ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9-001-02

ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом

міністерство охорони здоров'я україни міністерство екології та природних ресурсів україни Державні санітарно-екологічні правила і норми 6. Радіаційна гігієна 6.1. Іонізуюче випромінювання радіаційна безпека 9. Радіаційна безпека Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом Державні санітарно-екологічні правила і норми ДСЕПіН 6. 6.1.- 079 /211.3.9 001-02 Видання офіційне Київ - 2002 М І Н І С Т Е Р С Т В О О Х О Р О Н И З Д О Р О В` Я У К Р А Ї Н И ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 01021 м. Київ вул. Михайла Грушевського 7 тел. 253 61 94 факс 253 69 75 ПОСТАНОВА від "17" січня 2002 року № 145 Про затвердження Державних санітарно-екологічних правил і норм "ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ". Я Головний державний санітарний лікар України Бобильова Ольга Олександрівна розглянувши протоколи від 27 грудня 2001 року № 1 та від 10 січня 2002 року № 2 спільних наради міжвідомчої робочої групи з розгляду матеріалів щодо радіаційного контролю металобрухту та керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ: Затвердити Державні санітарно-екологічні правила і норми "ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ". Ввести в дію Державні санітарно-екологічні правила і норми "ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ" з 15 січня 2002 року. Міністерствам комітетам іншим центральним органам виконавчої влади керівникам державних кооперативних приватних підприємств організацій та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності а також інших держав прийняти вказаний документ до керівництва та виконання. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя водного залізничного повітряного транспорту Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України державного комітету у справах охорони державного кордону України Служби безпеки України об`єктів що мають особливий режим роботи прийняти вказаний документ для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Інституту гігієни та медичної екології АМН України А.М. Сердюк видати ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ у необхідній кількості. Контроль за виконанням Постанови залишаю за собою. О.О. Бобильова МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАКАЗ "27" лютого 2002 року м.Київ № 89 Про затвердження Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом. На виконання законів України "Про металобрухт" "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" "Про охорону навколишнього природного середовища" та з метою впорядкування питань щодо радіаційного контролю при здійсненні практичної діяльності операцій з металобрухтом на території України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом які затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 17.01.2002р. № 145 що додаються. 2. Встановити чинність Державних санітарно-екологічних правил і норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом з 15.03.2002 р. 3. Державній екологічній інспекції П.Свириду Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів Л.Козаку начальникам державних управлінь екології та природних ресурсів в областях в містах Києві та Севастополі державних інспекцій охорони Чорного та Азовського морів прийняти Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом до керівництва та виконання. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Свирида П.О. Міністр С.І. Курикін ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від "17" січня 2002 р. № 145 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від "27" лютого 2002 р. № 89 6. Радіаційна гігієна 6.1. Іонізуюче випромінювання радіаційна безпека 9. Радіаційна безпека Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом Державні санітарно-екологічні правила і норми ДСЕПіН 6. 6.1. - 079 /211.3.9. 001-02 Чинні з 15.03.2002 р. Цим нормативним документом встановлюються основні радіаційно-гігієнічні та організаційно-технічні вимоги щодо облаштування та обладнання підприємств які здійснюють операції з металобрухтом ведення радіаційного контролю. Дія ДСЕПіН розповсюджується на суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності. Видання офіційне Цей нормативний документ не може c Міністерство охорони здоров'я бути повністю або частково відтворений України тиражований і поширений без дозволу Головне санепідуправління Головного державного санітарного Міністерство екології та природних лікаря України та Головного державного ресурсів України інспектора України з охорони навколиш- Державна екологічна інспекція нього природного середовища. ПЕРЕДМОВА ДСЕПіН 6. 