Галузева програма Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 12 травня 2009 року N 133 Про затвердження Галузевої програми "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки" Відповідно до рішення науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу від 24.02.2009 N 70 та з метою удосконалення галузевої системи стандартизації та технічного регулювання наказую: 1. Затвердити Галузеву програму "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки" що додається. 2. Управлінню науково-технічної політики Цихан Т. В. забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Запатріну І. В. Міністр О. Ю. Кучеренко СХВАЛЕНО рішенням науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України від 24 лютого 2009 р. N 70 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 р. N 133 ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки" ВСТУП Стандартизація є одним із важелів управління житлово-комунальних господарством та міським електричним транспортом далі - ЖКГ відіграє значну роль у виробництві конкурентоспроможної продукції для ЖКГ сприяє підвищенню якості послуг які надаються ЖКГ захисту навколишнього середовища ощадному використанню ресурсів забезпечує безпечність продукції та послуг. Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки" далі - Програма розроблена відповідно до концепції яка схвалена рішенням науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства далі - Мінжитлокомунгосп України від 25.04.2008 N 50 та затверджена наказом N 20 від 07.07.2008. Програма направлена на виконання вимог нормативно-правових актів серед яких: - постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 "Про затвердження Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України" якою визначено що до повноважень Міністерства належить здійснення технічної політики в галузі ЖКГ; - постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади на яку покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" якою на Міністерство були покладені функції технічного регулювання та обов'язки щодо створення технічних регламентів з оцінки відповідності. - постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки" якою передбачено фінансування виконання робіт із стандартизації та технічного регулювання. 1 МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ Мета Програми - забезпечення розвитку галузевої системи стандартизації її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу далі - ЄС . Мета Програми досягається за умов вирішення таких основних задач: - гармонізації нормативних документів зі стандартами міжнародної організації зі стандартизації ISO та стандартами Європейського Союзу EN для кожній із підгалузей ЖКГ; - удосконалення галузевої системи стандартизації за рахунок розроблення та перегляду основоположних стандартів стандартів на продукцію процеси послуги та методи; - удосконалення системи технічного регулювання ЖКГ та захисту прав споживачів відповідно до вимог СОТ та ЄС за рахунок розроблення технічних регламентів та прийняття міжнародних та регіональних стандартів; - створення централізованої галузевої бази нормативних документів. 2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ Програма виконується у три етапи а саме: перший етап: - 2009 - 2012 роки; другий етап: - 2013 - 2016 роки; третій етап: - 2017 - 2020 роки. На першому етапі передбачено: - розроблення основоположних галузевих стандартів відповідно до яких буде удосконалена галузева система стандартизації та робіт зі стандартизації що необхідні для функціонування галузі і забезпечення її галузевими нормативними документами; - здійснення процедур гармонізації та прийняття міжнародних і регіональних стандартів які в першу чергу сприяють підвищенню безпечності продукції та надання послуг в галузі. На другому етапі передбачено: - здійснення процедур гармонізації та прийняття міжнародних і регіональних стандартів які сприяють підвищенню якості продукції для галузі та послуг що надаються нею; - розроблення перегляд чинних галузевих нормативних документів для приведення їх у