Наказ N 192 від 01.07.2009 р.

Наказ N 192 від 01.07.2009 р. Про затвердження форми звітності N 1-осв (річна) "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 1-осв (річна) "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів"

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 1 липня 2009 року N 192 Про затвердження форми звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" На виконання Закону України "Про благоустрій населених пунктів" з метою забезпечення проведення спостережень у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів наказую: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року: 1.1. Форму звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" що додається. 1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" що додається. 2. Управлінню благоустрою комунального обслуговування та інженерного захисту територій О. П. Ігнатенко довести затверджені пунктом 1 цього наказу форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та забезпечити щорічне узагальнення даних цієї звітності. 3. Установити що форма звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" та Інструкція затверджені пунктом 1 цього наказу поширюються на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи незалежно від організаційно-правової форми господарювання фізичних осіб - підприємців які працюють у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. 4. Структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити збирання розроблення та подання інформації за формою звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" затвердженою пунктом 1 цього наказу до Управління благоустрою комунального обслуговування та інженерного захисту територій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО Голова Державного комітету статистики України О. Г. Осауленко "3" липня 2009 р. ЗВІТНІСТЬ Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 20 рік Подають: Терміни подання юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи незалежно від організаційно-правової форми господарювання фізичні особи - підприємці які здійснюють діяльність у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів - структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування; до 20 січня структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування - структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; до 1 лютого структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради Міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. до 10 лютого Форма N 1-осв річна ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінжитлокомунгоспу від 1 липня 2009 р. N 192 за погодженням з Держкомстатом від 3 липня 2009 р. Респондент: Найменування/Ім'я Місцезнаходження /Місце проживання поштовий індекс область / АР Крим район населений пункт вулиця/провулок площа тощо N будинку/корпусу N квартири/офісу Показники Код рядка За звітний рік За попередній рік А Б 1 2 Розділ 1. Зовнішнє освітлення населених пунктів Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів - всього км 01 у тому числі: кабельні мережі 02 повітряні мережі 03 Кількість світлоточок за типами джерел світла - всього тис. шт. 04 у тому числі: лампи розжарювання 05 компактні люмінесцентні 06 ртутні 07 натрієві 08 металогалогенні 09 світлодіодні джерела світла 10 Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням - всього шт. 11 Кількість приладів обліку електричної енергії яка споживається системами зовнішнього освітлення населених пунктів - всього тис. шт. 12 у тому числі прилади диференційного обліку електричної енергії 13 Кількість спожитої електроенергії - всього тис. кВт/год. 14 Кількість електроенергії спожитої на роботу 1 світлоточки кВт/год. 15 Витрати на електроенергію спожиту на зовнішнє освітлення тис. грн. 16 Обсяги виконаних робіт тис. грн. 17 Розділ 2. Загальна інформація Витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів - всього тис. грн. 18 у тому числі: матеріальні витрати 19 витрати на оплату праці 20 відрахування на соціальні заходи 21 амортизація основних засобів 22 інші операційні витрати 23 Витрати на утримання однієї світлоточки грн. 24 Кредиторська заборгованість - всього тис. грн. 25 у тому числі прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати на 31 грудня 26 Дебіторська заборгованість - всього тис. грн. 27 Фактичне фінансування поточних ремонтів та утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів тис. грн. 28 Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня осіб 29 Організаційно-правова форма господарювання потрібне позначити ? : комунальна 30 приватна 31 інші організаційно-правові форми господарювання 32 Розділ 3. Обсяги виконаних робіт заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Показники Код рядка За звітний рік За попередній рік А Б 1 2 Обсяги виконаних робіт - всього тис. грн. 33 у тому числі: комунальними підприємствами 34 приватними підприємствами 35 підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання 36 Розділ 4. Відомості про підприємства заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Показники