Наказ N 367 від 08.09.2009 р.

Наказ N 367 від 08.09.2009 р. Стандарт адміністративної послуги з видачі (переоформлення, внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій, анулювання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 8 вересня 2009 року N 367 Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" Указу Президента України від 03.07.2009 N 508 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних державних послуг" постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 724 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг видачі документів дозвільного характеру" від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо удосконалення державних в тому числі адміністративних послуг" від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та від 27.06.2007 N 494 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" наказу Міністерства економіки України від 12.07.2009 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг" наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування державних в тому числі адміністративних послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи" наказую: 1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - Стандарт що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції Мухін В. Г. та її територіальним органам забезпечити виконання зазначеного Стандарту. 3. Адміністративному департаменту Герула Т. І. Держархбудінспекції Мухін В. Г. забезпечити розміщення цього наказу на офіційних сайтах Міністерства та Держархбудінспекції відповідно. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В. Міністр В. Куйбіда ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 8 вересня 2009 р. N 367 СТАНДАРТ адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури 1. Загальні положення 1.1. Стандарт адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - Стандарт розроблено відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" Указу Президента України від 03.07.2009 N 508 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних державних послуг" постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 724 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг видачі документів дозвільного характеру" від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо удосконалення державних в тому числі адміністративних послуг" та від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та від 27.06 2007 N 494 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" наказу Міністерства економіки України від 12.07.2009 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів адміністративних послуг" та наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування державних в тому числі адміністративних послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи". 1.2. Терміни що використовуються у цьому Стандарті вживаються в значенні: - адміністративний орган - орган ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. Відповідно до пункту 3 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 далі - Порядок ліцензування органом ліцензування є Держархбудінспекція та її територіальні органи - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі далі - орган ліцензування які надають адміністративну послугу; - адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень органу ліцензування який відповідно до законодавства забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав свобод і законних інтересів за їх заявою щодо видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; - одержувач адміністративної послуги далі - одержувач - фізична чи юридична особа резидент або нерезидент що звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через свого законного представника до органу ліцензування; - запит про надання адміністративної послуги - виражена в письмовій формі і представлена адміністративному органу вимога одержувача щодо надання адміністративної послуги; - Стандарт надання адміністративної послуги - це нормативно-правовий акт Мінрегіонбуду в якому визначаються вимоги щодо надання адміністративної послуги. 1.3. Кваліфікаційні організаційні технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - Ліцензійні умови затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 27.01.2009 N 47 та зареєстрованими в Мін'юсті України 11.03.2009 за N 226/16242. 1.4. Термін дії ліцензії на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури відповідно до пункту 12 Порядку ліцензування для одержувачів які отримують ліцензію вперше становить три роки інших - п'ять років. 1.5. Ліцензія на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - ліцензія анулюється органом ліцензування за наявності підстав що визначені у пункті 21 Порядку ліцензування. 1.6. Стандарт встановлює вимоги які забезпечують достатній рівень якості і доступності адміністративної послуги в цілому та на кожному етапі їх надання включаючи внесення запиту про надання адміністративної послуги порядок прийому та розгляду документів очікування надання адміністративної послуги її одержання контроль за якістю адміністративної послуги і розгляд скарг одержувачів. 1.7. Орган ліцензування при застосуванні Стандарту забезпечує: 1.7.1. Інформування одержувачів про відповідний Стандарт у доступній формі; 1.7.2. Контроль за дотриманням і ефективністю відповідного Стандарту; 1.7.3. Оперативний розгляд обґрунтованих скарг одержувача щодо якості і доступності адміністративної послуги. 1.8. Орган ліцензування зобов'язаний забезпечити захист відомостей про одержувачів у тому числі шляхом забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з одержувачами. Сторонні особи не можуть мати доступу до документів та інформації з надання адміністративної послуги. 1.9. Зазначені відомості чи результат надання адміністративної послуги надаються одержувачу після пред'явлення документів що засвідчують особу або його законному представнику в разі пред'явлення документів що підтверджують представництво. 