відповідність з вимогами міжнародних та регіональних стандартів з метою удосконалення галузевої системи стандартизації. На третьому етапі передбачено: - продовження процедур розроблення нових національних стандартів перегляд удосконалення галузевої системи стандартизації за рахунок розроблення та перегляду основоположних стандартів стандартів на продукцію процеси послуги та методи; - удосконалення системи технічного регулювання ЖКГ та захисту прав споживачів відповідно до вимог СОТ та ЄС за рахунок розроблення технічних регламентів. На кожному етапі передбачені заходи щодо утримання галузевого фонду нормативних документів та надання послуг з інформаційного забезпечення підприємства галузі. 3 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Для виконання Програми будуть залучені всі структурні підрозділи Міністерства провідні науково-дослідні та проектні організації галузі технічні комітети. Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках щорічних видатків державного бюджету які передбачаються Мінжитлокомунгоспу України за бюджетною програмою "Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики". До Програми можуть бути внесені зміни після відповідного обґрунтування пропозицій структурними підрозділами Мінжитлокомунгоспу України. 4 ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ Програма є постійно діючою з первинним терміном дії не менше 10 років. Програми переглядається щорічно з метою уточнення задач які необхідно вирішити у наступному році залежно від обсягу фінансування що передбачається Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік: Пропозиції щодо внесення змін до плану стандартизації на наступний рік готує базова організація зі стандартизації ЖКГ згідно з пропозиціями структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу України та провідних наукове дослідних організацій і технічних комітетів. Термін подання пропозицій - до 15 березня щорічно. 5 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ Впровадження Програми зі стандартизації створить сучасну галузеву систему стандартизації та технічного регулювання яка забезпечить: - виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо обов'язків покладених на Мінжитлокомунгосп України в частині технічного регулювання та оцінки відповідності; - виконання чинних державних цільових програм; - оптимізація роботи підприємств галузі та торгівельних партнерів за рахунок забезпечення їх нормативними документами. Реалізація Програми сприятиме інноваційному розвитку ЖКГ залученню інвестицій в галузь створенню сучасної системи технічного регулювання зменшенню енергоємності галузі покращенню екологічної ситуації та захисту прав споживачів. Додатки А Б В Г до Програми є її невід'ємною частиною. ДОДАТОК А Перелік стандартів які забезпечать розвиток системи стандартизації ЖКГ РОЗДІЛ А.1 - ОСНОВОПОЛОЖНІ СТАНДАРТИ ЖКГ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення основоположних стандартів 1 СОУ ЖКГ Стандартизація ЖКГ. Основні положення. 2009 - 2012 60 2 СОУ ЖКГ Стандартизація ЖКГ. Правила розроблення галузевих нормативних документів. 2009 - 2012 60 3 СОУ ЖКГ Н Стандартизація ЖКГ. Нормативи трудомісткості та вартість робіт із водопостачання. Настанова. 2009 - 2012 70 4 СОУ ЖКГ Стандартизація ЖКГ. Правила експертизи та реєстрації проектів нормативних документів. 2009 - 2012 60 5 СОУ ЖКГ Стандартизація ЖКГ. Правила побудови викладення оформлення та вимоги до змісту галузевих нормативних документів. 2009 - 2012 196 6 СОУ ЖКГ Галузевий фонд нормативних документів. Основні положення. 2013 - 2016 100 7 СОУ ЖКГ Стандартизація ЖКГ. Правила ведення справ галузевих нормативних документів. 2013 - 2016 75 8 СОУ ЖКГ Метрологічна служба ЖКГ. Основні положення. 2017 - 2020 100 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних 9 EN 45503:1996Attestation Standard for the assessment of contract award procedures of entities operating in the water energy transport and telecommunications sectors Атестаційний стандарт для оцінки прогресивності контактів експлуатаційного персоналу в секторах водопостачання енергетики транспорту телекомунікації . 