Лист N 22/8-6645 від 21.10.2009 р.

Лист N 22/8-6645 від 21.10.2009 р. Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексу України (у частині використання договору оренди об'єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт)

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ЛИСТ від 21.10.2009 р. N 22/8-6645 Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексу України у частині використання договору оренди об'єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт Відповідно до абзацу 3 пункту 1 статті 29 Закону України "Про планування та забудову територій" замовник для одержання дозволу на виконання будівельних робіт подає до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю письмову заяву до якої у т. ч. додається документ що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію. Згідно з частиною 1 статті 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Відповідно до пункту 5 статті 126 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі зареєстрованим відповідно до закону. Згідно з статтею 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Згідно з ч. 1 ст. 9 Цивільного кодексу України положення цього кодексу застосовуються до врегулювання відносин які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля а також до трудових та сімейних відносин якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Враховуючи той факт що земельна ділянка є природним ресурсом то положення Цивільного кодексу України повинні застосовуватись до відносин користування чужою земельною ділянкою для реконструкції лише у випадку коли відповідні відносини не врегульовані іншими актами законодавства. Як вбачається з вище наведеного зазначені відносини врегульовані Земельним кодексом України. Враховуючи викладене до зазначених правовідносин необхідно застосовувати Земельний кодекс України у зв'язку з цим для одержання дозволу на виконання будівельних робіт у пакеті документів необхідно надати договір оренди земельної ділянки зареєстрований у встановленому порядку.