Наказ N 460 від 30.10.2009 р.

Наказ N 460 від 30.10.2009 р. Про розгляд матеріалів та результатів проведених контрольних заходів

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 30 жовтня 2009 року N 460 Про розгляд матеріалів та результатів проведених контрольних заходів З метою забезпечення публічності та прозорості діяльності Мінрегіонбуду Державної архітектурно-будівельної інспекції далі - Держархбудінспекція та її територіальних підрозділів підприємств установ організацій віднесених до сфери управління Міністерства далі - підприємства налагодження ефективної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами посилення виконавської та фінансової дисципліни в системі Міністерства і вжиття вичерпних заходів щодо повного усунення виявлених фінансових порушень та недоліків керуючись Положенням про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750 наказую: 1. Держархбудінспекції та її територіальним органам підприємствам: 1.1 Матеріали та результати контрольних заходів проведених контролюючими чи правоохоронними органами в 5-денний термін з моменту підписання акта довідки контрольного заходу розглядати на оперативних нарадах або на зборах трудового колективу з обов'язковим складанням протоколу та плану заходів щодо усунення виявлених фінансових порушень та недоліків який затверджується наказом керівника підприємства. 1.2 Вжити у визначений контролюючими чи правоохоронними органами які проводили у 2009 році контрольні заходи термін вичерпних заходів щодо усунення виявлених фінансових порушень та недоліків і притягти до відповідальності осіб винних у їх допущенні. 1.3 Забезпечити проведення дієвих заходів щодо недопущення в подальшій роботі фінансових порушень посилити контроль за збереженням та ефективним використанням державного майна і коштів цільовим використанням бюджетних коштів налагодити належну організацію та ведення бухгалтерського обліку як одного із механізмів контролю активізувати роботу з добору кадрів з високими діловими професійними та моральними якостями. 2. Установити що: 2.1 Держархбудінспекція та її територіальні органи підприємства надають Департаменту з питань запобігання та протидій корупції і внутрішнього фінансового контролю Порайко М. В. належним чином завірені печаткою підприємства копії актів контрольних заходів проведених контролюючими чи правоохоронними органами у тому числі матеріали зустрічних звірок перевірок та інформацію про стан усунення виявлених фінансових порушень і недоліків разом з копіями документів зазначених у п. 1.1 цього наказу Міністерства а саме: - копія акта довідки контрольного заходу надається в 5-денний строк з моменту їх підписання керівництвом підприємства без зауважень заперечень або в 20-денний строк з моменту їх підписання - у разі наявності зауважень заперечень які є невід'ємною частиною акта довідки ; - інформацію про стан усунення виявлених фінансових порушень і недоліків надається в 30-денний строк з моменту підписання керівництвом підприємства акта довідки контрольного заходу або в 5-денний строк після направлення контролюючому чи правоохоронному органам інформації про виконання письмових вимог цих органів щодо усунення виявлених порушень законодавства і вжиття вичерпних та дієвих заходів. 2.2 Недотримання керівниками Держархбудінспекції та її територіальних органів підприємств законодавства України з господарських фінансових бюджетних питань а також невиконання в установлені терміни законних вимог контролюючих чи правоохоронних органів у тому числі вимог контрольно-ревізійного підрозділу Мінрегіонбуду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді цих керівників або розірвання з ними контракту. 3. Фінансово-економічному департаменту Касіяник А. В. керівникам структурних підрозділів центрального апарату Мінрегіонбуду Держархбудінспекції та її територіальних органів які є відповідальними виконавцями за супроводження відповідних бюджетних програм та субвенцій в системі Міністерства забезпечити: 3.1 Використання коштів Державного бюджету України відповідно до нормативно-правових актів чинного законодавства України та затверджених кошторисів доходів та видатків а також здійснення аналізу фінансової звітності за результатами виконання зазначених кошторисів у бюджетних установах та в одержувачів бюджетних коштів. 3.2 Здійснення оцінки досягнення результативних показників дослідження причин їх невиконання та вжиття заходів для усунення умов які перешкоджають ефективній реалізації бюджетних програм. 3.3 Здійснення у межах компетенції попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів що виділяються з Державного бюджету України Мінрегіонбуду як головному розпорядникові бюджетних коштів. 3.4 Надання Департаменту з питань запобігання та протидій корупції і внутрішнього фінансового контролю до 1 березня кожного року узагальненої інформації про використання бюджетних коштів що виділяються з Державного бюджету України Міністерству як головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання відповідних бюджетних програм у розрізі розпорядників бюджетних коштів. 3.5 Підготовку відповідних документів для розгляду на засіданнях колегії Мінрегіонбуду матеріалів та результатів проведених контролюючими чи правоохоронними органами контрольних заходів щодо використання бюджетних коштів що виділяються з Державного бюджету України Міністерству як головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання відповідних бюджетних програм. Визначити що підготовка документів з цього питання у тому числі документів щодо проведення всебічного аналізу причин виникнення виявлених порушень та недоліків розроблення заходів реагування на виявлені порушення та вивчення пропозицій контролюючих чи правоохоронних органів про їх усунення здійснюється структурним підрозділом центрального апарату Мінрегіонбуду який є відповідальним виконавцем за супроводження бюджетної програми що перевірялась разом з Фінансово-економічним департаментом Департаментом з питань запобігання та протидій корупції і внутрішнього фінансового контролю Управлінням правової та законопроектної роботи Ляшенко О. І. . 4. Адміністративному департаменту Герула Т. І. забезпечити розміщення цього наказу Міністерства на офіційному сайті Мінрегіонбуду www.minregionbud.gov.ua . 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Доротича С. І. Міністр В. Куйбіда