Наказ N 425 від 08.10.2009 р.

Наказ N 425 від 08.10.2009 р. Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 8 жовтня 2009 року N 425 Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 21 вересня 2009 року N 117 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 лютого 2010 року Зміну N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" розроблену відкритим акціонерним товариством "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ВАТ "КиївЗНДІЕП". 2. Надати ДСТУ Б В.2.6-11-97 зі Зміною N 2 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д. В. : 3.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-11-97 зі Зміною N 2 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд. 3.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу зазначеної Зміни відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" Загородня О. В. : 4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеної Зміни у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" в офіційному виданні "Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. В. Беркуту. Міністр В. Куйбіда Додаток Зміна N 2 Код УКНД 91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Конструкції будинків і споруд ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИУДАРНІ ВХІДНІ В КВАРТИРИ Загальні технічні умови 1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіонбуду України від 8 жовтня 2009 р. N 425 Титульний аркуш Слово "Державний" замінити на слово "Національний". Зміст. Пункт 6 Слова: "навколишнього середовища" замінити словом "довкілля". Розділ 1 останнім абзацом додати: "Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів що регламентують вимоги до будівельних матеріалів виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд." у першому абзаці після слів "...вхідні в квартири" долучити далі - двері . у третьому абзаці слова "навколишнього середовища" замінити на "довкілля" Розділ 2 Доповнити такими нормативними документами: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів будівель і споруд ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Основні положення ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи ГОСТ 2.601-2006 IDT ДСТУ ISO 9001-2001 Система управління якістю. Вимоги ISO 9001:2000 IDT ДСТУ 2651:2005 /ГОСТ 380-2005/ Сталь вуглецева звичайної якості. Марки ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови ГОСТ 7502-98 MOD ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Внутрішній водопровід і каналізація будівель СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование Опалення вентиляція та кондиціонування СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания Адміністративні і побутові будівлі ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения Система розробки і постановки продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов Маркування вантажів Виправити: вказану назву ГОСТ 23616-79 на назву "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности"; вказану назву ГОСТ 27772-88 на назву "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" вказану назву ГОСТ 18321-73 на назву "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции" Вилучити такі нормативні документи: ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ДСТУ 2651-94 ГОСТ 380-94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ГОСТ 2.601-68* ЕСКД. Эксплуатационные документы ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия СНиП ІІ-3-79* Строительная теплофизика Пункт 3.1.2. Таблиця 1 у першу графу таблиці додати "Категорія міцності". Пункт 4.3 Викласти у новій редакції: "Умовне позначення дверей приймають відповідно до схеми: Х Х Х-Х Х Х Х Вид виробу Д - двері Категорія міцності таблиця 1 Розмір отвору по висоті дм рисунок 2 Розмір отвору по ширині дм рисунок 2 Літера Л - двері ліві літера П - двері праві Клас вогнестійкості ЕІ 15; ЕІ 30; ЕІ 60 Позначення даного стандарту Приклад умовного позначення дверей першої категорії міцності для отвору заввишки 21 дм і завширшки 10 дм лівої з класом вогнестійкості ЕІ 30: Д 1 21-10 Л ЕІ 30 - ДСТУ Б В.2.6-11-97. Підрозділ 5.2 у пункті 5.2.2 посилання на СНиП ІІ-3-79** замінити посиланням на ДБН В.2.6-31. у пункті 5.2.3 посилання на СНиП ІІ-3-79** замінити посиланням на ДБН В.2.6-31. пункт 5.2.4 у позначенні СНиП 11-12-77 арабську цифру "11" замінити римською "II". пункт 5.2.26 викласти у новій редакції "Для будинків залежно від їх ступенів вогнестійкості та висоти поверховості двері виготовляються трьох типів: - з класом вогнестійкості ЕІ 15; - з класом вогнестійкості ЕІ 30; - з класом вогнестійкості ЕІ 60." Підрозділ 5.3 пункт 5.3.4 замінити посилання: ГОСТ 380 на ДСТУ 2651/ГОСТ 380 ГОСТ 16523 на ДСТУ 2834 ГОСТ 16523 . Підрозділ 5.4 пункт 5.4.2 У першому реченні посилання на ГОСТ 2.601 замінити посиланням на ДСТУ ГОСТ 2.601. Розділ 6. У назві розділу слова: "навколишнього середовища" замінити словом "довкілля". Доповнити наступними пунктами: 6.3 Виробничі приміщення для виготовлення дверей повинні бути забезпечені опаленням згідно зі СНиП 2.04.05 освітленням - згідно з ДБН В.2.5-28 системами вентиляції і кондиціонування повітря згідно зі СНиП 2.04.05. Водогін і каналізація повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01. Мікроклімат робочих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042. Робітники повинні забезпечуватись санітарно-побутовими приміщеннями згідно зі СНиП 2.09.04. 