Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 листопада 2009 р. N 1249 Київ Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Державну цільову соціально-економічну програму будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки далі - Програма що додається. 2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства регіонального розвитку та будівництва визначені Програмою завдання заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. 3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва і Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету. 4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. 5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати замовникам забудовникам земельні ділянки для будівництва доступного житла. 6. Міністерству регіонального розвитку та будівництва подавати щороку до 15 березня Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми. Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки Мета Програми Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла. Шляхи і способи розв'язання проблеми Оптимальним способом розв'язання проблеми є встановлення нижчих порівняно з ринковими відсоткових ставок за кредитами на будівництво придбання житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки. Для окремих категорій громадян що мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави цей спосіб є альтернативним. Розв'язати проблему можливо шляхом: розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва придбання житла що передбачає накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту; удосконалення механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла; подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування; будівництва доступного житла. Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо: посилення захисту прав власників іпотечних облігацій розроблення додаткового механізму забезпечення виконання банками або небанківськими фінансовими установами функцій з управління іпотечним покриттям; зменшення обсягу витрат пов'язаних з оформленням документів що підтверджують перехід права власності на житло та наданням іпотечних кредитів на будівництво придбання доступного житла; збільшення обсягу фінансових ресурсів що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла; організаційного забезпечення будівництва доступного житла зокрема: - проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними конструктивними та технічними рішеннями що відповідають параметрам такого житла; - розроблення проектів житлових будинків що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам; - раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови; - створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови рекомендованих для масового застосування; - добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва; - проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій а також будівель нежитлового призначення що належать до сфери управління Міноборони і МВС; - відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах; забезпечення розвитку будівництва доступного житла зокрема: - удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій; - збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів автономних систем інженерного забезпечення санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності інших будівельних виробів і матеріалів. Визначення замовника забудовника будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах. Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. Завдання і заходи Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2. Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 3. Програма виконується трьома етапами. На першому етапі 2010 - 2011 роки передбачається: розроблення проектів нормативно-правових актів з питань впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла; апробація механізму фінансування будівництва доступного житла передбаченого Програмою шляхом реалізації пілотних проектів; здійснення заходів з подолання наслідків світової фінансової кризи у житловому будівництві. На другому етапі 2012 - 2014 роки передбачається: впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла; проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій будівель нежитлового призначення що належать до сфери управління