Рішення НТР N 159 від 19.11.2009 р.

Рішення НТР N 159 від 19.11.2009 р. Про Кваліфікаційні вимоги до організацій, що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків, та Перелік контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевірочного розрахунку під час державної експертизи проектної документації

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 19.11.2009 м. Київ № 165 Про Кваліфікаційні вимоги до організацій що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків та Перелік контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевірочного розрахунку під час державної експертизи проектної документації Розглянувши пропозиції щодо Кваліфікаційних вимог до організацій що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків згідно вимог ДБН В.2.2-24:2009 "Проектування висотних житлових та громадських будинків" та пропозиції щодо Переліку контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевірочного розрахунку під час державної експертизи проектної документації підготовлені Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження зазначені Кваліфікаційні вимоги та Перелік контрольних параметрів висотних будинків. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. підготувати наказ про затвердження Кваліфікаційних вимог за якими до внесення відповідних змін до Ліцензійних умов визначатимуться організації що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків та Переліку контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевірочного розрахунку під час державної експертизи проектної документації. 3. Рекомендувати Державній архітектурно-будівельні інспекції В.Г. Мухін та Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. опрацювати питання щодо включення до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 47 та зареєстрованого у Мін'юсті 11.03.2009 за № 226/16242 роботи: "Виконання перевірочних розрахунків висотних житлових та громадських будинків умовною висотою більше 73 5 м". 4. Рекомендувати Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Непомнящий О.М. та Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д.В. із залученням ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Науково-дослідного інституту будівельного виробництва та ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського" підготувати пропозиції щодо нормативного врегулювання питань проведення перевірочних розрахунків при проектуванні об'єктів цивільного та промислового призначення. Заступник Голови Науково-технічної ради А.В.Беркута ?? ?? ?? ??