2009 - 2012 53 10 EN 15341:2007 Maintenance. Maintenance key performance indicators Обслуговування. Показники обслуговування . 2009 - 2012 55 11 EN 13269:2006 Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts Ремонт. Настанова щодо укладання договорів на ремонт . 2009 - 2012 55 12 CEN/TR 15628:2007 Maintenance. Qualification of maintenance personnel Обслуговування. Кваліфікація обслуговуючого персоналу . 2013 - 2016 57 РОЗДІЛ А.2 - МІСЬКИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення основоположних стандартів 1. СОУ ЖКГ Тролейбуси та трамвайні вагони. Державний технічний нагляд. Основні положення. 2013 - 2016 152 2. СОУ ЖКГ Колія трамвайна. Державний технічний нагляд. Основні положення. 2017 - 2020 152 3. СОУ ЖКГ Правила технічної експлуатування об'єктів міського електричного транспорту. 2017 - 2020 69 4. СОУ ЖКГ Трамвайні вагони та тролейбуси. Система технічного обслуговування та ремонту. Основні положення. 2017 - 2020 152 5. СОУ ЖКГ Колії трамвайні. Порядок і терміни перевіряння та оглядів трамвайної колії спецчастин споруд колійних облаштувань. 2017 - 2020 129 Розроблення перегляд стандартів на продукцію послуги процеси 6 СОУ ЖКГ Послуги з перевезення пасажирів. Трамвайні вагони та тролейбуси. Метод обліку пасажирів. 2009 - 2012 164 7 ДСТУ 4070-20ХХ Вагони трамвайні. Вимоги безпеки до пасажирського салону. 2009 - 2012 74 8 СОУ ЖКГ Огорожі дорожні. Технічні вимоги та правила застосування. 2013 - 2016 161 9 СОУ ЖКГ Тролейбуси. Загальні вимоги до середнього ремонту. 2013 - 2016 137 10 СОУ ЖКГ Н Колії трамвайні. Настанова щодо зварювання рейок. 2013 - 2016 115 11 СОУ ЖКГ Безпека дорожнього руху. Реєстрація трамвайних вагонів та тролейбусів. Загальні положення. 2017 - 2020 152 12 СОУ ЖКГ Безпека дорожнього руху. Вагони трамвайні та тролейбуси. Вимоги до виконання буксирування. 2017 - 2020 161 13 СОУ ЖКГ Колії трамвайні. Правила технічного обслуговування посадочних майданчиків трамвая та дорожнього покриття. 2017 - 2020 129 Розроблення стандартів на методи 14 СОУ ЖКГ Тролейбуси. Метод визначення середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів. 2009 - 2012 164 15 СОУ ЖКГ Міський електричний транспорт. Метод визначення потреби у запасних частинах та матеріалах до контактної мережі. 2009 - 2012 164 16 ДСТУ Вагони трамвайні. Методи контролювання. 2009 - 2012 234 17 ДСТУ Тролейбуси. Методи контролювання. 2009 - 2012 234 18 ДСТУ Вагони трамвайні та тролейбуси. Вимоги безпеки до гальмівних систем та методи контролювання на заміну ДСТУ 4224-2003 ГСТУ 204.04.05.002-2004 та з урахуванням FD CR 1955 . 2013 - 2016 308 19 ДСТУ 4398:20ХХ Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання. 2013 - 2016 308 20 СОУ ЖКГ Трамвайна колія. Метод визначення витрат матеріалів на ремонт. 2013 - 2016 164 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних 21 ISO/TS 17573:2003 Road Transport and Traffic Telematics. Electronic Fee Collection EFC . Systems architecture for vehicle related transport services Дорожній транспорт та контролювання руху. Електронна оплата проїзду. Структура системи в частині транспортного обслуговування . 2009 - 2012 55 22 ISO/TS 17574:2004 Road transport and traffic telematics. Electronic fee collection EFC . Guidelines for EFC security protection profiles Дорожній транспорт та контролювання руху. Електронна оплата проїзду. Настанова щодо захисту . 2009 - 2012 60 23 ISO 14400:2005 Road vehicles. Wheels and rims. Use general maintenance and safety requirements and out-of-service conditions Транспорт дорожній. Колеса й ободи. Вимоги до використовування загального технічного обслуговування й безпеки та умови вилучення з експлуатації" . 2009 - 2012 55 24 EN CWA 45546-1:2004 Guidelines to stan-dardisers of collective transport systems. Needs of older people and persons with disabilities. Part I: basic guidelines Настанова щодо розроблення стандартів для громадського транспорту в частині забезпечення потреб особам похилого віку та обмеженої здатності до пересування. Частина 1. Основні положення . 