Міноборони і МВС модернізація об'єктів комунальної соціальної інфраструктури; будівництво доступного житла; формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних конструктивних та технічних рішень. На третьому етапі 2015 - 2017 роки планується впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва. Очікувані результати ефективність Програми Виконання Програми дасть змогу: забезпечити житлом 265 8 тис. сімей шляхом будівництва 16 6 млн. кв. метрів його загальної площі; впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів; побудувати службове житло для тих категорій громадян що мають право на користування таким житлом; створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі збереження робочих місць. Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4. Обсяги та джерела фінансування Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів інших джерел у тому числі власних коштів громадян. Для будівництва придбання житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 88499 75 млн. гривень без урахування щорічної інфляції. Прогнозний розрахунок вартості будівництва придбання житла на 2010 - 2017 роки у розрізі регіонів наведено у додатку 5. Додаток 1 до Програми ПАСПОРТ Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки 1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1406 Офіційний вісник України 2008 р. N 86 ст. 2896 . 2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249. 3. Державний замовник - Мінрегіонбуд. 4. Керівник Програми - заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва. 5. Виконавці заходів Програми: Мінекономіки Мінфін Мінпраці Міноборони Мінагрополітики Мінпромполітики МНС МВС СБУ Управління державної охорони Адміністрація Держприкордонслужби НКАУ Національна академія наук Мінсім'ямолодьспорт Мін'юст Мінжитлокомунгосп Мінтрансзв'язку МОН Держкомзем Головдержслужба Держмитслужба Державний департамент з питань виконання покарань ДСА Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Державна іпотечна установа Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 6. Строк виконання: 2010 - 2017 роки. 7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Джерела фінансування Обсяг фінансування млн. гривень У тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Державний бюджет 23234 8 1028 15 1150 55 1967 3 2293 3 2987 6 3911 9 4520 1 5375 9 Місцеві бюджети 5442 8 5 2 258 3 477 9 559 3 732 8 963 8 1115 8 1329 7 Інші джерела 59822 15 53 85 2807 4 5399 7 6264 6 8103 4 10557 3 12178 4 14457 5 Усього 88499 75 1087 2 4216 25 7844 9 9117 2 11823 8 15433 17814 3 21163 1 Додаток 2 до Програми ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування державний місцевий бюджет інші джерела Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання млн. гривень У тому числі за роками 2010 2011 1. Нормативно-правове забезпечення будівництва придбання доступного житла удосконалення механізму державної підтримки будівництва придбання доступного житла Мінрегіонбуд розроблення механізму накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту - " - підготовка рекомендацій щодо відбору громадян які мають право на надання державної підтримки для будівництва придбання доступного житла Мінжитлокомунгосп Мінрегіонбуд розроблення порядку формування та ведення єдиного реєстру громадян які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку - " - внесення змін до Державних будівельних норм з урахуванням архітектурно-планувальних конструктивних та технічних рішень санітарно-гігієнічних вимог до доступного житла Мінрегіонбуд державний бюджет 0 3 0 2 0 1 підготовка пропозицій стосовно внесення змін до актів законодавства з метою здешевлення вартості будівництва доступного житла зокрема щодо: цільового виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла органи місцевого самоврядування звільнення замовника забудовника що здійснює будівництво доступного житла від сплати внесків на розвиток інженерної транспортної соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла - " - спрощення дозвільних процедур щодо будівництва доступного житла Мінрегіонбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації органи місцевого самоврядування 2. Організаційне забезпечення будівництва придбання доступного житла формування Єдиного державного реєстру громадян