Лист N 19522/17/К4438-10 від 18.10.2010 р.

Лист N 19522/17/К4438-10 від 18.10.2010 р. Щодо порядку внесення земельної ділянки до статутного фонду господарського товариства

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови пр ДСТУ Б В.2.6-2:200Х проект остаточна редакція Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 2009 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" ДП НДІБК . РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура д-р техн. наук науковий керівник ; М. Безбожна; О. Гурківський канд. техн. наук; Т. Мірошник; П. Кривошеєв канд. техн. наук; Ю. Немчинов д-р техн. наук; О. Перлова канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко канд. техн. наук; В. Таран; В. Тарасюк канд. техн. наук; Г. Шарапов канд. техн. наук. 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом Мінрегіонбуду України від .... ......... 200... р. №... . 3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-2-95 Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Мінрегіонбуд України 200 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 3 2 Нормативні посилання 3 3 Терміни та визначення понять 3 4 Загальні технічні вимоги 3 5 Вимоги безпеки та охорони довкілля 3 6 Правила приймання і контролювання 3 7 Правила маркування 3 8 Транспортування і зберігання 3 9 Оцінювання відповідності 3 10 Гарантії виробника 20 Додаток А Рекомендовані технічні характеристики виробів 3 Додаток Б Характеристики бетонної поверхні виробу в залежності від способу одержання 3 Додаток В Деталі зображення та розміри монтажних знаків 3 Додаток Г Документ про якість 3 Додаток Д Перелік нормативних документів на методи визначення фактичних значень характеристик виробів і оцінювання їхньої відповідності нормованим значенням 3 Додаток Е Декларація про відповідність виробу 3 пр ДСТУ Б В.2.6-2:200Х НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови Конструкции зданий и сооружений ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Общие технические условия Structures of buildings and erections CONCRETE AND REINFORCED СONCRETE PRODUCTS General specifications Чинний з 20 р. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на бетонні і залізобетонні вироби далі - вироби які виготовляють з бетону будь-якого виду на мінеральних в'яжучих та заповнювачах і використовують для будівництва реконструкції або ремонту всіх видів будівель і споруд. 1.2 Стандарт установлює основні характеристики виробів загальні технічні вимоги до них вимоги безпеки загальні правила приймання маркування транспортування і зберігання а також положення щодо процедури оцінювання відповідності що є конкретизацією вимог Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд далі - Технічний регламент в частині що стосується виробів. 1.3 Вимоги цього стандарту повинні бути ураховані під час розроблення стандартів технічних умов і робочої документації на вироби конкретних видів. 1.4 У разі відсутності нормативних документів на вироби конкретних видів вироби слід виготовляти згідно з робочою документацією яка містить встановлені значення характеристик виготовлюваних виробів з посиланням на цей стандарт. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи: Технічний регламент будівельних виробів будівель і споруд затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1764 від 20.12.2006 р ДБН А.3.1-7-96 Управління організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища ДБН В.1.2-9-:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії ДБН В.1.2-14-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель споруд будівельних конструкцій та основ ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи. Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ISO 6935-2:1991 NEQ ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи ISO/IEC 17000:2004 IDT ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Основні положення ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ДСТУ В.1.1-13:2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість EN 1365-3:1999 NEQ ДСТУ В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість EN 1365-4:1999 NEQ ДСТУ В.1.1-15:2007 Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість EN 1364-1:1999 NEQ ДСТУ В.1.1-19:2007 Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість EN 1365-1:1999 MOD ДСТУ В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість EN 1365-2:1999 NEQ ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості. ДСТУ Б В.2.6-ХХ1:200Х* Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-45-200Х* Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 Будівельні матеріали. Бетони. Базовий перший метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ГОСТ 7076-99 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини вологості водопоглинання пористості і водонепроникності ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови EN 206-1:2000 NEQ ДСТУ Б В.2.7-ХХ2:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності по контрольним зразкам ДСТУ Б В.2.7-ХХ3:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності ДСТУ Б В.2.7-ХХ4:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини ДСТУ Б В.2.7-ХХ5:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності ДСТУ Б В.2.7-ХХ6:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності ДСТУ Б В.2.7-ХХ7:200Х* Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механіч-ними методами неруйнівного контролю ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности Система стандартів безпеки праці. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотягнутий для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ГОСТ 7348-81 Проволка из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия Арматурні і закладні вироби зварені з'єднання зварені арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1 х 7. Технические условия Канати сталеві арматурні 1 х 7. Технічні умови ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов Маркування вантажу ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры Конструкції та вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення товщини захисного шару бетону розмірів і розташування арматури ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору вибірок штучної продукції ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Технологічні допуски ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия Сітки арматурні зварювані для залізобетонних конструкцій і виробів. Загальні технічні умови ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Контроль точності ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки З'єднання зварювані стикові та таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия Бетон силікатний щільний. Технічні умови ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия Бетони хімічно стійкі. Технічні умови ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий Захист від корозії у будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий. Захист від корозії у будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции Бетонні та залізобетонні конструкції ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультра-звуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни установлені в ДСТУ 3021: випробування приймальний контроль приймально-здавальні випробування періодичні випробування операційний контроль вхідний контроль контрольний зразок. Нижче подано терміни додатково використані у цьому стандарті. 