Рішення НТР N 159 від 17.12.2009 р.

Рішення НТР N 159 від 17.12.2009 р. Про проект „Програма експериментального проектування, будівництва та експлуатації розширення резервуарного парку комплексу перевантаження скраплених вуглеводневих газів (пропан, бутан) на території ТОВ „Укрлоудсистем” у м. Одеса”

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 17.12.2009 м. Київ № 213 Про проект "Програма експериментального проектування будівництва та експлуатації розширення резервуарного парку комплексу перевантаження скраплених вуглеводневих газів пропан бутан на території ТОВ "Укрлоудсистем" у м. Одеса" Заслухавши доповідь директора ВАТ "УкрНДІінжпроект" Зембицького П.Ю. та за результатами обговорення питання щодо схвалення проекту Програми експериментального проектування будівництва та експлуатації розширення резервуарного парку комплексу перевантаження скраплених вуглеводних газів пропан бутан на території ТОВ "Укрлоудсистем" у м. Одесі" далі-Програма НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект Програми розроблений ВАТ "УкрНДІінжпроект" з врахуванням зауважень наданих під час обговорення. 2. ТОВ "Укрлоудсистем" м. Одеса: 2.1. Забезпечити виконання робіт з експериментального проектування будівництва та експлуатації розширеного резервуарного парку комплексу перевантаження скраплених вуглеводних газів пропан бутан на території ТОВ "Укрлоудсистем" у м. Одесі"; 2.2. Надати Міністерству регіонального розвитку та будівництва України звіт про виконання Програми протягом 30 календарних днів після завершення її виконання з відповідними висновками та пропозиціями. 3. Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Непомнящий О.М. забезпечити розгляд звіту про виконання Програми з метою узагальнення досвіду та підготовки пропозицій стосовно внесення змін до нормативних документів з питань газопостачання. Заступник Голови Науково-технічної ради Д.В.Ісаєнко