які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку Мінжитлокомунгосп Мінрегіонбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 11 6 11 35 0 25 здійснення контролю за дотриманням архітектурно-планувальних конструктивних та технічних рішень санітарно-гігієнічних вимог передбачених Державними будівельними нормами для доступного житла Мінрегіонбуд 3. Забезпечення концентрації матеріальних та фінансових ресурсів необхідних для добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва з метою використання їх як доступне житло формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва Мінрегіонбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації 4. Забезпечення реалізації в кожному регіоні пілотних проектів будівництва доступного житла організаційно-методичне супроводження пілотних проектів доступного житла - " - впровадження механізму будівництва доступного житла за умови надання державної підтримки Мінрегіонбуд Мінфін Мінекономіки Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації - " - 989 75 989 75 Разом за розділом I - " - 1001 65 II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян* * Вартість 1 кв. метра загальної площі житла становить 5267 гривень. Найменування завдання Кількість квартир що планується збудувати придбати Загальна площа житла тис. кв. метрів Найменування заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань млн. гривень У тому числі за роками усього у тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян доступним житлом 38350 2396 9 246 15 37 3232 202 9533 595 81 10386 649 12 3730 233 13 3730 233 13 3729 233 06 3764 235 26 надання пільгових довгострокових кредитів часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами наданими комерційними банками надання субсидій молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на покриття витрат пов'язаних з першим внеском на будівництво реконструкцію та придбання житла Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву державний та місцевий бюджет інші джерела 12624 3 81 1063 9 3138 1 3418 9 1227 9 1227 9 1227 5 1239 1 2. Забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби Державної кримінально-виконавчої служби посадових осіб митної служби прирівняних до них осіб інших службових осіб та членів їх сімей доступним житлом 27500 1718 8 2000 125 2300 143 77 2800 175 3500 218 76 4500 281 25 5500 343 75 6900 431 26 будівництво придбання житла центральні органи виконавчої влади що мають військові формування МНС Державна фельд'єгерська служба Державна кримінально- виконавча служба Держмитслужба - " - 9052 7 658 4 757 1 921 7 1152 2 1481 3 1810 5 2271 4 3. Забезпечення суддів апеляційних та місцевих судів житлом загального призначення 920 57 5 115 7 21 135 8 43 134 8 38 134 8 38 134 8 38 134 8 38 134 8 38 - " - ДСА державний бюджет інші джерела 302 9 38 44 4 44 1 44 1 44 1 44 1 44 1 4. Забезпечення інвалідів житлом 192 12 15 0 93 21 1 31 23 1 45 25 1 56 26 1 64 27 1 69 27 1 69 28 1 75 будівництво придбання житла загального призначення Мінпраці підприємства та організації УТОГ і УТОС - " - 63 2 4 9 6 9 7 6 8 2 8 6 8 9 8 9 9 2 2288 143 245 15 32 299 18 69 338 21 14 342 21 38 344 21 5 360 22 5 360 22 5 будівництво придбання доступного житла - " - - " - 753 2 80 7 98 4 111 3 112 6 113 2 118 5 118 5 5. Забезпечення вчених та працівників Національної академії наук житлом 300 18 7 25 1 55 34 2 13 34 2 12 49 3 05 50 3 14 54 3 38 54 3 38 будівництво придбання доступного житла для молодих вчених Національна академія наук державний бюджет інші джерела 98 8 8 2 11 2 11 2 16 1 16 5 17 8 17 8 3747 234 2 421 26 31 499 31 2 512 32 524 32 76 557 34 82 596 37 26 638 39 88 будівництво придбання службового житла для вчених інших вікових категорій та працівників - " - державний бюджет 1233 5 138 6 164 3 168 5 172 5 183 4 196 2 210 6. Забезпечення державних службовців доступним житлом 55637 3477 3 4000 250 5307 331 69 5787 361 68 7227 451 68 9947 621 68 11386 711 62 11983 748 95 будівництво придбання житла пільгове кредитування Мінпромполітики Головдержслужба - " - 18315 1316 8 1747 1905 2379 3274 4 3748 1 3944 7 7. Забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників доступним житлом 21743 1358 9 2718 169 84 3168 198 3168 198 3168 198 3168 198 3168 198 3185 199 07 будівництво придбання житла МОН - " - 7157 5 894 5 1042 9 1042 9 1042 9 1042 9 