Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 18. Автомобільна та підшипникова промисловість

МІНІСТЕРСТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством автомобільної промисловості СРСР протокол від 21 березня 1987 р. N 3 УЗГОДЖЕНО листом Держбуду СРСР від 11 лютого 1987 р. N АЧ-642-6/5 Введено в дію з 1 квітня 1987 року ЗБІРНИК цін на проектні роботи для будівництва Розділ 18 Автомобільна та підшипникова промисловість із змінами та доповненнями ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН 1. У даному розділі Збірника наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво заводів окремих виробництв і будівель автомобільної та підшипникової промисловості. 2. При застосуванні цін цього розділу необхідно користуватися Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва. 3. Цінами крім робіт обумовлених у Загальних вказівках враховано вартість проектування таких об'єктів і робіт: передзаводського майданчику; рекультивації земельної ділянки; суміжних розділів по АСУП і АСУТП; робіт з блокування устаткування із системою автоматичного пожежогасіння і пожежної сигналізації. 4. Цінами крім робіт обумовлених у Загальних вказівках не враховано вартість проектування таких об'єктів і робіт: виробництва литва поковок ресор коліс двигунів з допоміжними складськими та адміністративно-побутовими корпусами для них; науково-дослідних лабораторій; конструкторських бюро галузевого призначення з експериментальними та випробувальними станціями при них; дослідних баз і полігонів; трансформаторних підстанцій 35 кВ і вище; котельних вуглекислотних холодильних ацетиленових кисневих і газогенераторних станцій печей сушарок; заводських АТС; обчислювальних центрів; житлово-цивільного будівництва; зі збирання та обробки показників трудомісткості виробів-представників; водозабірних споруд та артезіанських колодязів незалежно від місця їх розташування; дренажу майданчика за наявності ґрунтових вод; робота з вузлового методу будівництва та комплектно-блокового монтажу устаткування. 5. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації передбачає випуск двох моделей автомобілів; при випуску моделей понад дві до вартості розроблення проекту і робочого проекту застосовується коефіцієнт 1 05 на кожну додаткову модель до вартості розроблення робочої документації - 1 02. 6. У випадках розроблення технологічних процесів на стадії "проект" "робочий проект" до вартості розроблення технологічної частини за узгодженням із замовником застосовується коефіцієнт від 1 1 до 1 5. 7. Вартість робіт зі збирання та обробки показників по трудомісткості визначається додатково до ціни у відсотках від вартості розроблення технологічної частини проекту: за наявності 1-го виробу-представника - у розмірі 20 %; - " - до 5-и виробів-представників - у розмірі 50 %; - " - до 10-и виробів-представників - у розмірі 70 %; - " - понад 10 виробів-представників - у розмірі 90 %. 8. При проектуванні заводів зазначених у табл. 18-1 з випуском автомобілів інших типів що відрізняються від передбачених по трудомісткості виготовлення більш ніж на 10 % задана річна програма приводиться до характеристики по вантажопідйомності вазі та інших показниках. 