Лист N 8305/22/13-09 від 02.07.2009 р.

Лист N 8305/22/13-09 від 02.07.2009 р. Щодо продажу земельних ділянок

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЛИСТ від 02.07.2009 р. N 8305/22/13-09 Щодо продажу земельних ділянок Держкомзем розглянув <...> лист від 10.06.2009 направлений до Держкомпідприємництва і повідомляє. Статтями 32 33 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" встановлено порядок та процедуру проведення державної експертизи зокрема звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Зазначена процедура передбачає експертне дослідження перевірку аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку. Також зазначимо що термін дії висновку державної експертизи не має жодного відношення до застосування індексу інфляції при здійсненні розрахунків при купівлі-продажу земельної ділянки. Крім того пунктом 3 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531 передбачено визначення ринкової імовірної ціни продажу на ринку або іншого виду вартості об'єкта оцінки заставна страхова для бухгалтерського обліку тощо за яку він може бути проданий придбаний або іншим чином відчужений на дату оцінки станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість об'єкта оцінки. При проходженні певного періоду часу з дати оцінки можуть відбутися інфляційні процеси вплив яких на результат експертної грошової оцінки земельної ділянки може бути зменшений застосуванням коефіцієнта інфляції якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Відповідно до частини шостої статті 128 Земельного кодексу України рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевої державної адміністрації сільської селищної міської ради державного органу приватизації як розпорядника земельної ділянки про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Одними з істотних умов договору є ціна об'єкта договору купівлі-продажу умови та строки розрахунку. Згідно з пунктом третім статті 3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства є свобода договору. Також відповідно до пункту першого статті 632 вказаного Кодексу ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зважаючи на вищевикладене земельне законодавство не містить застережень щодо продажу земельних ділянок за вищою вартістю ніж визначена при проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки. Відповідно до цього в договорі можуть зазначатись додаткові умови купівлі-продажу земельної ділянки в тому числі і застосування індексу інфляції при розстроченні платежу. Заступник Голови В. Петрук