НАПБ Б.05.025-2009

НАПБ Б.05.025-2009 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж Наказ Міністерства оборони України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 вересня 2009 року N 477/640 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2009 р. за N 946/16962 Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту" постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" із змінами та з метою здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України та вдосконалення взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж що додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління пожежної безпеки Збройних Сил України начальника Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і на директора Департаменту управління рятувальними силами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 3. Управлінню пожежної безпеки Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України В. В. Іващенко Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В. М. Шандра ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства оборони України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 вересня 2009 р. N 477/640 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2009 р. за N 946/16962 ІНСТРУКЦІЯ про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж 1. Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж далі - Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту" Положення про Державну пожежну охорону затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 із змінами Типового положення про відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 із змінами . 2. Контроль за виконанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України здійснюється органами пожежної безпеки Збройних Сил України визначеними Положенням про пожежну безпеку у Збройних Силах України затвердженим наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року N 185 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 2006 року за N 529/12403 далі - Положення . 3. Територіальними органами державного пожежного нагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи далі - МНС України в Криму областях містах Києві та Севастополі згідно з цією Інструкцією здійснюються наглядові функції на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України відповідно до визначеного переліку військових частин військових навчальних закладів установ та організацій Збройних Сил України підприємств що належать до сфери управління Міністерства оборони України далі - військові частини який затверджується начальниками гарнізонів та погоджується з територіальними управліннями відділами пожежної безпеки або службами пожежної безпеки видів Збройних Сил України і територіальними органами державного пожежного нагляду МНС України. 4. Державний департамент пожежної безпеки МНС України один раз на п'ять років проводить перевірку діяльності Управління пожежної безпеки Збройних Сил України та органів пожежної безпеки Збройних Сил України з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки військових частин. За результатами перевірок військових частин посадові особи органів державного пожежного нагляду МНС України надають надсилають керівництву військових частин обов'язкові для виконання розпорядження приписи про усунення порушень з питань пожежної безпеки. 5. У разі звернення командира військової частини органи державного пожежного нагляду МНС України можуть проводити перевірку стану пожежної безпеки цієї військової частини навіть якщо вона не включена до переліку і надавати консультації з питань пожежної безпеки. 6. Невиконання приписів органів державного пожежного нагляду та порушення правил пожежної безпеки військовослужбовцями розглядаються командирами військових частин які мають право накласти на них стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. 7. Посадові особи органів державного пожежного нагляду МНС України під час перевірки стану пожежної безпеки військової частини мають право припиняти чи забороняти роботи виробничих дільниць агрегатів експлуатацію будівель споруд окремих приміщень опалювальних приладів дільниць електромереж проведення пожежонебезпечних робіт до усунення порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки. 8. Порядок залучення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та керування силами і засобами під час спільної роботи з гасіння пожеж у військових частинах визначається у Планах пожежної безпеки військових частин який визначено Положенням. У разі виникнення пожежі у військовій частині командири військових частин забезпечують безперешкодний допуск сил та засобів МНС України що прибувають на територію військової частини для участі в гасінні пожежі. 9. Пожежні підрозділи Міністерства оборони України та Збройних Сил України залучаються для надання допомоги під час гасіння пожеж ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій у населених пунктах та на інших об'єктах згідно з планами залучення сил і засобів для гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації затвердженими місцевими державними адміністраціями та погодженими з начальниками відповідних територіальних органів управління МНС України і командирами військових частин. 10. Керівникам підрозділів начальницькому складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України надається у визначеному порядку право попереднього ознайомлення з пожежно-технічними характеристиками об'єктів військових частин на які для гасіння пожеж залучаються сили та засоби Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Зазначені особи можуть брати участь у пожежно-тактичних навчаннях на цих об'єктах. 11. Порядок допуску посадових осіб МНС України на об'єкти військових частин для здійснення перевірок стану пожежної безпеки ознайомлення з пожежно-технічними характеристиками проведення пожежно-тактичних навчань тощо здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю". 12. Облік пожеж які сталися на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України нагляд за протипожежним станом яких здійснюється органами державного пожежного нагляду МНС України ведеться відповідними місцевими органами державного пожежного нагляду МНС України. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник Р. М. Макар Начальник Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи генерал-лейтенант служби цивільного захисту Е. М. Улинець