9. Вартість робіт з вибору майданчика для будівництва визначається за табл. 18-3. 10. Вартість виконання робіт із застосуванням вузлового методу будівництва та комплектно-блокового монтажу устаткування визначається за цінами розділу із застосуванням за узгодженням із замовником коефіцієнтів: для проекту - до 0 5 від вартості архітектурно-будівельної частини та організації будівництва; для робочої документації - до 0 2 від вартості архітектурно-будівельної частини. ЦІНИ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Таблиця 18-1. Заводи N п/п Найменування об'єкта проектування Основний показник об'єкта Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб. Відношення до вартості розроблення робочої документації а в проекту К1 робочого проекту К2 1 2 3 4 5 6 7 1 Завод з виробництва вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 4-х тонн з річним випуском тис. шт. від 30 до 70 1 тис. шт. 770 2 5 80 0 22 1 10 2 Завод з виробництва вантажних автомобілів вантажопідйомністю 4 - 16 т з річним випуском тис. шт. від 40 до 80 1 тис. шт. 1683 0 19 60 0 20 1 10 3 Завод з виробництва легкових автомобілів з річним випуском тис. шт. від 150 до 300 1 тис. шт. 653 4 7 60 0 20 1 10 4 Завод з виробництва автобусів особливо малого класу з річним випуском тис. шт. від 15 до 25 1 тис. шт. 382 1 22 2 0 20 1 10 5 Завод з виробництва автобусів малого середнього і великого класу з річним випуском тис. шт. від 18 до 25 1 тис. шт. 816 2 15 3 0 20 1 10 6 Завод з виробництва автосамоскидів і автомобілів зі спеціальними кузовами з річним випуском тис. шт. від 20 до 40 1 тис. шт. 524 7 14 4 0 22 1 10 7 Завод з виробництва причепів і напівпричепів з річним випуском тис. шт. від 50 до 100 1 тис. шт. 1018 7 8 8 0 20 1 10 8 Завод з виробництва дизельних двигунів потужністю 150 - 500 к. с. з річним випуском тис. шт. від 25 до 75 1 тис. шт. 540 5 8 0 0 20 1 10 9 Те саме від 75 до 100 те саме 698 9 5 9 0 20 1 10 10 Завод з виробництва бензинових двигунів потужністю 30 - 120 к. с. з річним випуском тис. шт. від 75 до 100 1 тис. шт. 607 9 3 5 0 20 1 10 11 Те ж понад 100 до 200 те саме 717 8 2 4 0 20 1 10 12 Завод з виробництва автомобільних агрегатів з річним випуском млн. крб. від 25 до 75 1 тис. шт. 318 8 5 1 0 24 1 11 13 Те саме від 75 до 215 те саме 471 2 3 0 0 20 1 10 14 Завод з виробництва паливної апаратури з річним випуском тис. комплектів від 75 до 150 1 тис. компл. 426 0 2 3 0 24 1 11 15 Те саме від 150 до 300 те саме 485 5 1 9 0 22 1 10 16 Завод з виробництва велосипедів з річним випуском тис. штук від 500 до 1000 1 тис. шт. 255 4 0 25 0 20 1 10 17 Завод з виробництва важких мотоциклів з коляскою з річним випуском тис. штук від 75 до 100 1 тис. шт. 430 5 1 5 0 22 1 10 18 Те саме від 100 до 130 1 тис. шт. 463 0 1 2 0 22 1 10 19 Завод з виробництва освітлювальної та світлосигнальної арматур і авто-приладів з річним випуском млн. крб. від 50 до 100 1 млн. крб. 266 6 2 2 0 23 1 11 20 Завод з ремонту дизельних двигунів з річною кількістю ремонтів тис. шт. від 10 до 20 1 тис. шт. 308 9 4 6 0 20 1 10 21 Завод з ремонту бензинових двигунів з річною кількістю ремонтів тис. шт. від 50 до 100 1 млн. крб. 293 1 1 8 0 