6.1. - 079 /211.3.9 001-02 "Державні санітарно-екологічні правила і норми ДСЕПіН з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом" розроблені колективом авторів: Станкевич Валерій Васильович - Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва ІГМЕ АМН України заступник директора д.м.н. Карачов Іван Іванович - ІГМЕ АМН України лабораторія радіаційної гігієни завідуючий д.м.н. Наговіцина Людмила Іллівна - ІГМЕ АМН України ст. науковий співробітник к.б.н.; Какура Ірина Валентинівна - ІГМЕ АМН України науковий співробітник; Гронська Леся Станіславовна - ІГМЕ АМН України молодший науковий співробітник Фокін Валерій Михайлович - Науково - промислова група "САМПО" завідуючий лабораторєю к.т.н. Костенецький Михайло Ілліч - Запорізька обласна санепідемстанція завідуючий -радіологічним відділом к.м.н. Горбаченко Олександр Вікторович - Держекоінспекція Мінекоресурсів України головний спеціаліст відділу контролю радіаційної безпеки Пчельник Віра Олексіївна - Київська лінійна санепідемстанція на Південно-західній залізниці завідуюча санітарно-гігієнічним відділом В розробці приймали участь: Бурлак Галина Федорівна - Заступник головного державного санітарного лікаря України заступник начальника управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України Черевко Віктор Миколайович - Перший заступник Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Поживанов Михайло Олександрович - Київська міська державна адміністрація - начальник головного управління д.т.н. Шульга Михайло Федорович - Держекоінспекція Мінекоресурсів України начальник відділу контролю радіаційної безпеки Мишковська Антоніна Андріївна - Управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України інспектор Богуславська Олександра Ігорівна - Управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України інспектор Губар Ігор Петрович -"Науково-промислова група "САМПО" ген. директор - "Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом" підготовлені у відповідності до нормативно-правових актів України в галузі радіаційної безпеки та поводження з металобрухтом. ДСЕПіН рекомендовані міжвідомчою робочою групою МОЗ та Мінекоресурсів України. Введено в дію вперше. "Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом" - обов'язковий для виконання нормативний документ який визначає радіаційно-гігієнічні та екологічні вимоги щодо ведення робіт при здійсненні операцій з металобрухтом. Порушення ДСЕПіН тягне за собою дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством ВСТУП Галузь застосування. Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом ДСЕПіН - встановлюють основні радіаційно-гігієнічні та організаційно-технічні вимоги щодо облаштування та обладнання підприємств які здійснюють операції з металобрухтом види та порядок ведення радіаційного контролю. Нормативні посилання. Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом надалі Правила розроблено відповідно до Законів України: "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.98р. № 15/98-ВР; "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94р. № 4005-ХІІ; "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.91р. № 1264-ХІІ; "Про металобрухт" від 05.05.99р. № 619-ХІV; "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000р. №1370-ХІV. Правила розроблені з урахуванням вимог нормативних документів діючих на території України: Постанова КМУ від 27.07.95р. № 554 "Про затвердження Переліку видів діяльності та об'єктів що становлять підвищену екологічну небезпеку"; Постанова КМУ від 04.03.97р № 207 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та причетних юридичних осіб у разі виявлення джерел іонізуючого випромінювання які перебувають у незаконному обігу"; Постанова КМУ від 02.07.98р. №999 "Про Порядок здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки України "; ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 - Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 ; ДСП 6.074.120-01 - Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України ОСПУ ; ГОСТ 12.1.005-88 - ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; ГОСТ 12.1.007-76 - ССБТ Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.030-81 - ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление; ГОСТ 12.2.003-91 - ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.4.010-75 - ССБТ Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные; ГОСТ 17.2.1.01-76 - Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом; ГОСТ 17.2.3.02-91 - Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами; ГОСТ 12.3.009-76 - ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; СанПиН 42-128-4690-88 - Санитарные правила содержания территорий населенных мест; ДСП 3.3.6037-99 - Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку; СП 1042-73 - Организация технологических процесов и гигиенические требования к производственному оборудованию; ДСТУ 2708-99 - Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення; ДСТУ 3211-95 - Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови; ДСТУ 3674-97 - Метали чорні вторинні. Терміни та визначення; ДСТУ 2681-94 - Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення; ГОСТ 12997-84 - Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации с изменениями и дополнениями ; ГОСТ 27451-87 с изменениями и дополнениями - Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия; ГОСТ 15484-81 - Излучения ионизирующие и их измерение. Термины и определения; ГОСТ 17925-72 - Знак радиационной опасности. 1. Загальні положення 1.1. Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом ДСЕПіН надалі - Правила розповсюджуються і обов'язкові для суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності надалі підприємства робота яких пов'язана із збиранням заготівлею переробкою транспортуванням реалізацією брухту чорних і кольорових металів та його металургійною переробкою надалі операції з металобрухтом при плануванні та виконанні заходів щодо: забезпечення радіаційної безпеки; запобігання радіоактивного забруднення територій розташування підприємств та довкілля; запобігання негативного впливу іонізуючого випромінювання від радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту на людину. 1.2. Правила встановлюють основні радіаційно-гігієнічні та організаційно-технічні вимоги і порядок робіт по проведенню всіх видів радіаційно-дозиметричного радіаційного контролю контролю металобрухту вилученню і зберіганню виявлених радіоактивних фрагментів. Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств згідно з чинним законодавством України. 1.3. Радіаційний контроль надалі РК металобрухту на підприємствах підрозділяється на вхідний та вихідний контролі. Поряд з цим здійснюється періодичний радіаційний контроль території складських приміщень та майданчиків. 1.3.1. Вхідний радіаційний контроль може здійснюватись фахівцями підприємства. Об?єктами контролю є: партії металобрухту вантажу на транспортному засобі; окремі частини партії металобрухту в процесі розвантаження транспортного засобу. 1.3.2. Вихідний радіаційний контроль згідно цих Правил може здійснюватись підприємствами і організаціями всіх форм власності які мають вимірювальні лабораторії що відповідають наступним вимогам: акредитовані відповідно до вимог ст.12 п.5. Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" органами Держстандарту України на право проведення вимірювань показників об?єктів згідно із галуззю застосування; мають дозволи МОЗ України та Мінекоресурсів України; персонал підприємства організації має підготовку і досвід щодо володіння методиками виконання вимірювань радіаційних параметрів об?єктів що підлягають контролю; мають інструкції з радіаційного контролю що враховують специфіку данного підприємства. Об'єктами вихідного радіаційного контролю є: партії металобрухту частини пакети контейнери в процесі їх відвантаження; транспортні засоби які прибувають для завантаження; транспортні засоби завантажені металобрухтом і підготовлені до відправки. 1.3.3. Періодичний радіаційний контроль здійснюється щоквартально фахівцями підприємства або співробітниками інших організацій які відповідають вимогам п.1.3.2 цих Правил. Об'єктами контролю є: робочий майданчик ; складські приміщення споруди ; сховище для тимчасового зберігання вилучених радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту; навколишня територія на відстані до 10 м від межі складу та робочого майданчика. 2. Вимоги щодо забезпечення діяльності підприємств які здійснюють операції з металобрухтом 2.1. Підприємства які здійснюють операції з металобрухтом їх облаштування та обладнання повинні відповідати загальним санітарно-гігієнічним та екологічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 17.2.1.01-76 ГОСТ 17.2.3.02-91 ГОСТ 12.3.009-76 СП 1042-73 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.4.010-75 СанПиН 42-128-4690-88 ДСП 3.3.6037-99 ГОСТ 12.1.007-76. 2.2. Підприємства повинні мати наступні дозвільні документи: ліцензію на право здійснення операцій з металобрухтом; акт радіаційного контролю складського і завантажувально-розвантажувального приміщення та майданчика; дозволи на право здійснення радіаційного контролю які видаються МОЗ України та Мінекоресурсів України згідно чинного законодавства у разі здійснення данного виду робіт власними силами ; угоду про можливість надання послуг підприємствами УкрДО "Радон" щодо ліквідації можливих радіаційних аварій та прийому на збереження фрагментів металобрухту що класифіковані як радіоактивні відходи. 