Наказ N 479 від 09.11.2009 р.

Наказ N 479 від 09.11.2009 р. Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Склад архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Склад президії та секцій архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 листопада 2009 року N 479 Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України З метою розгляду рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямків діяльності у сфері містобудування та архітектури та у зв'язку із кадровими змінами відповідно до пункту 16 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництво України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750 наказую: 1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 1. 2. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 2. 3. Затвердити склад президії та секцій архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 3. 4. Визнати такими що втратили чинність: 4.1. Наказ Мінрегіонбуду від 28.10.2008 N 485 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"; 4.2. Наказ Мінрегіонбуду від 16.12.2008 N 609 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 N 485"; 4.3. Наказ Мінрегіонбуду від 28.10.2008 N 485 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. А. Негоду. Міністр В. Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 9 листопада 2009 р. N 479 ПОЛОЖЕННЯ про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 1. Загальні положення Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України далі - рада є дорадчим органом і постійно діє на громадських засадах для колегіального та професійного розгляду архітектурних містобудівних та інженерних рішень у проектах особливо важливих об'єктів архітектури та містобудування які мають важливе загальнодержавне значення. Рада утворюється наказом Міністра регіонального розвитку та будівництва України. У своїй діяльності рада керується Конституцією України законами України а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції і законів України актами Кабінету Міністрів України наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та цим Положенням. 2. Основні завдання ради Основними завданнями ради є активізація містобудівної діяльності на державному та регіональному рівні відповідно до чинного законодавства підвищення відповідальності місцевих органів влади та їх спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури за проведення державної політики з планування і забудови територій виконання указів Президента України Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду. Рада надає органам місцевого самоврядування структурним підрозділам місцевих органів влади з питань містобудування та архітектури рекомендації щодо реалізації державної політики з питань планування і забудови територій. Рада розглядає таку документацію: проекти містобудівної документації схем планування територій Автономної Республіки Крим областей генеральних планів міст Києва Севастополя Сімферополя обласних центрів курортів державного значення історичних міст а також зміни до цієї документації та до Генеральної схеми планування території України; містобудівні обґрунтування розташування об'єктів будівництва у м. Києві; архітектурні рішення проектів об'єктів архітектури розташованих в історичній частині в історичних ареалах на магістралях та площах загальноміського значення міст Києва та Севастополя; проектну документацію на будівництво особливо важливих та визначних об'єктів архітектури загальнодержавного значення; проектну документацію на будівництво об'єктів експериментального будівництва будинків і споруд житлово-цивільного комунального промислового та іншого призначення об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури монументального і монументально-декоративного мистецтва ; передпроектних досліджень пов'язаних із упровадженням експериментальних інвестиційних проектів нового будівництва реконструкції існуючих об'єктів і комплексів та реставрації пам'яток містобудування та архітектури; проекти регіональних правил забудови проекти правил забудови міст Києва Севастополя Сімферополя обласних центрів курортів державного значення історичних міст; ескізних проектів пам'ятників монументів державного значення після попереднього розгляду на засіданнях містобудівної ради при відповідному органі містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Радою можуть розглядатися окремі архітектурні проекти або їх частини і надаватися відповідні висновки за зверненням територіальних громад відповідних громадських об'єднань авторів проектів замовників забудовників а також у разі конфліктів щодо виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання. Під час розгляду містобудівної та проектної документації радою надаються рекомендації відповідно до вимог законодавства. 