17 1 09 22 Комплекс з виробництва приладових підшипників з річним випуском млн. крб. від 30 до 115 1 млн. крб. 398 0 5.0 0 23 1 11 23 Комплекс з виробництва кулькових підшипників з річним випуском млн. крб. від 50 до 115 1 млн. крб. 365 3 4 3 0 24 1 11 24 Комплекс з виробництва залізничних підшипників з річним випуском млн. крб. від 35 до 75 1 млн. крб. 437 6 6 2 0 20 1 10 25 Зональний автоцентр з обслуговування автомобілів з причепами і напівпричепами вантажопідйомністю до 15 т з кількістю обслуговування від 10 до 30 тис. автомобілів на рік 1 тис. автомобілів 52 0 0 7 0 3 1 15 Примітки: 1. Вартість проектування заводів визначено стосовно до марок автомобілів: вантажопідйомність до 4-х т - КиАЗ; - " - від 4 до 16-й т - МАЗ 5336; легкових автомобілів - ЗАЗ 968М; автобусів особливо малого класу - РАФ-2203; великого класу - ЛАЗ; автосамоскидів на базі - КаМАЗ-5511; причепів і напівпричепів на базі - КаМАЗ-55102. 2. Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочої документації проекту і робочого проекту для будівництва заводів наводиться відповідно в додатках 1 - 3. Таблиця 18-2. Об'єкти проектовані поза комплексом заводу N п/п Найменування об'єкта проектування Основний показник Постійні величини вартості розроблення робочої документації тис. крб. Відношення до вартості розроблення робочої документації а в проекту К1 робочого проекту К2 1 2 3 4 5 6 7 1 Корпуси цехи механоскладальних виробництв у складі до 8 виробничих підрозділів цехів дільниць із застосуванням автоматичних ліній верстатів ЧПУ ОЦ спецверстатів до 50 % від загальної кількості верстатів площею від 10 до 40 тис. м2 1 тис. м2 220 2 2 5 0 23 1 11 2 Те саме понад 40 до 100 тис. м2 Те саме 236 2 2 1 0 20 1 10 3 Те саме понад 100 тис. м2 - " - 276 2 1 7 0 19 1 10 4 Головні складальні корпуси в складі до 8 виробничих підрозділів цехів дільниць площею від 25 до 50 тис. м2 1 тис. м2 303 5 1 9 0 21 1 10 5 Те саме площею понад 50 до 100 тис. м2 1 тис. м2 328 5 1 4 0 20 1 10 6 Те саме площею понад 100 до 200 тис. м2 Те саме 338 5 1 3 0 19 1 10 7 Пресові пресово-кузовні корпуси цехи у складі до 6 виробничих підрозділів цехів дільниць з річним випуском від 50 до 90 тис. т 1 тис. м2 174 8 3 2 0 20 1 10 8 Корпуси допоміжних цехів у складі до 6 виробничих підрозділів цехів дільниць площею від 35 до 80 тис. м2 1 тис. м2 189 5 2 5 0 20 1 10 9 Випробувальна станція для серійного випробування двигунів потужністю від 20 до 75 тис. шт. двигунів на рік 1 тис. випробувань 83 8 1 2 0 27 1 14 10 Корпуси цехи з виробництва великогабаритних підшипників у складі до 8 виробничих підрозділів цехів дільниць з річним випуском млн. крб. від 15 до 30 1 млн. крб. 255 1 3 6 0 21 1 10 11 Корпуси цехи з виробництва прецизійних підшипників у складі до 8 виробничих підрозділів цехів дільниць з річним випуском млн. крб. від 15 до 30 1 млн. крб. 146 7 5 1 0 21 1 10 12 Корпуси цехи ковальсько-пресові підшипникових заводів у складі до 8 виробничих підрозділів цехів дільниць з річним випуском тис. т від 40 до 85 1 тис. т 185 0 1 90 0 20 1 10 Примітки: 1. При застосуванні автоматичних ліній верстатів з ЧПУ ОЦ спецверстатів у кількості більше 50 % від загальної кількості верстатів до вартості проектування застосовується коефіцієнт на стадії "проект" і "робочий проект" - 1 1; на стадії "робоча документація" - 1 04. 