Рішення НТР N 159 від 14.12.2009 р.

Рішення НТР N 159 від 14.12.2009 р. Про проекти національних стандартів комплексу «Бетони. Методи випробувань»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 14.12.2009 м. Київ № 177 Про проекти національних стандартів комплексу "Бетони. Методи випробувань" Розглянувши проекти національних стандартів комплексу "Бетони. Методи випробувань": ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності по зразках відібраних з конструкцій" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках" ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення марки ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмової міцності модуля пружності і коефіцієнта Пуассона" ДСТУ "Будівельні матеріали. Класифікація і загальні технічні вимоги" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи прискореного визначення міцності на стиск" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стиранності" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердінні" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. Методи випробовувань" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини" ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості в'язкості руйнування при статичному навантаженні" розроблені ДП "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначені проекти національних стандартів. 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д.В. підготувати проекти наказів про прийняття цих національних стандартів та сформувати їх Справи в установленому порядку. Заступник Голови Науково-технічної ради Д.В.Ісаєнко ?? ?? ?? ?? 2