Порядок погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення

Про затвердження Порядку погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо- теплопостачання та водовідведення Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 8 грудня 2009 року N 386 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2010 р. за N 4/17299 Відповідно до статті 7 Закону України "Про концесії" Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності які надаються у концесію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 N 642 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо- теплопостачання та водовідведення далі - Порядок що додається. 2. Юридичному управлінню Крилова І. І. подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. В. Кужель Перший заступник Міністра фінансів України І. Уманський ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 8 грудня 2009 р. N 386 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2010 р. за N 4/17299 Порядок погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо- теплопостачання та водовідведення 1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо- теплопостачання та водовідведення. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про концесії". 3. Концесієдавець для отримання погодження умов концесійного конкурсу має подати до Мінжитлокомунгоспу такі документи: лист-звернення щодо погодження умов концесійного конкурсу; інформацію про основні критерії і порядок оцінки пропозицій претендентів та визначення переможця конкурсу; інформацію що має міститися у конкурсних пропозиціях претендентів відповідно до пункту 4 цього Порядку. 4. Інформація що має міститися у конкурсних пропозиціях претендентів повинна включати: види діяльності роботи послуги які здійснюватимуться як концесійні; умови надання земельної ділянки якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення зміни цін тарифів на виготовлені надані товари роботи послуги ; умови найму використання праці працівників - громадян України; умови використання вітчизняних сировини матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх компенсації; умови розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; умови відновлення об'єкта концесії та його повернення; умови страхування концесіонером об'єктів взятих у концесію; відомості про обсяг схеми і графіки фінансування робіт з проектування будівництва реконструкції та або експлуатації об'єкта концесії розрахунки вартості робіт з будівництва реконструкції та або експлуатації об'єкта концесії тощо а також гарантії які підтверджують змогу претендента забезпечити виконання істотних умов концесійного договору. 5. Подані концесієдавцем умови концесійного конкурсу можуть бути за наявності підстав : погоджені; непогоджені. 6. Датою надходження документів на погодження умов концесійного конкурсу є день реєстрації у Мінжитлокомунгоспі листа-звернення з доданими до нього документами вказаними у пункті 3 цього Порядку. 7. Лист-звернення з усіма документами розглядається у термін не більше ніж 30 календарних днів з дня його реєстрації у Мінжитлокомунгоспі. 8. Зареєстрований лист-звернення передається на опрацювання до структурного підрозділу до функцій якого належить координація погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу що заносить його до журналу обліку та надається на розгляд до юридичної служби структурних підрозділів з питань комунальної інфраструктури стратегічного розвитку та житлової політики далі - структурні підрозділи . 9. Структурні підрозділи здійснюють опрацювання листа-звернення і доданих до нього документів протягом 10 календарних днів з дня їх отримання та надають структурному підрозділу до функцій якого належить координація погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу обґрунтований висновок щодо можливості погодження або непогодження умов концесійного конкурсу. 10. На підставі висновків структурних підрозділів та з урахуванням аналізу наданих документів структурний підрозділ до функцій якого належить координація погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу готує проект листа щодо погодження умов концесійного конкурсу або відмови у їх погодженні з обґрунтуванням причин відмови. Лист про погодження умов концесійного конкурсу або про відмову у їх погодженні підписується Міністром. 11. У погодженні умов концесійного конкурсу може бути відмовлено у разі: відсутності у поданих документах необхідної інформації подання її у неповному обсязі або надання неправдивої інформації; невідповідності змісту наданих для розгляду документів чинному законодавству. 12. Документи передбачені у пункті 3 цього Порядку що надійшли на адресу Мінжитлокомунгоспу повертаються без розгляду якщо: концесієдавець надіслав клопотання про відкликання листа-звернення і доданих до нього документів вказаних у пункті 3 цього Порядку; умови концесійного конкурсу не потребують погодження з Мінжитлокомунгоспом відповідно до закону. 13. Про повернення листа-звернення і доданих до нього документів щодо погодження умов концесійного конкурсу без розгляду концесієдавець повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав повернення листа-звернення без розгляду у строки передбачені чинним законодавством. 14. Після усунення причин що були підставою для відмови Мінжитлокомунгоспом у погодженні умов концесійного конкурсу концесієдавець може повторно подати лист-звернення з усіма необхідними документами що розглядається в порядку встановленому цим Порядком. 15. Відмова в погодженні умов концесійного конкурсу або повернення листа-звернення і доданих до нього документів без розгляду можуть бути оскаржені концесієдавцем до суду в установленому порядку. 16. Оригінал листа щодо погодження відмови повернення без розгляду умов концесійного конкурсу надається концесієдавцю а його копія разом з пакетом документів поданих для погодження умов концесійного конкурсу зберігається у Мінжитлокомунгоспі протягом трьох років. Прийняті згідно із пунктом 3 цього Порядку документи концесієдавцю не повертаються. 17. Концесієдавець відповідає за достовірність інформації що міститься у поданих для отримання погодження документах згідно з чинним законодавством. 18. При розгляді документів наданих концесієдавцем відповідальні працівники Мінжитлокомунгоспу зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію. Начальник Юридичного управління І. І. Крилова