Наказ N 435 від 14.10.2009 р.

Наказ N 435 від 14.10.2009 р. Про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 жовтня 2009 року N 435 Про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду З метою здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в системі Мінрегіонбуду та виявлення розбіжностей між нормативно-правовими актами організаційно-розпорядчими документами що видаються Міністерством Держархбудінспекцією та її територіальними органами підприємствами установами організаціями віднесеними до сфери управління Мінрегіонбуду а також виявлення прогалин правових норм що можуть неоднозначно тлумачитися або використовуватися для вчинення корупційних діянь та інших посадових порушень наказую: 1. Утворити робочу групу Мінрегіонбуду з питань розгляду документів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків далі - Робоча група у складі згідно з додатком 1. 2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства Держархбудінспекції Мухін В. Г. забезпечити погодження в Департаменті з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю Порайко М. В. проектів нормативно-правових актів листів-відповідей на звернення запитів заяв фізичних та юридичних осіб інших документів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків згідно з додатком 2. 3. Встановити що у разі непогодження Департаментом з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю вищенаведених документів ці документи та висновок Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю у 15-дений строк розглядаються Робочою групою. 3. Адміністративному департаменту Герула Т. І. забезпечити: - першочергове доведення вхідної кореспонденції та документів зазначених у п. 2 цього наказу Міністерства відразу ж після реєстрації у встановленому порядку до відома керівництва Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю та взяття на контроль; - розміщення цього наказу Міністерства на офіційному сайті Мінрегіонбуду www.minregionbud.gov.ua . 4. Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю забезпечити здійснення моніторингу виконання цього наказу Мінрегіонбуду та оперативно вносити на розгляд Міністра необхідні пропозиції для забезпечення його безумовного виконання. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр В. Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 14 жовтня 2009 р. N 435 РОБОЧА ГРУПА Мінрегіонбуду з питань розгляду документів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків ДОРОТИЧ Сергій Іванович перший заступник Міністра керівник Робочої групи БЕРКУТА Анатолій Всеволодович перший заступник Міністра заступник керівника Робочої групи ПОРАЙКО Микола Васильович директор Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю заступник керівника Робочої групи ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: ГЕРУЛА Тарас Іванович директор Адміністративного департаменту ЛЯШЕНКО Ольга Іванівна начальник Управління правової та законопроектної роботи МУХІН Василь Георгійович начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції ШКУМБАТЮК Карина Любомирівна головний спеціаліст Відділу обробки інформації Департаменту міжрегіональної взаємодії зв'язків з органами влади та громадськістю секретар Робочої групи Директор Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю М. В. Порайко Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду від 14 жовтня 2009 р. N 435 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК документів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків Документи з потенційно високим ступенем корупційних ризиків щодо: 1. Відносин пов'язаних з виконанням рішень у тому числі індивідуального характеру предметом яких є визначення прав свобод обов'язків людини і громадянина та способів їх реалізації. 2. Управління об'єктами державної власності у тому числі їх списання та відчуження приватизація . 3. Установлення процедур конкурсів аукціонів тендерів. 4. Використання бюджетних коштів та коштів суб'єктів господарювання державного сектору економіки. 5. Питання інвестиційної та інноваційної діяльності. 6. Надання пільг і переваг окремим суб'єктам господарювання. 7. Встановлення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб зокрема щодо самостійного визначення порядку механізму процедури вирішення проблемних питань. 8. Делегування повноважень Міністерства та Держархбудінспекції підприємствам та організаціям незалежно від форми власності. 9. Надання адміністративних послуг. 10. Виконання контрольно-наглядових функцій. 11. Проведення комплексної державної експертизи. 12. Проведення державної експертизи містобудівної документації. 13. Ліцензування господарської діяльності у будівництві видання дозволів на виконання будівельних робіт та сертифікатів про відповідність збудованого об'єкта проектній документації вимогам державних стандартів будівельних норм і правил. 14. Інші документи з потенційно високим ступенем корупційних ризиків у сфері регіонального розвитку будівництва та архітектури. Директор Департаменту з питань запобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансового контролю М. В. Порайко