Лист N 04.4.01-02-01/115-1089 від 27.05.2004 р.

Лист N 04.4.01-02-01/115-1089 від 27.05.2004 р. Перелік чинних документів відділу ОНІ станом на 01.06.2004 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ЛИСТ від 27.05.2004 р. N 04.4.01-02-01/115-1089 Головним лікарям Республіканської санепідстанції АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських центральних на водному залізничному повітряному транспорті санепідстанцій Відповідно до наказу МОЗ України від 10.09.2003 р. N 58 "Про розробку переліку діючих нормативно-правових актів" надсилаю Перелік чинних документів відділу особливо небезпечних інфекцій станом на 01.06.2004 року для керівництва та виконання. Додаток: Перелік на 9 аркушах. Головний лікар Л. С. Некрасова Додаток Перелік чинних документів відділу ОНІ станом на 01.06.2004 р. N п/п Шифр документу Закон постанова наказ і т. д. . Назва документу Орган який затвердив документ Верховна Рада КМ МОЗ і т. д. . 1. Закони України Закон України N 4004-XII від 24.02.94 р. "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Президент України Закон України N 1645-III від 06.04.2000 р. "Про захист населення від інфекційних хвороб" Президент України Закон України N 913-IV від 5 червня 2003 р. "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Президент України Закон України Відомості ВР України 1992 р. N 11 ст. 152 "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" Президент України Закон України N 155/98-ВР від 03.03.98 р. "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" Президент України Закон України N 2776-III 15 листопада 2001 р. "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту СНІД та соціальний захист населення" Президент України Закон України N 2586-III 05.07.2001 р. "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" Президент України 2. Постанови Кабінету Міністрів України Постанова N 696 24.04.99 р. "Правила санітарної охорони території України". Кабінет Міністрів України Постанова N 5 12.01.2001 р. "Зміни що вносяться до Правил санітарної охорони території України". Кабінет Міністрів України Постанова N 1259 26.09.2001 р. "Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців в Україну їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію". Кабінет Міністрів України Постанова N 1569 24.10.2002 р. "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон". Кабінет Міністрів України Постанова N 2026 18.12.98 р. "Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД". Кабінет Міністрів України Постанова N 2026 18.12.98 р. "Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними". Кабінет Міністрів України Постанова N 2026 18.12.98 р. "Порядок компенсації ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД за використанні їх крові та інших біологічних матеріалів для наукового дослідження". Кабінет Міністрів України Постанова N 2026 18.12.98 р. "Перелік і нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров'я що проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД а також контактують з кров'ю та іншими біологічними матеріалами від ВІЛ-інфікованих осіб". Кабінет Міністрів України Постанова N 2026 18.12.98 р. "Порядок акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД". Кабінет Міністрів України Постанова N 1642 16.10.98 р. "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків". Кабінет Міністрів України Постанова N 1403 26.10.2001 "Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки" Кабінет Міністрів України Постанова N 790 11.07.2001 "Про програму профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу на 2001 - 2003 роки". Кабінет Міністрів України Постанова N 179 28.02.2001 р. "Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 рр." Кабінет Міністрів України Постанова N 695 10.10.94 р. "Про оплату праці та виплати по службових відрядженням працівникам що направляються для ліквідації вогнищ холери". Кабінет Міністрів України Постанова N 559 23.05.2001 р. "Про затвердження Переліку професій виробництв та організацій працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок". Кабінет Міністрів України Постанова N 122 07.02.2001 р. "Про комплексні заходи спрямовані на ефективну реалізацію державної політики в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру запобігання та оперативне реагування на них на період до 2005 року". Кабінет Міністрів України Постанова N 1218 19.08.2002 р. "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України". Кабінет Міністрів України Постанова N 1109 22.06.99 р. "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні". Кабінет Міністрів України Постанова N 174 16.02.98 р. "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". Кабінет Міністрів України Постанова N 517 20.04.98 