2. При складі цехів з більшою кількістю виробничих підрозділів цехів дільниць на кожний додатковий підрозділ до вартості проектування на стадії "проект" і "робочий проект" застосовується коефіцієнт - 1 05; на стадії "робоча документація" коефіцієнт 1 02. 3. При проектуванні в складі корпусів цехів і дільниць з виробництва товарів народного споживання до вартості проектування на стадії "проект" і "робочий проект" застосовується коефіцієнт 1 1; на стадії "робоча документація" коефіцієнт 1 05. 4. Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації від ціни на розроблення робочої документації проекту і робочого проекту для об'єктів проектованих поза комплексом наводиться в додатках 4 - 6. Таблиця 18-3. Вибір майданчика для будівництва N п/п Найменування об'єкта проектування Основний показник проекту Постійні величини вартості вибору майданчика для будівництва тис. крб. а в 1 2 3 4 5 Заводи автомобільної та підшипникової промисловості з площею території 1 до 30 га 2 6 0 22 2 понад 30 те саме 3 7 0 20 Додаток 1 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочої документації для будівництва заводів N п/п Найменування заводів генплан і транспорт технологічна частина будівельна частина спец- установки кошторисна документація очисні споруди 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 4 т 1 5 29 3 43 9 11 3 8 4 5 6 2 Те саме 4 - 16 т 1 5 29 2 43 9 11 5 8 3 5 6 3 Легкових автомобілів 1 5 29 1 44 0 11 5 8 3 5 6 4 Автобусів особливо малого класу 1 5 28 4 45 0 11 0 8 4 5 7 5 Те саме малого середнього та великого класу 1 5 28 6 45 2 10 4 8 3 6 0 6 Автосамоскидів і автомобілів зі спецкузовами 1 5 28 8 44 5 11 0 8 2 5 8 7 Причепів і напівпричепів 1 5 29 2 44 1 11 0 8 2 5 3 8 Дизельних двигунів 1 7 29 8 45 2 9 9 8 1 5 3 9 Бензинових двигунів 1 7 29 8 45 3 9 9 8 1 5 2 10 Автомобільних агрегатів 1 7 26 3 46 6 9 8 8 0 7 6 11 Паливної апаратури 1 7 27 7 46 7 9 8 8 0 6 1 12 Освітлювальної та світлосигнальної апаратури 1 9 27 4 44 4 7 2 8 6 10 5 13 Виробництво велосипедів 1 9 29 9 43 9 5 4 9 1 9 8 14 Мотоциклів з коляскою 1 9 29 9 45 7 6 2 9 0 8 3 15 Ремонт дизельних двигунів 1 6 29 0 42 4 9 4 8 3 9 3 16 Ремонт бензинових двигунів 1 6 29 0 43 1 9 4 8 2 8 7 17 Приладових підшипників 1 6 26 2 48 0 10 5 8 0 5 7 18 Кулькових підшипників 1 6 26 5 48 0 10 2 8 0 5 7 19 Залізничних підшипників 1 8 27 7 47 0 10 6 8 0 4 9 20 Автоцентр з обслуговування автомобілів 2 0 16 2 50 0 5 0 11 0 15 8 Примітки: гр. 3 - 7 Розроблення проектно-кошторисної документації з використанням ЕОМ гр. 3 - 6 Враховано складання специфікацій устаткування відомостей обсягів будівельних і монтажних робіт гр. 7 Враховано складання відомостей потреби в матеріалах гр. 4 Механізація транспорту - 55 %; технологічна частина - 25 %; промпроводки - 7 %; автоматизація і керування електроприводами - 10 %; зв'язок і сигналізація - 3 %; гр. 5 Архітектурно-будівельна частина - 50 0 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 20 %; сантехнічна частина - 22 %; проместетика інтер'єри - 3 %; автоматизація і керування