2013 - 2016 58 25 ISO 4141-1-4:2005 Road vehicles. Multi-core connecting cables. Part 1 Транспорт дорожній. Кабелі сполучні багатожильні. Частина 1. Методи випробувань та вимоги . 2013 - 2016 54 26 ISO 14572:2006 Road vehicles.Round screened and unscreened 60 V and 600 V multi-core sheathed cables. Test methods and requirements for basic and high-performance cables Транспорт дорожній. Круглі екрановані і неекрановані багатожильні кабелі з оболонкою на 60 В і 600 В. Методи випробувань і вимоги до кабелів з базовими і підвищеними експлуатаційними характеристиками . 2013 - 2016 53 27 ISO 6546:2006 Road vehicles. Collection of accident data for evaluation of occupant restraint performance Транспорт дорожній. Збір даних про дорожньо-транспортні пригоди для оцінки характеристик системи безпеки пасажирів . 2017 - 2020 52 28 ISO 23273-1:2006 Fuel cell road vehicles. Safety specifications. Part 1 Транспорт дорожній з паливними елементами. Вимоги техніки безпеки. Частина 1. Функціональна безпека транспортного засобу . 2017 - 2020 52 Розроблення технічних регламентів 29 Технічний регламент "Міський електричний транспорт. Контактні та кабельні мережі" 2017 - 2020 300 30 Технічний регламент "Міський електричний транспорт. Колії трамвайні". 2017 - 2020 300 31 Технічний регламент "Міський електричний транспорт. Тягові підстанції". 2017 - 2020 300 32 Технічний регламент "Міський електричний транспорт. Трамвайні вагони ". 2017 - 2020 300 33 Технічний регламент "Міський електричний транспорт. Тролейбуси." 2017 - 2020 300 РОЗДІЛ А.3 - ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення основоположних стандартів 1 СОУ ЖКГ Водопровідно - каналізаційне господарство. Система технічного обслуговування та ремонту. Основні положення на заміну КДП 204/12 Укр. 262-97 . 2009 - 2012 152 2 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Правила паспортизації водопровідно-каналізаційних мереж на заміну РДМУ 204 УССР 035/1 -83 . 2013 - 2016 69 3 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Застосування реагентів та технологічних споруд. Загальні положення на заміну РД204 УССР 055-79 . 2013 - 2016 152 Розроблення стандартів на продукцію послуги процеси 4 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Правила користування водопровідно-каналізаційними системами На заміну раніше розробленого НД з цього питання . 2009 - 2012 129 5 СОУ ЖКГ Правила проектування будівництва та експлуатування систем що використовують біогаз очисних споруд каналізації на заміну КТМ 204 України 014-96 . 2013 - 2016 129 6 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Облік та класифікація аварій На заміну КДІ 204/12 Укр. 213-92 . 2013 - 2016 71 7 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Правила приймання в експлуатацію об'єктів питного водопостачання та каналізації. 2013 - 2016 129 Розроблення стандартів на методи 8 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Методи захисту мереж На заміну КДІ 204 України 101-94 та РД 204 УССР 184-85 . 2013 - 2016 164 9 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Метод визначення витрат матеріалів та технічних рідин На заміну раніше розробленої інструкції . 2017 - 2020 164 Виконання робіт з прийняття міжнародних стандартів як національних 10 CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Polypropylene PP . Part 3: Guidance for installation Пластикові водопроводи підземні для дренажу і каналізації із поли пропилену. Частина 3: Настанова щодо застосування . 2009 - 2012 53 11 EN 12174:2006Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium hexafluorosilicate Хімікати що використовуються для обробки води призначеної для споживання людиною. Гексафторосилікат натрію . 2009 - 2012 53 12 EN 13689:2002 Guidance on the classification and design of plastics piping systems used for renovation Настанова щодо класифікації і проектування пластикових трубопроводів що використовуються для оновлення . 2009 - 2012 54 13 EN 14409-1:2004 Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks. General Пластикові трубопроводи для оновлення підземних мереж водопостачання - Частина 1: Загальні положення . 