3. Склад і структура ради Склад ради формується з голови ради двох заступників голови ради висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та архітектури які становлять не менше половини загальної кількості членів ради а також інженерів будівельників науковців фахівців зі збереження архітектурно-містобудівної спадщини представників центральних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування представників місцевих органів державного нагляду творчих спілок та інших громадських професійних організацій. Персональний склад ради затверджується наказом Мінрегіонбуду. Головою ради є заступник Міністра який призначається Міністром із персонального складу ради. Заступниками голови ради є начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та начальник Управління містобудування та архітектури. У складі ради постійно діють: президія ради секція з розгляду містобудівних обґрунтувань розміщення об'єктів містобудування у м. Києві та секція з розгляду містобудівної документації. Склад президії та секції ради затверджуються наказом Міністра із її членів. Головою президії ради є голова ради. До складу президії ради входять: голова заступники голови секретар президії члени ради керівники структурних підрозділів Міністерства представники підпорядкованих Мінрегіонбуду інститутів що належать до сфери містобудування та архітектури провідні фахівці та висококваліфіковані спеціалісти містобудівної галузі Національної спілки архітекторів України Національної академії наук України . Секції очолюють начальник заступник начальника Управління містобудування та архітектури або начальники відділів цього Управління. До складу секцій входять працівники Мінрегіонбуду керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства провідні науковці у сфері містобудування архітектури планування та забудови територій представники громадських організацій та об'єднань. Для ведення протоколу засідання президії визначається секретар з числа працівників Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд або Управління містобудування та архітектури. Для рецензування проектів які вносяться на розгляд ради голова ради може залучати відповідних фахівців Національної спілки архітекторів України Української академії архітектури проектних науково-дослідних і громадських організацій установ і підприємств. На засіданні ради у разі потреби крім замовника та розробників проекту можуть бути присутніми також запрошені представники державних і недержавних установ проектних науково-дослідних і громадських та експертних організацій преси тощо. 4. Права та обов'язки членів ради її президії та секцій 4.1. Члени ради її президії та секцій беруть участь у її роботі на громадських засадах. Не допускається стягнення коштів із замовників забудовників та розробників проектів за підготовку до розгляду та розгляд цих проектів на засіданні ради. 4.2. Члени ради її президії та секцій мають право: бути інформованими про план роботи ради порядок денний засідань та про питання запропоновані до розгляду на засіданні ради її президії та секціях; брати участь у розгляді та обговоренні питань зазначених у пункті 2 цього Положення; висловлювати свої зауваження та пропозиції замовникам забудовникам і авторам-розробникам містобудівної проектної документації та передпроектних досліджень; члени ради її президії та секцій які за поважних обставин не мають можливості бути присутніми на засіданні інформують про це голову ради. 4.3. Обов'язком членів ради її президії та секцій є активна участь у роботі ради якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях. 4.4. Члени ради її президії та секцій можуть здійснювати творчу діяльність пов'язану з проектуванням об'єктів містобудування та архітектури що передбачені для будівництва на території їх адміністративно-територіальної одиниці у тому числі право на розроблення яких здобуте в результаті містобудівного або архітектурного конкурсу брати участь в обговоренні цих питань права без права участі в голосуванні. 5. Організація роботи ради її президії та секцій 5.1. Формою роботи ради її президії та секцій є засідання що проводяться згідно з планом та порядком денним які складаються за пропозицією Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Управління містобудування та архітектури й членів ради. Позачергові засідання ради її президії та секцій скликаються за рішенням голови ради її президії та секцій або на пропозицію більшості. Засідання ради її президії та секцій є відкритими для представників засобів масової інформації громадських організацій та інших заінтересованих осіб. Включення питання до порядку денного засідань здійснюється за рішенням голови ради голови відповідної секції за поданням замовника забудовника або за їх дорученням автора-розробника проекту та на пропозицію органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування громадських організацій. 