Положення про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів, робіт і послуг, пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури". Склад Тендерного комітету

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 грудня 2009 року N 389 Про утворення Тендерного комітету з питань закупівлі товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" На виконання положень Розділу 3.02 a Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2008 N 4869-UA та Розділу 2.06 Листа-угоди стосовно Шведського траст-фонду для цілей Проекту розвитку міської інфраструктури - Гранту N TF091769 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 22.10.2008 з метою забезпечення процесу закупівель товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" наказую: 1. Утворити Тендерний комітет з питань закупівлі товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" у складі згідно з додатком. 2. Затвердити Положення про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" що додається. 3. Виключити абзац 5 пункту 3 наказу Мінжитлокомунгоспу "Щодо утворення Експертної групи з питань супроводження реалізації Проекту "Розвиток міської інфраструктури в Україні" від 18.02.2008 N 35 із змінами . 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток Склад Тендерного комітету з питань закупівлі товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" 1. Запатріна Ірина Вікторівна - заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства Координатор проекту "Розвиток міської інфраструктури" голова Тендерного комітету. 2. Шишкіна Зоя Леонідівна - народний депутат України VI скликання за згодою . 3. Карбачинський Олександр Іванович - начальник Відділу координації міжнародної технічної допомоги та міжнародних зв'язків Міністерства з питань житлово-комунального господарства секретар Тендерного комітету. 4. Репік Володимир Михайлович - директор Департаменту фінансування та економічного аналізу Міністерства з питань житлово-комунального господарства. 5. Крилова Ірина Іванівна - начальник Юридичного управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства. 6. Колосова Вікторія Павлівна - директор Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства фінансів України за згодою . 7. Бєлоколос Ганна Євгенівна - заступник директора Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства економіки України за згодою . ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінжитлокомунгоспу від 9 грудня 2009 р. N 389 ПОЛОЖЕННЯ про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів робіт і послуг пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури" 1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено з метою проведення Міністерством з питань житлово-комунального господарства України далі - Міністерство закупівель товарів робіт і послуг у тому числі відбору консультантів пов'язаних з впровадженням компоненту Мінжитлокомунгоспу Частини A.2 та D. 1 Проекту "Розвиток міської інфраструктури" згідно з Угодою про позику та Частинами A B C Статті II Розділу 2.01 Листа-угоди стосовно Шведського траст-фонду для цілей Проекту розвитку міської інфраструктури - Гранту N TF091769 далі - Проект . 1.2. Положення визначає порядок створення загальні організаційні та процедурні засади діяльності Тендерного комітету з питань закупівель товарів робіт і послуг у тому числі відбору консультантів пов'язаних з впровадженням Проекту далі - Тендерний комітет а також права обов'язки та відповідальність його членів. 1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується положеннями Угоди про позику Проект розвитку міської інфраструктури між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 травня 2008 року N 4869-UA яка ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про позику Проект розвитку міської інфраструктури між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" N 592-VI від 24 вересня 2008 року далі - Угода про позику Листом-угодою стосовно Шведського траст-фонду для цілей Проекту розвитку міської інфраструктури - Гранту N TF091769 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 22 жовтня 2008 року про надання Україні Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку технічної допомоги посібниками Світового банку "Закупівля за позиками МБРР та кредитами МАР" від травня 2004 року "Відбір та найм консультантів позичальниками Світового банку" від травня 2004 року зі змінами чинним законодавством України цим Положенням та рішеннями які приймаються Тендерним комітетом. 2. Організація діяльності Тендерного комітету 2.1. Склад Тендерного комітету затверджується наказом Міністерства. До складу Тендерного комітету входять: голова секретар та члени Тендерного комітету. 2.2 Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за поданням голови Тендерного комітету та оформляються наказом Міністерства. 2.3. Голова Тендерного комітету здійснює керівництво Тендерним комітетом організовує його роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Тендерний комітет функцій. 2.4. Голова Тендерного комітету затверджує такі документи щодо проведення закупівель товарів робіт і послуг у тому числі щодо відбору консультантів пов'язаних з впровадженням Проекту: - протоколи засідань Тендерного комітету; - тендерну документацію що використовується для закупівлі товарів робіт та послуг; - технічні завдання на надання консультаційних послуг; - запити про виявлення зацікавленості оголошення що використовуються для закупівлі послуг консультантів; - оціночні звіти про закупівлі товарів робіт і послуг утому числі про відбір консультантів; - інші документи що стосуються закупівель товарів робіт та послуг у тому числі відбору консультантів. 2.5. Секретар Тендерного комітету веде та оформлює протоколи засідань Тендерного комітету інші документи пов'язані із діяльністю Тендерного комітету забезпечує оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності за дорученням голови Тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу щодо приймання тендерних пропозицій учасників торгів пропозицій консультантів резюме консультантів та забезпечує зберігання документів що стосуються закупівель. 