Порядок здійснення державного контролю Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у сфері житлово-комунального господарства

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 року N 358 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2009 р. за N 1175/17191 Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" "Про житлово-комунальні послуги" "Про питну воду та питне водопостачання" "Про теплопостачання" "Про поховання і похоронну справу" "Про благоустрій населених пунктів" "Про відходи" постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" пункту 96 Порядку формування тарифів на виробництво транспортування постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 пункту 37 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798 та з метою визначення порядку здійснення Державною житлово-комунальною інспекцією далі - Держжитлокомунінспекція та її територіальними органами державного нагляду контролю НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами що додається. 2. Юридичному управлінню Крилова І. І. подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - начальника Держжитлокомунінспекції Мазурчака О. В. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. Кужель Заступник Міністра економіки України В. М. Пантелеєнко В. о. Голови Антимонопольного комітету України О. І. Мельниченко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 р. N 358 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2009 р. за N 1175/17191 Порядок здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Державною житлово-комунальною інспекцією далі - Держжитлокомунінспекція та її територіальними органами державного нагляду контролю за додержанням вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. 1.2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для посадових осіб Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів і суб'єктів господарювання незалежно від форми власності у сфері житлово-комунального господарства благоустрою населених пунктів галузі поховання й виконавців інвестиційних і регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства далі - суб'єкти господарювання . 1.3. Держжитлокомунінспекція та її територіальні органи здійснюють контроль за дотриманням: виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг у тому числі суб'єктами природних монополій та суміжних ринків у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення крім суб'єктів господарювання що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства; власниками/співвласниками житлових будинків квартир приміщень стандартів нормативів норм порядків і правил щодо ведення їх обліку обстеження і паспортизації; суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил стосовно утримання обслуговування експлуатації систем водо- теплопостачання водовідведення газопостачання та іншого інженерного обладнання багатоквартирних житлових будинків утримання обслуговування і використання житлового фонду кількості та якості житлово-комунальних послуг формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги а також у сфері благоустрою населених пунктів та галузі поховання; 1.4. Держжитлокомунінспекція та її територіальні органи здійснюють державний нагляд за виконанням: робіт з утримання обслуговування та використання житлового фонду відповідно до стандартів нормативів норм порядків і правил; інвестиційних і регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства. 1.5. Державний нагляд контроль за додержанням вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Перевірки здійснюються посадовими особами Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів. 1.6. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів затверджених керівником Держжитлокомунінспекції або її територіального органу до 1 грудня року що передує плановому або до 25 числа останнього місяця кварталу що передує плановому. Періодичність проведення планових перевірок залежить від ступеня ризику здійснення господарської діяльності. Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності далі - ступінь ризику і періодичність проведення планових перевірок визначаються відповідними актами Кабінету Міністрів України. 1.7. Переліки питань крім формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для проведення планових перевірок визначаються залежно від ступеня ризику та затверджуються наказом Держжитлокомунінспекції. Питання щодо яких буде здійснюватися перевірка залежно від цілей перевірки визначає Держжитлокомунінспекція або її територіальний орган в межах переліків питань для проведення планових перевірок. 1.8. Позапланові перевірки здійснюються у разі: необхідності перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів або розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства виданих за результатами здійснення планових перевірок; подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення позапланової перевірки за його бажанням; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. При цьому позапланові перевірки із вказаної підстави здійснюються за згодою Міністерства з питань житлово-комунального господарства України далі - Мінжитлокомунгосп ; виявлення та підтвердження недостовірності даних заявлених у документах обов'язкової звітності поданих суб'єктом господарювання; неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин а також письмових пояснень про причини які перешкоджали поданню таких документів. Здійснення позапланових перевірок з інших підстав ніж визначені цим пунктом забороняється. 