Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 вересня 2009 р. N 1035 Київ Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт що додається. 2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва визначити розмір плати за видачу сертифіката і затвердити порядок її внесення за погодженням з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад. 3. Установити що підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки садибного типу дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями споруджені до 5 серпня 1992 р. є висновок про технічний стан будинку будівлі складений бюро технічної інвентаризації за формою встановленою Міністерством з питань житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва і документ що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою на якій розташовані зазначені об'єкти будівництва. 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити у місячний строк порядок погодження прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. 5. Ця постанова набирає чинності з 15 жовтня 2009 року. Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт 1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями споруджених забудовниками - фізичними особами далі - забудовник у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт далі - приватні будівлі на підставі заяви про прийняття в експлуатацію яку подано до 31 грудня 2010 року. 2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам стандартам та правилам далі - сертифікат згідно з додатком 1. 3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю: 1 на приватні житлові будинки садибного типу дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно кількість надземних поверхів яких не перевищує двох з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 100 кв. метрів включно: довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію видану на підставі рішення виконавчого органу сільської селищної міської ради за формою згідно з додатком 3; технічний паспорт приватної будівлі виданий бюро технічної інвентаризації; 2 на приватні житлові будинки садибного типу дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 150 кв. метрів включно: документ що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на якій розташована приватна будівля; довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію видану на підставі рішення виконавчого органу сільської селищної міської ради за формою згідно з додатком 3; технічний паспорт приватної будівлі виданий бюро технічної інвентаризації; звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам будівельним нормам і правилам нормативним актам з пожежної безпеки санітарному законодавству що діяли на момент закінчення будівництва складений організацією яка має відповідну ліцензію і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою; 3 на приватні житлові будинки садибного типу дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями: документ що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на якій розташована приватна будівля; довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію видану на підставі рішення виконавчого органу сільської селищної міської ради за формою згідно з додатком 3; технічний паспорт приватної будівлі виданий бюро технічної інвентаризації; звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам будівельним нормам і правилам нормативним актам з пожежної безпеки санітарному законодавству що діяли на момент закінчення будівництва складений організацією яка має відповідну ліцензію і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою. 4. Заява разом з документами що додаються до неї реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови у їх видачі який ведеться за формою згідно з додатком 4. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видачі сертифіката. 5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката. Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається. Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі. 6. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє та видає сертифікат в день пред'явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката та сплату штрафу. 7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката. 8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства. Додаток 1 до Порядку СЕРТИФІКАТ відповідності державним будівельним нормам стандартам та правилам реєстраційний номер xxxxxxxxxx Цим сертифікатом найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта найменування об'єкта місцезнаходження основні показники об'єкта державним стандартам будівельним нормам і правилам. Забудовник об'єкта прізвище ім'я та по батькові фізичної особи або фізичної особи - підприємця Дата видачі сертифіката " " 20 р. начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або його заступник М. П. підпис ініціали та прізвище Додаток 2 до Порядку Начальнику найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю прізвище ім'я по батькові прізвище ім'я по батькові забудовника ЗАЯВА Прошу видати сертифікат відповідності державним стандартам будівельним нормам і правилам найменування об'єкта місцезнаходження об'єкта побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у році. Відповідальність за стійкість міцність експлуатаційну надійність якість використаних будівельних матеріалів виробів та конструкцій беру на себе. код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд 018-2000 До заяви додаються: назви документів та кількість аркушів дата підпис Підпис гр. посвідчую ініціали прізвище та підпис посадової особи М. П. Додаток 3 до Порядку ДОВІДКА про погодження прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію Видана найменування виконавчого органу сільської селищної міської ради громадянину прізвище ім'я по батькові серія та номер паспорта який зареєстрований за адресою та постійно проживає за адресою і є забудовником найменування та місцезнаходження об'єкта . Об'єкт розташований на земельній ділянці загально площею кв. метрів та в межах визначених у разі наявності найменування документа який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою . на якій розташований об'єкт Орган найменування відповідного виконавчого органу сільської селищної міської ради погоджує прийняття в експлуатацію найменування та місцезнаходження об'єкта . Довідка видана для інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у області для видачі сертифіката відповідності. дата ініціали прізвище та підпис посадової особи М. П. Додаток 4 до Порядку ЖУРНАЛ реєстрації відповідності та відмови у їх видачі Порядковий номер запису Дата подання забудовником заяви Прізвище ім'я по батькові та адреса забудовника Реєстраційний номер сертифіката Дата видачі сертифіката відмови у видачі Номери квитанцій про внесення плати за видачу сертифіката відповідності та сплату штрафу