2009 - 2012 54 14 ENV 1046:2001 Plastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for installation above and below ground Пластикові трубопроводи і системи прокладання. Системи зовнішніх будівель для відведення води і каналізації. Рекомендації щодо наземного та підземного прокладання . 2009 - 2012 62 15 ISO 24510:2007Activities relating to drinking water and wastewater services. Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users Діяльність пов'язана з питною водою і стічними водами. Загальні принципи для оцінки і поліпшення сервісу споживачам . 2009 - 2012 59 16 ISO 24512:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services. Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services Види діяльності пов'язані з водопостачанням і стічними водами. Керівні вказівки з менеджменту споруд для питної води і послуг пов'язаних з питною водою . 2009 - 2012 58 17 EN 1508:1998 Water supply. Requirements for systems and components for the storage of water Водопостачання. Вимоги для систем і компонентів для зберігання води . 2009 - 2012 53 18 EN 805:2000 Water supply. Requirements for systems and components outside buildings Водопостачання. Вимоги для систем і компонентів за межами будинків . 2009 - 2012 58 19 EN 1717:2000 Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow Захист від забруднення питної води та в установках з водою. Загальні вимоги до пристроїв щоб запобігання забрудненню . 2009 - 2012 60 20 ISO 5667-13:1997 Water quality. Sampling. Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works Якість води. Частина 13. Настанова щодо забору проб густих осадів стічної води і робіт очищення води . 2009 - 2012 53 21 ISO 24511:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services. Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services Діяльність що пов'язана з питною водою та її очищення. Настанова щодо очищенням води та її оцінки . 2009 - 2012 59 Розроблення технічних регламентів 22 Технічний регламент "Питна вода". 2017 - 2020 500 23 Технічний регламент "Стічні води". 2017 - 2020 500 РОЗДІЛ А.4 - БЛАГОУСТРІЙ ТА КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення основоположних стандартів 1 СОУ ЖКГ Світильники і лампи зовнішнього освітлення населених пунктів. Загальні технічні вимоги. 2013 - 2016 115 2 ДСТУ Зовнішні електромережі. Порядок і терміни перевіряння елементів електромережі. 2009 - 2012 152 3 СОУ ЖКГ Правила технічної експлуатації об'єктів зовнішнього освітлення. 2017 - 2020 120 Розроблення стандартів на продукцію послуги процеси 4 СОУ ЖКГ Ресурсозбереження у зовнішньому освітленні. Загальні вимоги. 2017 - 2020 150 5 СОУ ЖКГ Техніка з утримання об'єктів зовнішнього освітлення. Загальні технічні вимоги. 2013 - 2016 161 6 ДСТУ Розсада квіткових культур. Технічні умови 2009 - 2012 325 7 ДСТУ Саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою. Пакування маркування транспортування і загальні вимоги. 2009 - 2012 161 8 ДСТУ Живці гвоздики ремонтантної та хризантеми. Технічні умови. 2009 - 2012 325 9 ДСТУ Вегетативні частини рослин квіткових культур. Технічні умови. 2009 - 2012 325 10 СОУ ЖКГ Техніка з утримання об'єктів зеленого господарства. Загальні технічні вимоги. 2013 - 2016 161 11 СОУ ЖКГ Техніка з утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі. Загальні технічні вимоги. 2013 - 2016 161 12 СОУ ЖКГ Пам'ятники намогильні та склепи. Загальні технічні умови. 2009 - 2012 246 13 СОУ ЖКГ Квітники та огорожі намогильні. Загальні технічні умови. 2009 - 2012 246 14 СОУ ЖКГ Похоронні вінки та квіти штучні. Загальні технічні умови. 2009 - 2012 246 15 СОУ ЖКГ Труни та урни для праху. Загальні технічні умови. 2009 - 2012 246 16 СОУ ЖКГ Контейнери для збирання твердих побутових відходів. Загальні технічні вимоги. 2009 - 20І2 161 17 СОУ ЖКГ Спеціалізований автомобільний транспорт для перевезення побутових відходів. Загальні технічні вимоги. 2009 - 2012 161 18 СОУ Тверді побутові відходи. Норми утворення побутових відходів в населених пунктах. 