1.9. Перевірки формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги складових цін/тарифів крім висновків обґрунтованості планово-економічних витрат на послуги які надаються Державною інспекцією з контролю за цінами та її територіальними органами здійснюються згідно з цим Порядком посадовими особами Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів з питань: дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил стосовно формування цін/тарифів; аналізу складових цін/тарифів; техніко-економічного обґрунтування виробничої програми суб'єктів господарювання; впливу технічного оснащення виробничого процесу суб'єктів господарювання на розмір цін/тарифів; усунення виявлених раніше порушень. Держжитлокомунінспекція та її територіальні органи у разі необхідності здійснюють перевірки формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги спільно з посадовими особами Державної інспекції з контролю за цінами та її територіальних органів. Перевірки здійснюються за спільним рішенням керівників відповідних органів. 1.10. Планова перевірка діяльності суб'єктів господарювання здійснюється за період з дня проведення останньої планової перевірки. 1.11. Позапланові перевірки діяльності суб'єктів господарювання здійснюються лише з тих питань які стали підставою для проведення перевірки. 1.12. При здійсненні перевірок посадові особи Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єктів господарювання та дотримуватись вимог Закону України "Про інформацію". 1.13. Перевірки можуть здійснюватися комплексно відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності". Для здійснення перевірки Держжитлокомунінспекція або її територіальні органи з питань що належать до їх компетенції можуть залучати в установленому порядку незалежних експертів громадських інспекторів і спеціалізовані організації. II. Порядок здійснення планових та позапланових перевірок 2.1. Для здійснення перевірки Держжитлокомунінспекцією або її територіальним органом видається наказ у якому зазначаються найменування суб'єкта господарювання щодо якого буде здійснюватися перевірка предмет перевірки перелік питань строки її проведення та посадові особи що будуть здійснювати перевірку. На підставі наказу на бланку Держжитлокомунінспекції або її територіального органу оформляється направлення на здійснення перевірки за формою наведеною у додатку 1 до цього Порядку за підписом керівника заступника керівника Держжитлокомунінспекції або її територіального органу. Направлення є чинним протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки. Направлення реєструється в журналі обліку направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них що ведеться Держжитлокомунінспекцією або її територіальним органом за формою наведеною у додатку 2 до цього Порядку сторінки якого мають бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою. 2.2. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення перевірки не допускається. 2.3. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення перевірки не допускається. 2.4. Здійснення планових перевірок проводиться за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про здійснення перевірки згідно з формою наведеною у додатку 3 до цього Порядку що оформляється на бланку Держжитлокомунінспекції або її територіального органу не пізніш як за десять днів до дня її здійснення. Повідомлення реєструється в журналі обліку направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них та надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто його керівнику або уповноваженій особі під розписку. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держжитлокомунінспекції або її територіального органу до здійснення планової перевірки в разі неодержання в установленому цим пунктом порядку повідомлення про її здійснення. Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання не повідомляється. 2.5. Перевірка має здійснюватися в присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання. Перевірка здійснюється в робочий час суб'єкта господарювання встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перевірка здійснюється таким чином щоб не втручатися та не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта господарювання. 2.6. Після прибуття на місце перевірки посадова особа Держжитлокомунінспекції та її територіального органу зобов'язана: внести відповідний запис до журналу реєстрації перевірок суб'єкта господарювання за його наявності ; пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі направлення на проведення перевірки та службове посвідчення що засвідчує її особу і надати суб'єкту господарювання копію направлення та документа щодо підстави позапланової перевірки у разі здійснення позапланової перевірки ; ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену особу з предметом перевірки та переліком питань зазначеними у направленні на проведення перевірки та з підставою проведення позапланової перевірки. Про ознайомлення із направленням та отримання його копії а також підставою проведення позапланової перевірки з наданням копії відповідного документа керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа на зворотному боці направлення має зробити запис засвідчивши його своїм підписом та печаткою за наявності ; повідомити про фіксування процесу здійснення перевірки у разі потреби чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки. 2.7. У разі відмови суб'єкта господарювання у допуску посадових осіб Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів до проведення перевірки складається відповідний акт за формою наведеною у додатку 4 до цього Порядку що оформляється на бланку Держжитлокомунінспекції або її територіального органу. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа відмовляються підписати акт то посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу вносить відповідний запис до акта. Акт у день його складання реєструється в журналі обліку актів що ведеться Держжитлокомунінспекцією або її територіальним органом за формою наведеною у додатку 5 до цього Порядку сторінки якого мають бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою. Після реєстрації один примірник акта про недопуск до здійснення перевірки не пізніше наступного робочого дня разом із супровідним листом за підписом керівника заступника керівника Держжитлокомунінспекції або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом. III. Оформлення результатів планових та позапланових перевірок 3.1. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки посадова особа Держжитлокомунінспекції чи її територіального органу у разі виявлення порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства складає у двох примірниках акт за формою наведеною у додатку 6 до цього Порядку що оформляється на бланку Держжитлокомунінспекції або її територіального органу. Посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу зазначає в акті стан виконання вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідне положення статтю пункт законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. Усі порушення і недоліки виявлені під час перевірки мають бути викладені в акті на підставі перевірених даних та супроводжуватись письмовими поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи. Про ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень або про вчинення перешкод під час здійснення перевірки посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу в акті робить відповідний запис. Акт складається із дотриманням об'єктивності неупередженості однозначності чіткості та точності опису виявлених фактів. Не допускається включення до акта перевірки непідтвердженої інформації необґрунтованих висновків і суб'єктивних припущень. Якщо під час перевірки не виявлено порушень то в акті робиться відповідний запис. Акт має складатися на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. В акті не допускаються виправлення. 3.2. Документи довідки та пояснення що додаються до акта перевірки мають бути адресовані на ім'я керівника Держжитлокомунінспекції або її територіального органу та підписані керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою і засвідчені печаткою за наявності . 3.3. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовою особою посадовими особами яка здійснювала перевірку та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою якщо інше не передбачено законом. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа не погоджується з актом він підписує його із зауваженнями. Акт у день його підписання реєструється в журналі обліку актів додаток 5 . Після підписання акта та його реєстрації у той самий день один його примірник вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі під розписку а другий зберігається в Держжитлокомунінспекції або її територіальному органі. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи підписати акт посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу вносить до акта відповідний запис. Після реєстрації один примірник акта не пізніше наступного робочого дня разом із супровідним листом за підписом керівника заступника керівника Держжитлокомунінспекції або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом. Зауваження заперечення пояснення щодо перевірки додаються до акта в письмовій формі або надсилаються на адресу Держжитлокомунінспекції або її територіального органу не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання отримання акта. Зауваження заперечення пояснення щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки. 3.4. Посадова особа що здійснювала перевірку зобов'язана протягом двох робочих днів з дня отримання зауважень заперечень пояснень до акта перевірки розглянути їх та про результати розгляду письмово повідомити суб'єкта господарювання. Розгляд зауважень заперечень пояснень може здійснюватися за участю керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи. 3.5. У разі якщо суб'єкт господарювання відмовляється отримати супровідний лист та один примірник акта то в день надходження до Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів повідомлення про невручення посадова особа яка здійснювала перевірку вносить до акта відповідний запис. 3.6. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа під час перевірки не усунули усіх виявлених порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства то на підставі акта складеного за результатами перевірки протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки на бланку Держжитлокомунінспекції або її територіального органу складається припис або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок за формою наведеною у додатках 7 - 8 до цього Порядку що реєструються у журналі реєстрації приписів та розпоряджень який ведеться за формою наведеною у додатку 9 сторінки якого мають бути пронумеровані прошнуровані та скріплені печаткою. Приписи або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок складаються у двох примірниках: один примірник надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі для виконання а другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства залишається в Держжитлокомунінспекції або її територіальному органі. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи від отримання припису або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок він разом із супровідним листом за підписом керівника заступника керівника Держжитлокомунінспекції або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом. На другому примірнику вказаного документа що залишається в Держжитлокомунінспекції або її територіальному органі проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення. 3.7. Суб'єкт господарювання який одержав припис або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок зобов'язаний у встановлений строк усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це Держжитлокомунінспекцію або її територіальний орган посадові особи яких здійснювали перевірку. 3.8. Матеріали планових чи позапланових перевірок суб'єктів господарювання зберігаються в Держжитлокомунінспекції або її територіальних органах посадові особи яких здійснювали перевірку. 3.9. Припис або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок можуть бути оскаржені до Мінжитлокомунгоспу або до суду в установленому законодавством порядку. IV. Повноваження посадових осіб Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів та права і обов'язки суб'єктів господарювання 4.1. Посадові особи Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів під час перевірки мають право: безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів що належать суб'єкту господарювання; вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства; вимагати припинення дій які перешкоджають здійсненню перевірки; призначати проведення експертизи технічної діагностики обладнання окремих частин обладнання ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами та одержувати пояснення у тому числі письмові довідки документи матеріали відомості з питань що виникають під час перевірки а у разі необхідності їх належним чином завірені копії; фіксувати процес здійснення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки; залучати для проведення перевірки в установленому порядку незалежних експертів громадських інспекторів і спеціалізовані організації; залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади підприємств установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань що належать до компетенції Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів; надавати надсилати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок; в установлених законом випадках приймати рішення про накладення штрафів та застосування інших санкцій до суб'єктів господарювання у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення. 4.2. Посадові особи Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів під час перевірки зобов'язані: повно об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень передбачених законом; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єктами господарювання під час здійснення перевірки якщо це не загрожує життю і здоров'ю людей не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки; ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену особу з результатами перевірки; надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки. 4.3. Під час здійснення перевірки суб'єкти господарювання мають право: вимагати від посадових осіб які здійснюють перевірку додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб які здійснюють перевірку службового посвідчення і одержувати копії направлення на проведення планової або позапланової перевірки; не допускати посадових осіб до здійснення перевірки якщо вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду контролю передбачених законом чи якщо посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу не надала копії документів визначених пунктом 2.6 цього Порядку або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Порядку; бути присутнім під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання; одержувати та ознайомлюватися з актами за результатами перевірки; надавати в письмовій формі свої пояснення зауваження або заперечення до акта за результатами перевірки; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів та їх посадових осіб. 4.4. Під час здійснення перевірки суб'єкти господарювання зобов'язані: створити необхідні умови для проведення перевірки; допускати посадових осіб Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок передбаченого цим Порядком; виконувати вимоги Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства; надавати документи пояснення у тому числі письмові довідки відомості матеріали з питань що виникають під час перевірки а у разі необхідності їх належним чином завірені копії; одержувати примірник припису або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок або акта за результатами проведеної планової або позапланової перевірки. 