Наказ N 554 від 04.12.2009 р.

Наказ N 554 від 04.12.2009 р. Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 04.12.2009 м.Київ № 554 Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення" "Про інвестиційну діяльність" Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 750 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" що додаються. Запровадити застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві з моменту прийняття наказу про їх затвердження. 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених типових форм до заінтересованих організацій та здійснювати методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям в процесі впровадження в облікову практику затверджених типових форм первинного обліку зазначених у пункті 1 цього наказу. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України А.В.Беркуту. Міністр Василь КУЙБІДА Типова форма № КБ-2в ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року № 554 найменування підприємства організації Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Замовник найменування підприємства організації Генпідрядник найменування підприємства організації Субпідрядник найменування підприємства організації Договір N від " " 20 року Найменування будівництва та його адреса Найменування об'єкта Підстава: договірна ціна АКТ N приймання виконаних будівельних робіт* за 20 року N з/п Найменування робіт і витрат Обгрун-тування шифр і N позиції нормативу Одиниця виміру Кількість Поточна ціна одиниці виміру грн. Виконано робіт витрати грн. Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт люд.-год. всього у тому числі заробітна плата експлуатація машин та механізмів Витрати праці робітників що обслуговують машини на обсяг робіт люд.-год. у тому числі заробітна плата машиністів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І Разом прямі витрати грн. у тому числі: вартість матеріалів виробів та конструкцій грн. заробітна плата грн. вартість експлуатації машин грн. ІІ Загальновиробничі витрати грн. ІІІ Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд грн. IV Додаткові витрати при виконанні будівельно- монтажних робіт у зимовий літній період грн. Разом вартість будівельно-монтажних робіт I + II + III + IV грн. V Інші супутні витрати грн. Разом I + II + III + IV + V грн. VI Прибуток грн. VII Адміністративні витрати грн. VIII Кошти на покриття ризику грн. Разом I + II +III + IV+ V + VI + VII + VIII грн. IX Податки збори обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ грн. Разом I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX грн. X. Податок на додану вартість грн. Всього за актом грн. * Будівельні роботи - це будівельні монтажні пусконалагоджувальні та інші роботи що виконуються під час нового будівництва реконструкції реставрації капітального та поточного ремонту будівель та споруд. М.П. Здав Генпідрядник Субпідрядник " " 20 року підпис ПІБ М.П. Прийняв Замовник Генпідрядник " " 20 року підпис ПІБ Типова форма № КБ-3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року № 554 найменування підприємства організації Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Замовник найменування підприємства організації Генпідрядник найменування підприємства організації Субпідрядник найменування підприємства організації Договір N від " " 20 року Найменування будівництва та його адреса ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ*/ ТА ВИТРАТИ**/ за 20 року тис. грн. Найменування об'єктів черг та пускових комплексів Вартість виконаних робіт та витрати з початку будівництва по звітний місяць включно з початку року по звітний місяць включно у тому числі за звітний місяць всього з них будівельно - монтажні роботи всього з них всього з них будівельно - монтажні роботи будівельно - монтажні роботи А 1 2 3 4 5 6 Всього вартість будівельних робіт по будові без ПДВ у тому числі: 1. 2. А 1 2 3 4 5 6 Податок на додану вартість ПДВ - всього по будові Всього вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ Вартість змонтованого устаткування без ПДВ Податок на додану вартість ПДВ Вартість змонтованого устаткування з ПДВ */ Будівельні роботи - це будівельні монтажні пусконалагоджувальні та інші роботи що виконуються під час нового будівництва реконструкції реставрації капітального та поточного ремонту будівель та споруд. **/ Витрати - вартість змонтованого устаткування що придбавається виконавцем робіт М.П. Субпідрядник " " 20 року підпис ПІБ М.П. Генпідрядник " " 20 року підпис ПІБ М.П. Замовник " " 20 року підпис ПІБ