2.3. Виробничі і складські приміщення та майданчики підприємства повинні облаштовуватися відповідно до статті 5. Закону України "Про металобрухт". 2.4. При заключенні договору оренди орендодавець зобов?язаний надати орендарю акт радіаційного контролю території майданчика складу . Радіаційний контроль може виконуватися організацією що відповідає вимогам п.1.3.2. цих Правил. 2.5. Металобрухт який приймається на склади чи майданчики підприємства або відвантажується з них - підлягає обов'язковому РК. 2.6. На підприємстві повинно бути обладнане тимчасове сховище для зберігання радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту що вилучаються з обігу. Доступ до місця розташування сховища повинен бути обмеженим. Сховище має бути: постійно зачиненим опечатаним; обладнаним знаком "Радіаційна небезпека" ГОСТ 17925-72; надійно захищати вилучені фрагменти металобрухту від атмосферних опадів; не спричиняти негативного впливу на людину і прилеглі території. 2.7. Для транспортування по території підприємства вилучених фрагментів металобрухту повинен бути окремий металевий контейнер із зображенним на ньому знаком "Радіаційна небезпека" ГОСТ 17925-72. 2.8. Спорядження та засоби індівідуального захисту дозиметристів повинні відповідати вимогам цих Правил. 2.9. Дозиметристи підприємства організації та посадові особи відповідальні за радіаційну безпеку на підприємстві повинні пройти спеціальну підготовку з питань здійснення РК в закладах які мають ліцензії Міносвіти України та навчальні програми узгоджені з МОЗ України та Мінекоресурсів України. 2.10. Для здійснення вхідного РК в штаті підприємства рекомендовано мати дозиметристів з розрахунку не менш одного - на 1000 т вантажу металобрухту що контролюється за місяць. Радіаційний контроль на приймальних пунктах місячний оборот яких складає менш ніж 20 т може виконувати приймальник на якого покладаються обов?язки дозиметриста та розповсюджуються вимоги п.2.9. цих Правил. Результати радіаційного контролю реєструються в журналі додаток А табл.А.1 . 2.11. Допускається виконання всіх видів РК металобрухту на договірних умовах спеціалістами інших організацій які відповідають вимогам п.1.3.2. цих Правил. 2.12. Дозиметричні прилади підприємства які використовуються для радіаційного контролю повинні відповідати вимогам цих Правил. 3. Радіаційні регламенти 3.1. РК металобрухту здійснюється шляхом визначення наступних параметрів: потужності поглиненої дози ППД або потужності експозиційної дози ПЕД -випромінювання; щільності потоку ЩП -частинок; наявності нефіксованого радіоактивного забруднення. 3.2. Критерії прийняття рішень щодо поводження з радіоактивно забрудненим металобрухтом: Клас Використання Умови використання Р і в н і д і й ППД ПЕД мкГр/год мкР/год ЩП -частинок част/хв см2 Наявність нефіксованого забруднення 1 Використання без будь-яких обмежень 0 26 30 30 відсутнє 2 Вільне використання на території України 0 43 50 100 відсутнє 3 Вилучаються з обігу. ? 0 43 50 ? 100 присутнє Примітка: Відсутність нефіксованого забруднення визначається методом вологого мазка радіаційні параметри якого повинні знаходитись в межах фонових показників. 3.3. Визначення ППД -випромінювання виконується на відстані 0 1 м від поверхні що контролюється. ЩП -частинок вимірюється на відстані 0 02-0 03 м від поверхні. 3.4. Рівень -фону на майданчику де виконується РК не повинен перевищувати 0 26 мкГр/год 30 мкР/год . Вимірювання виконуються на висоті 1 0 м. від поверхні майданчика. Нефіксоване радіоактивне забруднення будь-якої поверхні на території складу чи приміщення не допускається. 3.5. ППД -випромінювання на відстані 0 1 м від поверхні тимчасового сховища вилучених фрагментів металобрухту 3-го класу використання п.3.2. не повинна перевищувати 1 0 мкГр/год 115 мкР/год . 4. Вимоги до дозиметричних приладів та спорядження дозиметристів 4.1. Для визначення ППД g-випромінювання дозволяється використовувати дозиметричні прилади ДП що вимірюють потужність експозиційної дози ПЕД або еквівалентної дози Рg . 4.2. ДП для визначення ППД g-випромінювання що використовуються в режимі вимірювання повинні відповідати таким вимогам: енергетична залежність в діапазоні 0 05...3 0МеВ по відношенню до енергії 0 662МеВ ізотоп цезію-137 - не більше 30% по абсолютній величині; нижня межа діапазону вимірювань Рg або ПЕД - не більше 0 10 мкЗв/год 10 мкР/год ; верхня межа діапазону вимірювань Рg або ПЕД - не менше 10 мкЗв /год 1 0 103 мкР/год ; основна відносна похибка вимірювань у діапазоні 0 10-5 0 мкЗв/год 10-500 мкР/год - не більше 20% 2-й клас точності . 