електроприводами - 5 % гр. 6 Очищення повітря пиловидалення - 65 %; звукоізоляція зниження шумів - 20 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 5 %; автоматизація і керування електроприводами - 10 %; гр. 7 Об'єктні кошториси - 10 %; локальні кошториси - 90 % гр. 8 Технологічна частина - 37 %; архітектурно-будівельна частина - 28 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 8 %; автоматизація і керування електроприводами - 14 %; генплан - 3 %; промпроводки - 3 %; кошторисна документація - 7 %. Додаток 2 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення проекту для будівництва заводів N п/п Найменування заводів Загальна поясню- вальна записка Генплан і транспорт Техно- логічні рішення НОТ і управління підприєм- ством Будівельні рішення Організація будівництва Охорона навколишнього середовища Очисні споруди Кошто- рисна докумен- тація Паспорт проекту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 4 т 5 0 2 1 40 4 3 5 24 2 2 1 6 8 8 8 6 6 0 5 2 Те саме 4 - 16 т 5 0 2.2 40 8 3 5 24 1 2 1 7 0 8 2 6 6 0 5 3 Легкових автомобілів 5 0 2 2 40 8 3 4 24 0 2 1 7 2 8 6 6 2 0 5 4 Автобусів особливо малого класу 5 0 2 3 40 6 3 5 24 2 2 1 7 0 9 0 6 2 0 5 5 Те саме малого середнього та великого класу 5 0 2 2 41 0 3 3 24 0 2 1 7 0 9 0 6 8 0 5 6 Автосамоскидів і автомобілів зі спецкузовами 5 0 2 0 40 6 3 5 24 4 2 0 6 6 8 8 6 6 0 5 7 Причепів і напівпричепів 5 0 2 1 40 6 3 3 24 0 2 1 7 2 9 0 6 2 0 5 8 Дизельних двигунів 5 6 1 7 41 0 3 5 20 9 1 7 7 6 11 3 6 2 0 5 9 Бензинових двигунів 5 6 1 7 41 0 3 5 20 4 1 7 7 9 11 5 6 2 0 5 10 Автомобільних агрегатів 5 3 2 0 41 0 3 5 23 6 2 0 7 1 9 0 6 0 0 5 11 Паливної апаратури 5 4 2 0 41 3 3 7 24 1 1 8 7 5 7 3 6 4 0 5 12 Освітлювальної та світлосигнальної апаратури 5 4 1 8 41 5 3 6 20 9 1 8 7 7 10 4 6 4 0 5 13 Виробництво велосипедів 5 3 2 0 41 7 3 7 20 9 2 0 7 2 10 6 6 2 0 5 14 Те саме мотоциклів з коляскою 5 3 1 8 41 7 3 6 21 0 2 0 7 6 10 3 6 2 0 5 15 Ремонт дизельних двигунів 5 2 1 7 41 0 3 5 22 8 1 7 6 6 10 4 6 4 0 5 16 Ремонт бензинових двигунів 5 2 1 7 41 0 3 5 22 8 1 7 6 7 10 4 6 4 0 5 17 Приладових підшипників 5 4 3 1 41 0 3 5 23 7 2 0 8 5 5 3 7 0 0 5 18 Кулькових підшипників 5 4 2 2 41 0 3 5 24 7 2 0 9 3 4 4 7 0 0 5 19 Залізничних підшипників 5 4 3 0 41 0 3 5 20 6 2 0 9 6 7 4 7 4 0 5 20 Автоцентр з обслуговування автомобілів 6 0 6 0 30 0х 5 0 33 0 4 0 - 8 0 7 5 0 5 Примітки: гр. 4 - 12 враховано розроблення проектно-кошторисної документації за допомогою ЕОМ гр. 4 - 10 враховано складання специфікацій устаткування для розміщення замовлень і відомості на інше устаткування гр. 5 6 7 враховано автоматизація і керування електроприводами гр. 3 техніко-економічна частина 70 %; технологічні рішення - 15 % гр. 5 технологічна частина - 45 % механізація транспорту - 30 % спецустановки і пристрої - 9 % промпроводки - 8 % енергетичні об'єкти - 8 % гр. 6 управління підприємством - 50 % наукова організація праці - 20 % зв'язок і сигналізація - 30 % гр. 7 архітектурно-будівельна частина - 35 % водопостачання і каналізація - 10 % опалення і вентиляція - 15 %; кондиціювання - 5 % електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 30 % гр. 5х