ГН 6.6.1.076-01

ГН 6.6.1.076-01 Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГІГІЄНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ 6. Радіаційна гігієна 6.1. Іонізуюче випромінювання радіаційна безпека ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ РІВНІ РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА РІВНІ ДІЇ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ Гігієнічні нормативи ГН 6.6.1.076-01 Видання офіційне Київ - 2001 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 01021 м. Київ вул. Михайла Грушевського ? тел. 253 24 72 факс 253 69 75 Від 2001р. ПОСТАНОВА № Про затвердження гігієнічних нормативів "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження". Я Головний державний санітарний лікар України Бобильова Ольга Олександрівна розглянувши матеріали подані Комітетом гігієнічного регламентування МОЗ України від 30.07.01 р. щодо можливості затвердження ОСНОВНИХ КОНТРОЛЬНИХ РІВНІВ РІВНІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА РІВНІВ ДІЇ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ та керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ: Затвердити ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ РІВНІ РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА РІВНІ ДІЇ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ. Ввести і дію ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ РІВНІ РІВНІ'ЗВІЛЬНЕННЯ ТА РІВНІ ДІЇ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ з 01.11.01 р на термін 5 років з можливістю подальшого пролонгування дії на подальший строк. Заступникам головного державного санітарного лікаря України головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя водного залізничного повітряного транспорту Українського центру санепіднагляду Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України служби безпеки України об'єктів що мають особливий режим роботи тг М.Чорнобиля прийняти вказаний документ для використання в практичній діяльності та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Місцевим державним адмістраціям міністерствам відомствам підприємствам установам та закладам незалежно від форм власності та підпорядкованості прийняти до виконання гігієнічні нормативи "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження". Контроль за виконанням Постанови покласти на заступника головного державного санітарного лікаря України Бурлак* Г.Ф. О. О. Бобильова Лист узгодження Постанови Про затвердження гігієнічних нормативів "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження". Заступник державного лікаря України головного санітарного Г.Ф.Бурлак Голова Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України .М.Горбань Голова Державного департаменту Адміністрація зони відчуження та зони безумовного обов'язкового відселення АЗВіЗБ О В МНС України лист щодо узгодження гігієнічних нормативів та з рекомендацією їх затвердження додається В.І.Холоша УЗГОДЖЕНО Рішення Державного департаменту АЗВіЗБ О В МНС України 2001р. " 05 " червня ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Головного державного санітарного лікаря України 2001 р. лист № 17/04-7630 6. Радіаційна гігієна 6.1. Іонізуюче випромінювання радіаційна безпека ОСНОВШ КОНТРОЛЬНІ РІВШ РШШ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА РШШ ДП ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТШ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ Документ розроблений для зони відчуження конкретизуючі характерні особливості радіоактивного забруднення об'єктів на сучасному етапі. Визначені нормативні показники регламентують рівні забруднення та умови праці персоналу без деталізації характеру робіт при виконанні заходів робіт які здійснюються на території зони відчуження за винятком ЧАЕС та об'єкту "Укриття" . Дія документу не поширюється на питання контролю за розповсюдженням всередині зони відчуження ядерних матеріалів. Видання офіційне c Міністерство охорони здоров'я України Комітет з питань гігієнічного регламентування Ці гігієнічні нормативи не можуть бути повністю або частково відтворені тиражовані та поширені без дозволу Головного державного санітарного лікаря України Передмова "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" розроблені: В.