3.1 виріб бетонний і залізобетонний Завчасно виготовлений елемент збірної або збірно-монолітної конструкції. 3.2 конструкція будівельна Частина будівлі або споруди яка виконує несучі огороджувальні та або естетичні функції. 3.3 робоча документація на виріб Сукупність проектної документації яка містить в загальному випадку специфікацію складальне креслення креслення деталей і за потреби технічні умови які розроблені у відповідності з вимогами ДСТУ Б А.2.4-7 ГОСТ 21.501 . 3.4 оцінювання відповідності Доведення того що встановлені вимоги до продукції виконано ДСТУ ISO/IEC 17000 2.1 . 4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Загальні положення 4.1.1 Вироби повинні виготовлятися згідно з вимогами розповсюджуваних на них нормативних документів за робочою і технологічною документацією. 4.1.2 У разі відсутності нормативних документів на вироби конкретних видів вироби слід виготовляти згідно з робочою документацією яка містить встановлені значення їх характеристик які відповідають вимогам даного стандарту. 4.2 Основні характеристики виробів 4.2.1 Склад і значення характеристик виробів вимоги до яких встановлюються стандартами та робочою документацією повинні визначатись в залежності від передбачених умов експлуатації в конструкціях будівель і споруд а також умов їхнього виготовлення зберігання транспортування і монтажу. 4.2.2 В загальному випадку для виробів будь-якого призначення стандартами та робочою документацією встановлюються такі характеристики: розміри та форма властивості бетону вимоги до армування якість поверхні засоби захисту від корозії маркування. Для виробів до яких у нормативних документах регламентовані вимоги з вогнестійкості у робочій документації необхідно встановлювати вимоги з класу вогнестійкості. 4.2.3 В стандарті і робочій документації на вироби які призначені для використання в конструкціях будівель і споруд що експлуатуються в особливих умовах сейсмічні дії впливи високих температур агресивних середовищ динамічних навантажень та інших або сполучення таких впливів встановлюються додаткові характеристики та вимоги згідно з нормативними документами які враховують ці умови. 4.2.4 Перелік характеристик виробів рекомендованих до використання при розробленні стандартів і робочої документації на вироби наведено у додатку А. 4.2.5 Для виробів з шаром не бетонних матеріалів виробів із опоряджувальними захисними та вогнезахисними покриттями повинні бути ураховані додаткові вимоги крім наведених у додатку А. Крім того слід ураховувати додаткові вимоги до використаних не бетонних матеріалів опоряджувальних захисних та вогнезахисних покриттів і їх зчеплення з бетоном і арматурою. 4.3 Вимоги до характеристик виробів в цілому 4.3.1 Загальні вимоги 4.3.1.1 Конструкція виробів повинна задовольняти вимоги ДБН В.1.2-6 щодо механічного опору та стійкості. Робоча документація стандарт на виріб повинні містити посилання на нормативний документ СНиП 2.03.01-84* згідно якого були виконані розрахунки із забезпечення його механічного опору та стійкості виконане конструювання виробу. 4.3.1.2 Конструкція виробів повинна задовольняти вимогам ДБН В.1.2-7 ДБН В.1.1-7 щодо вогнестійкості. Робоча документація стандарт на виріб мають містити посилання на нормативні документи згідно з якими були виконані розрахунки і вогневі випробування із забезпечення нормованого класу вогнестійкості для конструкцій до яких висуваються вимоги з вогнестійкості. 4.3.1.3 Вироби повинні задовольняти визначеним при проектуванні і зазначеним в робочій документації вимогам до їх міцності жорсткості тріщиностійкості та вогнестійкості. У встановлених стандартами та робочою документацією на вироби випадках вони повинні випробовуватись навантажуванням. 4.3.1.4 Вид якість і товщина антикорозійних покриттів поверхонь виробів повинні відповідати передбаченим в робочих кресленнях. 4.3.1.5 Надійність та довговічність виробів забезпечується шляхом дотримання вимог ДБН В.1.2-14. 4.3.1.6 У випадках обумовлених проектом будівлі споруди стандартом або робочими кресленнями на конкретний виріб вироби повинні відповідати вимогам щодо захисту від шуму згідно ДБН В.1.2-10 та теплоізоляції згідно ДБН В.2.6-31. 4.3.1.7 Зміна на підприємстві - виготовлювачі: виду бетону класу і діаметру робочої арматури товщини захисного шару бетону до арматури матеріалу небетонного шару що може призвести до зміни показників виробів можлива лише за узгодження з організацією-розробником робочих креслень. 4.3.2 Вимоги до точності геометричних параметрів виробів 4.3.2.1 Дійсні відхилення геометричних параметрів не повинні перевищувати граничних установлених в стандартах або робочих кресленнях на вироби. 4.3.2.2 Значення граничних відхилень слід приймати в залежності від значень допусків для відповідних класів точності згідно з ГОСТ 21779. Рекомендовані класи точності для різних геометричних параметрів відповідно до таблиці 1. Таблиця 1 Відхилення геометричного параметра Геометричний параметр Клас точності* Відхилення від лінійного розміру Довжина ширина висота товщина або діаметр виробу розміри і положення виступів отворів прорізів Від 5 до 8 включ. Відхилення від прямолі-нійності Прямолінійність профілю поверхні виробу в різних перерізах: - на заданій довжині Від 1 до 3 включ. - на всій довжині Від 3 до 6 включ. Відхилення від площин-ності Площинність поверхні виробу віднос-но: - прилеглої площини Від 1 до 3 включ. - умовної площини Від 3 до 5 включ. Відхилення від перпен-дикулярності Перпендикулярність суміжних по-верхонь виробу Від 5 до 7 включ. Відхилення від рівності діагоналей для велико-розмірних виробів Рівність довжин діагоналей 3 або 4 * вибирається для кожного конкретного виду виробу 4.3.3 Вимоги до зовнішнього вигляду виробів 4.3.3.1 Бетонні поверхні виробів конкретних видів повинні відповідати вимогам установленим в стандарті або робочій документації на ці вироби та додатку Б цього стандарту. 4.3.3.2 Припустимі дефекти лицьових поверхонь виробів відповідно до таблиці 2. Таблиця 2 Розміри в міліметрах Раковини Висота міс- Відколи ребер Категорія розмір кількість цевих напли- глибина сумарна дов- поверхні на 1 м2 вів жина на 1 м КПЕ Глянсова за контрольним зразком 2 20 КП1 1 3 1* 5 50 КП2 10 5 2 5 100 КП3 Дефекти не регламентуються * Стосується також глибини вм'ятин Рекомендовані галузі застосування бетонних поверхонь різних категорій в залежності від способу одержання під час виготовлення згідно з додатком Б. 4.3.3.3 На поверхні виробів не допускаються оголення арматури за винятком арматурних випусків передбачених в робочих кресленнях. Кінці напружуваної арматури не повинні виступати за торцеву поверхню виробів більше ніж на 10 мм за виключенням випадків обумовлених в стандартах або робочій документації на конструкції конкретних видів. 