення вибіркових санітарно-епідеміологічних обстежень діючих об'єктів на відповідність вимогам санітарного законодавства; лабораторного моніторингу безпечності харчових продуктів питної води об'єктів навколишнього середовища у межах визначеної законодавством компетенції; оцінки аналізу інфекційної та паразитарної захворюваності харчових отруєнь; інтегрованого аналізу санітарно-епідеміологічної ситуації з метою опрацювання заходів щодо уникнення її можливого ускладення. Держсанепідслужба проводить оцінку показників стану навколишнього природного середовища із проведенням у разі потреби інформування населення. Санітарно-епідемічне благополуччя забезпечується під час підготовки чемпіонату шляхом здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних паразитарних хвороб харчових отруєнь і масових неінфекційних захворювань. Під час проведення чемпіонату Держсанепідслужба забезпечує посилення у приймаючих містах: - запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо відведення земельних ділянок проектування будівництва та введення в експлуатацію об'єктів пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу; - поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо функціонування об'єктів призначених для надання послуг з розміщення призначених осіб учасників і гостей роботою базових лікарень та інших закладів охорони здоров'я об'єктами водопостачання громадського харчування; - моніторингу за станом води відкритих водойм у місцях визначених зон масового відпочинку населення та рекреації питною водою та продуктами харчування. З метою запобігання виникненню та поширенню інфекційних паразитарних хвороб та харчових отруєнь використовуються епідеміологічні та лабораторні методи досліджень. Контроль інфекційної захворюваності населення здійснюється як у період підготовки до чемпіонату так і під час його проведення. Держсанепідслужба проводить комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань здійснює контроль за проведенням заходів з профілактики їх виникнення на об'єктах комунально-побутового призначення та інших бактеріологічний та вірусологічний контроль за станом води водопровідної стічної у відкритих водоймищах інших об'єктах навколишнього природного середовища. У разі виникнення спалаху інфекційних хвороб проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення причин поширення захворювань та здійснюються заходи для локалізації та ліквідації вогнища спалаху. У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб масових неінфекційних захворювань отруєнь радіаційних уражень населення можуть застосовуватись особливі умови спрямовані на запобігання виникненню чи поширенню або ліквідацію таких захворювань або уражень відповідно до законодавства. У пунктах пропуску через державний кордон функціонують санітарно-карантинні підрозділи. У разі виявлення у осіб які перетинають державний кордон симптомів особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб приймається в установленому порядку рішення щодо припинення подальшого пропуску ізоляції транспортних засобів для проведення дезінфекції. Інформація про такий випадок терміново подається керівникам територіального підрозділу Держмитслужби територіальної санітарно-епідеміологічної станції та МОЗ. Робота проводиться у взаємодії з митною та прикордонною службами. При цьому здійснюється тимчасова ізоляція хворого складаються списки осіб що перебували у контакті з ним застосовуються засоби індивідуального захисту. Дезінфекційна бригада здійснює на пункті пропуску дезінфекцію транспортного засобу. Епідеміологічна бригада разом з лікарем-консультантом за попереднім уточненим діагнозом розробляє план протиепідемічних профілактичних заходів які необхідно провести для локалізації та ліквідації спалаху інфекційних захворювань. Хворого транспортують до інфекційного відділення лікарні та у разі потреби госпіталізують. У разі масового інфекційного ураження людей у лікарнях приймаючих міст та інших адміністративно-територіальних одиниць передбачається виділення додаткових ліжок у медичних закладах інфекційного профілю. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя під час проведення чемпіонату У приймаючому місті місцеві органи виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування приймають рішення про утворення групи медичного та санітарно-епідемічного забезпечення на чолі з регіональним координатором з медичних питань яка співпрацює з організаційним комітетом приймаючого міста та національним координатором з питань медичного забезпечення. До групи обов'язково входить головний державний санітарний лікар області м. Києва . Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням з національним координатором з питань медичного забезпечення затверджуються плани заходів з медичного реагування зокрема з медичного обслуговування та санітарно-протиепідемічного забезпечення призначених осіб у тому числі особливо важливих призначених осіб учасників уболівальників і гостей та плани медичного реагування та протиепідемічного забезпечення на стадіонах і у фан-зонах. Плани медичного реагування та протиепідемічного забезпечення на стадіонах і у фан-зонах розробляються у взаємодії з органами і підрозділами МВС МНС СБУ аварійно-рятувальними та іншими службами задіяними під час проведення чемпіонату. У приймаючому місті забезпечується: інформування призначених осіб учасників уболівальників і гостей про заклади охорони здоров'я та державної санепідслужби які здійснюють медичне обслуговування та державний санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль за заходами щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя; здійснення контролю за місцем перебування особи та проведення протиепідемічних заходів що звернулася за медичною допомогою з підозрою на інфекційне паразитарне захворювання або харчове отруєння. Обсяг фінансових ресурсів Фінансування визначених Концепцією заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя учасників та гостей чемпіонату та населення під час підготовки та проведення чемпіонату у тому числі у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється в межах коштів передбачених у державному та місцевих бюджетах для забезпечення охорони здоров'я санітарного та епідемічного благополуччя відповідно до завдання 12 Додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 107 а також за рахунок інших джерел.