4.5. Посадові особи Держжитлокомунінспекції та її територіальних органів за невиконання вимог законодавства під час здійснення перевірок та суб'єкти господарювання за невиконання приписів або розпоряджень про усунення порушень виявлених під час здійснення планових позапланових перевірок несуть відповідальність згідно із законом. Перший заступник Міністра - начальник Держжитлокомунінспекції О. В. Мазурчак Додаток 1 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами НАПРАВЛЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ " " 20 року N Видано перелік посадових осіб які беруть участь у здійсненні перевірки із зазначенням їх посад прізвищ імен та по батькові яким надано повноваження для здійснення перевірки: найменування суб'єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється перевірка місцезнаходження суб'єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється перевірка Відповідно до наказу номер і дата наказу на виконання якого здійснюється перевірка вид заходу державного нагляду контролю - перевірка тип перевірки - планова або позапланова Підстави перевірки: зазначити річний чи квартальний план планових перевірок затверджений відповідним наказом або вказати конкретну підставу для позапланової перевірки згідно із Порядком Предмет перевірки та перелік питань: зазначити предмет перевірки та питання щодо яких буде здійснюватися планова перевірка; у разі позапланової перевірки вказуються лише ті питання перевірка яких стала підставою для її здійснення Перевірку здійснити: з 20 року по 20 року. дата початку дата закінчення Інформація про здійснення попередньої перевірки: вказуються тип перевірки та строк її здійснення Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки. Керівник заступник керівника підпис ініціали прізвище М. П. Зворотний бік З направленням на здійснення перевірки від 20 року N ознайомлений та копію отримав: Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року З підставою здійснення позапланової перевірки ознайомлений та копію відповідного документа отримав: Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року Додаток 2 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами ЖУРНАЛ ОБЛІКУ направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них N з/п Дата реєстрації направлення/ повідомлення Реєстраційний номер направлення/ повідомлення Вид документа направлення або повідомлення Прізвище ініціали посадової особи осіб яка які направляється ються на здійснення перевірки Повне найменування суб'єкта господарювання що підлягає перевірці Тип та предмет перевірки Терміни здійснення перевірки Дата та спосіб надання суб'єкту господарювання повідомлення дата початку дата закінчення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Додаток 3 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами від 20 року N Керівнику суб'єкта господарювання діяльність якого перевіряється ПОВІДОМЛЕННЯ про здійснення перевірки Повідомляємо що згідно з наказом Держжитлокомунінспекції від 20 року N або наказом відповідного територіального органу у період з 20 року по дата початку 20 року дата закінчення Держжитлокомунінспекцією або її відповідним територіальним органом у найменування суб'єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється перевірка буде здійснюватися перевірка щодо вказати тип: планова або позапланова . вказати предмет перевірки Керівник заступник керівника підпис ініціали прізвище Зворотний бік Повідомлення про здійснення перевірки від 20 року N вручено особисто: прізвище ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання уповноваженої особи Дата вручення повідомлення про здійснення перевірки " " 20 року Повідомлення про здійснення перевірки отримав: ініціали прізвище підпис дата М. П. Додаток 4 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами АКТ N про недопуск до здійснення перевірки " " 20 року дата складання місце складання Я ми прізвища імена по батькові посадових осіб Держжитлокомунінспекції або її територіального органу відповідно до направлення на здійснення перевірки від 20 року N прибув ли 20 року для здійснення дата перевірки до . найменування суб'єкта господарювання його місцезнаходження Суб'єктом господарювання в особі посада П. І. Б. мене нас не було допущено до здійснення перевірки про що складено цей акт. Акт склав ли : підпис ініціали прізвище З цим актом ознайомився і один примірник отримав: Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року Зворотний бік Керівник суб'єкта господарювання уповноважена особа найменування суб'єкта господарювання підписати акт про недопуск до здійснення перевірки від 20 року N та отримати його примірник відмовився. Запис здійснив ли : підпис ініціали прізвище Додаток 5 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами ЖУРНАЛ обліку актів N з/п Дата реєстрації акта Реєстраційний номер акта Вид акта Прізвище ініціали посадової особи осіб яка які склала и акт Найменування суб'єкта господарювання що перевірявся Короткий зміст акта Дата та спосіб надання суб'єкту господарювання акта Дата та номер розпорядчого документа припису або розпорядження 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток 6 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами АКТ N про результати перевірки " " 20 року дата складання місце складання Мною нами посада прізвище ім'я та по батькові посадової особи Держжитлокомунінспекції або її територіального органу за участю посади прізвища та ініціали осіб що брали участь у перевірці у присутності посада прізвище ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи на підставі наказу Держжитлокомунінспекції від 20 року N або наказу відповідного територіального органу та направлення на здійснення перевірки від 20 року N у період з 20 року по 20 року здійснено дата початку дата закінчення перевірку планову або позапланову найменування суб'єкта господарювання діяльність якого перевірялася щодо вказуються предмет перевірки та перелік питань Під час здійснення перевірки встановлено: вказується стан виконання вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства За результатами здійснення перевірки виявлено невиконання таких вимог: N з/п Детальний опис виявленого порушення Посилання на відповідну вимогу законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил 1 2 3 Акт складено