4.3. ДП для визначення ППД g-випромінювання що використовуються в пошуковому режимі повинні відповідати таким вимогам: діапазон енергій g-квантів що реєструються - 0 05-3 0 МеВ; нижня межа діапазону вимірювань Рg або ПЕД - не більше 0 10 мкЗв /год 10 мкР/год ; верхня межа діапазону вимірювань Рg або ПЕД - не менше 10 мкЗв /год 1 0?103 мкР/год ; основна відносна похибка вимірювань у діапазоні 0 10-5 0 мкЗв /год 10-500 мкР/год - не більше 30% 3-й клас точності ; час встановлення показу - не більше 5с. 4.4. ДП що використовуються для вимірювання ЩП b-частинок повинні відповідати таким вимогам: діапазон енергій b-частинок що реєструються - 0 08-3 0 МеВ; нижня межа діапазону вимірювань ЩП b-частинок - не більше 5 b-част./хв см2; верхня межа діапазону вимірювань ЩП b-частинок - не менше 300 b-част./хв см2; основні відносні похибки вимірювань - не більше 30 %. 4.5. Всі ДП які використовуються в процесі виконання радіаційного контролю повинні відповідати вимогам електромагнітної сумісності з обладнанням складів та завантажувально-розвантажувальних майданчиків підйомні крани електрозварю-вальні апарати та ін. . 4.6. Всі ДП які використовуються для вимірювань при проведенні РК повинні мати свідоцтво державної повірки органів Держстандарту України. 4.7. ДП що використовуються для визначення ППД -випромінювання та ЩП -частинок в режимах вимірювання та пошуку повинні надійно функціонувати в діапазоні температур від -20?С до +55?С група Д1 або С1 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 27451-87 . 4.8. Роботи по РК повинні виконуватись дозиметристом у спецодязі з використанням засобів індивідуального захисту надалі ЗІЗ у наявності повинен бути респіратор. 5. Вимоги до проведення радіаційного контролю металобрухту 5.1. РК підлягає весь металобрухт що надходить до підприємства та відправляється з нього. Виконання будь-яких операцій з металобрухтом сортування переробки тощо без вхідного радіаційного контролю забороняється. 5.2. Вхідний РК виконується з метою запобігання надходження до підприємств фрагментів металобрухту що не відповідають вимогам 1 та 2 класів використання та подальшої їх переробки без відповідного дозволу та нагляду. 5.3. При виявленні фрагментів металобрухту рівні забруднення яких перевищують показники для 2-го класу використання дії регламентуються розд. 6 цих Правил. 5.4. Вхідний РК виконується у два етапи: перший - визначення ППД -випромінювання від завантаженого транспортного засобу; другий - визначення ППД -випромінювання та ЩП -частинок від окремих фрагментів металобрухту в процесі розвантаження. 5.5. Вимірювання радіаційних параметрів для визначення ППД -випромінювання на першому етапі РК бажано виконувати на майданчику рівні -фону якого відповідають п.3.4. цих Правил. 5.6. Перший етап РК виконується для попередньої оцінки радіаційних параметрів завантаженого транспортного засобу металобрухту . Радіаційні параметри металобрухту оцінюються по полю ППД -випромінювання з урахуванням його градієнту. В залежності від отриманих результатів приймається рішення про подальші дії в процесі розвантаження та проведення радіаційного контролю. 5.7. У випадку якщо при виконанні першого етапу РК ППД -випромінювання не перевищує 1 0 мкГр/год 115 мкР/год дозволяється розвантаження транспортного засобу з обов'язковим виконанням другого етапу радіаційного контролю. 5.8. Другий етап РК здійснюється для виявлення фрагментів металобрухту рівні забруднення якого перевищуюють встановлені показники п.3.2. . При виявленні об?єктів що належать до 3-го класу використання - дії обумовлені вимогами розд.6 цих Правил. 5.9. Вихідний РК виконується з метою запобігання розповсюдження за межі підприємства радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту продуктів і відходів його переробки. 5.10. Радіаційні параметри завантажених транспортних засобів та вантажів що випускаються за межі підприємства повинні відповідати вимогам цих Правил. 5.11. Вихідний РК металобрухту повинен проводитись на спеціально відведеному майданчику параметри якого відповідають п.3.4. цих Правил. Розміри майданчика повинні забезпечувати вільний доступ до об'єктів що контролюються з усіх боків. 5.12. Пакети брикети крупні фрагменти металобрухту вироби з металу контролюються шляхом визначення ППД -випромінювання і ЩП -частинок на відстанях п.3.3. з кроком 0 2...0 3 м по всій площі з усіх боків . 