В.Станкевич І.І.Карачов І.В.Какура Л.І.Наговіцина М.Д.Маленко - Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва ІГМЕ АМН України - ІГМЕ АМН України - ІГМЕ АМН України - ІГМЕ АМН України - ІГМЕ АМН України - Г.Ф.Бурлак М.І.Проскура О.І.Богуславська А.А.Мишковська В.Л.Пянтковський О.Т.Усаєв В.М.Євченко В розробці приймали участь: Управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України Державний департамент Адміністрація зони відчуження і зони обов'язкового безумовного відселення АЗВіЗО Б В МНС України Управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України Управління з радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України Державний департамент АЗВіЗО Б В МНС України Державний департамент АЗВіЗО Б В МНС України Державний департамент АЗВіЗО Б В МНС України Рецензенти: Гладков Г.М. - головний державний санітарний лікар зони відчуження; Деревець В.В. - заступник директора начальник ЦРЕМЗВ ДСНВП "Екоцентр". • "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" підготовлені з урахуванням сучасного радіологічного стану зони відчуження ЧАЕС та у відповідності до вимог нормативно-правових документів в галузі радіаційної безпеки України. • "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" вводяться на заміну ВДУ №129-252-3ДСП які затверджені 2.01.1989 р. Головним державним лікарем СРСР А.І.Кондрусевим та "Временньїх допустимьіх уровней радиоактивного загрязнения различньїх обьектов в зоне Чернобьільской АЗС" що затверджені 18.10.1990 р. Першим заступником Міністра охорони здоров'я СРСР Г.В.Сергеєвим. • ЗМІСТ ВСТУП Стор. 6 1. Загальні положення 2. Величини та показники "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" і порядок їх використання 11 3. Контроль дотримання 17 2. ВСТУП На сучасному етапі в зоні відчуження змінився характер та обсяги виконуваних робіт спрямованих на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії та обмеження розповсюдження радіоактивного забруднення. Кількість персоналу що приймає участь в цих роботах значно скоротилася та відбулася зміна його складу. В зоні відчуження ведуться окремі види господарської діяльності які пов'язані з вивозом за її межи деякої продукції. "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" регламентують умови праці персоналу який виконує роботи щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС забезпечує проведення цих робіт та проживає на території забрудненій радіонуклідами аварійного походження та встановлює обмеження стосовно розповсюдження радіоактивного забруднення за межі зони. Нормативний документ конкретизує характерні особливості радіоактивного забруднення об'єктів на сучасному етапі в зоні відчуження. Представлений документ є "територіальними нормативами" тобто розробленими для особливої території - зони відчуження Чорнобильської АЕС що розглядається як радіаційно-небезпечний об'єкт. Фахівці зони відчуження працюють по спеціальному режиму який враховує референтний час перебування на території з радіоактивним навантаженням. Цей спеціальний режим праці регламентується "Тимчасовим положенням про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" затверджено наказом МНС України за №147 від 20.05.99 р. реєстрація в Мінюсті за №667/960 від 1.10.99 р. "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" вводяться на заміну ВДУ №129-252-ЗДСП що затверджені 02.01.1989 р. Головним державним лікарем СРСР А.І.Кондрусевим та "Временньїх допустимих уровней радиоактивного загрязнения различньїх обьектов в зоне Чернобьільской АЗС" що затверджені 18.10.1990 р. Першим заступником Міністра охорони здоров'я СРСР Г.В.