технологічна частина - 60 % механізація транспорту - 7 % спецустановки пристрої - 8 % промпроводки - 10 % енергетичні об'єкти - 15 % гр. 9 технологічна частина - 8 % сантехнічна частина - 70 % генплан - 4 % шумоглушення - 8 % гр. 10 архітектурно-будівельна частина та антикорозійний захист - 28 % сантехнічна частина - 37 % електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 8 % автоматизація і керування електроприводами - 14 % генплан - 3 % промпроводки - 3 % кошторисна частина - 7 % гр. 11 зведений кошторисний розрахунок і об'єктні кошторисні розрахунки - 20 % локальні кошторисні розрахунки - 80 %. Додаток 3 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочого проекту для будівництва заводів N п/п Найменування заводів Загальна поясню- вальна записка Генплан і транспорт Техно- логічні рішення НОТ і управління підприєм- ством Будівельні рішення Органі- зація будів- ництва Охорона навко- лишнього середовища Очисні споруди Кошто- рисна докумен- тація Паспорт проекту Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 4 т 1 1 1 7 33 0 0 8 42 8 0 6 2 8 10 0 8 0 0 1 100 0 2 Те саме 4 - 16 т 1 2 1 8 34 0 0 8 42 8 0 6 2 8 9 1 8 2 0 1 100 0 3 Легкових автомобілів 1 0 1 7 34 0 0 6 42 8 0 6 2 8 8 8 8 0 0 1 100 0 4 Автобусів особливо малого класу 1 0 1 6 33 2 0 6 43 0 0 6 2 8 8 9 8 2 0 1 100 0 5 Те саме малого середнього та великого класу 1 0 1 6 33 0 0 6 43 2 0 6 2 8 9 0 8 0 0 1 100 0 6 Автосамоскидів і автомобілів зі спецкузовами 1 1 1 6 33 9 0 5 42 8 0 6 2 8 8 9 8 1 0 1 100 0 7 Причепів і напівпричепів 1 1 1 6 33 0 0 5 43 0 0 6 2 8 8 6 8 0 0 1 100 0 8 Дизельних двигунів 1 0 1 7 34 2 0 6 42 6 0 5 2 6 8 6 8 0 0 1 100 0 9 Бензинових двигунів 1 0 1 7 34 2 0 6 42 6 0 5 2.6 8 6 8 0 0 1 100 0 10 Автомобільних агрегатів 1 1 1 8 34 2 0 8 43 0 0 6 2 4 8 0 8 0 0 1 100 0 11 Паливної апаратури 1 2 1 8 35 2 0 5 41 8 0 5 2 2 7 9 7 7 0 1 100 0 12 Освітлювальної та світлосигнальної апаратури 1 1 1 7 35 6 0 5 42 4 0 5 2 2 8 0 7 9 0 1 100 0 13 Виробництво велосипедів 1 2 1 6 36 8 0 6 40 5 0 5 2 3 8 3 8 1 0 1 100 0 14 Те саме мотоциклів з коляскою 1 2 1 6 35 0 0 6 42 2 0 5 2 3 8 4 8 1 0 1 100 0 15 Ремонт дизельних двигунів 1 1 1 7 34 8 0 5 42 0 0 6 2 3 9 0 8 0 0 1 100 0 16 Ремонт бензинових двигунів 1 1 1 7 34 8 0 6 42 1 0 5 2 3 8 8 8 0 0 1 100 0 17 Приладових підшипників 1 2 1 8 37 2 0 6 42 9 0 6 2 2 5 7 7 9 0 1 100 0 18 Кулькових підшипників 1 2 1 8 37 0 0 6 42 8 0 6 2 2 5 9 7 8 0 1 100 0 19 Залізничних підшипників 1 2 1 8 38 0 0 6 43 0 0 6 2 2 5 6 7 9 0 1 100 0 20 Автоцентр з обслуговування автомобілів 1 0 2 0 24 0 1 0 50 0 0 5 2 3 12 0 8 1 0 1 100 0 Примітки: гр. 3 у т. ч. техніко-економічна частина 80 %; технологічне рішення - 10 %; будівельні рішення - 10 % гр. 5 технологічна частина - 40 %; механізація транспорту - 50 %; промпроводки - 5 %; автоматизація і керування електроприводами - 5 % гр. 7 архітектурно-будівельна частина - 50 %; санітарно-технічна частина - 25 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 20 %; автоматизація і керування електроприводами - 5 % гр. 9 технологічна частина - 10 %; санітарно-технічна частина - 70 %; електропостачання електроустаткування та електроосвітлення - 5 %; зниження