Заходи щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 1 жовтня 2009 року N 703 Про затвердження Заходів щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики з питань імунопрофілактики а також виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" наказую: 1. Затвердити Заходи щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні далі - Заходи . 2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ директорам науково-дослідних установ МОЗ ректорам вищих медичних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації МОЗ Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Заходів. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра - Головного державного санітарного лікаря України О. М. Біловола заступника Міністра Лазоришинця В. В. Міністр В. Князевич ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 жовтня 2009 р. N 703 Заходи щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні NN п/п Заходи МОЗ Термін виконання Відповідальні за виконання 1. Розробити та подати на затвердження положення про науково-консультативну групу з питань імунопрофілактики. 20 жовтня 2009 року Департамент кадрової політики освіти та науки Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги ДП "Центр імунобіологічних препаратів" 2. 2. Забезпечити надання пропозицій щодо внесення змін до наказу МОЗ від 03.02.2006 N 48 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" до науково-консультативної групи з питань імунопрофілактики для подальшого розгляду на засіданні Вченої медичної ради та Колегії МОЗ в частині: До 10 листопада 2009 року Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Департамент управління та контролю якості медичних послуг 2.1. відповідності національного календаря профілактичних щеплень існуючій епідеміологічній ситуації; Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду ДП "Центр імунобіологічних препаратів" 2.2. вікового контингенту дітей термінів і періодичності їх вакцинації переліку інфекцій проти яких вона здійснюється; Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду ДП "Центр імунобіологічних препаратів" 2.2. переліку протипоказів до профілактичних щеплень з урахуванням зареєстрованих впродовж останніх років післявакцинальних ускладнень та випадків смерті дітей за часом пов'язаних зі щепленням; Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 2.3. проведення профілактичних щеплень дітей виключно після обов'язкового огляду лікаря-педіатра лікаря загальної практики/сімейної медицини; огляду лікарів-спеціалістів і проведення лабораторних досліджень при наявності показань; Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 2.4. переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги у випадках розвитку післявакцинальних ускладнень в кабінеті де проводяться щеплення; Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Харківська медична академія післядипломної освіти 2.5. визначення термінів патронажів дітей у післявакцинальному періоді з метою ранньої діагностики та попередження виникнення післявакцинальних ускладнень; Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Харківська медична академія післядипломної освіти 2.6. організації та проведення профілактичних щеплень новонародженим часто хворіючим дітям та дітям які перебувають на диспансерному обліку після оглядів вузькими спеціалістами лабораторних обстежень та в умовах стаціонару; Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 2.7. розгляду випадків післявакцінальних ускладнень на предмет якості надання медичної допомоги. Департамент управління та контролю якості медичних послуг Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги 3. Розробити наказ "Про введення системи оперативного реагування на випадки порушення стану здоров'я після застосування імунобіологічних препаратів". 15 жовтня 2009 року ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Департамент розвитку медичної допомоги Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення 4. Розробити наказ "Про затвердження методичних рекомендацій щодо патолого-анатомічного та судово-медичного розтину при летальних випадках пов'язаних за часом із застосуванням імунобіологічних препаратів". 15 жовтня 2009 року Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця ДП "Центр імунобіологічних препаратів" 5. Розробити клінічний протокол діагностики та надання медичної допомоги при післявакцинальних ускладненнях. 15 грудня 2009 року Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Харківська медична академія післядипломної освіти 6. Вивчити світовий досвід організації проведення профілактичних щеплень в частині обов'язкових поглиблених медичних оглядів дітей із залученням лікарів вузьких спеціальностей з лабораторним обстеженням перед здійсненням щеплень та надати пропозиції МОЗ щодо організації таких оглядів в Україні. 10 листопада 2009 року Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду ДП "Центр імунобіологічних Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Харківська медична академія післядипломної освіти 7. Забезпечити супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про затвердження загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 р." Постійно до моменту прийняття Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду ДП "Центр імунобіологічних препаратів 8. 8.1. Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації медичних працівників з питань імунопрофілактики. Провести навчальні семінари для медичних працівників лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою з питань імунопрофілактики зокрема щодо системи оперативного реагування на випадки порушення стану здоров'я після застосування імунобіологічних препаратів; До квітня 2010 року Департамент кадрової політики освіти та науки Керівники вищих медичних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти Директори науково-дослідних установ МОЗ 8.2. Вжити заходів щодо укомплектування вакантних посад лікарів-педіатрів неонатологів дитячих анестезіологів лікарів дитячих інфекціоністів лікарів дитячих імунологів відповідно до заявок територіальних органів охорони здоров'я; Департамент розвитку медичної допомоги Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальники управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій 8.3. Провести моніторинг виконання наказу МОЗ від 11.11.2008 "Про удосконалення системи підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань імунопрофілактики". 20 листопада 2009 року Департамент кадрової політики освіти та науки адміністрацій Керівники вищих медичних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти 9. 9.1. Вивчити потребу регіонів у необхідності імунобіологічних препаратів для проведення щорічних профілактичних щеплень населення відповідно до Календаря профілактичних щеплень; До грудня щорічно Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Управління моніторингу та супроводу державних програм 9.2. Ураховуючи результати п. 9.1 забезпечити надання пропозицій щодо закупівлі імунобіологічних препаратів відповідно до потреб регіонів під час формування проекту державного бюджету на наступний рік; Щорічно Управління моніторингу та супроводу державних програм Департамент економіки фінансів і бухгалтерської звітності Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду 9.3. Забезпечити постійний контроль за додержанням законодавства щодо зберігання транспортування та використання імунобіологічних препаратів. Постійно Головні державні санітарні лікарі областей міст Києва і Севастополя Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції системи охорони здоров'я Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальники управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій 10. 10.1. Організувати та забезпечити роботу "Гарячої лінії" з питань імунопрофілактики; 1 листопада 2009 року Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальники управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій 10.2. Організувати постійні телерадіопрограми з імунопрофілактики в т. ч. для спілкування фахівців з населенням у прямому ефірі та поінформувати МОЗ; Починаючи з 1 листопада 2009 року Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальники управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій 10.3. Забезпечити надання пропозицій щодо внесення змін до наказу МОЗ від 03.02.2006 N 48 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" в частині: запровадження анкети оцінки стану здоров'я дитини батьками перед кожним щепленням та пам'ятки з інформацією про можливі післявакцинальні реакції та ускладнення. Листопад 2009 року Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Департамент розвитку медичної допомоги ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Харківська медична академія післядипломної освіти 11. Організувати разом з представниками правоохоронних органів перевірки додержання порядку надання довідок про щеплення. Вжити заходів щодо недопущення незаконної їх видачі притягнення до відповідальності винних осіб. Про результати проведеної роботи поінформувати МОЗ. До кінця 2009 року Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальники управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій 12. Звернутися до Академії медичних наук України щодо розробки та надання науково обгрунтованих пропозицій до пп. 1 2 3 4 5 6 8.1 10.3 Заходів щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні. До 5 жовтня 2009 року Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду Департамент материнства дитинства та санаторного забезпечення Департамент розвитку медичної допомоги Департамент кадрової політики освіти та науки ДП "Центр імунобіологічних препаратів"