Сергеєвим як таких що не відповідають сучасному радіаційному стану зони відчуження та положенням нормативно-правових актів України з радіаційної безпеки. 1. Загальні положення 1.1.. "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" розроблені з урахуванням вимог та положень наступних нормативно-правових документів: • Конституція України; • Закон України "Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" №796-ХП 25.02.91 р.; • Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" №39/95-ВР 8.02.95 р.; • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" №4005-ХП 24.02.94 р.; • Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" №15/98-ВР14.01.98 р.; • Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 - ДГН 6.6.1 .-6.5.001 -98; • Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України ОСПУ - ДСП 6.074.120-01. • 1.2. Гігієнічні нормативи "Основні контрольні рівні рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" запроваджуються з метою: • закріплення досягнутого радіаційного благополуччя в зоні відчуження; • вдосконалення систем оперативного контролю за радіаційним станом зони відчуження при незмінних технологічних процесах а також при змінах які супроводжують ріст рівней радіаційного впливу; • оперативне виявлення аварійних випадів в існуючих технологічних процесах які вимагають негайного втручання та прийняття рішень. 1.3. Визначені нормативні показники регламентують рівні забруднення та умови праці персоналу без деталізації характеру робіт при виконанні заходів робіт які здійснюються на території зони відчуження за винятком ЧАЕС та об'єкту "Укриття" . 1.4. Дія документу не поширюється на питання контролю за розповсюдженням ядерних матеріалів всередині зони відчуження та за її межі. 1.5. Даним нормативним документом встановлюється статус працюючих в зоні відчуження - всіх постійно працюючих на території зони відчуження класифікувати як "персонал" аварійний та віднести до категорії А персонал згідно ДГН6.6.1.-6.5.001-98-НРБУ-97. 1.6. Фактичні дози опромінення різних категорій цього персоналу значно відрізняються що обумовлено типом та видом виконуваних робіт та технологічними ділянками їх ведення. За результатами оцінки характеру та регламентів робіт за радіаційними показниками що виконують певні категорії працюючих необхідно розподілити персонал на підгрупи для здійснення дозового контролю. 1.7. Розподіл виконує комісія до складу якої входять представники органу Держсанешднагляду Державного Департаменту АЗВіЗБ О В МНС України та керівники відповідних підприємств установ і організацій. 1.6. 1.8. Поточний радіаційний контроль забруднення об'єктів зони відчуження які не увійшли в цей документ здійснюється за радіаційно-гігієнічними регламентами першої групи згідно ДГН 6.6.1 .-6.5.001-98 -НРБУ-97. 1.9. Для підвищення протирадіаційної безпеки персоналу та запобігання розповсюдження радіоактивного забруднення як на території самої зони відчуження так і за її межами на територію України зона відчуження розподіляється на три радіаційно-режимні зони: I зона 10-км зона - територія в межах 10-км радіуса навколо Чорнобильської АЕС. Проведення радіаційно-небезпечних робіт здійснюється за програмами узгодженими з органами Держсанепіднагляду або МОЗ України та регіональною інспекцією з РБ радіаційної безпеки МЕБ. У разі необхідності за результатами радіаційного дозиметричного контролю проведення особливо небезпечних робіт здійснюється за спеціальним регламентом по дозиметричним нарядам. Проводиться постійний суворий радіаційний дозиметричний контроль; II зона буферна - територія від кордону 10-км зони до зовнішньої межі зони відчуження окрім М.Чорнобиля . Роботи в межах цієї зони виконуються у відповідності з щомісячними планами-графіками. Проводиться постійний радіаційний дозиметричний контроль; III зона селитебна - поєднує частину території М.