шумів - 5 %; автоматизація і керування електроприводами - 10 % гр. 10 технологічна частина - 37 %; архітектурно-будівельна частина - 28 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 8 %; автоматизація і керування електроприводами - 14 %; генплан - 3 %; промпроводки - 3 %; кошторисно-економічна частина - 7 % гр. 11 об'єктні кошториси - 15 %; локальні кошториси - 85 %. Додаток 4 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочої документації для будівництва об'єктів проектованих поза комплексом заводів N п/п Найменування корпусів і цехів Генплан Технологічна частина Будівельна частина Спец- уста- новки Кошто- рисна докумен- тація 1 2 3 4 5 6 7 1 Механоскладальних виробництв 1 5 28 0 49 5 12 0 9 0 2 Головні складальні 1 5 28 7 48 8 12 0 9 0 3 Пресові пресово-кузовні 1 5 29 0 47 5 13 0 9 0 4 Допоміжних цехів 1 5 29 6 49 9 10 0 9 0 5 Виробництво великогабаритних підшипників 1 5 28 8 48 1 12 7 8 9 6 Виробництво прецизійних підшипників 1 5 28 0 49 0 12 6 8 9 7 Ковальсько-пресові підшипникових заводів 1 5 28 2 48 7 12 5 9 1 8 Випробувальна станція 1 5 27 4 48 6 12 5 10 0 Примітки: гр. 4 механізація транспорту - 55 %; технологічна частина - 25 %; промпроводки - 7 %; автоматизація і керування електроприводами - 10 %; зв'язок і сигналізація - 3 % гр. 5 архітектурно-будівельна частина - 50 %; сантехнічна частина - 20 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 20 %; інтер'єри - 3 %; автоматизація і керування електроприводами - 7 % гр. 6 очищення промстоків очищення повітря пиловидалення - 65 %; звукоізоляція зниження шумів - 20 %; автоматизація і керування електроприводами -10 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 5 % гр. 7 об'єктний кошторис - 5 % локальні кошториси - 95 %. Додаток 5 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення проекту для будівництва об'єктів проектованих поза комплексом заводів N п/п Найменування корпусів і цехів Загальна пояснювальна записка Генплан і транспорт Техно- логічні рішення НОТ Управління підприєм- ством Будівельні рішення Організація будівництва Охорона навко- лишнього середовища Кошто- рисна докумен- тація Паспорт проекту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Механоскладальних виробництв 5 0 1 0 49 0 6 0 20 9 2 8 8 2 6 6 0 5 2 Головні складальні 5 0 1 0 47 3 5 9 21 8 2 8 8 0 7 2 0 5 3 Пресові пресово-кузовні 5 0 1 0 46 6 5 9 21 3 2 5 10 0 7 2 0 5 4 Допоміжних цехів 5 0 1 0 48 0 5 7 22 2 2 8 8 0 6 8 0 5 5 Виробництво великогабаритних підшипників 5 0 1 0 47 4 5 0 23 9 2 3 7 2 7 7 0 5 6 Виробництво прецизійних підшипників 5 0 1 0 49 0 5 1 22 4 2 3 7 4 7 3 0 5 7 Ковальсько-пресові підшипникових заводів 5 0 1 0 46 1 5 2 24 3 2 2 7 9 7 8 0 5 8 Випробувальна станція 5.0 1 0 39 2 5 0 31 7 4 1 5 0 8 5 0 5 Примітки: гр. 3 техніко-економічна частина - 80 % технологічні рішення - 10 % будівельні рішення - 10 % гр. 5 технологічна частина - 50 % механізація транспорту - 27 % енергетична частина - 3 % промпроводки - 1 % спецустановки - 1 % гр. 6 управління підприємством - 50 % наукова організація праці - 25 %; зв'язок і сигналізація - 25 % гр. 7 архітектурно-будівельна частина - 40 % санітарно-технічна частина - 30 % електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 30 % гр. 9 санітарно-технічна частина - 70 % звукоізоляція зниження шумів - 15 % технологічна частина - 15 % гр. 10 зведені та об'єктні кошторисні розрахунки - 15 %; локальні кошторисні розрахунки - 85 % гр. 5 6 7 - враховано автоматизацію і керування електроприводами. Додаток 6 Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочого проекту для об'єктів проектованих поза комплексом заводів N п/п Найменування об'єкта проектування Загальна поясню- вальна записка Генплан і транспорт Техно- логічні рішення НОТ Управління підприєм- ством Будівельні рішення Організація будівництва Охорона навко- лишнього середовища Спец- установки Кошто- рисна доку- ментація Паспорт робочого проекту Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Корпуси цехи механоскладальних виробництв 1 0 1 6 33 6 1 3 43 2 0 5 1 7 7 5 9 5 0 1 100 2 Головні складальні корпуси 0 9 1 6 33 0 1 1 43 4 0 4 1 7 7 8 10 0 0 1 100 3 Пресові пресово-ковальські корпуси 1 0 1 6 34 9 1 2 42 0 0 4 1 8 6 9 10 1 0 1 100 4 Корпуси допоміжних цехів 0 9 1 6 35 8 0 9 42 3 0 5 1 6 6 8 9 5 0 1 100 5 Станція для серійного випробування дизельних двигунів 1 3 1 7 36 1 1 3 41 5 1 1 1 6 4 3 11 0 0 1 100 6 Корпуси цехи з виробництва великогабаритних підшипників 1 0 1 6 35 5 1 2 42 3 0 5 1 4 6 6 9 8 0 1 100 7 Корпуси цехи з виробництва прецизійних підшипників 1 0 1 2 35 6 1 3 42 0 0 5 1 7 6 7 9 9 0 1 100 8 Корпуси цехи ковальсько-пресові підшипникових заводів 0 9 1 6 33 7 1 1 42 9 0 4 1 5 7 8 10 0 0 1 100 Примітки: гр. 3 у т. ч. техніко-економічна частина - 80 %; технологічні рішення - 10 %; будівельні рішення - 10 % гр. 5 технологічна частина - 40 %; механізація транспорту - 50 %; промпроводки - 5 %; автоматизація і керування електроприводами - 5 % гр. 7 архітектурно-будівельна частина - 50 %; санітарно-технічна частина - 25 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 5 %; зниження шумів - 5 %; автоматизація і керування електроприводами - 10 % гр. 10 технологічна частина - 37 %; архітектурно-будівельна частина - 28 %; електропостачання електроустаткування електроосвітлення - 8 %; автоматизація і керування електроприводами - 14 %; генплан - 3 %; промпроводка - 3 %; кошторисно-економічна частина - 7 % гр. 11 зведений кошторисний розрахунок об'єктні кошториси - 15 %; локальні кошториси - 85 %. МІНІСТЕРСТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством автомобільної промисловості СРСР 29 жовтня 1988 р. УЗГОДЖЕНО листом Держбуду СРСР від 28 червня 1988 р. N АЧ-2521-6/5 Зміни до Розділу 18 "Автомобільна та підшипникова промисловість" Збірника цін на проектні роботи для будівництва 1. Ціни на розроблення проектно-кошторисної документації: Таблиця 18-1 графа "Основний показник": у поз. 12 слід читати "1 млн. крб." замість "1 тис. шт."; у поз. 21 слід читати "1 тис. шт." замість "1 млн. крб.". Таблиця 18-2 графа "Основний показник": у поз. 7 слід читати "1 тис. т" замість "1 тис. м2". 2. Додаток 2: гр. 7 примітки після слів "електроосвітлення - 30 %" доповнити словами "зв'язок і сигналізація - 5 %"; гр. 9 примітки після слів "шумоглушення - 8 %" доповнити словами "кошторисно-економічна частина - 10 %".