1042 9 1048 5 8. Забезпечення громадян що потребують поліпшення житлових умов не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів доступним житлом 111723 6982 7 1973 123 32 3952 247 16658 1041 12 23865 1491 57 28602 1787 62 36673 2292 06 - " - державний та місцевий бюджет інші джерела 36777 8 649 5 1300 9 5483 6 7856 1 9415 4 12072 3 9. Забезпечення молодих спеціалістів державних підприємств космічної галузі службовим житлом 3400 212 5 30 1 88 560 35 560 35 03 560 35 560 35 560 35 01 570 35 6 - " - - " - 1119 2 9 9 184 3 184 5 184 3 184 3 184 4 187 5 Разом за розділом II 265800 16612 5 261 16 3 12807 800 4 23831 1489 4 27696 1731 35918 2244 8 46882 2930 13 54116 3382 25 64289 4018 05 - " - 87498 1 85 9 4215 9 7844 9 9117 2 11823 8 15433 17814 3 21163 1 Усього за Програмою 88499 75 Додаток 3 до Програми ОБСЯГ потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів* * Середня норма забезпечення житлом сім'ї з трьох осіб становить 62 5 кв. метра. Найменування регіону міста Кількість сімей та одиноких молодих громадян які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2009 року Загальна площа житла яке планується збудувати придбати кв. метрів усього у тому числі за роками усього таких що планується забезпечити житлом 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Автономна Республіка Крим 77302 3797 237305 250 11375 21313 24688 32063 41875 48313 57428 Області: Вінницька 31855 3694 230877 250 11125 20688 24063 31188 40688 47000 55875 Волинська 33624 10142 633878 625 30563 56813 66000 85688 111813 129063 153313 Дніпропетровська 65664 6486 405376 438 19500 36375 42250 54813 71500 82500 98000 Донецька 85857 25088 1568001 1438 75313 140625 163250 212000 276625 319375 379375 Житомирська 36867 4473 279564 313 13500 25125 29125 37750 49313 56875 67563 Закарпатська 10662 3423 213940 250 10313 19188 22250 28938 37688 43500 51813 Запорізька 53865 16920 1057503 1063 50938 94813 110188 142938 186500 215313 255750 Івано-Франківська 26653 2554 159628 188 7688 14313 16625 21563 28188 32500 38563 Київська 48168 2204 137751 125 6625 12375 14313 18625 24250 28000 33438 Кіровоградська 21554 4699 293690 313 14188 26375 30625 39688 51813 59750 70938 Луганська 42865 14877 929814 875 44813 83375 96875 125688 164000 189313 224875 Львівська 76376 21983 1373939 1313 66250 123188 143000 185625 242375 279813 332375 Миколаївська 26634 7886 492877 500 23813 44188 51375 66625 86938 100313 119125 Одеська 42140 11759 734940 688 35438 65875 76625 99313 129625 149688 177688 Полтавська 27074 7295 455939 500 22000 40875 47563 61625 80375 92813 110188 Рівненська 28821 6046 377876 375 18250 33875 39375 51063 66625 76938 91375 Сумська 60457 12710 794376 750 38250 71188 82813 107375 140125 161750 192125 Тернопільська 22672 2264 141501 125 6813 12625 14750 19125 24938 28750 34375 Харківська 60307 18705 1169064 1125 56375 104813 121875 158000 206188 238000 282688 Херсонська 22191 6323 395191 438 19063 35375 41188 53438 69688 80438 95563 Хмельницька 51753 2557 159815 188 7688 14313 16625 21563 28188 32500 38750 Черкаська 28344 5788 361751 375 17438 32375 37750 48875 63813 73625 87500 Чернівецька 21651 6488 405502 438 19563 36375 42313 54813 71500 82500 98000 Чернігівська 23012 6814 425878 438 20563 38188 44375 57563 75125 86688 102938 м. Київ 172239 48717 3044813 2813 146625 273000 317375 411125 537125 620125 736625 м. Севастополь 17670 2108 131752 125 6375 11813 13750 17813 23250 26813 31813 Усього 1216277 265800 16612541 16319 800445 1489444 1731004 2244883 2930131 3382256 4018059 Додаток 4 до Програми ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки* * Середня норма забезпечення житлом сім'ї з трьох осіб становить 62 5 кв. метра. Категорія громадян Вид житла Кількість сімей які планується забезпечити житлом Загальна площа житла що планується збудувати придбати кв. метрів усього у тому числі за роками усього у тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни доступне 38350 246 3232 9533 10386 3730 3730 3729 3764 2396887 15379 5 202000 595810 649124 233130 233125 233062 5 235256 Військовослужбовці особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту особи начальницького складу Державної фельд'єгерської служби Державної кримінально-виконавчої служби посадові особи митної служби прирівняні до них особи інші службові