4.3.3.4 На поверхні виробів не допускаються ділянки недостатньо ущільненого бетону та тріщини в бетоні. Допускаються поперечні тріщини від обтиснення бетону в попередньо напружених виробах а також усадкові та інші поверхневі технологічні тріщини завширшки не більше ніж: - 0 1 мм - у попередньо напружених виробах в елементах колон і стояків а також у виробах із важкого бетону до якого встановлено вимоги морозостійкості; - 0 2 мм - в інших випадках. 4.3.3.5 На лицьових поверхнях категорій КПЕ КП1 і КП2 не повинно бути масляних та іржавих плям. 4.3.3.6 Відкриті поверхні закладних виробів випуски арматури та стропувальні пристрої повинні бути очищені від напливів бетону. 4.3.3.7 Вимоги до зовнішнього вигляду декоративної поверхні виробу категорії КПЕ встановлюють у формі контрольного зразка згідно з ДСТУ Б А.3.1-6. 4.4 Вимоги до бетону 4.4.1 Номінальні значення характеристик властивостей бетону які встановлюються в робочій документації повинні відповідати таким стандартам: ДСТУ Б В.2.7-43 - для важких бетонів; ДСТУ Б В.2.7-18 - для легких бетонів; ДСТУ Б В.2.7-45 - для ніздрюватих бетонів; ДСТУ Б В.2.7-176 - для бетонів на щільних та пористих заповнювачах крім ніздрюватих бетонів із штучним повітровтягуванням крупнопористих та жаростійких ; ГОСТ 25214 - для силікатних бетонів; ГОСТ 25246 - для хімічно стійкого бетону. 4.4.2 У загальному випадку якість бетону визначають наступні характеристики: - вид; - міцність в проектному віці передаточна для попередньо напружених виробів та нормована відпускна; - середня густина легкого і ніздрюватого бетону; - теплопровідність легкого бетону в сухому стані; - водопоглинання; - відпускна вологість; - пористість; - паропроникність; - стійкість проти дії поперемінного заморожування і відтавання морозостійкість ; - стійкість проти дії високої температури; - стійкість проти дії хімічно агресивного середовища; - стираність; - водонепроникність. 4.4.3 Значення нормованої відпускної міцності бетону на стиск треба установлювати розрахунком з урахуванням: - технології виготовлення виробів; - умов транспортування і монтажу; - можливості подальшої зміни міцності бетону; - терміну навантаження конструкцій повним розрахунковим навантаженням передбаченим проектом будівлі споруди . Значення нормованої відпускної міцності бетону на стиск треба приймати у відсотках від класу бетону за міцністю на стиск не менше ніж: - 50 % - для виробів із бетону класу В15 і вище; - 70 % - для виробів із бетону класу нижче В15. Нормована відпускна міцність бетону не може бути встановлена нижче міцності: - в проектному віці для паль шпунту деталей кріплення тунелів виробів з бетону автоклавного тверднення; - передаточної міцності для попередньо напружених виробів. Нормовану відпускну міцність бетону зазначають в робочій документації або під час замовлення виробу. Постачання виробів споживачеві повинне здійснюватись тільки після досягнення бетоном потрібної відпускної міцності. 4.4.4 Вологість легкого бетону у виробах для зовнішніх огороджувальних конструкцій не повинна бути більше ніж: - 13 % - для житлових і громадських будівель і споруд та для адміністративно-побутових будівель промислових підприємств; - 15 % - для виробничих будівель. Об'ємна вологість легкого бетону на спученому перлітовому піску і золі не повинна бути більше ніж: - 15 % - для житлових і громадських будівель і споруд та для адміністративно-побутових будівель промислових підприємств; - 18 % - для виробничих будівель. Відпускна вологість за масою ніздрюватого бетону при постачанні виробів споживачеві не повинна бути більше ніж: - 25 % для бетону на основі піску; - 35 % - на золі та інших відходах виробництва. 4.4.5 Теплопровідність коефіцієнт теплопровідності бетону виробів для зовнішніх огороджувальних конструкцій у сухому стані не повинна перевищувати значення встановлені в робочій документації згідно з вимогами стандартів на бетони цих видів більше ніж: - на 10 % для легкого бетону; - на 20 % для ніздрюватого бетону. 4.4.6 Паропроникність бетону у виробах не повинна відрізнятися від значень встановлених в стандарті або в робочій документації на ці вироби більше ніж на 10 %. 4.4.7 Морозостійкість і водонепроникність бетону виробів повинна відповідати маркам за морозостійкістю і водонепроникністю що зазначені в робочій документації на конкретну будівлю або споруду. 4.4.8 Стираність бетону повинна відповідати зазначеній у нормативному документі на вироби робочій документації і бути не більше ніж: - 0 7 г/см2 - у виробах для конструкцій що працюють в умовах підвищеної інтенсивності руху плити дорожніх і аеродромних покриттів плити тротуарів на магістральних вулицях тощо ; - 0 8 г/см2 - у виробах для конструкцій що працюють в умовах середньої інтенсивності руху елементи сходів громадських і виробничих будівель і споруд плити для підлог в підземних переходах тощо ; - 0 9 г/см2 - у виробах для конструкцій що працюють в умовах малої інтенсивності руху елементи сходів житлових будинків плити для покриття доріг і тротуарів у внутрішніх квартальних проїздах тощо . 4.5 Вимоги до арматурних і закладних виробів 4.5.1 Для армування залізобетонних виробів слід застосовувати арматуру дріт стрижні канати згідно ДСТУ 3760 ГОСТ 5781 ГОСТ 6727 ГОСТ 7348 ГОСТ 10884 ГОСТ 13840. 4.5.2 Форма і розміри арматурних і закладних виробів повинні відповідати зазначеним в робочій документації. Точність розмірів якість поверхонь міцність зварних з'єднань арматурних і закладних виробів повинні відповідати вимогам ГОСТ 10922 і ГОСТ 23279. 4.5.3 У виробах з ніздрюватого бетону та легкого бетону крупнопористої структури арматурні вироби повинні мати антикорозійне покриття. Вид і технічна характеристика антикорозійного покриття арматури арматурних випусків закладних і з'єднувальних деталей повинні відповідати встановленим в робочій документації. 4.6 Вимоги до розташування арматури закладних деталей та монтажних петель 4.6.1 Розташування арматури закладних деталей та монтажних петель у виробах повинне відповідати проектному зазначеному в робочих кресленнях виробів. 4.6.2 Граничні значення дійсних відхилень товщини захисного шару бетону до робочої арматури що зазначені в стандартах і робочій документації на вироби конкретних видів не повинні перевищувати наведених в таблиці 3. Таблиця 3 Граничні значення відхилень товщини захисного шару бетону У міліметрах Номінальна товщина за-хисного шару бетону до поверхні стрижня арматури Граничне відхилення товщини захисного шару бетону при лінійних розмірах поперечного перерізу до 100 101-200 201-300 понад 300 Від 10 до 14 включ. +4 +5 +6 - Понад 14 до 19 включ. +4; -3 +8; -3 +10; -3 +15; -5 Понад 19 ±5 +8; -5 +10; - 5 +15; -5 4.6.3 Граничні значення дійсних відхилень від проектного положення сталевих закладних деталей повинні бути наведені в стандартах і робочій документації на вироби конкретних видів з урахуванням умов з'єднання виробів у конструкціях будівель і споруд. Відхилення від встановленого розміщення закладних виробів слід приймати не більше ніж: - в площині залізобетонного виробу 5 мм і 10 мм для закладних виробів розміром до 100 мм і понад 100 мм відповідно; - із площини - 5 мм. 4.7 Вимоги до матеріалів 4.7.1 В'яжучі заповнювачі вода та добавки для бетонів різних видів які використовуються для виготовлення виробів згідно з робочою документацією на них повинні відповідати вимогам нормативних документів на ці матеріали. 