Лист N 3.09-10/198 від 19.02.2009 р.

Лист N 3.09-10/198 від 19.02.2009 р. Щодо порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛИСТ від 19.02.2009 р. N 3.09-10/198 Міністерство охорони здоров'я України розглянуло лист Всеукраїнського журналу "Все про охорону праці" що надійшов від Кабінету Міністрів України стосовно роз'яснення положень наказу МОЗ України від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" надалі - Наказ та повідомляє наступне. Відповідно до п. 2.1 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій надалі - Порядок затвердженого Наказом попередній періодичні медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами що визначаються відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства транспорту та зв'язку України Адміністрації Державної прикордонної служби України Служби безпеки України Державного департаменту з питань виконання покарань Державного комітету ядерного регулювання України тощо за погодженням з МОЗ України а також спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 N 133 зареєстрованим в Мін'юсті 10.04.2003 за N 283/7604 вищими медичними навчальними закладами III - IV рівнів акредитації які мають кафедри та курси професійних захворювань. Пунктом 2 Наказу передбачено визначення переліку закладів охорони здоров'я для проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій та один раз на три роки проводити його перегляд. Враховуючи що конкретний механізм та критерії для включення лікувально-профілактичних закладів до зазначеного переліку у Наказі не визначені територіальні органи управління охорони здоров'я повинні визначати наказами заклади охорони здоров'я для проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій виходячи з вимог встановлених Порядком. При визначені таких закладів в першу чергу необхідно враховувати наявність ліцензії на здійснення медичної практики матеріально-технічну базу для проведення лабораторних функціональних та інших досліджень відповідно до додатків 4 та 5 Порядку кадровий потенціал підготовку фахівців з професійної патології. Окрім цього повідомляємо що Міністерством опрацьовується питання внесення змін до Наказу а саме: розроблення критеріїв відбору закладів охорони здоров'я для проведення медичних оглядів працівників певних категорій та порядку їх затвердження. Заступник Міністра І. В. Яковенко