Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 16 листопада 2009 року N 359 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" та з метою надання відповідної методичної допомоги з проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території що додається. 2. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики Ю. Д. Судникова забезпечити розміщення цього наказу на Інтернет-сторінці Міністерства та довести наказ до відома Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. В. Запатріну. Міністр О. Ю. Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 р. N 359 Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території 1. Загальна частина 1.1. Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України далі - Кодекс власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування опорні конструкції будинку механічне електричне сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири яке обслуговує більше однієї квартири а також споруди будівлі які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир а також власників нежитлових приміщень які розташовані у житловому будинку. При цьому статтею 369 Кодексу визначено що співвласники майна що є у спільній сумісній власності володіють і користуються ним спільно якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном що є у спільній сумісній власності здійснюється за згодою всіх співвласників. Правочин щодо розпорядження спільним майном вчинений одним із співвласників може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника який вчинив правочин необхідних повноважень. Разом з цим статтею 322 Кодексу власник зобов'язаний утримувати майно що йому належить якщо інше не встановлено договором або законом. 1.2. Нині законодавство не містить норм які звільняли співвласників багатоквартирного будинку власника від обов'язку його утримувати. На виконання зазначених норм Кодексу власник житла може укласти відповідний договір із виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Такі відносини відповідатимуть нормам Закону України "Про житлово-комунальні послуги" далі - Закон . 1.3. Статтею 7 Закону до повноважень органів місцевого самоврядування зокрема віднесено: встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги; забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості; інформування населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам нормам стандартам та правилам; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг. 1.4. Стаття 11 Закону у частині здійснення громадського контролю у сфері житлово-комунальних послуг передбачає проведення громадських слухань у визначеному статутом територіальної громади порядку. Пропозиції які вносяться за результатами громадських слухань підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. 1.5. Стаття 20 Закону передбачає право споживача одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг їх вартість загальну вартість місячного платежу структуру ціни/тарифу норми споживання порядок надання житлово-комунальних послуг їх споживчі властивості тощо. Статтею 21 визначено обов'язок виконавця послуг надавати споживачеві зазначену інформацію. Відповідно до зазначених норм законодавства споживач послуг має не лише обов'язок сплачувати за спожиті послуги а й право знати які саме послуги та якої якості будуть надані за рахунок сплачених коштів. Скористатися таким правом споживач може ще на етапі розрахунку виконавцем розміру тарифу під час проведення відповідних громадських слухань що є формою безпосередньої участі співвласників багатоквартирного житлового будинку або гуртожитків після приватизації житлових приміщень у них у вирішенні питань його утримання. 1.6. Відповідно до статті 31 Закону постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій далі - порядок формування тарифів . Передбачена порядком формування тарифів норма що зобов'язує проводити громадські слухання по кожному будинку окремо із співвласниками будинку спрямована на стимулювання їх до більш свідомої участі в утриманні свого багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території. Цим же Законом визначено що відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Виконавець відповідає за зниження якості послуг чи їх не надання у порядку визначеному договором і законодавством. Таким чином виконавці зазначених послуг відповідно до порядку формування тарифів здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому порядку. 1.7. Після затвердження тарифу органом місцевого самоврядування відповідний виконавець послуг має укласти із споживачами договори на надання послуг із умовою дотримання запланованих під час розрахунку розміру тарифів періодичності строків їх надання та структури тарифу. Невід'ємною частиною договору має бути копія рішення органу місцевою самоврядування про затвердження тарифів на послуги та про структуру тарифів періодичність та строки виконання робіт відповідно до вимог якого виконавець надає відповідні послуги. 1.8. Норми законодавства не визначають єдиного підходу та правил щодо безпосереднього проведення громадських слухань з питання погодження зі споживачем розміру тарифу на зазначені послуги його структури періодичності та строків надання послуг. Слід зауважити що громадські слухання мають проводитися у порядку що визначається статутом відповідної територіальної громади. Натомість не всі територіальні громади передбачили у своїх статутах відповідні розділи. Питання проведення громадських слухань щодо визначення по кожному будинку окремо розміру тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій залишається неврегульованим. Підходи що мають бути єдиними для всієї країни при вирішення цього питання відсутні. 1.9. Згідно із Законом до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства віднесено координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг. Положенням про Міністерство з питань житлово-комунального господарства затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717. Мінжитлокомунгосп відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Враховуючи вище зазначене Міністерство з питань житлово-комунального господарства пропонує для використання при підготовці відповідних змін до статутів територіальних громад а також безпосередньо при доведенні розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території перед його затвердженням/погодженням користуватися цими методичними рекомендаціями. 