Наказ N 582 від 06.11.2009 р.

Наказ N 582 від 06.11.2009 р. Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, а також врегулювання земельних відносин у Київській області

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НАКАЗ від 6 листопада 2009 року N 582 Про деякі питання обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою а також врегулювання земельних відносин у Київській області Відповідно до статей 118 123 - 126 149 та 151 Земельного кодексу України статей 25 та 56 Закону України "Про землеустрій" наказу Держкомзему від 22.06.2009 N 325 "Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою" який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за N 735/16751 наказу Держкомзему від 04.05.99 N 43 "Про затвердження Інструкції про порядок складання видачі реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю право колективної власності на землю право власності на землю і право постійного користування землею договорів на право тимчасового користування землею в тому числі на умовах оренди " який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 354/3647 та з метою недопущення зловживань в процесі обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та дестабілізації земельних відносин в Київській області наказую: 1. У наказі Держкомзему від 26.03.2009 N 160 "Про отримання бланків державних актів для їх заповнення" слова " СВП "Київський обласний реєстраційний центр" " "та СВП "Київський обласний реєстраційний центр" "чи СВП "Київський обласний реєстраційний центр" " СВП " " СВП" виключити по всьому тексту наказу. 2. Встановити що: 2.1. Обіг комплектів бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою далі - бланки у територіальних органах Держкомзему у Київській області та Київській обласній філії ДП "Центр державного земельного кадастру" далі - Київська обласна філія Центру ДЗК здійснюється відповідно до цього наказу. 2.2. Бланки передані для виготовлення державних актів на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою далі - державні акти на території Київської області зберігаються виключно у Головному управлінні Держкомзему у Київській області. 2.3. Бланки передані управлінням відділам Держкомзему у районах містах міжрайонним міжміським міськрайонним управлінням відділам Держкомзему у Київській області районним міським управлінням відділам земельних ресурсів Київської області підлягають поверненню до Головного управління Держкомзему у Київській області у термін що не перевищує трьох робочих днів з дати видання цього наказу. 3. Київській обласній філії Центру ДЗК: 3.1. Здійснювати обов'язкову реєстрацію усієї без виключення документації із землеустрою яка надходитиме від її розробників замовників та надавати розробникам замовникам документації із землеустрою довідку за підписом особи що здійснила реєстрацію про реєстраційний номер та дату реєстрації такої документації. 3.2. Повернення розробнику замовнику документації із землеустрою з відмовою у включенні до заявки здійснювані виключно у письмовій формі із зазначенням конкретних причин у відмові у термін що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації документації із землеустрою. 3.3. Забезпечити щотижневе формування заявки до Головного управління Держкомзему у Київській області на отримання бланків далі - заявка . 3.4. Включати у заявку документацію із землеустрою по якій прийнято рішення розпорядження про передачу земельної ділянки у власність користування яка отримала позитивний результат перевірки обмінного файлу а також відсутня заборгованість з оплати послуг з ведення державного реєстру земель за виключенням документації із землеустрою яка розроблена з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" . 3.5. Формувати заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць районів міст з відображенням у заявці назви адміністративно-територіальної одиниці; номера і дати реєстрації документації із землеустрою за обліком Головного управління Держкомзему у Київській області присвоюється при надходженні документації із землеустрою на погодження або для надання висновку про наявні обмеження обтяження ; облікового номера і дати реєстрації документації із землеустрою у Київській обласній філії Центру ДЗК присвоюється при надходженні документації із землеустрою для перевірки обмінного файлу ; прізвища ім'я по батькові назва землевласника землекористувача ; кадастрового номеру земельної ділянки; графи для внесення Головним управлінням Держкомзему у Київській області серії і номерів бланків що передаються для реалізації виключно цієї заявки прописується від серії номера до серії номера . До заявки додавати інформацію стосовно використання бланків отриманих для виконання попередньої заявки. Для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" формувати окремі заявки відповідно до затвердженого цією постановою Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки у яких відображати кількість розробленої документації із землеустрою. 3.6. Забороняється: - відмовляти розробникам замовникам у реєстрації документації із землеустрою; - працювати із не зареєстрованою документацією із землеустрою; - необґрунтоване повернення не включення до заявки документації із землеустрою - вимагати від розробників замовників документації із землеустрою додаткові довідки погодження та інші документи які не передбачені Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій". 