р. "Про затвердження положень про державні надзвичайні протиепідемічні комісії". Кабінет Міністрів України Постанова N 1501 11.10.2002 р. "Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київській та Севастопольській міських районних державних адміністраціях". Кабінет Міністрів України Постанова N 1099 15.07.98 р. "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій". Кабінет Міністрів України Постанова N 228 20.02.99 р. "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в Україну". Кабінет Міністрів України Постанова N 1168 28.07.2003 р. "Про внесення змін до постанови КМ України від 20.02.99 р. N 228 "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в Україну". Кабінет Міністрів України Постанова N 179 28.02.2001 р. "Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 роки". Кабінет Міністрів України Постанова N 944 09.07.2002 р. "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування і відповідальності власників собак за шкоду яка може бути заподіяна третім особам". Кабінет Міністрів України Постанова N 1203 03.08.2000 р. "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон". Кабінет Міністрів України 3. Накази МОЗ України та діючі накази МОЗ СРСР Наказ N 133 19.07.95 р. "Про затвердження Переліку особливо небезпечних небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб". МОЗ України Наказ N 190 23.05.2002 р. "Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров'я України". МОЗ України Наказ N 415 19.10.2001 р. "Про затвердження Переліку інфекційних хвороб захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну". МОЗ України Наказ N 276 31.10.2000 р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні". МОЗ України Наказ N 5/10 11.01.99 р. 09.02.99 р. N 107/3400 "Про затвердження Інструкції про порядок витрачання бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями оплату праці й відряджень медичних та інших працівників які направлені на боротьбу з епідеміями". МОЗ України Мінфін України Мін'юст України Наказ N 135 від 15.09.92 р. "Про створення СПЕБ". МОЗ України Наказ N 274 13.10.94 р. "Про термінові заходи щодо покращення підготовки медичних кадрів з питань ОНІ". МОЗ України Наказ N 31 23.02.2000 р. "Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи". МОЗ України Наказ N 167 30.05.97 "Про удосконалення протихолерних заходів в Україні". МОЗ України Наказ N 167 30.05.97 р. "Інструкція по організації та проведенню протихолерних заходів клініці та лабораторній діагностиці холери". МОЗ України Наказ N 188 19.07.95 р. "Про зміни обсягу досліджень на холеру". МОЗ України Наказ N 267 30.09.94 р. "Про надзвичайну ситуацію з чуми та необхідні протиепідемічні заходи". МОЗ України Наказ N 294-ДСП 27.04.87 р. "О проведении мероприятий в случае возникновения карантинных заболеваний и контагиозных вирусных геморрагических лихорадок". МОЗ УРСР Наказ N 246 21.12.93 р. "Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля". МОЗ України Наказ N 115 14.04.97 р. "Про заходи щодо профілактики та виявлення захворювань на гарячку Ку". МОЗ України Наказ N 38 28.09.94 р. "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". МОЗ України Наказ N 233 29.07.96 р. "Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз". МОЗ України Наказ N 83 20.04.2000 р. "Про оптимізацію та уніфікацію проведення протитуберкульозних заходів в умовах недостатнього їх фінансування". МОЗ України Наказ N 127-А 21.05.99 р. "Про затвердження Програми Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Комплексних заходів боротьби з туберкульозом затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. N 667". МОЗ України Наказ N 26 14.02.96 р. "Про удосконалення протитуберкульозної допомоги в країні". МОЗ України Наказ N 182 15.05.2001 р. "Про затвердження щоквартальної галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз". МОЗ України Наказ N 45 06.02.2002 р. "Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції". МОЗ України Наказ N 112/139 25.03.2002 р. "Про затвердження форми первинного обліку N 089/0 повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву та Інструкції щодо її заповнення". МОЗ України Наказ N 311 30.12.99 р. "Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим". МОЗ України Наказ N 314 09.07.2003 р. "Про заходи з профілактики захворювань на сибірку". МОЗ України Наказ N 342 23.07.2003 р. "Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію". МОЗ України Наказ N 601 19.05.83 р. "О совершенствовании эпизоотологических прогнозов по туляремии". МЗ СССР Наказ N 205 15.04.2004 р. "Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ". МОЗ України Наказ N 315/43 01.12.2000 р. "Про затвердження Комплексної програми основних заходів профілактики і боротьби зі сказом