Лист N 22/7-5409 від 01.09.2009 р.

Лист N 22/7-5409 від 01.09.2009 р. Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 281 Закону України "Про планування і забудову територій"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ЛИСТ від 01.09.2009 р. N 22/7-5409 Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт що подається відповідно до ст. 281 Закону України "Про планування і забудову територій" З метою недопущення різного тлумачення та застосування у роботі статті 281 Закону України "Про планування і забудову територій" надаємо відповідне роз'яснення щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт що подається відповідно до ст. 281 Закону України "Про планування і забудову територій". Замовник або уповноважена ним особа для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт подає до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельною контролю письмову заяву до якої додаються: - документ що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію; - містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки отримані в установленому законом порядку; - проект виконання підготовчих робіт погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм; - документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт. Розгляд заяви прийняття рішення про видачу дозволу на виконання підготовчих робіт або про відмову в його видачі видача та реєстрація дозволу на виконання підготовчих робіт або відмова в його видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. Дозвіл на виконання підготовчих робіт видається на строк не більше одного року. Відмова у видачі дозволу на виконання підготовчих робіт надається заявнику в письмовому вигляді з умотивованим обґрунтуванням. Підставою для відмови у наданні дозволу на виконання підготовчих робіт є: - неподання документів необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу; - невідповідність поданих документів вимогам законодавства; - виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з видачею дозволу на виконання підготовчих робіт зобов'язані письмово інформувати відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про видані дозволи на виконання підготовчих робіт. Разом з цим роз'яснюємо що підготовчі роботи - будівельні роботи пов'язані з підготовкою території для будівництва споруд будинків будівель: прокладання інженерних мереж освоєння будівельного майданчика розчищення і планування ділянки влаштування під'їзних шляхів знос будівель та інші роботи відповідно до проекту організації будівництва. Відповідно до абзацу 3 пункту 1.1 розділу 1 ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень щодо організації будівництва і технології виконання робіт які повинні бути відображені у проектно-технологічній документації ПТД . Ця документація є невід'ємною складовою частиною документації на будівництво як і проектно-кошторисна документація та робочі креслення. До її складу входить проект організації будівництва ПОБ і проект виконання робіт ПВР . Склад і зміст ПТД необхідної для здійснення робіт на об'єкті встановлюється у контракті на його будівництво залежно від виду будівництва складності об'єкта форм взаємодії учасників будівництва тощо на основі положень розділу 3 зазначених ДБН. Відповідно до п. 2.3 розділу 2 ДБН А.3.1-5-96 2.3 підготовка до будівництва кожного об'єкта повинна передбачати: вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-кошторисної документації в тому числі при реконструкції або технічному переозброєнні існуючого об'єкта - документації з технічного обстеження конструкцій і детальне ознайомлення з умовами будівництва; розроблення проектів виконання робіт з будівництва будівель споруд і їх частин а також на позамайданчикові та внутрішньомайданчикові підготовчі роботи; виконання власне робіт підготовчого періоду з дотриманням природоохоронних вимог вимог з охорони праці техніки безпеки та пожежної безпеки . До позамайданчикових підготовчих робіт належить будівництво під'їзних шляхів і причалів ліній електропередач із трансформаторними підстанціями мереж водопостачання з водозабірними спорудами каналізаційних колекторів з очисними спорудами житлових містечок для будівельників об'єктів виробничої бази будівельних організацій обладнання перевалочних баз будівництво пожежних депо та організація пожежної охорони а також створення і налагоджування автоматизованих систем планування та управління обчислювальних мереж споруд пристроїв та ліній зв'язку. До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт належать: здача-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг зведення будівель і споруд; звільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт розчищення території знесення будівель тощо ; планування території; штучне пониження в необхідних випадках рівня грунтових вод; перекладання існуючих і прокладання нових інженерних мереж влаштування постійних і тимчасових доріг огородження будівельного майданчика з організацією в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; розміщення мобільних інвентарних будинків і споруд виробничого складського допоміжного санітарно-побутового та громадського призначення влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів конструкцій і устаткування; організація функціонування автоматизованих систем планування і керування обчислювальних мереж і засобів зв'язку для керування виконанням робіт в тому числі оперативно-диспетчерського; забезпечення будівельного майданчика освітленням протипожежним водопостачанням засобами пожежогасіння сигналізації та зв'язку. Відповідно до абз. 3 п. 1.3 розділу 1 ДБН А.3.1-5-96 завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт в обсязі що забезпечує будівництво об'єкта або його черги повинно бути підтверджене актом складеним замовником і генпідрядником за участю субпідрядних організацій що виконували роботи підготовчого періоду профспілкового комітету генпідрядника та представників територіальних органів Державного нагляду за охороною праці за формою наведеною у додатку 12 зазначених будівельних норм.