Порядок визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні

Про затвердження Змін до Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 4 вересня 2009 року N 273 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 р. за N 999/17015 Відповідно до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 та з метою вдосконалення нормативно-правової бази у сфері утримання зелених насаджень в населених пунктах НАКАЗУЮ: 1. Унести до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2005 N 121 "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 958/11238 такі зміни: 1.1. Назву наказу викласти в такій редакції: "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах". 1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити Порядок визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах додається ". 2. Затвердити Зміни до Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2005 N 121 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 958/11238 що додаються. 3. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування Ігнатенко О. П. спільно з Юридичним управлінням Крилова І. І. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку. 4. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування Ігнатенко О. П. після державної реєстрації надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького. 6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. Кужель Міністр економіки України Б. М. Данилишин В. о. Голови Антимонопольного комітету України О. І. Мельниченко Голова Держспоживстандарту України Л. В. Лосюк В. о. Міністра фінансів України І. І. Уманський Виконавчий директор Асоціації міст України та громад М. В. Пітцик Президент Спілки орендарів та підприємців України В. Хмільовський В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В. Биковець В. о. президента Спілки підприємців малих середніх і приватизованих підприємств України В. Биковець ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 4 вересня 2009 р. N 273 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 р. за N 999/17015 Зміни до Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні 1. Назву Порядку викласти у такій редакції: "Порядок визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах". 2. У тексті Порядку слова "догляд за зеленими насадженнями" в усіх відмінках замінити відповідно словами "утримання зелених насаджень" у відповідних відмінках. 3. Доповнити главу 1 пунктом 1.4 такого змісту: "1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів нормативів норм технологічних регламентів а також вимог щодо надання відповідних послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природнокліматичних особливостей регіону; повна планована собівартість робіт з утримання зелених насаджень економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства що здійснює діяльність з утримання зелених насаджень включаючи витрати з операційної діяльності фінансові витрати пов'язані з основною діяльністю; планована виробнича собівартість робіт з утримання зелених насаджень - прямі матеріальні витрати прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Інші поняття у цьому Порядку вживаються у значеннях які наведені в Законі України "Про благоустрій населених пунктів" Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754 та в інших нормативно-правових актах". 4. Главу 2 викласти у такій редакції: "2. ВАРТІСТЬ РОБІТ З УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 2.1. Вартість робіт з утримання зелених насаджень визначається в цілому за видом діяльності та в розрізі об'єктів благоустрою які визначені статтею 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та видів робіт із врахуванням номенклатури робіт визначеної пунктом 4 додатка 5 до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 N 154 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за N 189/8788 далі - Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів . 2.2. Вартість робіт з утримання зелених насаджень визначається на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість. Розрахунок вартості робіт з утримання зелених насаджень здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат а також на підставі державних і галузевих нормативів норм витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів техніко-економічних розрахунків та кошторисів ставок податків і зборів обов'язкових платежів норм і нормативів з оплати праці. Витрати об'єктивне нормування яких неможливе розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів". 5. У главі 3: 5.1. Назву глави 3 викласти в такій редакції: "3. ПОВНА ПЛАНОВАНА СОБІВАРТІСТЬ РОБІТ З УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ". 5.2. Пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості робіт з утримання зелених насаджень здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності фінансових витрат пов'язаних з основною діяльністю. До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована виробнича собівартість; адміністративні витрати витрати на збут та інші операційні витрати. Повна планована виробнича собівартість робіт з утримання зелених насаджень складається з планованої виробничої собівартості та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат". 5.3. Пункт 3.2 викласти у такій редакції: "3.2. До планованої виробничої собівартості робіт з утримання зелених насаджень включаються прямі матеріальні витрати прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість робіт з утримання зелених насаджень зменшується на справедливу вартість супутньої продукції яка реалізується та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання на даному об'єкті благоустрою зеленого господарства. Якщо таку продукцію треба транспортувати для використання на інших об'єктах то її зараховують за вартістю зменшеною на суму витрат на транспортування". 5.4. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 викласти в такій редакції: "3.2.1. Прямі матеріальні витрати включають вартість основних та допоміжних матеріалів необхідних для виконання робіт з утримання зелених насаджень за плановими економічно обґрунтованими нормами витрат затвердженими в установленому порядку розраховану на підставі норм витрат і цін ресурсів визначених з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів". 5.5. Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 викласти у такій редакції: "3.2.3. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічними процесами з утримання зелених насаджень що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом встановлених на підприємстві тарифних ставок окладів відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників фахівців технічних службовців; витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень що визначається виходячи з розміру встановлених доплат надбавок інших заохочувальних та компенсаційних виплат які відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат премій пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій оплатою невідпрацьованого часу". 5.6. Абзац перший підпункту 3.2.5 пункту 3.2 викласти у такій редакції: "3.2.5. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати включають такі витрати:". 5.7. Доповнити підпункт 3.2.5 пункту 3.2 абзацом такого змісту: "Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої планової собівартості у разі їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину". 5.8. Доповнити пункт 3.3 абзацом такого змісту: "Адміністративні витрати включаються до вартості робіт з утримання зелених насаджень у розмірі що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції". 5.9. Доповнити главу 3 новим пунктом 3.4 такого змісту: "3.4. До складу витрат із збуту послуг включаються: витрати з операційної діяльності безпосередньо пов'язані з виконанням робіт з утримання зелених насаджень зокрема з оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування оплатою службових відряджень персоналу інформаційних послуг виготовленням розрахункових документів; амортизація та утримання основних засобів інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів пов'язаних із збутом послуг. Витрати із збуту послуг включаються у розмірі що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості". 5.10. Пункт 3.6 виключити а пункти 3.4 та 3.5 вважати пунктами 3.5 та 3.6 відповідно. 6. Викласти главу 4 у такій редакції: "4. ПЛАНОВАНИЙ ПРИБУТОК 4.1. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства і не повинен перевищувати 12 відсотків економічно обґрунтованих планованих витрат. 4.2. Витрати із здійснення капітальних вкладень створення спеціальних інвестиційних фондів забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до вартості робіт з утримання зелених насаджень на строк не менш як п'ять років у сумі що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат згідно з погодженою органами місцевого самоврядування в установленому порядку інвестиційною програмою підприємства з утримання зелених насаджень. У процесі формування вартості робіт з утримання зелених насаджень підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку". Директор Департаменту благоустрою та комунального обслуговування О. П. Ігнатенко