2009 - 2012 137 19 СОУ ЖКГ Техніка з утримання полігонів для захоронення твердих побутових відходів. Загальні технічні вимоги. 2013 - 2016 161 20 Розроблення СОУ ЖКГ Зовнішнє освітлення. Методи визначення витрат матеріалів на ремонт та утримання елементів зовнішньої мережі 2017 - 2020 150 21 СОУ ЖКГ Тверді побутові відходи. Методика визначення норм побутових відходів. 2009 - 2012 150 РОЗДІЛ А.5 - ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення основоположних стандартів 1 СОУ ЖКГ Правила обстеження технічного стану жилих будинків що розташовані над гірськими виробітками. 2009 - 2012 129 2 СОУ ЖКГ Система технічного обслуговування ремонту та реконструкції жилих будівель. Основні положення. 2013 - 2016 152 Розроблення стандартів на продукцію послуги процеси 3 СОУ ЖКГ Правила приймання в експлуатацію відремонтованих житлових будівель об'єктів культурно-побутового призначення їх частин та окремих елементів. 2009 - 2012 129 4 СОУ ЖКГ Правила утримування експлуатування житлових будинків та прибудинкових територій. 2009 - 2012 129 5 СОУ ЖКГ Правила технічного експлуатування житлових будинків які побудовані над гірськими виробітками. 2009 - 2012 129 6 СОУ ЖКГ Вимоги до надійності та безпечного експлуатування будівель споруд та інженерних мереж із змінами та доповненнями . 2013 - 2016 152 РОЗДІЛ А.6 - ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення стандартів на продукцію послуги процеси 1 СОУ ЖКГ Настанова щодо проектування захисних заходів від підтоплення ґрунтовими водами будівель і споруд. 2009 - 2012 115 2 СОУ ЖКГ Настанова з оцінки впливу поверхневого стоку на підтоплення міських територій та з організації відведення дощових і талих вод з цих територій. 2009 - 2012 115 3 СОУ ЖКГ Настанова щодо обстеження дренажів забудованих територій 2009 - 2012 115 4 СОУ ЖКГ Настанова щодо інженерно-екологічного обстеження захисного дренажу територій що затоплені підземними водами. 2009 - 2012 115 5 СОУ ЖКГ Настанова щодо вибору гідрогеологічних параметрів для обґрунтовування способу дренування затоплених міських територій. 2013 - 2016 115 6 СОУ ЖКГ Настанова щодо будівництва вертикального дренажу. 2017 - 2020 115 Розроблення стандартів на методи 7 СОУ ЖКГ Метод прогнозу живлення ґрунтових вод у зв'язку з інженерним захистом територій. 2013 - 2016 164 РОЗДІЛ А.7 - ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення стандартів 1 ДСТУ Трубопроводи промислових підприємств. Пізнавальне забарвлення попереджувальні знаки і маркувальні щитки. Загальні технічні вимоги на заміну ГОСТ 14202-69 . 2009 - 2012 161 2 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика Правила технічної експлуатації систем теплопостачання 2009 - 2012 129 3 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика Типові норми чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики. 2009 - 2012 60 4 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Електричні машини змінного і постійного струму Кошторисні норми на ремонт на заміну ВБН Д.2.8-204.01.06-2005 2017 - 2020 60 5 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Технологічні трубопроводи котельного устаткування та системи теплопостачання. Кошторисні норми на ремонт. 2013 - 2016 60 6 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Трубопровідна арматура котельного устаткування та систем теплопостачання. Кошторисні норми на ремонт. 2013 - 2016 60 7 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи. Кошторисні норми. 2013 - 2016 60 8 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Котельне устаткування та системи теплопостачання. Кошторисні норми на ремонт. 2013 - 2016 60 9 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Експлуатація машин і механізмів. Кошторисні норми на заміну ВБН Д.2.7-205.01.2003 2013 - 2016 60 10 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Зварювальні роботи та газове різання. Кошторисні норми. 2013 - 2016 60 11 СОУ ЖКГ Настанова з електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання на заміну Р 204 України 002-96 . 