Наказ N 602 від 20.11.2009 р.

Наказ N 602 від 20.11.2009 р. Про упорядкування обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 N 449

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НАКАЗ від 20 листопада 2009 року N 602 Про упорядкування обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 N 449 Відповідно до наказу Держкомзему від 22.06.2009 N 325 "Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою" який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за N 735/16751 наказу Держкомзему від 04.05.99 N 43 "Про затвердження Інструкції про порядок складання видачі реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю право колективної власності на землю право власності на землю і право постійного користування землею договорів на право тимчасового користування землею в тому числі на умовах оренди " який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 354/3647 та з метою упорядкування процесу обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 N 449 а також недопущення зловживань при роботі з ними наказую: 1. Голові Рескомзему АР Крим начальникам головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві та Севастополі: 1.1. Забезпечити до 27.11.2009 повернення до Держкомзему усіх бланків державних актів на право власності на земельну ділянку форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 N 449 далі - бланки старого зразка які передані Рескомзему АР Крим головним управлінням Держкомзему в областях містах Києві та Севастополі управлінням відділам Держкомзему у районах містах міжрайонним міжміським міськрайонним управлінням відділам Держкомзему районним міським управлінням відділам земельних ресурсів далі - територіальні органи Держкомзему регіональним філіям державного підприємства "Центр державного земельного кадастру". 1.2. Провести до 05.12.2009 інвентаризацію заповнених бланків старого зразка які не видані юридичним особам або громадянам у формі державного акта і знаходяться в територіальних органах Держкомзему та надати інформацію про результати інвентаризації до Держкомзему. Інформацію передавати в табличній формі означивши серію та номер кожного бланка старого зразка прізвище ім'я та по батькові громадянина або назву юридичної особи її реквізити на яких заповнено ці бланки та адресу місце знаходження земельної ділянки . 1.3. У разі відсутності бланків старого зразка на території відповідного регіону інформувати Держкомзем окремо. 1.4. До окремого розпорядчого документа Держкомзему заборонити підписання бланків старого зразка керівниками територіальних органів Держкомзему. 2. В. о. генерального директора державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" далі ДП "Центр ДЗК" Філатову О. А.: 2.1. Забезпечити до 27.11.2009 повернення до Держкомзему незаповнених бланків старого зразка які знаходяться у ДП "Центр ДЗК" та його регіональних філіях інших структурних підрозділах. 2.2. Провести до 05.12.2009 інвентаризацію заповнених бланків старого зразка які не видані юридичним особам або громадянам у формі державного акта і знаходяться в регіональних філіях ДП "Центр ДЗК" інших структурних підрозділах та надати інформацію до Держкомзему. Інформацію передавати в табличній формі в розрізі регіонів зазначивши серію та номер кожного бланка старого зразка прізвище ім'я та по батькові громадянина або назву юридичної особи її реквізити на яких заповнено ці бланки та адресу місце знаходження земельної ділянки . 2.3. У разі відсутності бланків старого зразка у відповідних регіональних філіях інформувати Держкомзем окремо. 2.4. До окремого розпорядчого документа Держкомзему заборонити заповнення та/або реєстрацію бланків старого зразка. 3. Усі заповнені без окремого розпорядчого документа Держкомзему бланки старого зразка після дати видання цього наказу визнавати зіпсованими і повертати протягом 3-х робочих днів до Держкомзему. 4. Створити при Держкомземі комісію з отримання таких бланків у складі: Петрук В. І. заступник Голови Держкомзему - Голова комісії Краснолуцький О. В. директор Департаменту земель несільськогосподарського призначення та землеустрою територій - заступник Голови комісії Гуменюк О. О. головний спеціаліст Управління правового забезпечення Козленко В. В. завідувач складу відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення ДП "Центр ДЗК" Мазірова О. Г. заступник директора Департаменту - начальник відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення ДП "Центр ДЗК" Попель Л. А. завідувач сектором забезпечення заходів по боротьбі з корупцією управління внутрішнього контролю Тарасенко Т. О. головний спеціаліст Департаменту земель несільськогосподарського призначення та землеустрою територій Ткачук Н. С. головний спеціаліст Управління фінансової політики. 5. Комісії забезпечити прийом та зберігання бланків старого зразка. 6. Управлінню справами Неборський В. О. довести цей наказ до Рескомзему АР Крим головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві та Севастополі. 7. Контроль за виконанням нього наказу залишаю за собою. Голова О. М. Кулініч