5.2. На засіданнях секцій розглядаються питання що належать до їх компетенції. Прийняті на засіданні секції рішення оформляються протоколами оригінали яких зберігаються та реєструються у відповідному Управлінні Управлінні архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд або Управлінні містобудування та архітектури а копії - протягом 3 днів подаються голові президії ради. 5.3. Плани роботи обговорюються на засіданнях ради її президії та секцій та затверджуються її головою. 5.4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ради її президії та секцій покладається на відповідний структурний підрозділ Міністерства залежно від питань що розглядаються на засіданні а саме: під час розгляду архітектурно-конструктивних рішень - на Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд; під час розгляду питань пов'язаних з розглядом містобудування та архітектури - на Управління містобудування та архітектури. 5.5. Проектні та інші матеріали на розгляд ради її президії та секцій подаються замовником забудовником або за його дорученням автором-розробником у термін до двадцяти днів до засідання який враховує час необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради її президії та секцій рецензентів та громадськості. 5.6. Склад матеріалів що подаються на розгляд ради її президії та секції повинен відповідати вимогам законодавства. 5.7. Автор проекту доповідає на засіданні ради її президії та секції рецензент надає або доповідає свої висновки або зведені висновки групи рецензентів. Рецензія подається у письмовому вигляді та на електронних носіях. Розгляд на засіданні ради її президії та секціях проектів реконструкції об'єктів містобудування щодо яких діють майнові права автора проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". 5.8. Результати розгляду питань мають рекомендаційний характер та оформляються протокольним рішенням ради президії секції. До протокольного рішення включаються такі дані: поіменний перелік присутніх членів ради президії секції та запрошених осіб; питання які розглядаються на засіданні; відомості про замовника дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації доповідача рецензента та тих хто виступає; основні характеристики об'єкта перелік вихідних даних основних рішення про відведення земельної ділянки особливі умови основні висновки щодо відповідності вихідним даним стислий зміст обговорень з відображенням позицій висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями ради. 5.9. Протокольні рішення ради та матеріали розгляду розміщуються на сайті Міністерства. 6. Порядок підготовки до розгляду матеріалів на засіданні ради її президії та секцій 6.1. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання президії ради здійснюється підрозділом що готує питання на розгляд. 6.2. Довідка список доповідачів та запрошених підписується керівником структурного підрозділу що готує питання до розгляду та погоджується із головою ради. Начальник Управління містобудування та архітектури М. Сіленко Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду України від 9 листопада 2009 р. N 479 СКЛАД архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України N з/п Прізвище ім'я по батькові Посада організація 1 НЕГОДА В'ячеслав Андронович голова ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України 2 СІЛЕНКО Михайло Васильович заступник голови ради начальник Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду 3 АВДІЄНКО Олександр Петрович заступник голови ради начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду 4 БАБІЧ Юрій Іванович директор творчої архітектурної майстерні "Ю. БАБІЧ" за згодою 5 БАДАЯНЦ Тимофій Петрович генеральний директор ТОВ "Студія неординарного проектування "Міжнародна академія архітектури" за згодою 6 БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович заступник директора Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва УкрНДІпроцивільсільбуд 7 ВАШКУЛАТ Олександр Михайлович архітектор за згодою 8 ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович заступник директора науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень СКТ за згодою 9 ВАДІМОВ Вадим Митрофанович головний архітектор м. Полтави за згодою 10 ГЕРШЕНЗОН Михайло Шимонович керівник архітектурної майстерні ПП "М. Гершензон" за згодою 11 ГОЛОВАНЬ Олег Вадимович в. о. директора Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" 12 ГУСАКОВ Володимир Миколайович голова спостережної ради ВАТ "Трест "Південзахідтрансбуд" за згодою 13 ДЕНИСЮК Ігор Петрович начальник відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду 14 ДЕХТЯР Яків Якович перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини за згодою 15 ДУБОК Віктор Григорович головний архітектор відділу Київської філії "Київдержбудекспертиза" за згодою 16 ДЬОМІН Микола Мефодійович завідуючий кафедрою Київського національного університету будівництва та архітектури доктор архітектури за згодою 17 ЕКОНОМОВ Анатолій Олександрович начальник відділу нормативного та методичного