2009 - 2012 115 12 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика Поточний ремонт і експлуатація обладдя для підготовлення води теплосилового та електротехнічного обладдя. Норми витрат матеріалів. 2017 - 2020 60 13 СОУ ЖКГ Комунальна теплоенергетика. Загальні положення щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств. 2017 - 2020 60 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних 14 ISO 23550:2004 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances. General requirements Безпечність та пристрої контролювання газових горілок та газових пристроїв. Загальні вимоги . 2009 - 2012 60 15 EN 303-1:1999 Heating boilers. Part 1: Heating boilers with forced draught burners. Terminology general requirements testing and marking Парові котли з посиленими пальниками Терміни загальні вимоги випробування та маркування . 2009 - 2012 60 16 ISO 23552-1:2007 Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances. Particular requirements. Part 1: Fuel/air ratio controls electronic type Безпечність та пристрої контролювання газових та або нафтових горілок та газових або та нафтових пристроїв. Окремі вимоги. Части на 1. Електронні засоби управління співвідношення палива та повітря . 2009 - 2012 60 РОЗДІЛ А.8 - ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення стандартів 1 СОУ ЖКГ Енергозбереження. Об'єкти міського електричного транспорту Методи визначення економії електричної енергії. 2009 - 2012 161 2 СОУ ЖКГ Тролейбуси та трамвайні вагони. Метод визначення витрат електроенергії. 2013 - 2016 164 3 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Порядок розроблення та затвердження нормативів використання питної води на заміну трьох раніше розроблених НД . 2009 - 2012 129 4 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Метод визначення витрат електроенергії на технологічні потреби На заміну РТМ 204 УССР 109-85 . 2017 - 2020 164 5 СОУ ЖКГ Водопровідно-каналізаційне господарство. Метод визначення витрат енергоресурсів на власні потреби На заміну РДМУ 204 УССР 056-86 . 2017 - 2020 164 6 СОУ ЖКГ Теплоенергетика. Опалення житлових та громадських споруд. Метод нормування витрат палива та теплової енергії на заміну КТМ 204 України 244-94 2013 - 1016 164 7 СОУ ЖКГ Теплоенергетика. Настанова щодо визначення норм витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд а також на господарсько-побутові потреби. 2013 - 1016 164 8 Розроблення СОУ ЖКГ Ресурсозбереження у зовнішньому освітленні. Загальні вимоги. 2017 - 2020 150 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних 9 ISO 22628:2002 Road vehicles. Recyclability and recoverability. Calculation method Транспорт дорожній. Придатність до переробки для повторного використовування і відновлювання деталей. Метод розрахунку . 2009 - 2012 52 10 EN 1987-1:1997 Electrically propelled road vehicles. Specific requirements for safety. Part 1. On board energy storage Дорожні транспортні засоби з електричним урухомником. Додаткові вимоги безпеки. Частина 1. Зберігання енергії на борту . 2009 - 2012 53 11 EN 1986-1:1997 Electrically propelled road vehicles. Measurement of energy performances. Pure electric vehicles Транспортні засоби електричні. Методи вимірювання споживання енергії. Електричні транспортні засоби . 2009 - 2012 54 РОЗДІЛ А.9 - ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ Ч/ч Назва стандарту Період включення в план робіт Орієнтовна вартість розроблення перегляду стандарту тис. грн. Розроблення стандартів 1 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної паспортизації житлових будинків державного і громадського фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів у міській та сільській місцевостях України. 2009 - 2012 115 2 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації водопровідних і каналізаційних мереж. 2009 - 2012 80 3 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації мереж теплопостачання. 2013 - 2016 80 4 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації гідротехнічних споруд. 2013 - 2016 80 5 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації об'єктів залізничного транспорту. 