у двох примірниках: 1-й примірник - Держжитлокомунінспекції її територіальному органу ; 2-й примірник - суб'єкту господарювання. Додатки: 1. ; 2. . Акт на аркушах склала ли посадова і особа и : підпис ініціали прізвище З цим актом ознайомився і один примірник отримав підписую цей акт із зауваженнями : Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року Зворотний бік Керівник суб'єкта господарювання уповноважена особа найменування суб'єкта господарювання підписати акт від 20 року N та отримати його примірник відмовився. Запис здійснив ли : підпис ініціали прізвище Відповідно до повідомлення про невручення від 20 року N примірник акта від 20 року N не вручено найменування суб'єкта господарювання через вказати причину невручення Запис здійснив: підпис ініціали прізвище Додаток 7 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами РОЗПОРЯДЖЕННЯ N про усунення порушень виявлених під час здійснення планової позапланової перевірки " " 20 року дата складання місце складання Мною нами посада прізвище ім'я та по батькові посадової особи Держжитлокомунінспекції або її територіального органу за участю посади прізвища та ініціали осіб що брали участь у перевірці на підставі наказу Держжитлокомунінспекції від 20 року N або наказу відповідного територіального органу та направлення на здійснення перевірки від 20 року N у період з 20 року по 20 року здійснено дата початку дата закінчення перевірку тип перевірки найменування суб'єкта господарювання його місцезнаходження та прізвище ім'я по батькові керівника або уповноваженої особи діяльність якого перевірялася щодо вказуються предмет перевірки та перелік питань Згідно з актом від 20 року N під час перевірки виявлені такі порушення вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства: вказати конкретні порушення Керівництву найменування суб'єкта господарювання необхідно в термін до 20 року усунути зазначені порушення та надати письмову термін усунення порушень інформацію до Держжитлокомунінспекції або її територіального органу . Керівник підпис ініціали прізвище М. П. З розпорядженням про усунення порушень виявлених під час здійснення планової позапланової перевірки від 20 року N ознайомився і один примірник отримав. З термінами усунення порушень згоден: Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року Розпорядження від 20 року N направлене найменування суб'єкта господарювання рекомендованим листом від 20 року N квитанція від 20 року N . Запис здійснюється на примірнику Держжитлокомунінспекції або її територіального органу у разі відмови суб'єкта господарювання особисто отримати розпорядження . Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання розпорядження отримано 20 року. дата Додаток 8 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами ПРИПИС N про усунення порушень виявлених під час здійснення планової позапланової перевірки " " 20 року дата складання місце складання Мною нами посада прізвище ім'я та по батькові посадової особи Держжитлокомунінспекції або її територіального органу за участю посади прізвища та ініціали осіб що брали участь у перевірці на підставі наказу Держжитлокомунінспекції від N або наказу відповідного територіального органу та направлення на здійснення перевірки від 20 року N у період з 20 року по 20 року здійснено дата закінчення перевірку тип перевірки найменування суб'єкта господарювання його місцезнаходження та прізвище ім'я по батькові керівника або уповноваженої особи діяльність якого перевірялася щодо вказуються предмет перевірки та перелік питань Згідно з актом від 20 року N під час перевірки виявлені такі порушення вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства: вказати конкретні порушення Відповідно до Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798 або Положення про відповідний територіальний орган указую на допущені порушення та зобов'язую керівництво найменування суб'єкта господарювання в термін до 20 року усунути такі порушення: термін усунення порушень N з/п Порушення які слід усунути Термін усунення порушення число місяць рік 1 та надати відповідну інформацію до Держжитлокомунінспекції або її територіального органу . За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання припису суб'єкт господарювання та його посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Посадова особа Держжитлокомунінспекції або її територіального органу підпис ініціали прізвище М. П. З цим приписом про усунення порушень виявлених під час здійснення планової позапланової перевірки ознайомився і один примірник для виконання отримав. З термінами усунення порушень згоден: Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа підпис ініціали прізвище М. П. " " 20 року Зворотний бік Припис від 20 року N направлено найменування суб'єкта господарювання рекомендованим листом від 20 року N квитанція від 20 року N . Запис здійснюється на примірнику Держжитлокомунінспекції або її територіального органу у разі відмови суб'єкта господарювання особисто отримати припис . Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання припису отримано 20 року. дата Додаток 9 до Порядку здійснення державного нагляду контролю Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами ЖУРНАЛ реєстрації приписів та розпоряджень N з/п Дата складання Реєстраційний номер Вид документа припис розпорядження Найменування суб'єкта господарювання що перевірявся Суть порушень Кінцевий термін виконання припису або розпорядження Дата письмового повідомлення про виконання припису розпорядження Дата та реєстраційний номер акта 1 2 3 4 5 6 7 8 9