Стандарт надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 26 серпня 2009 року N 261 Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення з виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних у тому числі адміністративних послуг" наказую: 1. Затвердити стандарт надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення з виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії що додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. В. Гаврилюк. Міністр О. Ю. Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 26 серпня 2009 р. N 261 Стандарт надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення з виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії 1. Реквізити державного органу що надає послугу 03150 м. Київ вул. Димитрова 24 Департамент державного регулювання тел.: 044 207-18-31 207-18-39. Сторінка веб-сайта: www.minjkg.cov.ua 2. Перелік категорій одержувачів Суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності які провадять мають намір провадити діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення з виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами постачання теплової енергії далі - централізованого водо- теплопостачання та водовідведення . 3. Перелік документів необхідних для надання адміністративної послуги Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон суб'єкт господарювання який провадить мають намір провадити діяльність з централізованого водо- теплопостачання та водовідведення звертається до Департаменту державного регулювання далі - Департамент із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії та подає документи згідно статті 10 Закону і пунктами 20 та 72 Переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 а саме: 3.1. З централізованого водопостачання та водовідведення: відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності; технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності; засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії яка проводить виробничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій; перелік приладів обліку та місця їх встановлення; за підписом керівника суб'єкта господарювання технічна характеристика мереж споруд та інші об'єктів їх схеми; відомості про потужність річні обсяги видобування виробництва та транспортування; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання скріпленим печаткою. 3.2. З виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії : засвідчена в установленому порядку копія документа що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об'єктів де провадиться відповідний вид господарської діяльності; за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання скріпленим печаткою; засвідчені в установленому порядку копії документів що підтверджують рівень освіти і кваліфікації необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності. 3.3. З транспортування теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами: засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів; копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; копії документів що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності і засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання; за підписом керівника суб'єкта господарювання перелік трубопроводів що перебувають у користуванні заявника їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії; схема трубопроводів нанесена на географічну карту місцевості; перелік приладів обліку та місця їх встановлення; копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання скріпленим печаткою; засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання трубопроводи яких з'єднані між собою; за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти ; за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів що підтверджують рівень освіти і кваліфікації необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності. 3.4. З постачання теплової енергії: засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів; копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; перелік приладів обліку та місця їх встановлення; відомості за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання скріпленим печаткою. 4. Склад та послідовність дій одержувача та адміністративного органу опис етапів надання послуги Видача ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Департаменту заяви та документів визначених пунктом 3 цього стандарту відповідно до заявленого виду діяльності; внесення плати за видачу ліцензії; подання документа що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії; отримання ліцензії; можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; для адміністративного органу: прийняття заяви та документів що додаються до неї; видача копії опису документів що додаються до заяви; розгляд заяви та документів що додаються до неї; прийняття рішення Ліцензійної комісії про видачу ліцензії; відправлення повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії заявникові; прийняття документів що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії; видача ліцензії. Переоформлення ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Департаменту заяви на переоформлення ліцензії разом з ліцензією що підлягає переоформленню та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями які підтверджують зазначені зміни; внесення плати за переоформлення ліцензії; подання документа що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії; отримання переоформленої ліцензії; можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; для адміністративного органу: прийняття заяви та документів що додаються до неї; видача копії опису документів що додаються до заяви; розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів що додаються до неї; визнання недійсною ліцензії що була переоформлена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; прийняття рішення Ліцензійної комісії про переоформлення ліцензії; прийняття документа що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії; видача переоформленої ліцензії. Видача дублікатів ліцензій передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Департаменту заяви про видачу дубліката ліцензії до якої додаються відповідні документи та документа що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії; повернення непридатної для користування ліцензії крім випадків втрати ліцензії ; внесення плати за видачу дубліката ліцензії; подання документа що підтверджує внесення плати за дубліката ліцензії; отримання дубліката ліцензії; можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; для адміністративного органу: прийняття заяви та документів що додаються до неї; видача копії опису документів що додаються до заяви; розгляд заяви та документів що додаються до неї; прийняття рішення Ліцензійної комісії про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії що була втрачена або пошкоджена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; прийняття документа що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії; видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої. 5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги а також до строків здійснення дій прийняття рішень під час надання адміністративної послуги Відповідно до статей 11 14 16 і 18 Закону: Департамент готує рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі а Ліцензійна комісія приймає відповідне рішення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати подання заяви про видачу ліцензії та документів що додаються до заяви. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається видається заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Департамент повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня подання документа що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії або не звернувся до Департаменту для отримання оформленої ліцензії Департамент подає до Ліцензійної комісії пропозиції щодо скасування рішення про видачу ліцензії або прийняття рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Відповідно до статті 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи ; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміни пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності вказаного в статті 9 Закону. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати Департаменту заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією що підлягає переоформленню та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями які підтверджують зазначені зміни. Департамент протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів що додаються до неї зобов'язаний підготувати та видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії що була переоформлена з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії зазначеного в ліцензії що переоформлялася. Суб'єкт господарювання який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності яка видається Департаментом у разі подання заяви про переоформлення ліцензії. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. Відповідно до статті 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії; пошкодження ліцензії. Департамент протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів що додаються до неї зобов'язаний видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Департамент звертається до Ліцензійної комісії з пропозицією щодо прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії що була втрачена або пошкоджена з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня. Суб'єкт господарювання який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності яка видається Департаментом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії. Департамент фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв і виданих ліцензій. Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника дату надходження заяви на видачу ліцензії номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі а також відомості про видачу дубліката ліцензії. При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії прізвище заявника якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності що засвідчується його підписом. 6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги Недостовірність даних у документах поданих заявником для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності зазначеного в заяві про видачу ліцензії; заява подана підписала особою яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону. 7. Опис результату який повинен отримати одержувач 7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою. Ліцензія має облікову серію і номер. У ліцензії зазначаються: найменування органу ліцензування що видав ліцензію; вид господарської діяльності вказаний згідно із статтею 9 Закону на право провадження якого видається ліцензія; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії; посада прізвище та ініціали особи яка підписала ліцензію; дата видачі ліцензії. 7.2. Для кожної філії іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання що здійснюватимуть діяльність у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії орган ліцензування видає йому засвідчені копії ліцензії які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом що підтверджує право філії іншого відокремленого підрозділу на здійснення відповідного виду діяльності. 7.3. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення. 8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання якщо плата передбачена Розмір плати за переоформлення ліцензії видачу дубліката ліцензії встановлено статтями 14 15 16 і 18 Закону. Розмір плати за видачу ліцензії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності розміри і порядок зарахування плати за її видачу" та справляється в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Плата яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії а також за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства N 3510 в установах Національного банку та N 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за доходами - 14060200 символ звітності банку - 069 . Плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати що діє на момент видачі ліцензії. 9. Вимоги до посадових осіб які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги Особи з вищою освітою знанням законодавства України діловодства вільним володінням українською мовою. 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності Прийом документів і видача ліцензії здійснюються в Департаменті державного регулювання місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності. 11. Черговість надання адміністративної послуги Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів у терміни визначені законодавством. 12. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги На веб-сайті Мінжитлокомунгоспу розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування зразок заповнення заяви про видачу ліцензії переоформлення ліцензії видачу дубліката ліцензії та переліку документів що додаються до відповідних заяв. 13. Режим роботи адміністративного органу порядок прийому одержувачів тощо Міністерство з питань житлово-комунального господарства працює з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 та в п'ятницю з 9.00 до 17.45 за виключенням державних свят . Особистий прийом документів здійснюється посадовими особами Департаменту державного регулювання щоденно з 9.00 до 13.00. 14. Порядок подачі реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання стандарту Скарга щодо недотримання стандарту може адресуватися Міністру або голові Ліцензійної комісії і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Мінжитлокомунгоспу на адресу: 03150 м. Київ вул. Димитрова 24 або на особистому прийомі Міністра. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян". Відповідно до статті 7 Закону суб'єкти господарювання можуть оскаржити рішення органу ліцензування до експертно-апеляційної ради. Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом утвореним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розмішується за адресою: 01011 м. Київ вул. Арсенальна 9/11. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1669. До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв претензій і скарг фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування стосовно порушення цим органом законодавства у сфері ліцензування. Звернення апеляції розглядаються експертно-апеляційною радою протягом 20 робочих днів з дня їх реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. За результатами розгляду поданих звернень апеляцій приймається рішення експертно-апеляційної ради яке оформляється протоколом що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради. 15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги У разі необхідності заміни зіпсованих бланків Департамент керується вимогами Інструкції про порядок замовлення постачання зберігання обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 3/5194. 16. Інше Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування: Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"; Закон України "Про теплопостачання"; Закон України "Про природні монополії"; Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності розміри і порядок зарахування плати за її видачу"; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії крім теплової енергії що виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії " зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 96/16112; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 168/418 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 97/16113; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 169/419 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 98/16114; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 20.04.2005 N 33/59 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.05.2005 за N 526/10806; спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 05.05.2009 N 85/121 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії транспортування теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами постачання теплової енергії" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 473/16489; наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 N 71 "Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за N 392/10672; наказ Держжитлокомунгоспу України від 06.06.97 N 39 "Про затвердження Норм обслуговування та нормативи чисельності робітників зайнятих на роботах з експлуатації мереж очисних споруд насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них"; наказ Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 N 118 "Про затвердження "Типових норм чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики ГКН 02.07.004.". Заступник директора Департаменту - начальник відділу ліцензування Департаменту держаного регулювання Т. В. Казачек