1.10. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою Стандарту виконання якого входить до його посадових обов'язків встановлення непередбачених законом або Стандартом обов'язків одержувача щодо здійснення дій та надання документів у зв'язку з одержанням адміністративної послуги порушення встановлених строків надання адміністративної послуги тягне за собою відповідальність передбачену законодавством. 2. Сфера застосування Стандарту 2.1. Цей Стандарт установлює основні вимоги що забезпечують необхідний рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому а також на кожному етапі її надання. 2.2. Вимоги цього Стандарту є обов'язковими для органу ліцензування яке на виконання закону надає адміністративну послугу з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. 3. Перелік категорій одержувачів та перелік документів необхідних для надання адміністративної послуги з видачі ліцензії 3.1. Адміністративну послугу одержують: - юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми; - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. 3.2. Для одержання ліцензії до органу ліцензування подаються такі документи: - заява про видачу ліцензії; - перелік робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури які одержувач має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ЄДРПОУ засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем технологію виробництва інформаційно-правове нормативно-технічне забезпечення наявну систему контролю якості виконання робіт; - висновок установи організації уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення експертизи. 3.3. Для внесення змін до переліку робіт наведених у додатку до діючої ліцензії до органу ліцензування подаються такі документи: - заява на зміну переліку робіт; - оригінал ліцензії з переліком робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури; - зміни до переліку робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури які одержувач має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ЄДРПОУ засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем технологію виробництва інформаційно-правове нормативно-технічне забезпечення наявну систему контролю якості виконання робіт; - висновок установи організації уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення експертизи. 3.4. Для переоформлення ліцензії до органу ліцензування подаються такі документи: - заява на переоформлення ліцензії; - оригінал ліцензії яка переоформляється з додатком переліку робіт; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності із внесеними змінами засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ЄДРПОУ засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - за наявності у суб'єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів філій які провадять діяльність на підставі отриманої ліцензії додаються копії довідок про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій засвідчені нотаріально або органом який видав оригінал документа. 3.5. Для видачі дубліката ліцензії у зв'язку з її втратою до органу ліцензування подаються такі документи: - заява на видачу дубліката ліцензії у зв'язку з її втратою; - повідомлення про втрату ліцензії яке було опубліковане: а у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" якщо ліцензія діяла на території України; б у регіональній пресі якщо ліцензія діяла на території АР Крим області міст Києва або Севастополя. 3.6. Для видачі дубліката ліцензії переліку видів робіт та копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи у зв'язку з їх пошкодженням до органу ліцензування подається відповідна заява та непридатні для користування ліцензія та інші документи в разі їх наявності . 3.7. Для анулювання ліцензії до органу ліцензування подається відповідна заява та оригінал ліцензії. 4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу опис етапів надання адміністративної послуги 4.1. Видача ліцензій передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання до органу ліцензування заяви та документів визначених пунктом 3.2 цього Стандарту; - внесення плати за видачу ліцензії; - подання документа що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії; отримання ліцензії; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви та документів що додаються до неї; - прийняття рішення про видачу ліцензії; - надання повідомлення одержувачу послуги про прийняття рішення про видачу ліцензії; - прийняття документів що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії; видача ліцензії. 4.2. Внесення змін до переліку робіт наведених у додатку до діючої ліцензії передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання до органу ліцензування відповідної заяви та документів визначених пунктом 3.3 цього Стандарту; - отримання додатка до діючої ліцензії; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви та документів що додаються до неї; - прийняття рішення про видачу додатка до діючої ліцензії; - надання повідомлення одержувачу послуги про прийняття рішення про видачу додатка до діючої ліцензії; - видача додатка до діючої ліцензії. 4.3. Переоформлення ліцензій передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання до органу ліцензування відповідної заяви визначеної пунктом 3.4 цього Стандарту; - внесення плати за переоформлення ліцензії; - подання документа що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії; - отримання переоформленої ліцензії; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів що додаються до неї; - визнання недійсною ліцензії що була переоформлена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; - прийняття рішення про переоформлення ліцензії; - прийняття документа що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії; - видача переоформленої ліцензії. 