в Україні на 2000 - 2010 роки". МОЗ України Держдепартамент ветмедицини МінАП України Наказ N 566 25.08.87 р. Наказ "Об усовершенствовании эпидемиологического надзора за зоонозами". МОЗ УРСР Наказ N 490/59 10.12.2001 р. "Про заходи щодо профілактики захворювань на бруцельоз". МОЗ України Наказ N 352 31.05.83 р. "По профілактиці лептоспірозу в Україні". МОЗ УРСР Наказ N 1152 13.11.79 р. "О профилактике заболеваемости людей лептоспирозом". МЗ СССР Наказ N 120 25.05.2000 р. "Про вдосконалення медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД ". МОЗ України Наказ N 344 15.12.2000 р. "Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". МОЗ України Наказ N 37/5 01.02.2001 р. "Про посилення заходів щодо забезпечення інфекційної безпеки донорської крові в Україні". МОЗ України Наказ N 71 22.02.2002 р. "Про затвердження інструкції з організації роботи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції". МОЗ України Наказ N 426-ДСП 18.06.87 р. "О выполнении задач по борьбе со СПИД в УССР". МОЗ УРСР Наказ N 144 07.07.89 р. "Об организации службы профилактики СПИД в УССР". МОЗ УРСР Наказ N 388 27.09.2001 р. "Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 30.08.2001 N 11949/1 до Указу Президента України від 28.08.2001 N 741 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом". МОЗ України Наказ N 28 29.01.2002 р. "Про затвердження заходів МОЗ України щодо виконання Указу Президента України "Про оголошення в Україні 2002 року роком боротьби зі СНІДом". МОЗ України Наказ N 196 24.05.2001 р. "Про невідкладні заходи попередження розповсюдження та ліквідації пріонних інфекцій". МОЗ України Наказ N 429 27.11.2002 р. "Про впровадження в практику установ та закладів охорони здоров'я санітарно-епідеміологічних установ методичних вказівок з епідеміологічного нагляду за пріонними інфекціями". МОЗ України Наказ N 321 21.08.2002 р. "Про затвердження інструкції з лабораторної діагностики сибірки у людей в сировині тваринницького походження та об'єктах довкілля". МОЗ України Наказ N 883 13.09.77 р. "О порядке проведения санитарного осмотра и карантинного досмотра судов". МЗ СРСР 4. Методичні вказівки МОЗ України СРСР Методические указания N 870-70 06.10.70 р. Методические указания по борьбе с туберкулезом для санитарно-эпидемиологических станций. МЗ СССР Методические указания N 1980-79 04.05.79 р. По классификации очагов туберкулезной инфекции проведению и контролю качества дезинфекционных мероприятий при туберкулезе. МЗ СССР Методические указания 10.10.73 р. Методические указания по поиску и изучению эпизоотий туляремии. МЗ СССР Методические указания 26.04.63 р. Методические указания по клинической диагностике лечению и профилактике осложнений после введения антирабической вакцины. МЗ СССР Методические рекомендации 14.02.78 р. Методические рекомендации по усовершенствованию организа-ции и оказания антирабической помощи населению. МОЗ УРСР Методические рекомендации 06.10.75 р. Методические рекомендации по пропаганде мер профилактики бешенства. МОЗ УРСР Методические рекомендации 30.03.81 р. Методические рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в завозных очагах мелиоидоза". МЗ СССР Методические указания 26.05.86 р. "Обеспечение противоэпидемической готовности морских речных судов". МЗ СССР Методические указания 10.12.79 р. Временные методические указания к планированию мероприятий по санитарной охране территорий от заноса и распространения карантинных инфекций. МОЗ УРСР Методичні рекомендації Москва 1987 "Клиника лечение и диагности ка легионеллеза". МЗ СССР МЗ СССР N 28-11/6 29.04.81 р. Временные методические указания по организации и проведению дезинфекционных мероприятий при особо опасных вирусных геморрагических лихорадках. МЗ СССР Тимчасова інструктивно-методична вказівка 30.08.99 р. Тимчасова інструктивно-методична вказівка з діагностики лікування і профілактики марсельської гарячки. МОЗ України Методичні вказівки 12.05.2003 р. N 16 "Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого трупа або підозри на зараження карантинними інфекціями контагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології. МОЗ України 5. Інструкції та правила МОЗ України СРСР Інструкція Москва 1984 р. "По экстренной профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний". ДСП. МЗ СССР Інструкція 04.06.99 р. Інструкція по застосуванню вакцини антирабічної культуральної очищеної концентрованої сухої КоКАВ та антирабічного імуноглобуліну. МОЗ України Инструкция 07.10.66 Инструкция о профилактике заболеваний людей ящуром. МЗ СССР Правила 17.06.80 р. Правила по утриманню собак котів і хижих тварин в населених пунктах Української РСР. Мінжитлокомунгосп Мінсільгосп МОЗ УРСР Зав. відділом ОНІ Ю. О. Новохатній