Наказ N 428 від 20.08.2008 р.

Наказ N 428 від 20.08.2008 р. Про створення Робочої групи з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 серпня 2008 року N 428 Про створення Робочої групи з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі З метою удосконалення роботи Мінпаливенерго з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі наказую: 1. Створити Робочу групу з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі у складі згідно з додатком 1. 2. Затвердити Положення про Робочу групу з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі згідно з додатком 2. 3. Визнати таким що втратив чинність наказ Мінпаливенерго від 21.10.2002 N 610 "Про створення штабу Мінпаливенерго з питань техніки безпеки в електроенергетичній галузі". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В. А. Міністр Ю. Продан Додаток 1 до наказу Міністерства палива та енергетики України від 20 серпня 2008 р. N 428 Склад Робочої групи з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі Лучніков В. А. - заступник Міністра палива та енергетики України голова Ради; Іванов П. А. - директор Департаменту фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго заступник голови; Меженний С. Я. - директор Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго заступник голови. Члени Ради: Голяк Ю. Я. - заступник директора з охорони праці - начальник служби охорони праці ВАТ "Львівобленерго" за згодою ; Гончаренко А. О. - заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ "Черкасиобленерго" за згодою ; Долгова Т. П. - начальник відділу охорони праці Департаменту фізичного захисту пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго; Єрастов Л. М. - начальник відділу охорони праці ВАТ "Дніпроенерго" за згодою ; Квітка В. С. - начальник служби охорони праці та пожежної безпеки ДП НЕК "Укренерго" за згодою ; Ковбаса Ф. І. - заступник технічного директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ "Укренерговугілля" за згодою ; Палкін С. А. - директор з охорони праці ВАТ "Донецькобленерго" за згодою ; Приступа Л. А. - заступник генерального директора з охорони праці ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" за згодою ; Ракецький О. О. - заступник директора з охорони праці - начальник служби охорони праці ВАТ "Полтаваобленерго" за згодою ; Рябіч П. К. - директор з охорони праці ВАТ "Запоріжжяобленерго" за згодою ; Сергієнко В. І. - директор Департаменту охорони праці оперативного управління і технічного нагляду ВАТ "Укргідроенерго" за згодою ; Фещенко П. П. - начальник служби охорони праці і пожежної безпеки ВАТ "Центренерго" за згодою . Додаток 2 до наказу Міністерства палива та енергетики України від 20 серпня 2008 р. N 428 ПОЛОЖЕННЯ про Раду спеціалістів Мінпаливенерго з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі 1. Загальні положення 1.1. Рада спеціалістів Мінпаливенерго з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі далі - Рада створюється з метою оперативного реагування на вирішення проблем пов'язаних з промисловою безпекою та охороною праці електроенергетичної галузі. 1.2. Рада працює на громадських засадах як дорадчий орган Мінпаливенерго який вирішує проблемні питання промислової безпеки та охорони праці електроенергетичної галузі. 2. Основні завдання Ради Мінпаливенерго з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі Рада забезпечує колегіальний розгляд і вирішення питань: • удосконалення форм і методів профілактики травматизму на підприємствах електроенергетики; • визначення пріоритетних поточних проблем у сфері охорони праці розв'язання яких має найбільш вирішальне значення для електроенергетичної галузі; • розгляд пропозицій енергокомпаній щодо поліпшення роботи з промислової безпеки та охорони праці; • розробка та надання пропозицій щодо організаційних заходів з профілактики виробничого травматизму; • регулювання питань розробки та перегляду нормативних документів з охорони праці. 3. Структура Ради та порядок її роботи 3.1. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінпаливенерго. 3.2. Очолює Раду голова який має заступників. 3.3. Зміна персонального складу Ради або його керівництва затверджується відповідними наказами Мінпаливенерго. 3.4. Засідання Ради проводиться щокварталу або частіше залежно від наявності питань що потребують оперативного вирішення. 3.5. Засідання Ради є правочинним якщо його проводить Голова або один із заступників за участю не менше трьох членів Ради. 3.6. Рішення Ради оформляється Протоколом який підписується головою та секретарем засідання. 3.7. Рішення Ради з питань промислової безпеки та охорони праці мають для Мінпаливенерго рекомендаційний характер. 4. Обов'язки членів Ради 4.1. Виконувати вимоги цього Положення. 4.2. Надавати матеріали до засідання Ради. 4.3. Виносити на розгляд Ради питання з охорони праці які мають найбільш актуальне значення. 4.4. Вносити пропозиції щодо прийняття рішень Ради. 4.5. Виконувати окремі доручення Ради. 5. Права членів Ради 5.1. Брати участь у засіданнях Ради та приймати відповідні рішення. 5.2. Формувати загальногалузеву політику з питань безпеки в електроенергетиці. 5.3. Одержувати інформацію для розгляду і прийняття рішень з питань промислової безпеки та охорони праці. 5.4. Безоплатно користуватися інформацією та матеріалами що належать Раді. 5.5. Брати участь у нарадах семінарах конференціях та виставках. 6. Загальні питання діяльності Ради 6.1. Організація де працюють члени Ради забезпечує участь свого представника у роботі Ради. 6.2. Рада може припинити свою діяльність за рішенням органу який створив Раду. 6.3. Рада формується за професійними ознаками її членів діє на підставі цього Положення і не має статусу юридичної особи.