5.13. Дрібні фрагменти металобрухту та відходи які завантажуються або розвантажуються коробами чи контейнерами контролюються в цих ємкостях пошарово. Товщина шару який підлягає РК не повинна перевищувати 3-х середніх розмірів його фрагментів - при визначенні ППД -випромінювання і 1 5 розмірів - при вимірюванні ЩП -частинок. Допускається виконання пошарового РК дрібних фрагментів при їх завантаженні в короби чи контейнери або безпосередньо на транспортному засобі. 5.14. Після закінчення завантаження транспортного засобу проводиться його остаточний радіаційний контроль за результатам якого складається протокол радіаційного контролю додаток Б у трьох примірниках. У протоколі обов?язково вказуються середні фонові значення ППД місцевості середовища на висотах глибинах розташування точок вимірюваннь. 5.15. РК згідно п.5.14. цих Правил може виконуватись організаціями що відповідають вимогам п.1.3.2. цих Правил. 5.16. Транспортування металобрухту по території України всіма видами транспорту або прийомка його на подальшу переробку без наявності оригіналу протоколу радіаційного контролю п.5.14. цих Правил виданого організаціями вказаними в п. 5.15. цих Правил забороняється. 5.17. РК експортних партій металобрухту на кордоні та митних територіях здійснюється згідно з чинними нормативно правовими актами України як вихідний радіаційний контроль. 6. Вимоги до порядку вилучення обліку та тимчасового зберігання радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту 6.1. Вилучення виявлених радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту дозволяється здійснювати силами штатних дозиметристів підприємства якщо рівень ППД -випромінювання не перевищує 1 0 мкГр/год 115 мкР/год . При виявленні в металобрухті більш забруднених вищий рівень ППД -випромінювання фрагментів дозиметрист терміново повинен сповістити адміністрацію підприємства яка зобов?язана у 24-х годинний термін інформувати відповідні органи Держсанепіднагляду МОЗ України та Мінекоресурсів України що приймають рішення про подальші дії. 6.2. Для забезпечення доступу до радіоактивно забруднених фрагментів вантажу допускається попереднє розвантаження транспортного засобу робітниками підприємства при постійному радіаційно-дозиметричному контролі та з використанням ЗІЗ. 6.3. Вилучені з даного транспортного засобу фрагменти необхідно запакувати в поліетиленові мішки зважити зареєструвати в журналі дозиметриста додатокА табл.А.1 графа 11 - позначка про вилучення і скласти в контейнер п.2.7. для транспортування по території складу на місце тимчасового зберігання. 6.4. По факту вилучення радіоактивно-забруднених фрагментів металобрухту підприємством яке здійснює радіаційний контроль складається акт додаток В в чотирьох примірниках з яких один залишається на підприємстві другий передається власнику вантажу третій та четвертий передаються у відповідні органи Держсанепіднагляду МОЗ України та Мінекоресурсів України. 6.5. На підприємстві дозволяється тимчасове зберігання радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту за умов що ППД -випромінювання за межами сховища відповідає вимогам п.3.5. цих Правил. У випадку коли значення ППД -випромінювання за межами тимчасового сховища перевищують показники згідно п.3.5. цих Правил - сповістити органи Держсанепіднагляду МОЗ України та Мінекоресурсів України для прийняття рішення про подальші дії. 6.6. Рішення щодо подальшого використання вилучених фрагментів металобрухту приймається після їх детального обстеження представниками відповідних органів Держсанепіднагляду та Мінекоресурсів України окремим дозволом . 6.7. Термін зберігання вилучених фрагментів металобрухту на підприємстві не повинен перевищувати одного календарного місяця. У випадках коли на протязі одного календарного місяця надходження радіаційно забруднених фрагментів не перевищує 50 кг цей термін в кожному конкретному випадку повинен узгоджуватися з відповідними органами Держсанепіднагляду МОЗ України та Мінекоресурсів України але він не повинен перевищувати 3-х календарних місяців. 7. Вимоги до радіаційного контролю території складу майданчика підприємства 7.1. РК території складу майданчика здійснюється у наступних випадках: а перед заключенням договору про оренду території складу майданчика або при отриманні ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом на даній території; б при періодичному контролі на протязі терміну оренди; в при перевірках контролюючими органами Держсанепіднагляду МОЗ України та Мінекоресурсів України; г при припиненні дії договору про оренду даної території складу майданчика . 7.2. РК території складу майданчика перед підписанням договору про її оренду при припиненні оренди або при отриманні ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом на даній території виконується організаціями які відповідають вимогам п.1.3.2. цих Правил. 