6.4 За пожежною небезпекою виробничі приміщення в яких виготовляються двері відносяться до категорії "В" згідно з НАПБ Б.03.002 і повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001. Пожежна безпека виробництва повинна забезпечуватись відповідно до ГОСТ 12.1.004 ДБН В.2.5-13 і НАПБ Б.06.004. 6.5 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони контролюється згідно з ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.014 і методиками затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. Гігієнічні нормативи які допускаються в повітрі робочої зони при виготовленні виробів: - марганець відноситься до II класу небезпеки ГДКр.з. 0 2 мг/м3; - диоксид азоту відноситься до III класу небезпеки ГДКр.з. 2 мг/м3; - озон відноситься до I класу небезпеки ГДКр.з. 0 1 мг/м3; - оксид вуглецю відноситься до IV класу небезпеки ГДКр.з. 20 мг/м3; - оксид заліза відноситься до III класу небезпеки ГДКр.з. 6 мг/м3. Розділ 7 доповнити пунктом: 7.6 Оцінювання відповідності. 7.6.1 Оцінювання відповідності дверей вимогам Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд далі - Технічний регламент здійснюється шляхом сертифікації призначеним в установленому порядку органом з оцінки відповідності далі - орган оцінки за показниками безпеки встановленими пунктами: 5.2.1 - 5.2.5 опір статичним навантаженням надійність опір теплопередачі звукоізоляція повітропроникнення 5.2.18 замикання на три сторони 5.2.26 клас вогнестійкості . 7.6.2 Оцінювання відповідності дверей здійснюється відповідно до положень запроваджених Технічним регламентом ДСТУ Б А.1.2-1 ДСТУ-Н Б А.1.1- 83 пункту 7.6 цього стандарту. 7.6.3 Процедури оцінювання відповідності визначає орган оцінки на підставі пунктів 18 - 20 Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд та з урахуванням вимог Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585. Сертифікація продукції може здійснюватись також із використанням модуля B перевірка виробу певного типу в комбінації з модулем D забезпечення належної якості виробництва або модулем F перевірка продукції . 7.6.4 Для кожного окремого виробництва дверей орган оцінки на підставі аналізу факторів наведених у пункті 20 Технічного регламенту конкретизує перелік процедур оцінювання відповідності зазначених у 7.6. Усі застосовані при сертифікації продукції процедури оцінювання відповідності документуються виробником. 7.6.5 Відсутність на підприємстві що виготовляє двері контролю за виробництвом згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-83 унеможливлює наявність позитивного висновку щодо видачі сертифіката відповідності. 7.6.6 Наявність системи якості виробництва дверей не є обов'язковою вимогою при сертифікації продукції. Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам ДСТУ ISO 9001 є достатньою для позитивної оцінки цієї системи. 7.6.7 Для випробувань двері згідно з 7.6.1 які виготовляються за однією документацією в однакових технологічних умовах далі згідно з ДСТУ Б А.3.1-6 - однорідна продукція при достатньому обґрунтуванні можливий відбір зразків - марок-представників. Такий підхід можливий у випадку якщо марка-представник/марки-представники може охоплювати кілька марок продукції за умови що різниця між марками не впливає на рівень безпеки та інші вимоги щодо використання продукції. Роботи з визначення зразків-представників здійснюються органом оцінки. Матеріали з обґрунтування використання марок-представників зберігаються органом оцінки протягом 10 років після закінчення робіт з сертифікації продукції. 7.6.8 Вибір марок-представників продукції залежить від конструктивних рішень і полягає у визначенні такого параметра/параметрів який є найбільш чутливим до найменших коливань у технології виготовлення продукції. Для випробувань згідно з 7.6.1 відбираються марки-представники/марка-представник які мають мінімальні максимальні величини зазначеного параметра/параметрів. Випробування статичним і ударним навантаженням марок-представників однорідної продукції не звільняє від випробувань інші марки зазначеної продукції що заявлена на сертифікацію неруйнівними методами контролю. Пункт 8.3 викласти в новій редакції: "Випробування з визначення класу вогнестійкості 5.2.26 проводяться згідно з ДСТУ Б В.1.1-6. Пункт 8.8. Посилання на ГОСТ 7502 замінити посиланням на ДСТУ 4179. Додаток Б. Слово "обов'язковий" замінити на "довідковий". Додаток В. Слово "рекомендований" замінити на "довідковий". Рисунок замінити на Остання сторінка. Над ключовими словами додати: 91.060.50.