4.7.2 Сталеві арматурні та закладні вироби повинні бути виготовлені зі сталі класів і марок зазначених в робочій документації на бетонні і залізобетонні вироби згідно з вимогами нормативних документів в залежності від характеру сприймаємих навантажень температурних умов роботи під час експлуатації а також під час пожежі. 4.7.3 Монтажні петлі необхідно виготовляти зі стрижневої гладкої гарячекатаної арматурної сталі А240С А-І марок Ст3пс і Ст3сп або періодичного профілю класу Ас300 Ас-ІІ марки 10 ГТ згідно з ДСТУ 3760 ГОСТ 5781. Сталь марки Ст3пс не дозволяється застосовувати для монтажних петель призначених для підйому та монтажу виробів за температури повітря нижче мінус 400С. 4.7.4 Матеріали для небетонних шарів шаруватих виробів для оздоблювальних покриттів обличкування та для антикорозійних покриттів а також комплектувальні вироби повинні відповідати умовам експлуатації виробів в конструкціях будівель і споруд і відповідати вимогам розповсюджуваних на них нормативних документів. 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 5.1 Безпечність матеріалів і комплектувальних виробів бетонна суміш мастила для форм гідроізоляційна суміш арматурні вироби елементи заповнення прорізів тощо які використовують для виготовлення повинна бути підтверджена стандартом технічними умовами чи іншим документом узгодженим в разі потреби Міністерством охорони здоров'я або іншими органами державного нагляду. 5.2 Загальні вимоги безпеки під час виробництва виробів охорони праці та довкілля повинні відповідати ДБН А.3.1-7 ДБН В.1.2-8 ДБН В.1.2-9 ДБН В.1.2-11 ДБН А.3.2-2. 5.3 Рівень шуму у робочій зоні не повинен перевищувати значень наведених в ГОСТ 12.1.003. 5.4 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони нормуються і контролюються згідно з ГОСТ 12.1.005. 5.5 Виробничі приміщення та параметри виробничого середовища мають відповідати вимогам наступних державних санітарних норма та нормативних документів з питань пожежної безпеки: ДСН 3.3.6.037 ДСН 3.3.6.039 ДСН 3.3.6.042 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.4.021 НАПБ А.01.001. 5.6 Працюючі на виробництві виробів працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011. 5.7 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ГОСТ 12.3.009. 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ І КОНТРОЛЮВАННЯ 6.1 Виготовлені вироби до їхнього відвантаження передавання або продажу споживачеві замовнику підлягають прийманню з метою підтвердження придатності до використання у відповідності до вимог встановлених у цьому стандарті стандартах або технічних умовах на конкретні види виробів у робочій документації а також у замовленні на вироби. 6.2 Приймати і контролювати вироби потрібно партіями. В партію включають вироби одного типу послідовно виготовлені в стабільних технологічних умовах на протязі певного часу. Розмір партії встановлює виготовлювач в залежності від умов виробництва. В склад партії рекомендується включати вироби виготовлені на протязі не більше одного тижня. 6.3 Приймання здійснюється на основі наступних задокументованих результатів випробувань і контролю: - вхідного контролю вихідних матеріалів і комплектувальних виробів; - операційного контролю який виконується в процесі виробництва; - приймального контролю арматурних і закладних виробів; - періодичних випробувань застосовуваного бетону та готових виробів; - приймально-здавальних випробувань партій бетону та готових виробів. 6.4 Параметри контрольовані в процесі виконання контролю кожного виду наведені в таблиці 4. Переліки контрольованих параметрів встановлені в технічній і технологічній документації конкретних підприємств можуть бути доповнені та уточнені згідно з особливостями виготовлюваних виробів і умов їх виробництва. 6.5 Контроль показників властивостей бетону 6.5.1 Показники фізико-механічних властивостей бетону оцінюють статистичними методами відповідно до стандартів зазначених в таблиці 4. У разі відсутності стандартизованих статистичних методів контролю показники властивостей бетону визначають за середнім значенням результатів випробувань серії зразків і оцінюють у порядку передбаченому у відповідних стандартах на методи випробувань. 6.5.2 Зразки для випробувань виготовляють з однієї проби бетону або випилюють вибурюють не менше ніж з двох виробів виготовлених із контрольованої партії бетону. 6.5.3 У разі використання неруйнівних методів контролю показники властивостей бетону оцінюють за середнім значенням результатів вимірювань які проведено на готових виробах. Контролю піддають не менше ніж три вироби виготовлені з контрольованої партії бетону. 6.5.4 У разі незадовільних результатів періодичних випробувань за показниками властивостей бетону виготовлення виробів треба припинити і вжити заходи щодо забезпечення додержання встановлених вимог. Таблиця 4 Об'єкти та види контролю і його періодичність Об'єкти контролю Вид контролю Параметр Метод контролю Обсяг вибір-ки кількість зразків Періодич-ність контролю 1 2 3 4 5 6 Застосовува- ні вихідні матеріали і вироби Вхідний контроль Під час вхідного контролю за даними документів які підтверд-жують якість вихідної сировини матеріалів і комплектувальних виробів встановлюють їх відповідність вимогам щодо можливості їх використання у виробництві а також у відповідності до вимог стандартів і технічних умов на цю сировину матеріали і комплектувальні вироби здійснюють безпосередню перевірку їх якості та необхідні випробування. Порядок проведення вхідного контролю встановлюється технологічними документами Продовження таблиці 4 1 2 3 4 5 6 Бетон виробів Періодичні випробування Марка за мо-розостійкістю Перед почат-ком серійного виготов- лення виро- бів; у разі внесення кон- структивних змін; зміні технології матеріалів а також не рід- ше одного разу на 6 місяців Марка за водонепроникністю Густина важкого бетону Вибірковий за зразками За стандар-тами на ме- Теплопровідність відібраними з однієї пар- тоди випро- бувань Стираність тії бетону Водопоглинання Показники пористості Приймально-здавальні випробування Клас міцності на стиск Відпускна міцність Передаточна міцність За ДСТУ Б В.2.7-ХХ6 Кожна партія бетону Відпускна вологість ніздрюватого бетону За стандар-тами на ме-тоди випро-бувань Середня густина легкого та ніздрюватого бетонів За ГОСТ 27005 Арматурні та закладні ви-роби які ви-готовляють на підприємстві Приймальний контроль ар-матурних і закладних ви-робів Відповідність форми та розмірів ар-матурних і закладних виробів робо-чим кресленням Суцільний Міцність зва-рюваних з'єднань Вибірковий За ГОСТ 10922 ГОСТ 23858 За ГОСТ 10922 Наявність антикорозій- ного покриття та відповідність його виду і технічних ха-рактеристик робочим кресленням Суцільний Продовження таблиці 4 1 2 3 4 5 6 Готові вироби Періодичні випробуван-ня Міцність жорсткість і тріщиностій-кість Вибірковий ДСТУ Б В. 2.6-7 ГОСТ 8829 Згідно з 6.6.1 Геометричні параметри точність яких залежить від точності не-рознімних елементів форм Вибірковий Згідно з 6.6.3 Одна конт-рольована партія виро-бів у разі вне- сення конструктив-них змін а також не рід-ше одного разу на мі-сяць Приймально-здавальні випробуван-ня Наявність закладних і комплекту-вальних виробів. Суцільний Наявність монтажних петель стро-пувальних пристроїв