2013 - 2016 80 6 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації електричних мереж 2017 - 2020 80 7 СОУ ЖКГ Настанова щодо технічної інвентаризації споруд дорожньо-мостового господарства. 2017 - 2020 80 ДОДАТОК Б Орієнтовний обсяг фінансування підгалузей ЖКХ за всіма розділами Програми N розділу Назва розділу додатка 1 до Програми Обсяг орієнтовного фінансування за етапами тис. грн. Всього за Програмою тис. грн. I II III 2009 - 2012 2013 - 2016 2017 - 2020 1 Основоположні стандарти ЖКГ Розроблення стандартів. 446 175 100 721 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 163 57 0 220 Всього за розділом 1 609 232 100 941 2 Міський електротранспорт Розроблення стандартів. 1034 1345 944 3323 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 170 165 104 439 Розроблення технічних регламентів. 0 0 1500 1500 Всього за розділом 2 1204 1510 2548 5262 3 Водопровідно-каналізаційне господарство Розроблення стандартів. 281 714 164 1159 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 676 0 0 676 Розроблення технічних регламентів. 0 0 1000 1000 Всього за розділом 3 957 714 1164 2835 4 Благоустрій та комунальне обслуговування Розроблення стандартів. 2881 759 420 4060 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 0 0 0 0 Всього за розділом 4 2881 759 420 4060 5 Житлове господарство Розроблення стандартів. 516 304 0 820 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 0 0 0 0 Всього за розділом 5 516 304 0 820 6 Інженерний захист територій Розроблення стандартів. 460 279 115 854 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 0 0 0 0 Всього за розділом 6 460 279 115 854 7 Теплоенергетика Розроблення стандартів. 465 360 180 1005 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 180 0 0 180 Всього за розділом 7 645 360 180 1185 8 Енергозбереження Розроблення стандартів. 290 492 478 1260 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 159 0 0 159 Всього за розділом 8 449 492 478 1419 9 Технічна інвентаризація Розроблення стандартів. 195 240 160 595 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 0 0 0 0 Всього за розділом 9 195 240 160 595 ДОДАТОК В Загальний обсяг фінансування за Програмою на 2009 - 2020 роки Ч/ч Назва розділу додатка 1 до Програми та інші роботи зі стандартизації Обсяг фінансування за етапами тис. грн. Всього за Програмою тис. грн. I II III 2009 - 2012 2013 - 2016 2017 - 2020 1 Розроблення стандартів 6568 4668 2561 13797 2 Виконання робіт із прийняття міжнародних стандартів як національних. 1348 222 104 1674 3 Розроблення технічних регламентів. 0 0 2500 2500 4 Інші роботи зі стандартизації в рамках Програми: - відновлення та утримання галузевого фонду нормативних документів 1000 400 400 1800 - супровід галузевої Програми 200 200 200 600 - виконання експертиз проектів галузевих стандартів та інших нормативних документів з питань стандартизації та технічного регулювання у галузі ЖКГ 150 150 100 400 Разом 9266 5640 5865 20771 ДОДАТОК Г Форма заявки на роботу зі стандартизації та технічного регулювання СХВАЛЕНО Рішенням секції НТР Мінжитлокомунгоспу України Протокол N від 20 року ЗАЯВКА N на включення до проекту галузевого плану стандартизації та технічного регулювання 1 Галузеве управління відділ Мінжитлокомунгоспу України що є замовником роботи 2 Організації-виконавці та співвиконавці 3 Назва роботи зі стандартизації чи технічного регулювання 4 Група згідно ДК 04 до якої відноситься нормативний документ що буде розроблений переглянутий перевиданий 5 Технічний комітет із стандартизації до компетенції якого відноситься зазначена робота із стандартизації 6 Термін виконання роботи місяць рік : початок - закінчення - 7 Техніко-економічне обґрунтування необхідності розроблення стандарту1 7.1 Пріоритет розробки 7.2 Мета та завдання розроблення стандарту 7.3 Характеристика об'єкту стандартизації 7.4 Основні вимоги які планується включити до стандарту Керівник організації що подає заявку Керівник організації-виконавця 1 Викладення розділу згідно з ДСТУ 4250-95 "Порядок розроблення плану державної стандартизації".