Чорнобиля на якій розташовані гуртожитки та адміністративні споруди разом із прилеглими ділянками об'єкти громадського харчування та торгівлі соціально-культурного медико-санітарного призначення внутрішньо квартальні та під'їзні дороги до них. 1.10. Оскільки в зоні відчуження біля 50% території займають ліси які відіграли особливу роль в кумуляції аварійних викидів і де зосереджена більша частина радіоактивних опадів та сформувалися особливі в радіоекологічному відношенні типи біоценозів лісові масиви зони відчуження розподіляються на наступні зони: I зона - зона ведення лісового господарства без обмежень в якій щільність забруднення ізотопами плутонію < 3 7 кБк"м-2 стронція-90 < 111 0 кБк"м-2 цезія-137 < 1480 0 кБк.м-2; II зона - зона обмеженного режиму ведення лісового господарства де тільність забруднення ізотопами плутонію < 3 7-ь 11 1 кБк"м2 стронція-90 < 111 0+ 370 0кБк"м-2 цезія-137 < 1480 0+ 3700 0кБк.м-2; III зона - зона заповідного режиму ведення лісогосподарських робіт здійснюється за спеціальними регламентами узгодженими з органами Держсаннагляду де щільність забруднення ізотопами плутонію > 11 1 кБк"м-2 стронція-90 > 370 0 кБк*м-2 цезія-137 > 3700 0 кБк"м-2. 1.11. Розподіл на санітарно-режимні зони радіаційно небезпечних територій зони відчуження відповідає основним радіаційно-гігієнічним принципам організації робіт з джерелами іонізуючого випромінення. Всі види діяльності в зоні відчуження регламентуються зональністю де вводиться спеціальний режим роботи і поведінки. 1.12. Дотримання "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" є обов'язковим для всіх підприємств установ і організацій незалежно від підпорядкованості і форм власності та органів державного регулювання і державної виконавчої влади що здійснюють проведення робіт в зоні відчуження. 1.13. Контроль за дотриманням "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" здійснюється органами Держсанепіднагляду та Державним Департаментом АЗВіЗБ О В МНС України. 1.14. Будь-які діючі відомчі та галузеві норми правила та інструкції які використовуються в зоні відчуження та зоні обов'язкового безумовного відселення стосовно дотримання радіаційної безпеки персоналу та населення повинні бути приведені у відповідність до "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження". 2. Величини та показники "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" і порядок їх використання 2.1. Гігієнічні нормативи встановлені діференційовано для реально сформованих санітарно-режимних зон які різняться щільністю радіоактивного забруднення та рівнем небезпечності робіт що виконуються в межах цих зон. 2.2. Величини та показники "Основних контрольних рівнів рівнів звільнення та рівнів дії щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження" встановлено на основі аналізу результатів багаторічних спостережень та з урахуванням факторів які формують дозове навантаження на персонал зони відчуження. 2.2.1 Розрахунки виконано за максимальним значенням з ряду отриманих даних радіоактивного забруднення об'єктів в межах окремих радіаційно-режимних зон. 2.2.2. Встановлені показники обумовлюють потенційно можливий низький додатковий радіаційний вплив що знаходиться в межах флуктуацій природного радіаційного фона в даній місцевості. 2.3. Контрольні рівні забруднення атмосферного повітря таблиця 2.1. встановлені виходячі з усереднених даних середньорічних концентрацій радіонуклідів аварійного походження у повітрі та за максимальними разовими концентраціями що спостерігалися за весь час експозиції. Таблиця 2.1 - Контрольні рівні забруднення атмосферного повітря зони відчуження Бк • м~3 Пункти контроля Середньорічна концентрація усереднене значення Середня концентрація за час експозиції 137С8 9О8Г ТУЕ* 137СЗ 90Зг ТУЕ* Автодороги в радіусі 0-30 км окрім М.Чорнобиля 5 4 Е-03 1 5 Е-03 1 1 Е-03 2 0 Е-02 0 5 Е-02 0 5 Е-02 І зона 10-км навколо ЧАЕС 1 7 Е-03 0 5 Е-03 0 3 Е-03 1 0Е-02 0 3 Е-02 0 2 Е-02 ПЗРВ розташовані поза І зоною 0 6 Е-03 0 6 Е-03 0 4 Е-03 2 1 Е-03 1 9 Е-03 1 5 Е-03 М.