і стикувальних елементів Наявність арматури Відсутність напливів бетону розчину Відсутність масляних та іржавих плям Наявність і правильність нанесення маркувальних написів і знаків Відповідність захисно-декоративних покриттів і обробки встановленим вимогам і еталону Кінець таблиці 4 1 2 3 4 5 6 Те саме Те саме Геометричні параметри крім контролюємих під час періодичних випробувань Вибірковий Згідно з 6.6.3 Кожна конт-рольована партія Ширина роз-криття техно-логічних тріщин Категорія по-верхні Товщина за-хисного шару бетону Розташування арматури Технологічний процес виго-товлення виробів Операційний контроль Вид бетону його склад властивості бетонної суміші При операційному контролі під час вико-нання або після завершення певної техно-логічної операції по виготовленню виро-бів визначають відповідність технологіч-них параметрів виробничих процесів а Параметри технологічних режимів також показників якості конструкцій ви-могам наведеним в стандартах техноло- гічних умовах проектній і технологічній Якість мастила і його нанесення на форму. документації. Обсяг зміст і порядок про- ведення операційного контролю встанов- люються відповідними технологічними документами Розміри форм. Вид і діаметр арматурної сталі розмі-ри стрижнів і арматурних елементів якість зварю-ваних з'єднань за зовнішнім виглядом . Розміщення арматурних і закладних виробів у формі. Контрольова-ний натяг ар-матури 6.6 Контроль показників готових виробів 6.6.1 Випробування виробів за міцністю жорсткістю та тріщиностійкістю навантажуванням відповідно до ДСТУ Б В.2.6-7 ГОСТ 8829 здійснюють перед початком виготовлення виробів та у разі внесення до них конструктивних змін або зміні технології виготовлення. Попередньо напружені згинані вироби такі як кроквяні та підкроквяні ферми і балки плити покриттів і перекриттів прогоном 12 м і більше ригелі та балки прогоном 9 м і більше підкранові балки стояки опор ЛЕП контактної мережі автоблокування освітлення повинні також піддаватися періодичним випробуванням навантаженням в процесі серійного виробництва у термін зазначений в стандарті або робочій документації на конкретний виріб. Періодичні випробування навантаженням в процесі серійного виробництва інших виробів здійснюють якщо це передбачено в стандартах або робочій документації на ці вироби. Випробуванням піддають вироби прийняті за всіма іншими контрольованими параметрами. Оцінювання результатів випробувань здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.6-7 ГОСТ 8829 . У разі незадовільних результатів випробувань виготовлення конструкцій необхідно припинити і вжити заходи щодо забезпечення додержання встановлених вимог. 6.6.2 Міцність жорсткість і тріщиностійкість виробів випробування навантаженням яких в стандартах або робочій документації не передбачені забезпечуються додержанням вимог до комплексу показників що характеризують міцність бетону товщину захисного шару бетону та розміри перерізів розташування арматури і міцність зварюваних з'єднань діаметр і механічні властивості сталі основні розміри арматурних виробів і величину натягу арматури які перевіряються згідно з вимогами цього стандарту в процесі вхідного операційного і приймального контролю. Вироби які не випробовують навантаженням приймають за міцністю жорсткістю і тріщиностійкістю якщо задовольняються вимоги стандарту або робочої документації на ці вироби за зазначеними вище показниками. 6.6.3 Для вибіркового приймального контролю партій готових виробів за показниками точності розмірів і форми виробів ширини розкриття технологічних тріщин геометричних параметрів що визначають категорію бетонної поверхні а також положення арматури і товщини захисного шару бетону з потоку виробів в процесі їхнього виробництва або закінчення виготовлення контрольованої партії відбирають вибірку згідно з ГОСТ 18321 і визначають у ній число виробів які не задовольняють вимоги стандарту або робочої документації за кожним із контрольованих показників число дефектних виробів за кожним з показників . Контроль може бути одноступінчастим див. таблицю 5 і двоступінчастим див. таблицю 6 які рівнозначні за одержаною оцінкою. Приймальний рівень дефектності приймають відповідно до замовлення на виготовлення а у разі відсутності вказівок у замовленні - рівним: - 4 % - для контролю точності габаритних розмірів і форми виробів розмірів і форми їх стикувальних з іншими виробами поверхонь розмірів що визначають положення арматури товщини захисного шару бетону; - 10 % - для контролю точності решти геометричних параметрів у тому числі розмірів які визначають якість поверхонь виробів. Таблиця 5 - Одноступінчастий вибірковий контроль Обсяг шт. Бракувальне число шт при приймальному рівні дефектності % партія виробів вибірки 4 0 10 0 До 25 5 1 2 Від 25 до 90 включ. 8 2 3 Від 91 до 280 включ. 13 2 4 Від 281 до 500 включ. 20 3 6 Від 501 до 1200 включ. 32 4 8 Таблиця 6 - Двоступінчастий вибірковий контроль Обсяг шт. Приймальне Ас і бракувальне Rс числа при приймальному рівні дефектності % партія виробів вибірка перша друга 4 0 10 0 Ас шт Rс шт Ас шт Rс шт До 25 3 Зона одноступінчастого контролю 0 2 3 1 2 Від 25 до 90 включ. 5 0 2 0 3 5 1 2 3 4 Від 91 до 280 включ. 8 0 2 1 4 8 1 2 4 5 Від 281 до 500 включ. 13 0 3 2 5 13 3 4 6 7 Від 501 до 1200 включ. 20 1 4 3 7 20 4 5 8 9 Якщо у замовленні на виготовлення виробів для контролю певних параметрів встановлено значення приймального рівня дефектності відмінне від зазначених в таблицях 5 та 6 відповідні плани вибіркового контролю слід приймати згідно з ГОСТ 23616. При одноступінчастому контролі партію виробів приймають за кожним з контрольованих показників якщо у вибірці відсутні вироби які мають дефекти за даним показником або їх кількість менше бракувального числа зазначеного в таблиці 5. При двоступінчатому контролі партію виробів приймають за кожним з контрольованих показників якщо в першій вибірці кількість виробів які мають дефекти за даним показником менше або дорівнює приймальному числу для цієї вибірки зазначеному в таблиці 6. У разі коли кількість виробів що мають дефекти більше приймального числа і менше бракувального числа зазначених у таблиці 6 розглядається друга вибірка. Якщо загальне число дефектних виробів в двох вибірках менше або дорівнює приймальному числу для другої вибірки партія приймається якщо більше або дорівнює бракувальному числу для другої вибірки - не приймається. Партії виробів неприйняті при одно-двохступінчатому контролі підлягають суцільному контролю. 6.7 Всі вироби прийняті технічним контролем повинні мати штамп технічного контролю із зазначенням у ньому номера прийнятої партії виробів і номера партії бетону застосованого в цих виробах. 