Лист N 4284 від 16.04.2009 р.

Лист N 4284 від 16.04.2009 р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 16.04.2009 р. N 4284 Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду контролю . Так Держспоживстандартом України були розроблені а постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1164 затверджені Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності пов'язаної з виробництвом випуском і реалізацією продукції виконанням робіт наданням послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю . З вищезазначеними Критеріями можна ознайомитись на сайті www.rada.gov.ua та на офіційному сайті Держспоживстандарту. В той же час статтею 4 Закону про контроль передбачено що зупинення виробництва виготовлення або реалізації продукції виконання робіт надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду контролю чи його заступника. Згідно зі статтею 239 Господарського кодексу України обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання є одним із видів адміністративно-господарських санкцій яку можуть застосовувати до суб'єктів господарювання органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку встановленому законом. Відповідно до статті 246 Господарського кодексу України органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку передбачених законом приймати обов'язкові рішення про припинення суб'єктом господарювання виробництва продукції виконання робіт послуг відвантаження і реалізації товарів що не відповідають вимогам нормативних актів. Так статтею 26 Закону України "Про захист прав споживачів" встановлено що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право: - припиняти відвантаження і реалізацію товарів що не відповідають вимогам нормативних документів до усунення суб'єктами господарювання виявлених недоліків; - забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам продукції: а на яку відсутні документи що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів; б на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя здоров'я майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища якщо продукцію внесено до переліку продукції що підлягає обов'язковій сертифікації але яка не має сертифіката відповідності свідоцтва про визнання відповідності ; в ввезеної на територію України без документів які підтверджують її належну якість; г на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів а також товарів строк придатності яких минув; ґ яка є фальсифікованою; - приймати рішення про: а припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг у тому числі ресторанного господарства реалізації та виробництва продукції що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів - до усунення виявлених недоліків; б тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі секцій відділів послуг у тому числі ресторанного господарства складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності що систематично реалізують товари неналежної якості порушують правила торгівлі та надання послуг умови зберігання та транспортування товарів - до усунення виявлених недоліків. Слід зазначити що відповідно до статті 7 Закону про контроль на підставі акта який складено за результатами здійснення планового заходу в ході якого виявлено порушення вимог законодавства протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень виявлених під час здійснення заходу. Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду контролю суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду контролю яка здійснювала перевірку. Одночасно повідомляємо відповідно до статті 7 Закону про контроль розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду контролю - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду контролю щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видається та підписується керівником органу державного нагляду контролю або його заступником. Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій передбачених законом. Голова О. Кужель