Код рядка Кількість підприємств одиниць Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня осіб за звітний рік за попередній рік звітного року попереднього року А Б 1 2 3 4 Підприємства що здійснюють діяльність у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів - всього 37 у тому числі: комунальні 38 приватні 39 інших організаційно-правових форм господарювання 40 Керівник підпис П. І. Б. Виконавець П. І. Б. телефон: факс: електронна пошта: ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінжитлокомунгоспу від 1 липня 2009 р. N 192 Інструкція щодо заповнення форми звітності N 1-осв річна "Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів" Пояснення вжитих термінів Зовнішнє освітлення населених пунктів - освітлення вулично-дорожньої мережі житлових кварталів та масивів парків скверів набережних пляжів кладовищ та територій будь-яких інших об'єктів благоустрою населених пунктів за допомогою перетворення електричної енергії у світлову. Об'єкти зовнішнього освітлення - електричне та допоміжне обладнання і електромережі у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В апаратура диспетчерського зв'язку автоматика та телемеханіка що забезпечують належне функціонування згідно державних стандартів технічних умов та норм вуличного об'єктного та архітектурно-декоративного освітлення. Утримання об'єктів зовнішнього освітлення - роботи пов'язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об'єктів згідно державних стандартів технічних умов та норм. Світлоточка - місце перетворення електричної енергії у світлову на мережах зовнішнього освітлення. Дебіторська заборгованість - заборгованість покупців замовників та інших дебіторів у тому числі яка забезпечена векселями за надані їм продукцію товари роботу або послуги; фінансових і податкових органів за податками зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивідендів відсотків роялті тощо що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться за чистою реалізаційною вартістю. Кредиторська заборгованість - заборгованість фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності виконані роботи та отримані послуги в тому числі яка забезпечена векселями ; з сум авансів одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції виконання робіт послуг ; за усіма видами платежів до бюджету включаючи податки з працівників підприємства; також заборгованість з оплати праці; заборгованість підприємства його учасникам засновникам пов'язана з розподілом прибутку дивіденди тощо і формування статутного капіталу; заборгованість пов'язаним сторонам та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість з поточних зобов'язань. Підприємства що здійснюють діяльність у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів - організації підприємства або установи незалежно від організаційно-правової форми господарювання що виконують роботи з утримання об'єктів зовнішнього освітлення мають відповідне устаткування та обладнання і здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України. Загальні положення Звіт за розділами 1 2 складають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи незалежно від організаційно-правової форми господарювання фізичні особи - підприємці які працюють у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення. Вони подають звіт шляхом надсилання поштою на паперових носіях або електронною поштою - за домовленістю до 20 січня наступного після звітного періоду року відповідним структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування. Зведені дані за розділами 1 2 3 4 складають і подають до 1 лютого наступного після звітного періоду року структурні підрозділи житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій шляхом надсилання поштою на паперових носіях або електронною поштою - за домовленістю . Зведені дані за розділами 1 2 3 4 складають і подають до 10 лютого наступного після звітного періоду року структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України шляхом надсилання поштою на паперових носіях або електронною поштою - за домовленістю . У розділах 1 2 3 звіту у графі А зазначені показники що підлягають звітуванню; у графі Б - коди рядків. У графі 1 вказують дані за звітній рік у графі 2 - дані за попередній рік. У розділі 4 у графі А зазначені показники що підлягають звітуванню; у графі Б - коди рядків. У графі 1 вказують кількість юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів незалежно від організаційно-правової форми господарювання фізичних осіб - підприємців що здійснювали діяльність у звітному році у графі 2 - цей показник за попередній рік. У графі 3 вказують облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня у звітному році у графі 4 - цей показник за попередній рік. Порядок заповнення форми Розділ 1 "Зовнішнє освітлення населених пунктів" заповнюють балансоутримувачі об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів - юридичні особи їхні відокремлені підрозділи фізичні особи - підприємці які займаються утриманням об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. У рядку 01 вказують загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів з якої виділяють: у рядку 02 - протяжність кабельних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів; у рядку 03 - протяжність повітряних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів. До рядка 04 заносять загальну кількість світлоточок у населених пунктах з якої виділяють: у рядку 05 - кількість ламп розжарювання; у рядку 06 - кількість компактних люмінесцентних ламп; у рядку 07 - кількість ртутних ламп; у рядку 08 - кількість натрієвих ламп; у рядку 09 - кількість металогалогенних ламп; у рядку 10 - кількість світлодіодних джерел світла рядок 04 = рядок 05 + рядок 06 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 . У рядку 11 вказують кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням. До рядка 12 заносять загальну кількість приладів обліку електричної енергії яка споживається системами зовнішнього освітлення населених пунктів з якої виділяють: у рядку 13 - кількість приладів диференційного обліку електричної енергії. У рядку 14 вказується загальна кількість електроенергії спожитої для утримання усіх об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. До рядка 15 заносять кількість електроенергії спожитої на роботу однієї світлоточки рядок 26 = рядок 25 ? рядок 04 . У рядку 16 вказують витрати на електроенергію спожиту на зовнішнє освітлення. До рядка 17 заносять загальні обсяги виконаних робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. Розділ 2. "Загальна інформація" заповнюють юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи незалежно від організаційно-правової форми господарювання фізичні особи - підприємці які працюють у сфері утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. У рядку 18 вказують загальну суму витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів з яких показують: у рядку 19 - матеріальні витрати; у рядку 20 - витрати на оплату праці; у рядку 21 - відрахування на соціальні заходи; у рядку 22 - амортизацію основних засобів; у рядку 23 - інші операційні витрати рядок 18 = рядок 19 + рядок 20 + рядок 21 + рядок 22 + рядок 23 . До рядка 24 заносять експлуатаційні витрати на утримання однієї світлоточки рядок 24 = рядок 18 ? рядок 04 . Дані рядків 25 - 26 заповнюються станом на кінець останнього дня звітного року на 31 грудня загалом по підприємству. У рядку 25 вказується загальна сума кредиторської заборгованості з якої у рядку 26 наводиться прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати на 31 грудня. У рядку 27 вказується загальна сума дебіторської заборгованості. До рядка 28 заносять суму фактичного фінансування поточних ремонтів та утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів. У рядку 29 проставляється облікова кількість штатних працівників яка визначається станом на 31 грудня відповідного року згідно з положеннями розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 зі змінами . У рядках 30 - 32 зазначається організаційно-правова форма підприємства згідно з довідкою про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України допускається тільки одна відмітка за кожний рік . У разі перереєстрації підприємства його організаційно-правова форма у звітному та попередньому році може відрізнятися. Розділ 3 "Обсяги виконаних робіт" заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після узагальнення поданих звітів на підставі даних Розділу 2 "Загальна інформація". У рядку 33 вказують загальні обсяги виконаних робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів з яких виділяють: у рядку 34 - обсяги робіт виконаних комунальними підприємствами; у рядку 35 - обсяги робіт виконаних приватними підприємствами; у рядку 36 - обсяги робіт виконаних підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання зокрема ремонтно-будівельними дільницями майстернями та іншими організаціями що обслуговують підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення. Розділ 4 "Відомості про підприємства" заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування та Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після узагальнення поданих звітів на підставі даних Розділу 2 "Загальна інформація". У рядку 37 у відповідних графах вказують інформацію щодо загальної кількості підприємств що здійснюють діяльність з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки. У рядку 38 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості комунальних підприємств що здійснюють діяльність з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки. У рядку 39 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості приватних підприємств що здійснюють діяльність з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки. У рядку 40 у відповідних графах вказують інформацію щодо кількості підприємств інших організаційно-правових форм господарювання що здійснюють діяльність з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів та облікової кількості працівників в таких підприємствах за попередній та звітний роки. Начальник Управління благоустрою комунального обслуговування та інженерного захисту територій О. П. Ігнатенко