6.8 Кожна партія призначена для постачання повинна супроводжуватись документом про якість складеним згідно з додатком Г. 6.9 Для визначення фактичних значень технічних характеристик виробів і оцінювання їхньої відповідності нормованим проектним значенням потрібно застосовувати методи встановлені у чинних нормативних документах зазначених у додатку Д. 6.10 Випробування на вогнестійкість виробів до яких у робочій документації та стандартах на вироби встановлені вимоги з вогнестійкості проводять під час приймальних та/або кваліфікаційних випробуваннь при підготовці виробництва а також під час оцінювання відповідності за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість наведеними у додатку Д. У разі зміни технології виготовлення виробів внесення конструктивних змін зміни складових та матеріалів тощо мають бути проведені типові випробування зразків для визначення відповідності класу вогнестійкості нормованим значенням за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість наведеними у додатку Д. 7 ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ 7.2 Маркувати вироби потрібно згідно з вимогами цього стандарту. В нормативних документах на вироби конкретних видів та робочій документації ці вимоги можуть бути конкретизовані і за потреби доповнені. 7.3 На вироби треба наносити маркувальні написи та монтажні знаки передбачені у відповідних нормативних документах або в робочій документації згідно з викладеними нижче загальними правилами. 7.4 Маркувальні написи повинні містити: - марку виробу; - клас вогнестійкості для виробів до яких встановлені вимоги з вогнестійкості ; - товарний знак або скорочену назву підприємства - виготовлювача; - штамп технічного контролю; - дату виготовлення виробу; - величину маси виробу для виробів маса яких перевищує 0 5 т . 7.5 Монтажними знаками є зображення що визначають: - місце стропування виробу; - місце центру ваги за потреби ; - верх виробу; - місце обпирання виробу; - встановлювальні риски на виробі. Зображення назви та призначення монтажних знаків згідно з додатком В. 7.6 Написи і знаки повинні бути нанесені на кожний виріб у місці зазначеному в нормативному документі або в робочій документації на ці вироби. Маркування дрібноштучних виробів тротуарні та фасадні плити бортові камені тощо допускається виконувати тільки на 10 % загального числа виробів у партії. 7.7 Маркувальні написи розміщують компактно в місці де їх видно під час зберігання транспортування та монтажу. 7.8 Маркування виробів необхідно здійснювати одним із наступних способів: - фарбуванням за трафаретом; - фарбуванням за допомогою штампів; - маркувальними машинами; - в процесі формування за допомогою твердого штампу. 7.9 Маркувальні написи та знаки повинні бути темного кольору. 7.10 Фарби застосовувані для маркування виробів повинні бути водостійкими швидковисихаючими світлостійкими міцними до стирання та розмазування. 7.11 Марка виробу повинна відповідати зазначеній у робочих кресленнях. За домовленості виготовлювача зі споживачем на вироби можуть бути нанесені скорочені умовні позначення прийняті в проекті конкретного будинку або споруди. 7.12 Товарний знак або коротка назва підприємства-виготовлювача повинні бути зареєстровані у встановленому порядку. 7.13 Дату виготовлення виробів треба наносити в один рядок в такій послідовності: рік місяць день місяця. 7.14 Масу виробу треба подавати в тонах. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Транспортування і зберігання виробів треба виконувати згідно з вимогами ДБН Г.1-4 і цього стандарту. В стандарті і робочій документації на вироби конкретних видів ці вимоги можуть бути конкретизовані і за потреби доповнені. 8.2 Загальні правила 8.2.1 Вироби під час транспортування і зберігання потрібно укладати установлювати в спосіб зазначений в стандарті або робочій документації на ці вироби. 8.2.2 Навантажування транспортування розвантажування та зберігання виробів треба виконувати з дотриманням заходів що виключають можливість їх пошкодження. Під час навантажувально-розвантажувальних робіт не дозволяється: - розвантажувати вироби з вільним їх падінням; - переміщувати вироби волоком без котків і прокладок а вироби з круглим перерізом перекочувати вільно без гальмування по похилій площині. 8.2.3 Підйом навантажування і розвантажування треба виконувати підйомними машинами з використанням інвентарних або спеціальних траверс або стропів згідно зі схемами стропування наведеними в робочій документації на ці вироби. 8.2.4 Вироби під час транспортування і зберігання треба обпирати на інвентарні підкладки або опори іншого типу а між рядами у штабелі - на інвентарні прокладки прямокутного або трапецеїдального поперечного перерізу з дерева або інших матеріалів які забезпечують збереженість виробів. Товщина підкладок і прокладок повинна відповідати зазначеній в стандарті або робочій документації на виріб і повинна бути не менше ніж 30 мм. Для виробів круглого поперечного перерізу підкладки та прокладки повинні мати упори проти розкочування. 8.2.5 У разі укладання виробів у штабелі підкладки і прокладки за висотою штабеля потрібно розташовувати одну над одною. У штабель потрібно укладати вироби одного типорозміру. Розташування підкладок і прокладок по відношенню до торців виробів повинне відповідати встановленому стандартами або робочою документацією на ці вироби. 8.2.6 В стандартах і робочій документації залежно від форми розмірів і способів укладання виробів дозволяється передбачати зберігання виробів без прокладок. 8.2.7 Вироби або їх окремі елементи показники якості яких можуть погіршуватись у разі попадання атмосферної вологи повинні бути захищені від зволоження на період транспортування і зберігання. 8.3 Транспортування виробів 8.3.1 Транспортують вироби лише після досягнення їх бетоном відпускної міцності. 8.3.2 Транспортування виробів автомобільним залізничним і водним транспортом треба виконувати згідно з чинними на цих видах транспорту правилами затвердженими у встановленому порядку. 8.3.3 Порядок вкладання встановлення виробів що перевозяться на вантажну платформу повинен за можливості забезпечувати рівномірний розподіл навантаження відносно поздовжньої осі симетрії і відносно вісей коліс вантажних платформ транспортних засобів. 8.3.4 Транспортування довгомірних або великогабаритних виробів ферм балок панелей тощо автодорожнім транспортом потрібно виконувати на спеціальних автотранспортних засобах: фермовозах балковозах панелевозах тощо які обладнані кріпильними та опорними пристроями що забезпечує збереженість виробів і безпеку руху. 8.3.5 Транспортування виробів треба виконувати як правило з урахуванням можливості їх монтажу безпосередньо з транспортних засобів. 8.3.6 Проміжок між виробами і бортами вантажної платформи повинен бути не менше ніж 150 мм. 8.3.7 Кріплення виробів на транспортному засобі повинне виключати поздовжнє та поперечне зміщення виробів а також їх взаємне зіткнення і тертя у процесі перевезення. 8.4 Зберігання виробів 8.4.1 Вироби повинні зберігатися на спеціально обладнаних складах розсортованими за видами і марками. 8.4.2 Майданчик складування повинен мати щільну вирівняну поверхню з невеликим нахилом для водовідводу. 8.4.3 Вироби необхідно вкладати встановлювати на складі так щоб було видно маркувальні написи і знаки а також була забезпечена можливість захоплювання кожного окремого виробу або верхнього в штабелі контейнера або пакета краном і вільного підйому для навантаження на транспортний засіб. 8.4.4 Розміри проходів і проїздів між штабелями або окремими виробами на складі повинні відповідати встановленим у ДБН А.3.2-2. 