Рішення НТР N 159 від 17.12.2009 р.

Рішення НТР N 159 від 17.12.2009 р. Про реалізацію Закону України «Про будівельні норми»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 17.12.2009 м. Київ № 191 Про реалізацію Закону України "Про будівельні норми" Заслухавши інформацію про реалізацію Закону України "Про будівельні норми" та розглянувши проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві у визначених сферах діяльності" "Про затвердження Порядку розроблення погодження затвердження внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність" "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм" та "Про затвердження Типового положення про фонди галузевих будівельних норм" НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві у визначених сферах діяльності" "Про затвердження Порядку розроблення погодження затвердження внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність" "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм" та "Про затвердження Типового положення про фонди галузевих будівельних норм". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д.В. забезпечити супровід проектів зазначених постанов при погодженні із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України в установлений термін. Заступник Голови Науково-технічної ради А.В.Беркута