Лист N 12/14-874 від 17.08.2009 р.

Лист N 12/14-874 від 17.08.2009 р. Договори пайової участі в будівництві

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 17.08.2009 р. N 12/14-874 Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло лист <...> та відповідно до компетенції надає інформацію з питань розгляду. Договори пайової участі в будівництві відносяться до інвестиційних договорів які укладаються відповідно до Закону України про інвестиційну діяльність. Разом з тим договір про пайову участь в будівництві є договором змішаного типу і може містити елементи договору підряду. Господарські операції які здійснюють суб'єкти таких договорів у частині інвестиційної чи будівельної діяльності регулюються тими нормативними актами які регулюють правовідносини у зазначених сферах. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України. Враховуючи викладене офіційні роз'яснення щодо правильності відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій надає Мінфін згідно з наданими йому повноваженнями. Заступник Міністра Д. Ісаєнко