4.4. Видача дубліката ліцензії у зв'язку з її втратою передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання заяви на видачу дубліката ліцензії у зв'язку з її втратою визначених пунктом 3.5 цього Стандарту; - внесення плати за видачу дубліката ліцензії; - подання документа що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії; - отримання переоформленої ліцензії; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви на видачу дубліката ліцензії та документів що додаються до неї; - прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії що була втрачена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; - прийняття документа що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії; - видача дубліката ліцензії. 4.5. Видача дубліката ліцензії переліку видів робіт та копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи у зв'язку з їх пошкодженням передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання до органу ліцензування заяви про видачу дубліката ліцензії переліку видів робіт копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи до якої додаються документи відповідно до розділу 3.6 Стандарту; - внесення плати за видачу дубліката ліцензії копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи; - подання документа що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи; - отримання дубліката ліцензії переліку видів робіт та копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття відповідної заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви та документів що додаються до неї; - прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії переліку видів робіт копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи та визнання недійсною ліцензії що була пошкоджена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; - прийняття документа що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи; - видача дубліката ліцензії переліку видів робіт копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи. 4.6. Анулювання ліцензії передбачає такі дії: а для одержувача адміністративної послуги: - подання до органу ліцензування заяви на анулювання ліцензії до якої додаються документи відповідно до розділу 3.7 Стандарту; - можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства; б для адміністративного органу: - прийняття відповідної заяви та документів що додаються до неї; - розгляд заяви та документів що додаються до неї; - прийняття рішення про анулювання ліцензії з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру. 4.7. За рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій та на підставі запиту в усній чи письмовій формі одержувач може отримати доступні роз'яснення щодо порядку та послідовності дій з надання адміністративної послуги. 4.8. Органу ліцензування забороняється вимагати документи не зазначені в Стандарті. 5. Вимоги до місця надання адміністративної послуги 5.1. Орган ліцензування забезпечує відповідність державним санітарно-епідемічним нормам передбаченим для громадських приміщень місць очікування та одержання адміністративної послуги. 5.2. Одержувачу забезпечується вільний доступ до санітарно-побутових приміщень дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення. Орган ліцензування забезпечує одержувачу місця для сидіння доступ для одержання інформації необхідної для отримання адміністративної послуги у тому числі про її Стандарт створення необхідних умов підготовки документів стіл стілець зразки документів на паперових та електронних носіях тощо . 5.3. Одержувачу надається можливість копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів. 5.4. В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення в якому надається адміністративна послуга повинен бути обладнаним з урахуванням їх потреб у тому числі зі стоянкою для розміщення їх транспортних засобів. 6. Вимоги до строків надання адміністративної послуги а також до строків здійснення дій прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги 6.1. Одержувач подає або надсилає поштою до органу ліцензування документи щодо надання адміністративної послуги щоденно з 9.00 до 18.00. Час видачі ліцензій одержувачам встановлюється два рази на тиждень середа четвер з 9.00 до 13.00. 6.2. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж 27 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається видається одержувачу в письмовій або усній формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. 6.3. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. 6.4. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією що підлягає переоформленню та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями які підтверджують зазначені зміни. 6.5. Орган ліцензування протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів що додаються до неї зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. 6.6. Орган ліцензування протягом 10 календарних днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії переліку видів робіт копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи видає одержувачу дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої перелік видів робіт копію ліцензії на відокремлені структурні підрозділи. 6.7. Якщо одержувач протягом 30 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії орган ліцензування у разі оформлення ліцензії має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. 6.8. Господарська діяльність пов'язана із створенням об'єктів архітектури на підставі ліцензії виданої Держархбудінспекцією та її територіальними органами здійснюється на всій території України. 7. Черговість надання адміністративної послуги Вимоги щодо черговості надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури визначені чинним законодавством. 8. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 8.1. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або виключення з переліку окремого виду робіт є: - подання документів не в повному обсязі або виявлення недостовірних даних у документах поданих одержувачем для отримання ліцензії; - невідповідність вимогам ліцензійних умов або Порядку ліцензування документів поданих одержувачем про видачу ліцензії або внесення змін до переліку робіт. 