Про посилення державного нагляду за потужностями (об'єктами) з виробництва та обігу харчових продуктів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПОСТАНОВА N 21 15.09.2009 м.Київ Про посилення державного нагляду за потужностями об'єктами з виробництва та обігу харчових продуктів Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у зв'язку із ускладненням санітарно-епідемічної ситуації та з метою забезпечення захисту життя та здоров'я населення вжиття відповідних запобіжних заходів щодо збереження стабільної епідемічної ситуації ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Головам Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських Рад органів місцевого самоврядування міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади рекомендувати: 1.1. Провести засідання надзвичайних протиепідемічних комісій на яких розглянути питання санітарно-епідемічної ситуації в регіонах та обсягу необхідних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення епідемічних ускладнень у тому числі профілактики виникнення гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь. 1.2. Взяти під особистий контроль роботу керівників відповідних служб підприємств установ та організацій незалежно від форм власності щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідних територій. 1.3. Проводити постійну роботу з засобами масової інформації щодо висвітлення питань профілактики виникнення та розповсюдження гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь з метою своєчасного об'єктивного та достовірного інформування населення. 1.4. Привести продовольчі ринки та об'єкти дрібно-роздрібної торгівлі незалежно від форм власності у відповідність до вимог чинного законодавства. Вжити дієвих заходів щодо припинення торгівлі харчовими продуктами у несанкціонованих місцях та ліквідації стихійної торгівлі. 1.5. Систематично проводити комплексні перевірки дотримання суб'єктами господарювання умов виробництва транспортування та реалізації харчових продуктів. 1.6. Вжити заходів щодо підвищення відповідальності власників керівників потужностей об'єктів з виробництва та обігу харчових продуктів за недотримання вимог санітарного законодавства у частині забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. 1.7. Забезпечити посилення санітарних та протиепідемічних профілактичних заходів у місцях масового перебування людей зібрання святкування ярмарки тощо . 2. Керівникам підприємств установ та організацій незалежно від форм власності що здійснюють діяльність з виробництва та обігу харчових продуктів: 2.1. Забезпечити безумовне дотримання вимог чинного законодавства у тому числі санітарного щодо виробництва та реалізації безпечних та якісних харчових продуктів. 2.2. Надавати декларацію виробника відповідно до чинного законодавства. 2.3. Вести облік придбання з посиланням на відповідну декларацію виробника харчових продуктів та сировини що застосовуються для виробництва або обігу харчових продуктів протягом трьох років з метою забезпечення відслідковування таких харчових продуктів. 2.4. Впроваджувати на потужностях об'єктах з виробництва та обігу харчових продуктів системи забезпечення безпечності харчових продуктів НАССР . 2.5. Виконувати вимоги чинного законодавства щодо проведення обов'язкового виробничого контролю готової продукції та сировини. 2.6. Забезпечити у поточному році проведення позачергового гігієнічного навчання серед працівників щодо дотримання вимог санітарного законодавства при виробництві та обігу харчових продуктів зі здачею відповідного заліку. 3. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті об'єктів з особливим режимом роботи головним державним санітарним лікарям органів виконавчої влади у галузі оборони внутрішніх справ у справах охорони державного кордону з питань виконання покарань Державного управління справами Служби безпеки України: 3.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на потужностях об'єктах з виробництва та обігу харчових продуктів. 3.2. Забезпечити необхідний комплекс лабораторних досліджень під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за потужностями об'єктами з виробництва та обігу харчових продуктів. 3.3. Застосовувати заходи адміністративного впливу до порушників при встановленні фактів порушення вимог санітарного законодавства у ході здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3.4. Проводити санітарно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо заходів які необхідно здійснювати для запобігання виникненню гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь. 4. Про проведену роботу та вжиті заходи інформувати Центральну санітарно-епідеміологічну станцію Міністерства охорони здоров'я України щорічно до 15 травня та 15 листопада. 5. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я України Некрасовій Л.С.організувати узагальнення інформації та підготувати довідку за наданими матеріалами до Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ щорічно до 20 травня та 20 листопада. 6. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров я України дану постанову довести до міністерств інших центральних органів виконавчої влади власників та керівників підприємств та установ закладів державної санітарно-епідеміологічної служби в установленому порядку. 7. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого заступника Головного державного санітарного лікаря України Мухарську Л. М. О.М.Біловол