Наказ N 755 від 21.10.2009 р.

Наказ N 755 від 21.10.2009 р. Про вдосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 21 жовтня 2009 року N 755 Про вдосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання На виконання статті 21 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статті 10 Основ законодавства України про охорону здоров'я пункту 2 наказу МОЗ від 12.06.2009 N 165-о "Про утворення Державного підприємства "Навчально-методичний центр проблем гігієни" з метою попередження розповсюдження захворювань серед населення України впорядкування та удосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання здійснення ефективного контролю рівня гігієнічних знань які є обов'язковими кваліфікаційними вимогами декретованого контингенту працівників які підлягають обов'язковим оглядам приведення у відповідність до пункту 2.8 наказу МОЗ від 11.03.98 N 66 "Про затвердження форми первинного обліку N 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення" ведення особових медичних книжок відмітки СЕС та запобігання фальсифікації та зловживань при проведенні контролю рівня гігієнічних знань наказую: 1. Виконуючому обов'язки директора Державного підприємства "Навчально-методичний центр проблем гігієни" Росаді М. О.: 1.1. Проаналізувати стан проведення санітарно-гігієнічного навчання декретованого контингенту працівників які підлягають обов'язковим медичним оглядам санітарно-епідеміологічною службою України та контролю гігієнічних знань здачі заліків з санітарного мінімуму далі - санмінімуму матеріали подати до МОЗ в термін до 10.12.2009. 1.2. Спільно з Департаментом кадрової політики освіти і науки Банчук М. В. розробити та подати на затвердження до МОЗ методичні програми наочні посібники інші інформаційні матеріали щодо навчання декретованого контингенту працівників а також визначити категорії оцінки рівня гігієнічних знань при проведенні контролю рівня гігієнічних знань з санмінімуму в термін до 05.01.2010. 1.3. Забезпечити створення єдиної системи санітарно-гігієнічного навчання та здійснення дієвої перевірки рівня санітарно-гігієнічних знань декретованого контингенту відповідальними особами закладів санітарно-епідеміологічної служби України в термін до 05.01.2010. 1.4. Розробити та погодити у встановленому порядку зразок голографічний елемент в формі первинного обліку N 1-ОМК "Особова медична книжка" далі - ОМК про складання заліку з санітарного мінімуму до 20.11.2009. 1.5. Сформувати списки осіб відповідальних за проведення заліку з санітарного мінімуму на відповідних територіях до 01.12.2009 та провести з ними навчання тренінги за визначеною програмою. 2. Головним державним санітарним лікарям АР Крим областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті: 2.1. Визначити та затвердити наказом відповідальних осіб за проведення по санмінімуму про що поінформувати ДП "Навчально-методичний центр проблем гігієни" до 20.11.2009. 2.2. Забезпечити навчання відповідальних осіб за відповідними методиками та їх взаємодію з ДП "Навчально-методичний центр проблем гігієни". 2.3. Протягом місяця за встановленою формою ДП "Навчально-методичний центр проблем гігієни" надати інформацію щодо стану справ з проведення санітарно-гігієнічного навчання декретованого контингенту працівників які підлягають обов'язковим медичним оглядам підпорядкованою санітарно-епідеміологічною службою та щодо контролю рівня гігієнічних знань здачі заліків з санітарного мінімуму в т. ч. кількості осіб які пройшли навчання та склали залік в 2008 р. 1 півріччя 2009 року та підлягають проходженню санітарно-гігієнічного навчання в 2 півріччі 2009 року та в наступних роках. 2.4. Забезпечити починаючи з 20.01.2010 р. внесення особами відмітки голографічної марки про складання заліку з особових медичних книжок декретованого контингенту та встановити що відмітка про залік засвідчується підписом лікаря який приймав залік та завіряється печаткою санітарно-епідеміологічного закладу в якому він працює відповідно до наказу МОЗ від 01.03.98 N 66 "Про затвердження форми первинного обліку N 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення" . 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра головного державного санітарного лікаря України Біловола О. М. Міністр В. М. Князевич