8.2. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах поданих одержувачем на видачу ліцензії невідповідності вимогам ліцензійних умов або Порядку ліцензування одержувач може подати до органу ліцензування повторно заяву про видачу ліцензії після усунення зазначених недоліків. 8.3. Рішення про відмову у видачі ліцензії або вилучення окремого виду з переліку робіт може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства. 9. Опис результату який повинен отримати одержувач Результатом надання адміністративної послуги з видачі ліцензії є отримання одержувачем ліцензії виданої органом ліцензування на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури яка оформлена згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві". 10. Інформація про розміри плати за надання адміністративної послуги 10.1. Розмір плати за надання адміністративних послуг передбачений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 498 і становить за: - видачу ліцензії - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати; - видачу однієї копії ліцензії на структурний підрозділ - у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 17 гривень ; - переоформлення ліцензії - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 85 гривень ; - видачу дубліката ліцензії - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 85 гривень . 10.2. Плата зараховується до державного бюджету України і вноситься на рахунок територіального органу Державного казначейства код бюджетної класифікації за кодом 14060200 "за ліцензії та сертифікати" . 11. Вимоги до посадових осіб які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги включаючи вимоги до їх кваліфікації Вимоги до посадових осіб які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги встановлені законодавством України про державну службу іншими інструкціями та наказами Держархбудінспекції та її територіальних органів. 12. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги 12.1. Орган ліцензування забезпечує надання заявнику інформації про Стандарт безкоштовно шляхом: - опублікування її в офіційному бюлетені Держархбудінспекції; - розміщення у мережі Інтернет на офіційному сайті органу ліцензування; - пересилання тексту Стандарту електронною поштою у разі надходження відповідного запиту. 12.2. Орган ліцензування зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування Стандарту та порядку надання адміністративної послуги. 12.3. Інформація про Стандарт та про порядок отримання адміністративної послуги надається одержувачу безкоштовно. 13. Вимоги до якості надання адміністративних послуг 13.1. Інформація щодо надання адміністративної послуги є повністю відкритою та максимально доступною для розуміння. 13.2. Оцінка якості надання адміністративної послуги здійснюється за такими критеріями: 13.2.1. Результативність яка передбачає спрямованість діяльності органу ліцензування на позитивне вирішення справи. Законна обґрунтована та своєчасна відмова у наданні послуги не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги; 13.2.2. Своєчасність що передбачає дотримання встановленого строку надання адміністративної послуги з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи; 13.2.3. Доступність яка включає: - наявність достатньої інформації про орган ліцензування режим роботи адреси розташування контактні телефони; - наявність громадського транспорту під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту; - можливість безперешкодного доступу одержувача до приміщення органу ліцензування; - наявність та доступність зразків заяв форм документів необхідних для звернення за адміністративною послугою можливість отримання таких зразків документів з офіційного сайту органу ліцензування тощо; 13.2.4. Зручність яка передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання адміністративної послуги а саме: - можливість вибору способу звернення за адміністративною послугою у тому числі звернення поштою тощо; - режим роботи органу ліцензування його дотримання тощо; - відсутність черг під час прийому одержувачів тощо. 13.3. Відкритість інформації необхідної для отримання адміністративної послуги яка включає: - процедуру надання адміністративної послуги перелік документів які потрібно подати для отримання послуги розмір та порядок оплати адміністративної послуги інформацію щодо посадових осіб відповідальних за надання адміністративної послуги; - можливість отримання інформації телефоном та консультативної допомоги. 13.4. Повага до одержувача послуги включає ввічливе шанобливе ставлення до особи готовність посадових осіб органу ліцензування надати допомогу одержувачу в оформленні заяви інших документів тощо дотримання принципу рівності громадян наявність побутових зручностей у приміщенні органу ліцензування. 13.5. Професійність передбачає дотримання процедури надання адміністративної послуги конкретність та обґрунтованість вимог що ставляться до одержувача наявність належного рівня кваліфікації відповідальних посадових осіб органу ліцензування. 14. Порядок подачі реєстрації і розгляду скарг одержувача Порядок подання реєстрації та розгляду скарг одержувача здійснюється відповідно до законів України "Про звернення громадян" та "Про інформацію". 15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу 15.1. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу здійснюється відповідно до законодавства. 15.2. У разі необхідності при виправленні помилок на бланку ліцензії чи у додатку до ліцензії орган ліцензування керується Інструкцією про порядок замовлення постачання зберігання обліку і звітності витрачання бланків ліцензій єдиного зразка затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 3/5194. Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції В. Г. Мухін