Чорнобиль 2 7 Е-05 1 2 Е-05 1 1 Е-05 0 8 Е-04 0 4 Е-04 0 3 Е-04 Колишні населені пункти зони відчуження - місця перебування окремих контингентів персоналу 0 6 Е-04 0 2 Е-04 0 2 Е-04 2 1 Е-04 0 8 Е-04 0 8 Е-04 Примітка - *в складі ТУЕ враховані 238Ри 239 24ори 24іри> 2.4. Всі значення рівнів дії встановлені згідно фактично досягнутих показників багаторічного спостереження що відповідає дозам опроміненення значно нижчим ніж 1 мЗвврік-1 нижня межа рівня виправданості . Дані подані в таблиці 2.2. Таблиця 2.2 - Рівні дії щодо забруднення води поверхневих водойм зони відчуження Бк"л~1 Пункти контроля Концентрація стронцій-90 цезій-137 р.Прип'ять в межах М.Чорнобиль 2 0 2 0 Малі річки Зони відчуження 3 7 3 0 2.5. Рівні звільнення встановлено з огляду на те що використання речей вантажів транспортних засобів тощо на які вони поширюються у звичайних умовах за призначенням не призведе до переопромінення осіб табл.2.4. . Рівні обмеженого звільнення введені для попередження використання певних видів продукції не за призначенням особливо при їх використанні поза територією зони відчуження з обов'язковим дотриманням вимог радіаційної безпеки та проведенням радіаційного контролю включно з радіаційним контролем на територіях використання табл.2.4. . Таблиця 2.3 - Контрольні рівні та рівні звільнення щодо радіоактивного забруднення об'єктів зони відчуження бета-част/хв*см2 № Об'єкт Контрольні рівні Рівні звільнення І зона 10-км II зона буферна III зона селитебна При виїзді з зони відчуж. 1 2 3 4 5 6 1. Зовнішні поверхні транспортних засобів 800 600 100 2. Внутрішні поверхні транспортних засобів 200 100 50 3. Поверхні адміністративних приміщень та встановлених в них меблів та устаткування - 200 100 - 4. Поверхні приміщень та встановленого в них обладнання де виконуються роботи з радіоактивними речовинами а також ремонтні та дезактиваційні роботи в місцях: • постійного перебування персонала; • періодичного перебування персонала. 2000 8000 1500 6000 100 - 5. Спецодяг зовнішні поверхні спецвзуття та 313 які використовуються при виконанні робіт з радіоактивними речовинами а також ремонтних та дезактивацій-них робіт в місцях: продовження таблиці 2.3. 1 2 3 4 5 6 • постійного перебування персонала; • періодичного перебування персонала 1500 6000 500 1000 100 - 6. Спецодяг та спецвзуття що використовується в службових приміщеннях та у місцях проживання персоналу 100 100 7. Особистий одяг взуття та особиста власність що вивозиться за межі зони відчуження 20 20 8. Постільна білизна та принаддя що використовується в місцях про живання персонала 40 20 9. Внутрішні поверхні при міщень в яких проживає персонал - - 100 - 10. Зовнішні поверхні речей повсякденного вжитку меблі електрообладнання тощо в місцях проживання персонала - - 100 - 11. Внутрішні приміщення їдалень 100 100 80 - 12. Кожні покрови персоналу та фахівців 100 80 20 20 13. Поверхні вантажу який вивозиться - 200 100 100 Таблиця 2.4 Рівні обмеженого звільнення продукції лісогосподарської діяльності № Об'єкт І зона 10-км II зона буферна III зона селитебна При виїзді з зони відчуж. 1. Лісоматеріали деревина окорена та вироби з неї • бета-част/хв • см2 • Бк • кг для 137Св - 50 3700 20 <3700 20 <3700 2. Руднична стійка неокорена • бета-част/хв • см2 • Бк"кг для137Сз 50 5000 50 <5000 50 <5000 Примітки: • В рудничній стойці неокореній відрегламентовано сумарне фіксоване та нефіксоване бета-забруднення • Для радіологічної оцінки продукції лісу обов'язкове визначення обо.х показників. 2.6. Для всіх встановлених значень обов'язкове дотримання наступних положень: 2.6.1. Регламентується тільки фіксоване забруднення окрім рудничної стойки тобто таке яке неможливо усунути. 2.6.2. Забруднення яке можна усунути в будь-який спосіб не" допускається а саме активність вологого мазка виміряна методами радіаційного контролю знаходиться в межах фонових показників з урахуванням похибки вимірювання не більше 30% . 