1.10. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території далі - рекомендації розроблено з метою організації та упорядкування проведення громадських слухань далі - слухання передбачених пунктом 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 далі - порядок з урахуванням норм Закону України "Про житлово-комунальні послуги" для доведення розрахунку тарифу до відома власників житлових будинків гуртожитків власників квартир житлових приміщень у гуртожитках власників нежитлових приміщень у житлових будинках гуртожитках та інших споживачів послуг далі - власники приміщень . 2. Порядок організації та проведення громадських слухань 2.1. Організатором слухань які проводяться відповідно до статті 11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" виступає орган місцевого самоврядування далі - організатор . Організатор відповідає за дотримання порядку проведення слухань та оформлення і зберігання відповідного протоколу. 2.2. Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій після розрахунку розміру тарифу відповідно до вимог порядку формування тарифу щодо його залежності від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного протипожежного технічного стану будинків і споруд та прибудинкової території та з урахуванням типового переліку послуг звертається до організатора з пропозицією про проведення відповідних громадських слухань а також визначення графіку їх проведення по кожному будинку та відповідальних посадових осіб. 2.3. Слухання є формою безпосередньої участі власників приміщень у вирішенні питання утримання спільного майна житлового будинку гуртожитку . Участь у слуханнях можуть взяти власники житлових будинків гуртожитків власники квартир житлових приміщень у гуртожитках власники нежитлових приміщень у житлових будинках гуртожитках та інші споживачі послуг. Учасниками громадських слухань також можуть бути інші зацікавлені особи за їх згодою. Присутніми на слуханнях відповідно до абзацу другого пункту 2 порядку мають бути представники виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Слухання мають відкритий характер. Слухання проводяться па засадах добровільності гласності відкритості та свободи висловлювань. 2.4. Про дату та місце проведення слухань рекомендується повідомляти власників приміщень не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення шляхом: - розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків; - письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки тощо. 2.5. Слухання проводяться по кожному будинку окремо. В оголошеннях про проведення слухань та повідомленнях рекомендується зазначати тарифи та переліки послуг для відповідного будинку. 2.6. На слуханнях до відома власників приміщень доводяться розраховані окремо по кожному будинку тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій разом із переліком послуг що надаватимуться за рахунок тарифу. Також надаються детальні роз'яснення про перелік послуг з утримання будинків періодичність та строки їх надання структуру тарифу а також обґрунтовується необхідність перегляду тарифів з урахуванням економічних і технічних факторів утримання житлового фонду. Роз'яснюється можливість зменшення за рішенням власників приміщень переліку послуг періодичності та строків їх надання розрахованих тарифів зокрема які саме види послуг можуть бути повністю або частково виключені з тарифів а які не можуть бути виключені за технічних умов належної експлуатації житлового фонду. Зазначається що прийняте рішення власників приміщень про повне або часткове виключення із запропонованого переліку окремих послуг із зазначенням в який спосіб буде забезпечуватися їх надання власниками приміщень оформлюється письмово рішення протокол або відповідне звернення і подається до організатора протягом 30 днів з дати проведення слухань за підписами 100 відсотків власників будинку та представника органу місцевого самоврядування у разі наявності у будинку приміщень що перебувають у власності територіальної громади . 2.7. За результатами слухань складається протокол в якому зазначаються: - питання порядку денного; - список присутніх на слуханнях власників приміщень із зазначенням номера квартири або приміщення; - висловлені пропозиції та зауваження під час виступу або надані письмово із зазначенням їх автора; - прийняті рішення. Протокол підписується усіма присутніми учасниками слухань. 2.8. Слухання вважаються такими що відбулися незалежно від кількості присутніх осіб. У випадку якщо по окремо взятому будинку на слухання не прийшло жодного власника приміщення протокол підписується представником організатора відповідальним за проведення слухань. В протоколі робиться відмітка про належне повідомлення та про факт неявки власників приміщень на слухання. 2.9. Організатор має протягом трьох днів з дня проведення слухань оприлюднити їх протокол для ознайомлення всіма власниками будинку шляхом розміщення його копії на інформаційних стендах у під'їздах та біля будинків. 3. Інші питання організації процедури проведення слухань 3.1. Для систематизації та контролю заходів щодо організації та проведення слухань організатор може запровадити: 1. Журнал обліку проведення слухань в якому реєструються дати оприлюднення інформації щодо проведення слухань: - дата назва та номер офіційного видання в якому вийшло оголошення; - дати окремо по будинках розміщення у під'їздах на інформаційних стендах відповідних оголошень про проведення слухань; - дати окремо по будинках письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки; 2. Письмові звернення власників будинків щодо зміни переліку послуг періодичності та строків їх надання розрахованих тарифів обов'язково реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції. При цьому зазначається дата подання такого звернення а також відповідність його оформлення вимогам цих рекомендацій. 3. Організаційні документи та листування з питань слухань долучаються до окремої справи номенклатурна справа . 4. Копії протоколів слухань зберігаються протягом всього строку дії тарифу який було затверджено погоджено на підставі проведених слухань. Директор Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики Ю. Д. Судникова