7.3. Для виконання РК згідно п.7.1. цих Правил територія складу умовно розбивається на ділянки квадрати 5х5м які наносяться на відповідний план та нумеруються. 7.4. РК ділянок квадратів території виконується шляхом визначення ППД -випромінювання на висоті 1 0 м і ЩП -частинок на висоті 0 03...0 05 м з кроком 1 м по всій площі ділянки. 7.5. Максимальні значення радіаційних параметрів що виявлені в кожній ділянці заносяться в акт радіаційного контролю додатки Г Д . 7.6. При виконанні РК згідно п.7.1. а г цих Правил акт радіаційного контролю додатки Г та Д відповідно складається в трьох примірниках по одному - орендатору орендодавцю та організації яка виконувала радіаційний контроль. 7.7. Отримані при періодичному РК раз на три місяці значення радіаційних параметрів заносяться в журнал радіаційного контролю додаток А табл.А.2 . 7.8. При виконанні РК згідно п. 7.1.в цих Правил акт радіаційного контролю додаток Д складається в двох примірниках один - орендатору або власнику території орендодавцю другий - організації яка виконувала РК. 7.9. Періодичний РК території підприємства здійснюється з урахуванням радіаційних параметрів металобрухту що знаходиться на майданчику. 8. Вимоги до радіаційного контролю техніки в процесі її утилізації 8.1. Радіаційний контроль об'єктів техніки в процесі їх утилізації виконується в три етапи: перший - визначення радіаційних параметрів об'єкта в цілому до початку робіт по утилізації; другий - визначення радіаційних параметрів в процесі проведення робіт по утилізації після одержання вільного доступу до окремих вузлів і агрегатів; третій - визначення радіаційних параметрів одержаного в процесі утилізації металобрухту. 8.2. РК об'єктів на першому етапі згідно п.8.1. цих Правил дозволяється виконувати організаціям статус яких відповідає вимогам п.1.3.2. п.п.5.2.-5.8. цих Правил. РК на другому та третьому етапах допускається виконувати фахівцями підприємства як вхідний контроль відповідно до п.1.3.1. цих Правил. 8.3. Перед початком робіт по утилізації техніки необхідно за даними паспортів і формулярів на об'єкт в цілому та окремі його вузли і агрегати виявити наявність в них джерел іонізуючого випромінювання ДІВ і світломас постійної дії та демонтувати їх. 8.4. Демонтаж деталей вузлів або агрегатів які містять ДІВ та світломаси постійної дії дозволяється виконувати фахівцям які мають право на проведення даного виду робіт згідно вимог НРБУ-97 та ОСПУ. 8.5. Поводження з демонтованими деталями вузлами або агрегатами до складу яких входять ДІВ регламентується вимогами НРБУ-97 та ОСПУ. 8.6. Вилучення радіоактивно забруднених фрагментів одержаних в процесі робіт по утилізації техніки здійснюється згідно розд. 6. цих Правил. 8.7. Перед початком робіт по утилізації об'єктів техніки та по їх закінчені обов?язково виконується РК майданчика згідно положень розд. 7. цих Правил зі складанням актів додатки Г та Д відповідно . Всі подальші операції з металобрухтом - згідго цих Правил. Заступник начальника управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України Начальник відділу контролю радіаційної безпеки Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів України Г.Ф.Бурлак " " 2002р. М.Ф.Шульга " " 2002р Додаток А ТАБЛИЦЯ А1 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ № п/п Дата Найменування вантажу його вага кг № договору контракту Транспортний засіб вид марка причеп № Власник вантажу підприємство П.І.Б. керівника Найменування вимірювального приладу заводський № дата і № свідоцтва держповірки Результати вимірів Примітки Поверхня транспортного засобу ППД мкГр/год вантажу ППД мкГр/год ЩП част/хв.см2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Таблиця А2 ЖУРНАЛ РЕСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ МАЙДАНЧИКУ № п/п Дата об?єкт РК № ділянки Наявність вантажу +/- Найменування вимірювального приладу заводський № дата і № свідоцтва держповірки Результати вимірів Підпис ППД мкГр/год ЩП част/хв.см2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток Б ПРОТОКОЛ № радіаційного контролю транспортного засобу та вантажу від " " 200 р. Вид роботи: визначення потужності поглинутої дози ППД g-випромінювання та щільності потоку ЩП - частинок. Виконавець: назва організації що проводила виміри № дозволу і дата видачі Транспортний засіб: вид № Вантаж найменування вантажу вага який транспортується відповідно до контракту № від Власник вантажу найменування підприємства посада прізвище та ініціали керівника тел. Адреса проведення РК Виміри проведено приладами назва номер дата державної повірки Пломби печатки та інші знаки що підтверджують цілісність вантажу - присутні відсутні зайве викреслити . Отримані результати № виміру Опис місць та точок Вимірів ППД - випромінювання ЩП -частинок Примітки Відстань м ППД мкГр/год. Відстань м ЩП част./хв.