9 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 9.1 Оцінювання відповідності залізобетонних і бетонних виробів що виготовляються з важкого легкого і щільного силікатного бетонів вимогам Технічного регламенту здійснюється за показниками механічного опору та стійкості за ДБН В.1.2-6 пожежної небезпеки за ДБН В.1.2-7 безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища за ДБН В.1.2-8 безпеки експлуатації за ДБН В.1.2-9 захисту від шуму за ДБН В.1.2-10 економії енергії за ДБН В.1.2-11 забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель за ДБН В.1.2-14 які встановлені в нормативних документах та робочій документації на вироби конкретних видів. 9.2 Підтвердження відповідності здійснюється або декларуванням виробником відповідності виробів з складанням декларації згідно з додатком Е або шляхом їх сертифікації. 9.3 Підтвердження відповідності виробів декларуванням може здійснюватись виробником при наявності у нього системи внутрішнього контролю виробництва далі - модуль А або системи забезпечення якості виробництва далі - модуль D . 9.3.1 При підтвердженні відповідності декларуванням з застосуванням модуля А застосовуються такі процедури: - випробування органом оцінки відповідності виробу певного типу; - випробування виробником виробу певного типу; - здійснення контролю за виробництвом на підприємстві. 9.3.2 При підтвердженні відповідності декларуванням з застосуванням модуля D застосовуються такі процедури: - випробування виробником виробу певного типу; - здійснення контролю за виробництвом на підприємстві; - випробування виробником зразків виробів відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань; - проведення органом оцінки відповідності перевірки та оцінювання системи контролю за виробництвом. 9.4 Підтвердження відповідності виробів шляхом сертифікації здійснюється уповноваженим органом оцінки відповідності перевірянням виробів певного типу з застосуванням таких процедур: - випробування виробником виробів певного типу; - здійснення контролю за виробництвом на підприємстві; - випробування виробником зразків виробів відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань; - подальше випробування виробником зразків виробів відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань; - випробування органом оцінки виробів певного типу; - випробування органом оцінки зразків виробів відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань; - проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом; - перевірка органом оцінки системи якості виробництва; - проведення органом оцінки постійного нагляду аналізу та оцінки системи контролю за виробництвом; - проведення органом оцінки постійного нагляду аналізу та оцінки системи якості виробництва; - випробування органом оцінки зразків виробів відібраних на підприємстві ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту. 9.5 Після складення декларації про відповідність виробів або отримання сертифіката відповідності виробник наносить національний знак відповідності на вироби або на додану до них етикетку чи супровідну документацію згідно з правилами застосування національного знака відповідності. 9.6 Організація робіт з оцінки відповідності бетонних і залізобетонних виробів здійснюється відповідно до положень запроваджених ДСТУ Б А.1.2-1. 9.7 Декларація про відповідність виробів та інша документація за результатами виконання процедур оцінки відповідності повинні зберігатись виробником протягом 10 років після застосування виробів і надаватись для перевірки в установленому законодавством порядку. 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 10.1 Виробник повинен гарантувати відповідність виробів робочій документації даному стандарту та стандартам на вироби конкретних видів. 10.2 У разі постачання виробів із міцністю бетону нижчою за проектну виробник повинен гарантувати набір бетоном проектної міцності у визначеному віці. 10.3 Умови гарантії зазначаються у замовленні на постачання. ДОДАТОК А довідковий Рекомендовані технічні характеристики виробів Рекомендовані технічні характеристики виробів наведені у таблиці А.1. Таблиця А.1 Призначення виробів Технічні характеристики установлювані в стандартах і робочій документації на вироби конкретних видів 1 2 1 Характеристики установлювані для виробів будь-якого призначення Вироби будь-якого призначен-ня Конструкція Задана форма та граничні відхилення від неї Розміри проектні і граничні - значення Діапазони розрахункових значень навантажень і впливів Структура бетону для легких і ніздрюватих Клас бетону за міцністю на стиск Відпускна міцність бетону Передаточна міцність бетону для попередньо напружених виробів Граничні відхилення від проектного положення арматури Товщина захисного шару бетону до арматури та граничні відхилення від неї Класи марки арматурної сталі та сталі для закладних виробів Розміри арматурних і закладних виробів Міцність зварюваних з'єднань в арматурних і закладних виробах Положення арматурних виробів Категорії бетонних поверхонь Опоряджувальний шар 2 Характеристики які можуть встановлюватись додатково для виробів певного призначення Вироби призначені для сприй-няття розрахункових силових дій в процесі експлуатації бу-динків і споруд а також під час виготовлення зберігання транспортування і монтажу несучі конструкції або тільки під час виготовлення зберіган-ня транспортування і монтажу ненесучі конструкції Клас бетону за міцністю на осьовий розтяг Контрольне руйнівне навантаження* Контрольне навантаження за жорсткістю* Контрольний прогин* Контрольне навантаження по утворенню тріщин* Контрольне навантаження по ширині розкриття тріщин* Контрольна ширина розкриття тріщин* Вироби призначені для вико-ристання в якості огороджу-вальних конструкцій або елементів огороджувальних конструкцій Марка бетону за середньою густиною Коефіцієнт теплопровідності бетону Відпускна вологість бетону Паропроникність бетону для ніздрюватих бетонів Кінець таблиці А.1 1 2 Вироби призначені для вико-ристання в конструкціях неопалюваних будівель і споруд в підземних і зовнішніх конструкціях опалюваних будинків і споруд в гідротех-нічних спорудах Марка бетону за морозостійкістю Марка бетону за водонепроникністю Вироби призначені для вико-ристання в конструкціях будин-ків і споруд які експлуатують-ся в агресивних середовищах Категорія тріщиностійкості виробів Гранично допустима ширина розкриття тріщин Марка бетону за водонепроникністю Вид і склад бетону Вид і товщина антикорозійного покриття бетонних поверхонь Вид і товщина антикорозійного покриття сталевих арматурних і закладних виробів Вироби призначені для вико-ристання на шляхах інтенсив-ного руху людей транспорту тварин Стираність бетону Вироби до яких у нормативних документах встановлені вимоги з вогнестійкості Клас вогнестійкості * Характеристики встановлюються для оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості виробів за результатами випробувань навантаженням за схемами наведеними в стандарті або робочій документації на них ДОДАТОК Б довідковий Характеристики бетонної поверхні виробу Б.1 В залежності від способу одержання під час виготовлення встановлено чотири категорії поверхні виробів відповідно до таблиці Б.1 Таблиця Б.1 Категорія поверхні Спосіб одержання Призначення в конструкції КПЕ За спеціально встановленою техно-логією згідно з контрольним зраз-ком Декоративне без