особи та члени їх сімей - " - 27500 2000 2300 2800 3500 4500 5500 6900 1718776 125000 143770 175000 218755 281245 343750 431256 Судді апеляційних та місцевих судів загального призначення 920 115 135 134 134 134 134 134 57540 7210 8430 8380 8380 8380 8380 8380 Інваліди - " - 192 15 21 23 25 26 27 27 28 12020 5 939 5 1310 1450 1562 5 1635 1686 1687 5 1750 доступне 2288 245 299 338 342 344 360 360 142996 15311 18685 21125 21375 21500 22500 22500 Молоді вчені Національної академії наук - " - 300 25 34 34 49 50 54 54 18740 1555 2125 2125 3050 3135 3375 3375 Вчені інших вікових категорій та працівники Національної академії наук службове 3747 421 499 512 524 557 596 638 234187 5 26310 31177 5 32000 32755 34815 37255 39875 Державні службовці доступне 55637 4000 5307 5787 7227 9947 11386 11983 3477299 5 250000 331685 361687 5 451680 621680 711622 748945 Науково-педагогічні та педагогічні працівники - " - 21743 2718 3168 3168 3168 3168 3168 3185 1358941 169874 198000 198000 198000 198000 198000 199067 Громадяни що потребують поліпшення житлових умов не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів - " - 111723 1973 3952 16658 23865 28602 36673 6982678 5 123311 5 247000 1041123 1491565 1787624 2292055 Молоді спеціалісти державних підприємств космічної галузі службове 3400 30 560 560 560 560 560 570 212475 1875 35000 35000 35000 35000 35000 35600 Усього 265800 261 12807 23831 27696 35918 46882 54116 64289 16612541 16319 800445 1489444 1731004 2244883 2930131 3382256 4018059 у тому числі загального призначення 1112 15 136 158 159 160 161 161 162 69560 5 939 5 8520 9880 9942 5 10015 10066 10067 5 10130 службове 7147 451 1059 1072 1084 1117 1156 1208 446662 5 28185 66177 5 67000 67755 69815 72255 75475 доступне 257541 246 12220 22614 26465 34674 45604 52799 62919 16096318 15379 5 763740 1413386 5 1654061 5 2167113 2850250 3299933 5 3932454 Додаток 5 до Програми ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК вартості будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки у розрізі регіонів Найменування регіону міста Загальна площа житла кв. метрів Вартість 1 кв. метра загальної площі житла гривень Вартість будівництва придбання житла млн. гривень усього у тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Автономна Республіка Крим 237305 5551 1317 3 1 4 63 1 118 3 137 178 232 4 268 2 318 9 Області: Вінницька 230877 4911 1133 8 1 2 54 6 101 6 118 2 153 2 199 8 230 8 274 4 Волинська 633878 5357 3395 7 3 3 163 7 304 3 353 6 459 599 691 4 821 4 Дніпропетровська 405376 5190 2103 9 2 3 101 2 188 8 219 3 284 5 371 1 428 2 508 5 Донецька 1568001 5221 8186 5 7 5 393 2 734 2 852 3 1106 9 1444 3 1667 5 1980 6 Житомирська 279564 4880 1364 3 1 5 65 9 122 6 142 1 184 2 240 6 277 6 329 8 Закарпатська 213940 4862 1040 2 2 2 50 1 93 3 108 2 140 7 183 2 211 5 251 Запорізька 1057503 5253 5555 5 7 267 6 498 1 578 8 750 9 979 7 1131 1343 3 Івано-Франківська 159628 4833 771 5 0 9 37 2 69 2 80 3 104 2 136 2 157 1 186 4 Київська 137751 5102 702 8 0 6 33 8 63 1 73 95 123 7 142 9 170 7 Кіровоградська 293690 4730 1389 1 1 6 67 1 124 8 144 9 187 7 245 1 282 6 335 4 Луганська 929814 4809 4471 5 4 2 215 5 401 465 9 604 4 788 7 910 4 1081 4 Львівська 1373939 5288 7265 4 6 9 350 3 651 4 756 2 981 6 1281 7 1479 6 1757 7 Миколаївська 492877 5212 2568 9 2 6 124 1 230 3 267 8 347 2 453 1 522 8 621 Одеська 734940 5255 3862 1 3 6 186 2 346 2 402 7 521 9 681 2 786 6 933 7 Полтавська 455939 5032 2294 3 2 5 110 7 205 7 239 3 310 1 404 4 467 554 6 Рівненська 377876 5273 1992 5 2 96 2 178 6 207 6 269 3 351 3 405 7 481 8 Сумська 794376 5177 4112 5 3 9 198 368 5 428 7 555 9 725 4 837 4 994 7 Тернопільська 141501 5246 742 3 0 7 35 7 66 2 77 4 100 3 130 8 150 8 180 4 Харківська 1169064 5371 6279 6 302 8 562 9 654 6 848 6 1107 4 1278 3 1518 4 Херсонська 395191 5034 1989 4 2 2 96 178 1 207 3 269 350 8 404 9 481 1 Хмельницька 159815 5334 852 5 1 41 76 3 88 7 115 150 4 173 4 206 7 Черкаська 361751 5356 1937 5 2 93 4 173 4 202 2 261 8 341 8 394 3 468 6 Чернівецька 405502 4855 1968 7 2 1 95 176 6 205 4 266 1 347 1 400 5 475 9 Чернігівська 425878 5220 2223 1 2 3 107 3 199 3 231 6 300 5 392 2 452 5 537 4 м. Київ 3044813 5920 18025 3 16 7 868 1616 2 1878 9 2433 9 3179 8 3671 1 4360 7 м. Севастополь 131752 5666 746 5 0 7 36 1 66 9 77 9 100 9 131 7 151 9 180 4