Лист N 22/9-4131 від 08.07.2009 р.

Лист N 22/9-4131 від 08.07.2009 р. Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об'єктів містобудування, крім дозволу на виконання будівельних робіт інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА ЛИСТ від 08.07.2009 р. N 22/9-4131 Стосовно необхідності отримання дозволів у тому числі ордерів на порушення благоустрою для виконання будівельних підготовчих робіт у межах земельної ділянки відведеної під будівництво об'єктів містобудування крім дозволу на виконання будівельних робіт інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до положень статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами встановлюється необхідність одержання документа дозвільного характеру та дозвільний орган уповноважений видавати документ дозвільного характеру. Відповідно до статті 281 Закону України "Про планування і забудову територій" для отримання дозволу на виконання підготовчих робіт Замовник або уповноважена ним особа подає до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельною контролю письмову заяву з визначеними законом додатками. Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовник та підрядник подають документи перелік яких визначений статтею 29 Закону України "Про планування і забудову територій". Зазначений перелік є виключним. Отримання будь-яких інших дозволів у тому числі ордерів на порушення благоустрою жодним нормативним актом не передбачено. У випадку наявності такої позиції в положеннях органів місцевої виконавчої влади місцевого самоврядування відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" органи місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набрання чинності змін до відповідних законів повинні були привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього Закону та відповідних законів. Відповідно до статті 27 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" порушення благоустрою здійснюється на підставі дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт. З огляду на викладене дозволи на підготовчі роботи та виконання будівельних робіт надаються відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. Вимоги органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо отримання будь-яких інших дозволів у тому числі ордерів на порушення благоустрою є безпідставними. Заступник Міністра Д. В. Ісаєнко