2.6.3. Не дозволяється радіоактивне забруднення посуду та кухонного приладдя які використовуються в їдальнях та побуті. 2.6.4. Забороняється вивозити та використовувати за межами зони відчуження спецодяг спецвзуття засоби індивідуального захисту 313 тощо. 2.6.5. Забруднення альфа-випромінюючими радіонуклідами шкіри спецодягу спецвзуття та засобів індивідуального захисту 313 не повинно перевищувати 1 0 альфа-част/хв*см-2. 2.6.6. Устаткування обладнання вантажі обладнання устаткування лісоматеріали деревина тощо та транспортні засоби які вивозяться за межи зони відчуження повинні мати сертифікати довідки про рівні радіоактивного забруднення які не перевищують встановлених рівнів затверджених органами Держсанепіднагляду. 2.7. Метал та металобрухт що вивозиться за межі зони відчуження повинні мати рівні радіоактивного забруднення що не перевищують показників які встановлені для цих видів продукції на всій території України. Якщо виникає необхідність вивезення такого виду продукції то вантаж повинен мати: довідку сертифікат про рівні радіаційного забруднення затверджену органом Держсанепіднагляду зони відчуження та письмове підтвердження згоди металопереробного підприємства про прийняття вантажу. 2.8. Для проведення індивідуального дозиметричного контролю персонала всіх підприємств установ та організацій зони відчуження встановити наступні контрольні рівні ефективної дози зовнішнього та внутрішнього опромінення табл.2.5 . Таблиця 2.5 Контрольні рівні індивідуальних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу зони відчуження Підгрупи Категорія осіб Контрольні рівні індивідуальних доз опромінення мЗв • рік-1 зовнішнє опромінення внутрішнє опромінення сумарно І підгрупа особи які безпосередньо виконують ліквідаційні роботи 15 0 3 0 18 0 II підгрупа всі інші особи які постійно працюють в зоні відчуження 2 3 0 7 3 0 3. Контроль дотримання 3.1. Основна форма контролю за виконанням нормативів - дозиметричний контроль який веде служба радіаційної безпеки території зони відчуження. Цією службою розробляється інструкція положення з радіаційної безпеки яка узгоджується з органами Держсанепіднагляду та Державним департаментом АЗВіЗО Б В МНС України. В інструкції положенні встановлюється порядок проведення радіаційного контролю графік проведення досліджень їх кількість терміни обсяги тощо . 3.2. На межах І та II радіаційно-режимних зон території зони відчуження проведення радіаційного контролю обов'язкове. 3.3. При оцінці продукції лісогосподарської діяльності лісоматеріалів та руднічної стойки обов'язкове визначення обох відрегламентованих показників. 3.4. Орган Держсанепіднагляду зони відчуження проводить вибіркову перевірку виконання та дотримання нормативних рівнів згідно з планом поточного санітарного нагляду. 3.5. При реєстрації перевищення показників рівнів у будь-якому об'єкті контролю складається відповідний документ та ставиться питання про його поглиблене дозиметричне та радіометричне дослідження. 3.6. При підтвердженні невипадковості перевищення нормативних показників служба радіаційної безпеки повідомляє про це орган Держсанепіднагляду території зони відчуження для прийняття спільних рішень щодо усунення причин перевищення показників контрольних рівнів та рівнів дії або їх кореляції у встановленому порядку. 3.7. Причини перевищення показників розглядаються як сигнал погіршення радіаційного стану і підлягають розслідуванню причин що його спричинили. 3.8. При виникненні "нестандартних" умов праці при яких значення рівнів перевищують нормативні показники приймається окреме обгрунтоване рішення яке обов'язково узгоджується з органами Держсанепіднагляду. 3.9. У випадках коли перевищення регламентних показників пов'язане із зміною технологічного характеру що неможливо усунути розробляються нові обгрунтовані значення відповідних рівнів які узгоджуються у встановленому порядку з відповідними органами згідно вимог ДГН 6.6.1- 6.5.001-98-НРБУ-97 та ДСП 6.6.1.074.120-01 -ОСПУ.