додаткового опоряд-ження КП1 Формування в гладкій опалубці або механізоване загладжування відкри-тої поверхні та суцільне за потреби шпаклювання Під якісне фарбування за необхідно-сті - із додатковим шпаклюванням або опоряджування пастоподібною сумішшю КП2 Те саме без шпаклювання Під обклеювання шпалерами лінолеумом або плиткою КП3 Формування в опалубці а також ви-рівнювання відкритої поверхні заг-ладжуванням вручну або під час ві-брування Під звичайне фарбування обличкуван-ня плиткою на розчині чи обштукатурювання а також неопоряд-жувана лицьова або нелицьова поверхня Примітка. Встановленим тут категоріям відповідають такі категорії що застосовували раніше: КПЕ-А1; КП1-А2 А3; КП2-А4; КП3-А5 А6 та А7 Б.2 До категорії КПЕ відносять глянсові рельєфні з оголеним заповнювачем облицьовані під час виготовлення плиткою. Б.3 До категорії КП3 зокрема відносять: - неопоряджувану лицьову поверхню дорожньої плити опори ЛЕП шпали труби тощо; - не лицьову поверхню що в конструкції контактує з ґрунтом бетоном замонолічування засипкою або стяжкою. ДОДАТОК В обов'язковий Деталі зображення та розміри монтажних знаків Зображення Назва і призначення Місце стропування Знак наносять на виріб який не має монтажних петель чи отворів якщо для його піднімання застосування стропів канатів ланцюгів в іншому місці небезпечно чи сприяє пошкодженню виробу Верх виробу Знак наносять на виріб з симетричною формою перерізу та несиметричним армуванням в якого немає зовнішніх ознак розміщення робочої арматури. Вказує робоче положення виробу Місце обпирання Знак наносять на виріб при необхідності забезпечити його обпирання на підкладку чи прокладку в певному місці Установочна риска Знак наносять на виріб як орієнтир для контролю установки елемента в проектне положення під час монтажу Примітка. Деталі зображення та розміри знаків за 1 і 2 - згідно з ГОСТ 14192 ДОДАТОК Г довідковий Документ про якість Г.1 В документі про якість необхідно зазначити: - назву та адресу підприємства-виробника; - номер і дату видачі документа; - назву і марку виробу; - номер партії або виробу у разі поштучного постачання ; - число виробів кожної марки; - дату виготовлення виробів; - клас бетону за міцністю; - відпускну міцність бетону фактичну ; - марку бетону за морозостійкістю; - клас бетону за водонепроникністю; - клас вогнестійкості для виробів до яких встановлено вимоги з вогнестійкості; - позначення стандарту або робочої документації на виріб. Крім перелічених в документі повинні бути зазначені додаткові дані передбачені в стандарті або робочій документації в залежності від призначення виробів а також номер сертифіката відповідності за його наявності чи посилання на декларацію про відповідність виробу. Г.2 Дату виготовлення та дату видачі документа про якість треба подавати в такій послідовності: рік - місяць - число. Г.3 Документ про якість повинен бути підписаний робітником підприємства-виготовлювача який відповідає за якість продукції. ДОДАТОК Д обов'язковий Перелік нормативних документів на методи визначення фактичних значень характеристик виробів і оцінювання їхньої відповідності нормованим значенням Перелік нормативних документів на методи визначення фактичних значень характеристик виробів і оцінювання їхньої відповідності нормованим значенням наведено у таблиці Д.1. Таблиця Д.1 Назва характеристики Методи визначення і оцінювання фактичних значень 1 2 1 Навантаження при випробуваннях на міц-ність жорсткість і тріщиностійкість ДСТУ Б В.2.6-7 ГОСТ 8829 2 Прогин при випробуваннях на міцність жорсткість і тріщиностійкість Те саме 3 Ширина розкриття тріщин при випробуваннях на міцність жорсткість і тріщиностійкість Те саме 4 Індекс ізоляції повітряного шуму ДСТУ Б В.2.7-ХХ1 5 Індекс приведеного рівня ізоляції ударного шуму під перекриттям Те саме 6 Клас вогнестійкості ДСТУ Б В.1.1-4 ДСТУ Б В.1.1-13 ДСТУ Б В.1.1-14 ДСТУ Б В.1.1-15 ДСТУ Б В.1.1-19 ДСТУ Б В.1.1-20 7 Міцність бетону на стиск у проектному віці ДСТУ Б В.2.7-ХХ2 ДСТУ Б В.2.7-ХХ6 8 Міцність бетону на осьовий розтяг Те саме 9 Відпускна міцність бетону ДСТУ Б В.2.7-ХХ2 ДСТУ Б В.2.7-ХХ5 ДСТУ Б В.2.7-ХХ7 ДСТУ Б В.2.7-ХХ6 10 Передаточна міцність бетону Те саме 11 Густина бетону ДСТУ Б В.2.7-170 ДСТУ Б В.2.7-ХХ4 та ГОСТ 27005 12 Коефіцієнт теплопровідності ДСТУ Б В.2.7-105 ГОСТ 7076 13 Вологість бетону ДСТУ Б В.2.7-170 14 Паропроникність бетону ГОСТ 25898 15 Паропроникність захисних покриттів ГОСТ 28575 16 Адгезія захисних покриттів ГОСТ 28574 17 Показники пористості бетону ДСТУ Б В.2.7-170 Кінець таблиці Д.1 1 2 18 Морозостійкість бетону ДСТУ Б В.2.7-47 ГОСТ 10060.0 - ДСТУ Б В.2.7-51 ГОСТ 10060.4 19 Водонепроникність бетону ДСТУ Б В.2.7-170 20 Водопоглинання бетону ДСТУ Б В.2.7-170 21 Стираність бетону ДСТУ Б В.2.7-ХХ3 22 Класи і марки арматурної сталі та сталі для закладних виробів За паспортами супровідній доку-ментації на партію сталі 23 Міцність зварюваних з'єднань в арматурних і закладних виробах 24 Розміри арматурних і закладних виробів ГОСТ 10922 ГОСТ 23279 25 Зусилля напруження або натягу в напружу-ваній арматурі ГОСТ 22362 26 Розміри що визначають положення арматури у виробі ДСТУ Б В.2.6-4 ГОСТ 22904 27 Товщина захисного шару бетону до арматури ДСТУ Б В.2-4 ГОСТ 22904 ГОСТ 17625 або шляхом вимірю-вання за ГОСТ 26433.1 у вирублених для оголення арматури борознах 28 Геометричні параметри виробів ГОСТ 26433.1 29 Розміри що характеризують якість бетонних поверхонь Те саме 30 Ширина поверхневих тріщин Те саме 31 Фактура лицьової поверхні вигляд і колір її об-роблення або обличкування Порівняння з еталоном 32 Зовнішній вигляд наявність монтажних петель і передбачених закладних деталей маркувальних написів і монтажних знаків Оглядом 33 Маса виробу Динамометр з точністю вимірюван-ня ±2 % ДОДАТОК Е обов'язковий ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність виробу повне найменування виробника або його уповноваженої особи які є резидентами України чи постачальника їх адреса ідентифікаційний номер в особі посада прізвище ім'я по батькові уповноваженої особи підтверджує що будівельний виріб повна назва тип марка який виготовляється за назва та позначення документації відповідає Технічному регламенту будівельних виробів будівель та споруд згідно з назва та позначення нормативних документів за наявності Технічна документація на будівельний виріб що передбачена Технічним регламентом є. Протокол випробувань проведених під наглядом найменування призначеного в установленому порядку органу з оцінки відповідності № від 200 р. Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виробника уповноваженої особи постачальника. Керівник підпис ініціали та прізвище 200 р. М.П. УКНД 91.080.40 Ключові слова: бетонні і залізобетонні вироби бетон арматура технічні вимоги приймання контроль безпека випробування маркування зберігання транспортування. Керівник організації-розробника Заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи к.т.н. В.Тарасюк Науковий керівник розробки Завідувач відділом надійності будівельних конструкцій д.т.н. А.Бамбура Відповідальний виконавець Завідувач лабораторії надійності залізобетонних конструкцій к.т.н. О.Гурківський * На розгляді ?? ?? ?? ?? пр ДСТУ Б В.2.6-2:200Х пр ДСТУ Б В.2.6-2:200Х 28 II 2