2.6. Члени Тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів попередньої кваліфікації розгляду оцінки та порівняння тендерних пропозицій визначення переможців процедур закупівель розглядають та погоджують документи щодо закупівель товарів робіт і послуг у тому числі щодо відбору консультантів. 2.7. Засідання Тендерного комітету проводяться у разі потреби та відповідно до строків закупівель визначених у відповідних планах закупівель за Проектом. 2.8. Щодо кожної закупівлі у тому числі відбору консультантів яка розглядається Тендерним комітетом секретар Тендерного комітету готує довідку щодо закупівлі яка в обов'язковому порядку містить такі реквізити: назва та/або предмет закупівлі підстави для закупівлі етап закупівлі відповідальний за проект/бенефіціар загальну вартість метод закупівлі короткий зміст та висновок оціночної робочої групи. 2.9. Матеріали до засідання Тендерного комітету повинні бути надані секретарем Тендерного комітету членам Тендерного комітету заздалегідь але не пізніше 2 робочих днів до дати запланованого засідання. 2.10. Тендерний комітет може створити робочу групу в складі не менше трьох членів Тендерного комітету для розкриття тендерних пропозицій учасників процедур закупівель. Протокол про розкриття тендерних пропозицій підписується членами робочої групи. 2.11. Рішення з питань що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету приймаються простою більшістю голосів від кворуму який становить 4 члени Тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови Тендерного комітету є вирішальним. 2.12. Рішення Тендерного комітету оформлюється протоколом який підписується усіма його членами які брали участь у голосуванні. 3. Функції Тендерного комітету 3.1. Функціями Тендерного комітету є: - розгляд та затвердження документів необхідних для проведення закупівель за Проектом зокрема: тендерної документації за стандартною формою Світового банку для всіх типів торгів визначених посібником "Закупівля за позиками МБРР та кредитами МАР" від травня 2004 року зі змінами; запрошень про виявлення зацікавленості оголошень запитів до подачі пропозицій за стандартною формою Світового банку для всіх методів відбору визначених посібником "Відбір та наймання консультантів позичальниками Світового банку" від травня 2004 року зі змінами; технічних завдань на надання консультаційних послуг для відбору консультантів юридичних осіб та індивідуальних консультантів за формою прийнятною для Світового банку; - визначення строків подання і розкриття тендерних пропозицій учасників торгів для закупівлі товарів та послуг; - організація розкриття розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників торгів та консультантів на надання послуг; - затвердження попередніх та остаточних результатів торгів та відбору консультантів на надання послуг; - ведення необхідних протоколів щодо здійснення процедур закупівлі; - здійснення інших функцій необхідних для реалізації покладених на Тендерний комітет обов'язків. 4. Права та обов'язки Тендерного комітету 4.1. Тендерний комітет має право: - виступати організатором проведення процедури закупівлі товарів робіт та послуг у тому числі відбору консультантів відповідно до планів закупівель у межах наданих повноважень та визначених функцій; - залучати до робочих груп з оцінки тендерних пропозицій спеціалістів структурних підрозділів Міністерства та незалежних експертів; - використовувати для виконання своєї роботи приміщення Міністерства; - звертатись до спеціалістів із закупівель Світового банку для отримання необхідних пояснень щодо здійснення процедури закупівлі товарів робіт і послуг у тому числі відбору консультантів. 4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: - організовувати проведення закупівлі товарів робіт і послуг у тому числі відбору консультантів згідно із вимогами Угоди про позику та Листа-угоди стосовно Шведського траст-фонду для цілей Проекту розвитку міської інфраструктури затверджених планів закупівель за визначеними методами та у встановлені строки; - забезпечувати конкурентні умови для всіх претендентів об'єктивний прозорий відкритий вибір переможця; - зберігати конфіденційність інформації відповідно до вимог чинного законодавства України; - готувати необхідну звітність щодо здійснення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства та Посібників із закупівель Світового банку. 5. Робочі групи з оцінки тендерних пропозицій 5.1. Для забезпечення попередньої оцінки учасників закупівель товарів робіт і послуг утому числі відбору консультантів можуть бути створені робочі групи з оцінки тендерних пропозицій далі - робочі групи із залученням відповідних працівників структурних підрозділів Міністерства та незалежних експертів. 5.2. Склад робочої групи формується у кількості від 3 до 5 осіб. 5.3. Рішення щодо створення робочої групи а також її кількісний та персональний склад визначається на засіданні Тендерного комітету на підставі завдань які перед нею ставляться та фіксується у протоколі засідання Тендерного комітету. 5.4. Робочі групи здійснюють діяльність щодо оцінки тендерних пропозицій учасників закупівлі за місцезнаходженням Міністерства протягом періоду який визначається на засіданні Тендерного комітету. 5.5. Тендерні пропозиції до їх розкриття зберігаються в окремому сейфі на території Міністерства який підлягає опечатуванню. Тендерний комітет визначає особу відповідальну за видачу тендерних пропозицій що зберігаються в сейфі до їх розкриття а також повернення оригіналів тендерних пропозицій після їх розкриття до сейфа після закінчення роботи робочої групи та його опечатування. 5.6. Члени робочих груп зобов'язані якісно та своєчасно готувати необхідні матеріали щодо оцінки закупівель товарів робіт і послуг у тому числі щодо відбору консультантів зберігати конфіденційність інформації що стосується предмета їх діяльності. 5.7. Робоча група за результатами своєї роботи складає звіт який підписується всіма членами робочої групи. Керівник робочої групи доповідає на засіданні Тендерного комітету про її діяльність та про попередні результати оцінки пропозицій учасників закупівлі. Звіт за результатами робочої групи погоджується членами Тендерного комітету та затверджується його головою.