Рішення НТР N 159 від 24.12.2009 р.

Рішення НТР N 159 від 24.12.2009 р. Про розгляд науково-дослідних робіт: «Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сировини перспективних родовищ України» та «Дослідження та розробка технологічних параметрів виробництва вапна для ніздрюватобетонних виробів»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 24.12.2009 м. Київ № 222 Про розгляд науково-дослідних робіт: "Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сировини перспективних родовищ України" та "Дослідження та розробка технологічних параметрів виробництва вапна для ніздрюватобетонних виробів" Заслухавши доповідь заступника директора з наукової роботи Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів Червякова Ю.М. про результати виконаних науково-дослідних робіт: "Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сировини перспективних родовищ України" та "Дослідження та розробка технологічних параметрів виробництва вапна для ніздрюватобетонних виробів" НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити результати виконаних науково-дослідних робіт. 2. Доручити: 2.1. Державному підприємству "Укрархбудінформ" Загородня О.В. опублікувати в інформаційному бюлетені Мінрегіонбуду реферати про виконані науково-дослідні роботи. 2.2. Українському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституту будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" Сай В.І. : - передбачити висвітлення результатів виконаних науково-дослідних робіт на науково-практичних конференціях і семінарах у спеціалізованих фахових друкованих виданнях виставкових заходах під час проведення засідань круглих столів та інших нарад на сайті інституту; - активізувати роботу щодо інформування потенційних інвесторів стосовно сировинної бази України для виробництва теплоефективних виробів. 3. Відділу наукового розвитку Котова Л.М. разом із НДІБМВ Сай В.І. з метою вивчення можливостей щодо впровадження розроблених енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів в регіонах надати місцевим органам виконавчої влади інформаційні матеріали що характеризують такі технології. 4. Відділу наукового розвитку Котова Л.М. розмістити результати виконаних науково-дослідних робіт на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду для ознайомлення широкого кола потенційних інвесторів громад фахівців та заінтересованих організацій з цими технологіями. Заступник Голови Науково-технічної ради Д.В.Ісаєнко ?? ?? ?? ?? 2