Наказ N 489 від 12.11.2009 р.

Наказ N 489 від 12.11.2009 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 12 листопада 2009 року N 489 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам" З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26 жовтня 2009 року N 133 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2010 року національний стандарт ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам" розроблений Державним підприємством "Центр з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д. В. передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 305/10585. 3. ДП "Укрархбудінформ" Загородня О. В. : 3.1 Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 3.2 Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 3.3 Надати обов'язкові безоплатні примірники типографського видання зазначеного національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 та п'ять безоплатних примірників для центрального апарату Міністерства. 4. Супровід ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам" доручити Державному підприємству "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 N 135. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А. В. Беркуту. Міністр В. Куйбіда