см2 1 Фон. знач. 1 0 - - 2 Фон. знач. 2 0 - - 3 Металобрухт 0 1 0 02 Трансп. засіб 0 1 0 02 0 1 0 02 0 1 0 02 0 1 0 02 0 1 0 02 *Відносні похибки визначення: ППД g-випромінювання - ± % з імовірністю 0 95; ЩП b-частинок ± % з імовірністю 0 95. Клас використання: 1 клас 2 клас ППД g-випромінювання мкГр/год мкР/год < 0 26; 30 ; < 0 43; 50 ; ЩП ? - частинок част./хв.см2 < 30 < 50 нефіксоване радіоактивне забруднення Відсутнє відсутнє ВИСНОВОК: ППД - випромінювання і рівень ? - забруднення транспорту та вантажу не перевищує перевищує рівні1-го 2-го класу використання згідно ДСЕПіН зайве викреслити Виміри проведено посада підпис прізвище та ініціали М.П. У присутності власника вантажу підпис прізвище ініціали Додаток В АКТ № вилучення радіоактивно забруднених фрагментів металобрухту від " " 200 р. Цей акт складений комісією у складі: і узгоджений з представником власника вантажу від назва організації посада прізвище та ініціали представника в тому що внаслідок проведеного радіаційного контролю вантажу вагою вид металу або відходів за документами виявлено вага кількість та вид металобрухту радіаційно забруднених фрагментів з параметрами: - ППД - випромінювання мкГр/год - ЩП - частинок - част/хв?см2 - Нефіксоване забруднення присутнє відсутнє зайве викреслити У зв'язку з перевищенням допустимих рівнів по ППД ЩП b-частинок . Згідно п.3.2. ДСЕПіН дані фрагменти металобрухту непридатні до вільного використання і підлягають вилученню з подальшим поводженням за спеціальних умов. Дата вилучення Члени комісії: підпис прізвище М.П. З висновком "Акту...." ознайомлений: підпис прізвище представника власника зауваження представника власника Додаток Г Акт № радіаційного контролю території складу майданчика від " " 200 р. Вид роботи: визначення потужності поглиненої дози ППД -випромінювання та щільності потоку -частинок. Виконавець: назва організації що проводила виміри № дозволу і дата видачі Об'єкт обстеження: територія складу майданчик площею Орендар найменування підприємства посада прізвище ініціали керівника Адреса: сховища майданчика Виміри проведено приладами назва номер дата державної повірки Територія сховища майданчика розбита на ділянок пронумерованих згідно плану додаток Отримані результати № ділянки 1 2 3 4 5 6 7 ППД -випр. мкГр/год ЩП -част. част./хв?см2 № ділянки 8 9 10 11 12 13 14 ППД -випр. мкГр/год ЩП -част. част./хв?см2 За результатами обстеження максимальні значення радіаційних параметрів складають: ППД-випромінювання мкГр/год; ЩП -частинок част./хв?см2. Допустимі рівні: - ППД -випромінювання < 0 26 мкГр/год 30 мкР/год ; - ЩП -частинок < 30 част./хв?см2; - нефіксоване забруднення - не допускається. ВИСНОВОК: значення радіаційних параметрів по всій площі території майданчика приміщення не перевищують перевищують допустимі рівні що встановлені ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9 001-02 щодо розміщення на ній вказати об'єкт Виміри проведено представником: посада підпис прізвище ініціали М.П. У присутності представника власника: посада підпис прізвище ініціали М.П. і представника орендаря посада підпис прізвище ініціали М.П. Додаток Д Акт № радіаційного контролю території складу майданчика від " " 200 р. Вид роботи: визначення потужності поглиненої дози ППД -випромінювання та щільності потоку -частинок. Виконавець: назва організації що проводила виміри № дозволу і дата видачі Об'єкт обстеження: територія складу майданчика площею Орендар найменування підприємства посада прізвище ініціали керівника Адреса: сховища майданчика Виміри проведено приладами назва номер дата державної повірки Територія сховища майданчика розбита на ділянок пронумерованих згідно плану додаток Отримані результати № ділянки 1 2 3 4 5 6 7 ППД -випр. мкГр/год ЩП -част. част./хв?см2 № ділянки 8 9 10 11 12 13 14 ППД -випр. мкГр/год ЩП -част. част./хв?см2 За результатами обстеження максимальні значення радіаційних параметрів складають: ППД-випромінювання мкГр/год; ЩП -частинок част./хв?см2 Результати попереднього обстеження згідно Акту № від ППД-випромінювання мкГр/год; ЩП ? - частинок част./хв?см2. Висновок: значення ППД -випромінювання та ЩП -частинок не перевищує перевищує рівнів попереднього обстеження згідно Акту № від Виміри проведено: посада прізвище ініціали М.П. У присутності представника власника посада підпис прізвище ініціали М.П. і представника орендаря посада підпис прізвище ініціали М.П.