Лист N 22/4-3207 від 05.06.2009 р.

Лист N 22/4-3207 від 05.06.2009 р. Щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек та аптечних кіосків

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ЛИСТ від 05.06.2009 р. N 22/4-3207 Державна архітектурно-будівельна інспекція - урядовий орган державного управління у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України - розглянула звернення Державної інспекції з контролю лікарських засобів від 21.05.2009 р. N 5125-03/10.1/17-09 щодо надання роз'яснень і повідомляє. Відповідно до п. 2.5.7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 3 березня 2009 року N 44/27 суб'єкт господарювання який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами повинен створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек та аптечних кіосків відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення". Мається на увазі що при проектуванні об'єктів соціальної інфраструктури доступних для маломобільних груп населення повинні бути забезпечені: • доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд; • безпека шляхів руху у тому числі евакуаційних а також місць проживання обслуговування і прикладення праці; • своєчасне отримання маломобільними групами населення повноцінної і якісної інформації яка дозволяє орієнтуватися в просторі використовувати обладнання у тому числі для самообслуговування отримувати послуги брати участь у трудовому і навчальному процесах; • зручність і комфорт середовища життєдіяльності. Що стосується кнопки виклику персоналу при вході до аптеки чи аптечного кіоску то вона може використовуватись як додатковий засіб забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної сфери. Слід зазначити що наявність зазначеного засобу доступності не звільняє заклади охорони здоров'я від виконання умов зазначених Державних будівельних норм у повному обсязі. Заступник начальника В. В. Папка