забезпечення містобудівного обґрунтування інституту "Діпромісто" 18 ЄЖОВ Валентин Іванович завідуючий кафедрою основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА за згодою 19 ЖЕЖЕРІН Вадим Борисович керівник ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія Жежерін" голова Київської організації Національна спілка архітекторів України за згодою 20 ЗАЛІЩУК Олег Юрійович головний архітектор Тернопільської області за згодою 21 КИРКЕВИЧ Едуард Юрійович дійсний член Академії будівництва України експерт Держпідприємства Науково-дослідна Виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" Мінрегіонбуду 22 КОЖУШКО Богдан Васильович консультант Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 23 КРИВОРУЧКО Юрій Іванович головний архітектор м. Львова за згодою 24 КРИШТОП Тетяна Володимирівна заступник директора Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва УкрНДІпроцивільсільбуд 25 КУДЕЛІН Андрій Євгенович начальник архітектурно-планувальної майстерні Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" 26 КУЗЬМЕНКО Володимир Іванович головний архітектор Донецької області 27 КУХАРЕНКО Руслан Іванович начальник Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської і державної адміністрації заслужений архітектор України 28 КУШНІР Світлана Олексіївна головний архітектор Дніпропетровської області 29 ЛАПИЧАК Степан Адріянович заступник Міністра будівельної політики і архітектури Автономної Республіки Крим 30 ЛІШАНСЬКИЙ Євген Єфимович генеральний директор ТОВ "Інститут "Міськцивільпроект" 31 ЛИТВИНЧУК Віктор Юхимович начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Міністерства регіонального розвитку та будівництва 32 ЛУКАШИК Степан Іванович головний архітектор Львівської області 33 МУХА Володимир Григорович головний спеціаліст заступник начальника інженерно-планувального відділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" 34 ПАВЛЕНКО Володимир Володимирович головний архітектор Чернігівської області 35 ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна заступник директора ДП "НДПІ містобудування" з наукової роботи 36 ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 37 ПІДДУБНА Ірина Григорівна заступник начальника Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду - начальник відділу планування та забудови територій на місцевому рівні 38 ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович перший заступник начальника - головний архітектор КО "Центр містобудування та архітектури" 39 ПРОЦЕНКО Світлана Миколаївна вчений секретар Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут "НДПІмістобудування" 40 СЕНИК Яким Васильович головний архітектор Волинської області 41 СЕРБІН Юрій Сергійович народний депутат України за згодою 42 СЕРЬОГІН Юрій Іванович директор архітектурного бюро "Ю. Серьогін" за згодою 43 СЛЄПЦОВ Олег Семенович директор науково-проектного архітектурного бюро НПАБ ЛІЦЕНЗ і АРХ професор КНУБА за згодою 44 СОЛОДОВ Валерій Васильович головний архітектор м. Севастополя за згодою 45 ТОКАР Володимир Олександрович начальник планувального підрозділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" 46 ХОРХОТ Георгій Олександрович керівник архітектурної майстерні N 2 ВАТ "КиївЗНДІЕП" дійсний член Української академії архітектури 47 ЦЕЛОВАЛЬНИК Сергій Анатолійович віце-президент Національної спілки архітекторів України директор ТОВ "Целина" за згодою 48 ЧЕКМАРЬОВ Володимир Гнатович директор інституту "Київгенплан" ВАТ "Київпроект" за згодою ; 49 ЧЕРНІЙ Костянтин Семенович начальник архітектурно-технологічного відділу ДП "Київінжпроект" ВАТ "Київпроект" 50 ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Павлович віце-президент Національної спілки архітекторів України директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" 51 ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович керівник творчої архітектурної майстерні член Національної спілки архітекторів України за згодою 52 ШІРЯЄВ Віктор Григорович головний архітектор Інституту сучасного проектування 53 ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович головний архітектор Київської області 54 ШТОЛЬКО Валентин Григорович президент Української академії архітектури головний архітектор Київського зонального науково-дослідного інституту експериментального проектування 55 ЮНАКОВ Сергій Федорович творчий керівник архітектурної майстерні "С. Юнаков" 56 ЮРЧЕНКО Сергій Борисович директор Науково-дослідного інституту історії архітектури і містобудування 57 ЯРОВИЙ Володимир Анатолійович головний архітектор Одеської області Начальник Управління містобудування та архітектури М. Сіленко Додаток 3 до наказу Мінрегіонбуду України від 9 листопада 2009 р. N 479 СКЛАД президії та секцій архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Президія архітектурно-містобудівної ради N з/п Прізвище ім'я по батькові Посада організація 1 НЕГОДА В'ячеслав