4. Рекомендувати розробникам замовникам документації із землеустрою у разі відмови Київської обласної філії Центру ДЗК у реєстрації документації із землеустрою необґрунтованого повернення документації із землеустрою яка відповідає вимогам пункту 3.4 цього наказу негайно письмово інформувати Департамент земель несільськогосподарського призначення та землеустрою територій Держкомзему. 5. В. о. начальника Головного управління Держкомзему у Київській області Фокіну О. Т. забезпечити: 5.1. Внесення у заявку серії та номерів бланків які передаються для реалізації виключно цієї заявки. 5.2. Передачу бланків в одноденний термін з дня надходження заявки сформованої відповідно до пункту 3.5 цього наказу. Мотивована підстава відмови у наданні бланка бланків під певні позиції заявки оформляється відповідним листом за підписом начальника Головного управління Держкомзему у Київській області або особи що виконує його обов'язки який передається разом з бланками що видаються для заповнення Київській обласній філії Центру ДЗК. 5.3. Доведення заявки для керівництва в роботі відповідним начальникам управлінь відділів Держкомзему у районах містах міжрайонних міжміських міськрайонних управлінь відділів Держкомзему у Київській області районним міським управлінням відділам земельних ресурсів Київської області. 5.4. Постійний моніторинг інформації щодо обігу бланків. 5.5. У разі якщо бланки з попередньої заявки були використані Київською обласною філією Центру ДЗК не за призначенням письмове інформування в одноденний термін Департаменту земель несільськогосподарського призначення та землеустрою територій Держкомзему та до окремого розпорядження Держкомзему не передавати бланки до Київської обласної філії Центру ДЗК. 5.6. У семиденний термін з дня видання цього наказу: 5.6.1. Розроблення та погодження із Держкомземом порядку надання висновків та погодження документації із землеустрою у Київській області. 5.6.2. Скасування наказів та інших документів Головного управління Держкомзему у Київській області які суперечать нормативно-правовим актам цьому та іншим наказам Держкомзему. 5.7. У десятиденний термін з дня видання цього наказу з метою акумулювання надходжень спеціального фонду державного бюджету та збалансованості його розподілу між державними органами земельних ресурсів у Київській області відповідно до пункту 4 розділу 11 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та іншими надходженнями затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131 у редакції наказу Державного казначейства України від 03.03.2008 N 80 який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258 та пункту 11.5 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів наданих за рахунок коштів державного бюджету затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 забезпечити виконання наступних видів робіт виключно Головним управлінням Держкомзему у Київській області відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" : 5.7.1. Надання висновків про можливість відведення земельної ділянки для цілей зазначених у заяві клопотанні особи зацікавленої у вилученні викупі відведені земельної ділянки; граничні розміри земельної ділянки та її площу; склад угідь земель; вимоги щодо відведення земельної ділянки. 5.7.2. Погодження технічного завдання на розроблення документації із землеустрою. 5.7.3. Надання висновків про наявні обмеження обтяження . 5.7.4. Погодження проектів землеустрою. 5.8. Спільно з Київською обласною філією Центру ДЗК у двадцятиденний термін з дня видання цього наказу розроблення та погодження з Держкомземом регламенту взаємодії між Головним управлінням Держкомзему у Київській області та Київською обласною філією Центру ДЗК в частині обліку та руху документації із землеустрою та обігу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою у Київській області. 6. Начальникам управлінь відділів Держкомзему у районах містах міжрайонних міжміських міськрайонних управлінь відділів Держкомзему у Київській області районних міських управлінь відділів земельних ресурсів у Київській області з дня підписання цього наказу забезпечити: 6.1. Підписання бланків виключно до доведеної Головним управлінням Держкомзему у Київській області заявки крім бланків переданих раніше Київській обласній філії Центру ДЗК та її підрозділам згідно з вимогами наказу Держкомзему від 26 березня 2009 року N 160 "Про отримання бланків державних актів для їх заповнення". 6.2. Особистий контроль та відповідальність за рухом бланків на території відповідного району міста . 7. У разі порушення вимог цього наказу видані бланки вважаються зіпсованими а реєстрація державних актів підлягає скасуванню в установленому законодавством порядку. 8. При виявленні бланків які видані з порушенням вимог цього наказу територіальні органи Держкомзему зобов'язані визнати їх зіпсованими та повернути до Держкомзему у термін що не перевищує п'яти робочих днів а при виявленні державних актів ініціювати скасування їх реєстрації в установленому законодавством порядку. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзему С. В. Бєльчика. Голова О. М. Кулініч