Андронович голова президії ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України 2 СІЛЕНКО Михайло Васильович заступник голови президії ради начальник Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду 3 АВДІЄНКО Олександр Петрович заступник голови президії ради начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду 4 ЄЖОВ Валентин Іванович завідуючий кафедрою основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА за згодою 5 ЖЕЖЕРІН Вадим Борисович керівник ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія Жежерін" голова Київської організації Національна спілка архітекторів України за згодою 6 ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна заступник директора ДП "НДПІ містобудування" з наукової роботи 7 ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 8 СЛЄПЦОВ Олег Семенович директор науково-проектного архітектурного бюро НПАБ ЛІЦЕНЗ і АРХ професор КНУБА за згодою 9 ТОКАР Володимир Олександрович начальник планувального підрозділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" 10 ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович головний архітектор Київської області 11 ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Павлович віце-президент Національної спілки архітекторів України директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" Секція з розгляду містобудівних обґрунтувань розміщення об'єктів містобудування у м. Києві N з/п Прізвище ім'я по батькові Посада організація 1 ПІДДУБНА Ірина Григорівна голова секції заступник начальника Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду - начальник відділу планування та забудови територій на місцевому рівні 2 ДЕНИСЮК Ігор Петрович заступник голови секції начальник відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду 3 БАБІЧ Юрій Іванович директор творчої архітектурної майстерні "Ю. БАБІЧ" за згодою 4 БАДАЯНЦ Тимофій Петрович генеральний директор ТОВ "Студія неординарного проектування "Міжнародна академія архітектури" за згодою 5 БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович заступник директора Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва УкрНДІпроцивільсільбуд 6 ГЕРШЕНЗОН Михайло Шимонович керівник архітектурної майстерні ПП "М. Гершензон" за згодою 7 ДЕХТЯР Яків Якович перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини за згодою 8 КИРКЕВИЧ Едуард Юрійович дійсний член Академії будівництва України експерт Держпідприємства Науково-дослідна Виробничо-технічна агенція "Стратегія регіонального розвитку" Мінрегіонбуду 9 КУДЕЛІН Андрій Євгенович начальник архітектурно-планувальної майстерні Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" 10 КУХАРЕНКО Руслан Іванович начальник Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації заслужений архітектор України 11 ЛИТВИНЧУК Віктор Юхимович начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Мінрегіонбуду 12 КОЖУШКО Богдан Васильович консультант Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 13 ПАНЧЕНКО Світлана Миколаївна вчений секретар ДП "НДПІ містобудування" з наукової роботи 14 ЮРЧЕНКО Сергій Борисович директор Науково-дослідного інституту історії архітектури і містобудування Секція з розгляду містобудівної документації N з/п Прізвище ім'я по батькові Посада організація 1 СІЛЕНКО Михайло Васильович голова секції начальник Управління містобудування та архітектури Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 2 ПІДДУБНА Ірина Григорівна заступник голови секції заступник начальника Управління містобудування та архітектури Мінрегіонбуду - начальник відділу планування та забудови територій на місцевому рівні 3 ВАШКУЛАТ Олександр Михайлович архітектор за згодою 4 ГУСАКОВ Володимир Миколайович голова спостережної ради ВАТ "Трест "Південзахідтрансбуд" за згодою 5 ДЕХТЯР Яків Якович перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини за згодою 6 КРИШТОП Тетяна Володимирівна заступник директора Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва УкрНДІпроцивільсільбуд 7 ЛИТВИНЧУК Віктор Юхимович начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Міністерства регіонального розвитку та будівництва 8 МУХА Володимир Григорович головний спеціаліст заступник начальника інженерно-планувального відділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" 9 ПРОЦЕНКО Світлана Миколаївна вчений секретар Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут "НДПІмістобудування" 10 СЛЄПЦОВ Олег Семенович директор науково-проектного архітектурного бюро НПАБ ЛІЦЕНЗ і АРХ професор КНУБА за згодою 11 ЧЕКМАРЬОВ Володимир Гнатович директор інституту "Київгенплан" ВАТ "Київпроект" за згодою 12 ЧЕРНІЙ Костянтин Семенович начальник архітектурно-технологічного відділу ДП "Київінжпроект" ВАТ "Київпроект" 13 ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович головний архітектор Київської області Начальник Управління містобудування та архітектури М. Сіленко